مطالعات طراحی کتابخانه مرکزی شهرستان بردسیر

مطالعات طراحی کتابخانه مرکزی شهرستان بردسیر

مطالعات طراحی کتابخانه مرکزی شهرستان بردسیر

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی کتابخانه مرکزی شهرستان بردسیر ، در حجم 154 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
درآمد
تاریخ تمدن بشر شاهد سه پدیده دگرگون کننده و شگرف بوده که تاثیر عظیمی بر شکل گیری فرهنگ ها و تمدن های مختلف در جهان داشته است. اولین آن ها اختراع خط بود که به وسیله آن انسان توانست دانش و تجارب خود را به صورت مکتوب ثبت و ضبط کند و با انتقال آن به نسل های دیگر موجب استمرار تمدن و فرهنگ بشری شود. این ابداع شگرف بشری سبب شد تا اولین کتابخانه های الواح سنگی، گلی، طومارهای پاپیروس و کتاب های پوستی به وجود آید.
در قرن پانزدهم میلادی، با اختراع چاپ با حروف فلزی متحرک به وسیله یوهان گوتنبرگ آلمانی دومین انقلاب عظیم فرهنگی شکل گرفت. در این زمان آلدوس مانیوتوس با آزاد کردن کتاب ها از بند جلد های سنگین چوبی، فلزی، چرمی و پارچه ای تحول شگرفی در چاپ و نشر کتاب ایجاد نمود. کار عظیم وی سبب شد که کتاب ها از نظر حجم و وزن سبک و کوچک گردند و در نهایت به ارزان شدن این کالای فرهنگی منجر شد. این ارزان شدن سبب گردید تا تعداد کتاب ها افزایش یافته و همگان بتوانند به آن دست یابند. رشد تعداد کتاب ها همچنین موجب شد تا بر مجموعه کتابخانه ها بیفزاید و کتاب ها از قید زنجیرها رهایی یابند و به تدریج انواع کتابخانه ها شکل گیرند. در این زمان با گسترش دانش مکتوب بشری در سطح جامعه، تحولات عظیم فکری و فرهنگی به جود آمد که شالوده تمدن غرب را پی ریزی کرد.
و...فهرست مطالب:
فصل اول
شناخت موضوع طرح1
1-1- علت وجودی کتابخانه ها 3
1-2- واژه شناسی کتابخانه 3
1-3- انواع کتابخانه و معیارهای تفکیک آن ها : 5
1-4- اهداف ارتباط: 8
1-5- اهداف و وظایف کتابخانه: 9
1-6- وظایف کتابخانه های مرکزی: 10
1-7- کارکردها و مسئولیت های اجتماعی کتابخانه 11
1-8- شناخت جایگاه کتابخانه: 12
1-9- تاریخچه کتابخانه 13
1-9-1- تاریخ نوشتن و پیدایش خط 13
1-9-2- کتابخانه دیروز 14
1-9-3- کتابخانه امروز 17
1-9-4- کتابخانه فردا 19
1-9-5- طرح کتابخانه الکترونیک: 22
1-9-6- نقش کتابدارها 23
فصل دوم 25
شناخت بستر طرح 25
2-1- مطالعات جغرافیایی 26
2-1-1- موقعیت جغرافیایی کرمان 26
2-1-2- پوشش گیاهی 27
2-1-3- مطالعات زلزله در کرمان 28
2-2- مطالعات اقلیم 29
2-2-1- تابش آفتاب 30
2-2-1-1- نور 32
2-2-1-2- سایه 37
2-2-1-3- بررسی راهکارهای سنتی در کرمان در رابطه با مسئله تابش 39
2-2-2- دما (درجه حرارت) 42
2-2-2-1- مشخصات دما 42
2-2-2-2- نیازهای حرارتی کرمان براساس جدول بیوکلیماتیک 43
2-2-2-3- بررسی راهکارهای سنتی در کرمان در رابطه با مسئله دما 45
2-2-3- رطوبت هوا و بارندگی 46
2-2-3-1- مشخصات رطوبتی 46
2-2-3-2- راهکارهای سنتی در رابطه با مسئله رطوبت 46
2-2-3-3- مسئله رطوبت در کتابخانه 47
2-2-4- مشخصات بادها 48
2-2-4-1- مسئله تهویه 50
2-2-4-2- راهکارهای سنتی در کرمان در رابطه با مسئله باد 51
2-3- مطالعات جمعیتی 52
2-3-1- مطالعات جمعیتی کرمان 52
2-4. شهرستان بردسیر 54
2-4-1 موقعیت جغرافیایی: 54
2-4-2- جمعیت نیروی انسانی : 54
2-4-3- جغرافيا 54
2-4-4- مساحت و فاصله تا شهرهای مجاور 55
2-4-5- كوه‌های مهم 55
2-4-6- رودخانه‌ها 55
2-4-7- مشاهیر 55
2-4-8- جاذبه‌هاي گردشگري 55
2-4-9- مذهبي 56
2-4-10- درياچه‌ها 56
2-5- مطالب فرهنگی 56
2-6- مکان یابی کتابخانه در شهر بردسیر 57
2-7- مطالعات سایت 58
2-7-1- موقعیت سایت در شهر بردسیر 58
شکل 2-6 موقعیت سایت در شهر 58
2-7-2- شبکه راه های عمده و دسترسی ها 58
2-7-3- بررسی وضعیت زمین 60
2-7-4- کدهای ارتفاعی 61
2-7-5- بررسی جداره ها 61
2-7-6- کاربری های ساختمان های همجوار و بررسی عناصر معماری موجود 61
2-7-7- وضعیت ساختمان های همجوار سایت 61
2-7-8- پر و خالی 62
2-7-9- دید و منظر 62
2-7-10- تاسیسات زیربنایی 62
فصل سوم 63
شناخت فضاهای کتابخانه 63
3-1- تجهیزات کتابخانه 64
3-1-1-2- تجهیزات نگهداری سایر منابع 68
3-1-3- تجهیزات ارایه فهرستگان 71
3-1-4- تجهیزات مطالعه 72
3-1-6- تجهیزات مرکز کامپوتر 74
3-2- استانداردها 75
3-2-1- استاندارد مکانیابی کتابخانه در شهر 75
3-2-2- استاندارد های مخزن 75
3-2-3- استانداردهای فضای مطالعه 76
3-2-4- استانداردهای برگه دان 76
3-2-5- استانداردهای گروه معلولین 76
3-2-6- استانداردهای کتابخانه کودکان 79
3-2-7- استانداردهای فضای اداری و کارکنان 79
3-2-8- استانداردهای خدمات کارکنان 79
3-2-9- استانداردهای پارکنیگ 80
3-3- بررسی نمونه ها 99
3-3-1- نحوه تحلیل نمونه ها 99
3-3-2- نمونه یک؛ کتابخانه جدید اسکندریه (ریچارد اینکروزول 2002) 100
3-3-3- نمونه دو؛ کتابخانه عمومی سیاتل (رم کولهاس 2004) 103
3-3-4- نمونه سه؛ کتابخانه خانومه فوستر (2005) 109
فصل چهارم
برنامه فیزیکی
4-1- تعریف فضاها 117
4-1-1- واحد یک: فعالیت های همگانی 117
4-1-1-1- نمایشگاه 117
4-1-1-2- کافه تریا و کافی نت 117
4-1-1-3- مطالعه آزاد 117
4-1-1-4- فضای باز چند منظوره 118
4-1-2- واحد دو: کتابخانه عمومی 118
4-1-2-1- مخزن 118
4-1-2-2- سالن مطالعه 119
4-1-2-3- خدمات مراجعه کنندگان 119
4-1-3- واحد سه: مرکز همایش 120
4-1-4- واحد چهار: بخش اداری 120
4-1-5- واحد پنج: خدمات پشتیبانی 121
4-1-5-1- پارکینگ مجموعه 121
4-1-5-2- بخش تاسیسات و پشتیبانی 121
4-2- سازه ها 123
4-2-1- سیستم های متداول سازه 124
4-2-2- سیستم های سازه انتخابی 124
4-3- تاسیسات 125
4-3-1- تاسیسات مکانیکی 125
4-3-2- سیستم های اطفاء حریق 137
فصل پنجم
طراحی
تحلیل سایت143
ایده ها144
معرفی طرح نهایی145
نقشه ها146
سه بعدی ها147
منابع: 156

این فایل با فرمت ورد در 154 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

مطالعات طراحی مراکز فرهنگی

مطالعات طراحی مراکز فرهنگی

مطالعات طراحی مراکز فرهنگی

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی مراکز فرهنگی ، در حجم 115صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
چکیده:
جوانی را سن شکوفایی عقلانی می‌دانند که طی آن افکار و اندیشه‌‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و ... مورد توجه درک و ارزشیابی جدید قرار می‌گیرد از همین دیدگاه باید توجه فراوانی به بحث‌‌های تبادل افکار، اندیشه‌‌ها و نظریه‌های جوانان داشت.
کمبود امکانات فرهنگی، تفریحی برای نسل جوان به راحتی قابل احساس است. نبود مکان‌هایی که امورات فرهنگی جوانمان را در بر می‌گیرد و نیازهای مختلف آن‌ها را جوابگو باشد از معظلات جامعه ماست. مجموعه‌های فرهنگی تفریحی یکی از فضاهای مطلوب برای پرورش روح و جسم افرادست چون جوانان نقش اجتماعی مهمی در جامعه دارند وجود چنین مجموعه‌هایی در کشور ما اهمیت خاصی دارند. مجموعه مذبور براساس این ایده طراحی گردیده است که علاوه بر منظور کردن فضاهای فرهنگی ـ تفریحی فضاهای آموزشی ـ ورزشی را در برگیرد.
بدین معنی که جوانان ضمن استفاده از فضاهای تفریحی ورزشی با استعدادهای درونی خود آشکار شود و در جهت تقویت استعدادهای خود کوشش کنند از طرفی بتوانند فرصت‌های پیش‌آمده مسائل و مشکلات خانوادگی خود را مطرح می‌کنند و درصدد آن‌ها برآیند و در عین حال بتوانند در محیطی امن فرهنگی و اجتماعی و هنری بپردازند.
این مجموعه کارکردهای مختلف از قبیل آموزشی، فرهنگی، تفریحی و ... را جای دهد هدف پروژه حاضر این است که ابتدا کارکردهای مناسب انتخاب و به‌گونه‌ای حساب شده و با فضای مورد نیاز جوانان ترکیب گردد و در نهایت با نگاهی روانشناختی و جامعه‌شناختی مجموعه‌ای در قالب یک طرح معمارانه عرضه گردد.

1-1 بیان مسئله:
فرهنگ یکی از بنیادی‌ترین عوامل تأثیرگذاری بر شکل‌گیری محیط زندگی انسان است و فرهنگ جامعه بین آداب و رسوم و آیین‌هاست از طرفی ایجاد ارتباط نسل امروز و گذشته از طریق شناخت ساختارهای فرهنگی و انطباق آن با زمان حال و تعادل با دنیای امروز حائز اهمیت است. این مهم در جامعه‌ای که جوانان و نوجوانان سهم عمده‌ای از جمعیت را به خود اختصاص داده‌اند بیشتر خودنمایی می‌کند. زیرا آنان نیاز به آگاهی و بینش صحیح همراه با نشاط، تحرک و پویایی دارند که این هدف در اثر آموزش و ارتباط میسر خواهد شد.
فرهنگ و هنر عنصری جدا از زندگی نبوده و فعالیت‌های مربوط به آن‌ها را باید در لابلای زندگی روزمره جستجو کرد تا از قالب پدیده‌ای تجملاتی به موضوعی جاری در روح و روان همگان مبدل شود. لذا وجود امکانات فعالیت‌های فرهنگی در لابلای زندگی مردم و در مناطق و نواحی مختلف مفید و مؤثر است.
وسائل ارتباط جمعی همچون تلویزیون، رادیو امواج فرهنگی خود را همه روزه داخل خانه‌ها انتشار می‌دهند لیکن بسیاری از امور فرهنگی تنها در مکان‌هایی مخصوص به خود صورت می‌پذیرد. مکان‌هایی همچون کتابخانه‌ها، سینماها، سالن اجتماعات و تئاتر امروزه جز فضاهای قطعی مجموعة شهری درآمده و بدون آن شهر از خلأ فرهنگی محسوس رنج خواهد برد.
این قبیل فضاها به لحاظ کمی مخاطبان کمتری نسبت به وسایل ارتباط جمعی دارند اما نمی‌توان مدعی شد که از نظر کیفی از اهمیت کمتری برخوردارند. مزیت عمده مراکز و مجموعه‌های فرهنگی نسبت به رسانه‌های گروهی در آن است که افراد ابتدا احساس علاقه کرده و سپس اراده می‌کند و در یک مرکز فرهنگی برای مشاهده و یا انجام یک کار گروهی می‌رود. بنابراین او با میل خود به سوی یک کار فرهنگی رفته لذا به نحور بارزتری از آن بهره‌مند می‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مراکز فرهنگی از قدرت تأثیرگذاری بیشتری بر بروی فرد و جامعه برخوردارند و همچنین به علت قدرت انتخاب استفاده‌کننده از این مراکز باید واجد شرایط کیفی و جاذبه‌های خاص بوده تا بتواند استفاده‌کننده را به خود جذب کند و بعد از این مرحله قدرت تأثیرگذاری مجموعه‌های فرهنگی استفاده‌کننده به حداکثر می‌رسد.
1-2 اهمیت مسئله:
فرهنگ جامعه مبین آداب و رسوم و آیین‌هاست. مکان انجام یافتن این آیین‌ها خود جلوه‌های بارزی از معماری و فضاهای خاص شهری هستند. اهمیت قلمروهای مختلف و تعریفی که هر فرهنگ از زیبایی و زینت ارائه می‌نماید سیمای عمومی کالبد شهر را تشکیل می‌دهد.
و...

این فایل با فرمت ورد در 115 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

مطالعات طراحی موزه فرش

مطالعات طراحی موزه فرش

مطالعات طراحی موزه فرش

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی موزه فرش ، در حجم 108 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
چکیده:

بی شك وجود موزه به عنوان یك نهاد فرهنگی در اجتماع بسیار ضروری است فرهنگ هر جامعه یك مفهوم كلی است و تمامی ارزش‌ها و یافته‌های معنوی مردمان آن جامعه را در بر می‌گیرد.
پس فرهنگ. میراث هر قومی است كه از پیشینیان بر گرفته شده و در آن تغییراتی داده شده و به نسل‌های بعد انتقال یافته است. فرهنگها و تمدن‌ها مانند انسان سه مرحله تكامل دارند:
زاده می‌شوند، كودكی و نوجوانی دارند. كمال می‌یابند و به پیری می‌رسند و بالاخره از میان می‌روند. خاصیت فرهنگها و تمدن‌های پویا و لازم می‌بیند از فرهنگهای دیگر می‌گیرد و آنچه را زائد می‌داند فرو می‌نهد و دور می‌ریزد.
و...

فهرست مطالب:
مقدمه: 2
1-1 طرح موضوع: 2
2-1- بیان مسئله: 3
1-3- اهداف پژوهش: 4
1-4- سوالات و فرضیه ها: 4
5-1- ضرورت اجرا: 4
1-6- تعاریف و واژه ها: 5
موزه‌های استان 5
موزه آستانه مقدسه 5
موزه مردم شناسی قم 5
موزه هنرهای سنتی قم 7
موزه آثار مراجع تقلید 7
موزه تاریخ طبیعی قم 7
موزه تخصصی علوم زمین (یاقوت کویر) 7
آسمان نما 7
تاریخچه موزه درجهان و ایران 9
1-2- تاریخچه موزه درجهان: 9
2-2- تاریخچه موزه درایران 10
دسته بندی موزه ها بر اساس نوع کاربری 12
3-2- انواع موزه ها : 12
3- موزه های تاریخ طبیعی(تعاریف و مفاهیم) 15
2-4- تاریخچه فرش 16
2-5-وضعیت فعلی 22
2-6- گزيده اطلاعات فرش 26
2-6-1-انواع گره 26
29
1-3- نمونه ایرانی: 31
3-2- نمونه خارجی: 52
3-3- برنامه عملکردی و فیزیکی 69
5-3- استانداردها: 75
6-3- جدول برنامه فیزیکی 81
3-7- نکاتی در باب معماری موزه: 84
1-4- شناخت سایت در بستر شهری 87
2-4- شناخت بسترجغرافیایی 87
4-3- شرایط جغرافیایی و اقلیمی استان قم 88
4-4- اقلیم 89
4-5- معرفی سایت: 92
1-5- بررسی و انتخاب سایت: 100
5-2- مبانی نظری و ایده های طراحی 101
5-3- روند طراحی 101
5-4- پلان ها 104
فهرست منابع 105

این فایل با فرمت ورد در 108 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

مطالعات طراحی مجموعه اداری تفریحی تجاری

مطالعات طراحی مجموعه اداری تفریحی تجاری

مطالعات طراحی مجموعه اداری تفریحی تجاری

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی مجموعه اداری تفریحی تجاری ، در حجم 134 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
چکيده :
هدف از طراحي مجموعه‌هاي تجاري اداری تفریحی ايجاد محيطي خوشايند براي خريد کالا؛ دريافت خدمات اداری ، تفریح و تفرج و ارتباط انسانها با يکديگر است. براي رسيدن به اين هدف ابتدا نگاهي گذرا به تاريخچه تجارت و ايران ، پیشینه و تاریخچه فضاها و نظامات اداری ، اوقات فراغت و تفریح و تاريخچه ايجاد مجموعه‌هاي تجاري اداری تفریحی و اجتماعي در ايران وتبریز داريم و سير تکامل و ويژگيهاي اين مجموعه‌ها را مورد بررسي قرار مي دهيم. براي شناخت بيشتر نمونه‌هاي مشابهي را در نقاط مختلف جهان مورد بررسي قرار داده‌ايم. مطالعه شهر تبریز براي طراحی صحيح مجموعه و رسيدن به هدف ابتدايي طراحي مجموعه ( ايجاد محيطي خوشايند براي خريد کالا دريافت خدمات تفریح و ارتباط انسانها با يکديگر) الزامي بوده است. به کمک تحليل هايي که از جهات مختلف بر روي سايت انجام شده؛ نحوه قرارگيري ساختمان در سايت؛ نحوه جهت‌گيري آن امتدادهاي موثر بر ساختمان؛ وروديهاي آن و ... استخراج شده است. از آنجايي که سعي شده که ساختمان بيشترين هماهنگي را با محيط داشته باشد؛ آناليز سايت مهمترين ابزارهاي طراحي را در اختيار ما گذاشته است. برنامه‌ريزي کالبدي نيز فضاهاي مورد نياز و ميزان آنها را مشخص خواهد کرد. بديهي است که در روند طراحي؛ توجه خاص به ملاحظات ديد و منظر و طراحي احجام بر اساس ويژگيهاي سايت براي رسيدن به بهترين ديدها و مناسبترين احجام الزامي بوده است.

1-1 . مقدمه:
موضوع مجتمع تجاري تفریحی با توجه به قدرت بي بديل اقتصاد و تفریح و اوقات فراغت در عصر ما موضوعي ويژه در طراحي معماري به حساب مي آيد. در عصري كه توجه به هر مسئله به ميزان صرفه و بازده اقتصادي آن مي باشد پيداست كه امكان پرداختن به نگاه هاي خاص در معماري مجموعه هاي تجاري تقويت مي گردد به همين دليل انتخاب يك مجموعه تجاري که همراه با لذت تفریح باشد براي طراحي معماري خود به خود جذاب تر از موضوعات ديگر مي باشد.
هر مجموعه تجاري تفریحی كه نيازهاي ضروري زندگي بشر را عرضه كند خود به خود بخشي از توجيه اقتصادي است .براي افزايش موفقيت اقتصادي يك مجموعه بايد عواملي از قبيل شدت نياز جامعه ، فاصله سايت تا مجموعه هاي مشابه ونحوه دسترسي افراد به مجموعه توجه نمود .
قابليت اجرا از دو جنبه قابل بررسي است اول استان اجراي پروژه با توجه به تكنولوژي و شرايط جامعه و دوم سازگاري طرح و ساختار اجرايي آن با قدرت و موفقيت پروژه كه هر دو درمرحله طراحي مورد توجه قرارخواهد گرفت.
و...

این فایل با فرمت ورد در 134 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

مطالعات طراحی مجتمع مسکونی

مطالعات طراحی مجتمع مسکونی

مطالعات طراحی مجتمع مسکونی

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی مجتمع مسکونی ، در حجم 173 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
چكيده:
در اين پژوهش در ابتدا به بحث خالص در مورد مسكن، تعريف آن، اهميت و موضوع آن از زندگي بشري پرداخته مي‌شود. سپس به مورد خاص مسكن در ايران پرداخته مي‌شود و قبل آن موضوع مسكن حداقل بعنوان ريز مسئله مقوله مسكن كه هدف اين پژوهش مي‌باشد شكافته مي‌شود و تا علت حراج و خصوصيات آن تحليل شود تا در آخر به شاخصهايي عيني از اين نوع مسكن براي استفاده در طرح پيدا مي‌كنيم. در ضمن به جهت اهميت موضوع ديواني اداري در شكل‌گيري پروژه‌هاي مسكن شهري تحقيقي نسبتاً مناسب در اين زمينه داشته‌ايم. در ذيل به صورت نسبتاً تفضيلي‌ ترتيب مطالب آورده شده در اين رساله ارائه مي‌گردد و در آخر اين بخش مانند هر بخش ديگري به نتيجه‌گيري پيرامون همان بخش در آخر آن مي‌پردازيم و پيشنهاداتي در بناي اعمال ويژگي‌هاي معماري ايراني در فضاهاي شهري ترتيب مي‌دهيم.
شناخت خصوصيات فضاي باز مسكوني، بررسي تيپولوژي ساختمانهاي مسكوني و سير تحول تاريخي آن آسيب‌شناسي اجتماعي مجتمع‌هاي مسكوني، تحقيق براي رسيدن به مدلهاي رواني مورد لزوم در واحد مسكوني و تأمين آن و همچنين تأمين نيازهاي معيني و تحريف شده‌ي آسايشي است در قسمتي ديگر سعي شده است با در نظرگيري مسائل اجتماعي ردپاي خاص از ديد جامعه‌شناسي به مسئله داشته باشيم و بعد از شناخت لايه‌هاي اجتماعي در ايران و خصوصيات و مقتضيات هر يك به كشف تأثيرات اين خصوصيات در كالبد معماري- شهرسازي ظهور يافته و موجود و همچنين كالبد بهینه شايسته‌ي قشربندي‌هاي مختلف بپردازيم در رويكردهاي ديگر به مسكن حداقل و كشف ضرورت اقتصادي آن به تحليل قيمت زمين- مسكن و مقدار صرفه‌ي ناشي از اين نوع خاص مسكن پرداخته‌‌ايم و با توجه به بازار مسكن ايران و شرايط حاكم بر آن اقدام به تحليل روابط بين اين شرايط و مسكن حداقل نموده‌ايم.
مقدمه:
امروزه پروژه‌هاي مسكوني(حتي در شهرهاي دنياي امروز كه داراي كاربردهاي عمومي بيشتري هستند) بيشتر از نيمي از ساخت‌و‌سازهاي شهري را عامل مي‌شوند خصوصاً هر پروژه‌ي شهري جديد ساخت (مثابه فضايي كه براي زندگي افراد در محلي باير، داير مي‌شود) در ابتدا با پروژه‌هاي مسكوني كه فلسفه وجودي هر كاربري عمومي ديگري نيز هستند شروع مي‌شود. فضاي مسكوني به عنوان فضاي بيشتر درگير با انسان(در مقابل فضاهاي اداري، خدماتي، آموزشي، تفريحي و... كه معمولاً در ساعات محدودي داير و مورد استفاده هستند) به خودي خود و ذاتاً ارزش تدفيق و تحقيق مضاعفي دارد.
فارغ از ارزش فضاي مسكوني كه در بالا به عنوان خاصيتي برآمده از كيفيت اين فضا عنوان شد يك اصل مهندسي اوليه‌اي براي اين نظر است كه محصول سري ساخت به همان ميزان كه بر تعداد سري ساخت افزوده مي‌شود از پتانسيل بيشتري براي تدفيق و تحقيق در مورد پيرامون ابعاد مختلف آن برخوردار مي‌شود. تمام تبيين و تدليل‌هاي بالايي در واقع سعي بر اين دارد تا اولاً توجيه‌كننده بحث دوباره‌ي اين پروژه‌هاي مسكوني باشد و همين كه مي‌خواهد حاصل جسارتي براي دانشجوي بعدي براي تحقيق چند باره بر روي مبحث مهم و كالبدي باشد.
بار مباحثي كه در اين پروژه مطرح مي‌شود از دو جنبه‌ي تأسيسي نسبت به تحقيق‌هاي معمول در اين ساحت برخوردارند. اول آنكه دانشجو موضوع مسكن حداقل ضرورت امروزي آن، شاخصها و خصوصيات آن و سرانجام طراحي يك پروژه و مدل واقعي را مورد مطالعه، تحليل و تسهيل قرار داده است كه شايد بتواند هم به توصيه‌هاي پايه‌اي در مورد اين نوع مسكن بپردازد و همين اين كه پروژه‌اي را بر اساس اين يافته‌ها تعريف و طراحي كند تا در ضمن به ارائة الگويي كالبدي از مسكن حداقل(به بيان بهتر مجتمع‌هاي زيستي با محوريت مسكن حداقل) نيز پرداخته باشد. جنبه ديگر مختص اين پروژه گريزي مي‌باشد كه به سيستم ديواني اداري، مرتبط با امر مسكن زده شده است. تا باز‌خواني باشد بر مبحثي كه به عنوان نرم‌افزار محركه و جهت‌دهنده‌هاي پروژه‌هاي مسكوني مطرح است و در ضمن سعي در تشخيص، تبيين و تحليل اين مشكلات دارد گرچه با توجه به تهديد حجمي مرتب بر اين تحقيق نمي‌توانستيم بطور آني بر اين مبحث بپردازيم ولي با توجه به پيوستگي ذاتي اين مبحث با موضوع مسكن سعي شد تحقيقات لازم نيز در اين باب صورت گيرد.و البته بنا‌بر قاعده اولي پروژه معماري داراي يك جنبه از تحقيقات عمومي مانند شناخت اقليمي محل پروژه توصيه‌هايي كالبدي در رابطه با اقليم پروژه، ضرورتهاي فيزيكي، استانداردها، برهان شكل‌گيري كالبدي پروژه شناسايي و تحليل پروژه‌هاي مشابه بحث پيرامون مسائل اجتماعي فرهنگي(كه ضرورت هر پروژة معماري است) و..... است تا جرياني جامع و مانع با محوريت هدف معروف را شكل داده باشيم آنچه در اين پروژه مورد اهتمام واقع مي‌شود شامل تجزيه، تحليل و تعريف ابعاد نظري و عملي مجتمع‌هاي زيستي و شناخت ارتباط بين اين دو مباحث(نظري و عملي) در جهت خلق مجتمع‌هاي مسكوني پاسخده (پاسخده به معناي عام) كه به صورت طرح معماري در تحت شرايط تعريف شده جلوه خواهد كرد، مي‌باشد. كه هدف آن تدفيق پيرامون مجتمع‌هاي مسكوني با درجه شمول مسائل اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و سير تحول تاريخي و تيپولوژيك آنها درایلام و محدوده سياسي ايران (بالاخص كلان‌شهرها) و بازشناسي رابطه ارگانهاي متوالي و تأثير‌گذار در امر مسكن باشد. وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري، نظام مهندسي و ..... در شكل‌دهي و سوق‌دهي فضايي اصولي و ضابطه‌مند در جهت تنظيم و كنترل بازار توليد مسكن و همچنين بازشناخت رابطه مسكن به مثابه بارزترين نمود فضاهاي معماري- كه بيش از نيمي از فضاهاي شهري را به خود اختصاص مي‌دهد با مسائل شهري است.
و...

این فایل با فرمت ورد در 173 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

مطالعات طراحی مجتمع اقامتگاه بین راهی

مطالعات طراحی مجتمع اقامتگاه بین راهی

مطالعات طراحی مجتمع اقامتگاه بین راهی

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی مجتمع اقامتگاه بین راهی ، در حجم 114 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
چکیده
مجتمع اقامتگاه بین راهی بین راهی مکانی است برای ارائه مجموعه خدمات به رانندگان ، مسافرین و وسائل نقلیه .
اگر بدانیم حدود 85 درصد ترابری بوسیله حمل ونقل جاده ای انجام می پذیرد، اهمیت ساماندهی راه ها و خدمات آنها بیشتر معلوم می گردد.
دراین رساله با توجه به موقعیت محورهای قم که از مهمترین شریان های ارتباطی شهرهای ایران می باشد به انتخاب محدوده پیشنهادی برای طراحی مجتمع خدماتی – رفاهی پرداخته ایم و در ابتدا به انتخاب سایت مورد نظر، سپس به جمع آوری و بررسی مطالعات مورد نیاز و در نتیجه به طراحی مجتمع خدماتی – رفاهی دست یافته ایم.
رساله مشتمل بر 4 فصل است. در فصل اول به بررسی مطالعات پایه ، فصل دوم به بررسی مطالعات معماری ، فصل سوم به بررسی بستر طرح و فصل چهارم به بررسی روند طراحی پرداخته ایم .
و...

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول:مطالعات پایه ( مبانی نظری )
فصل دوم:مطالعات معماری
مطالعات بستر طرح
برنامه ریزی فضا ها و برنامه فیزیکی
فصل سوم
( روند طراحی )
فصل چهارم:نقشه ها و سایر مدارک طرح
منابع

این فایل با فرمت ورد در 114 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

مطالعات طراحی موزه آب

مطالعات طراحی موزه آب

مطالعات طراحی موزه آب

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی موزه آب ، در حجم 131 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:

چكيده
آب مظهر پاکی ، حیات و نشانه آبادانی است . استفاده صحیح ،جلوگیری از مصرف بیهوده و توجه به زحماتی که در راه رسیدن آب سالم به دست مصرف کننده می شود ، وظیفه همگانی است نياز به مراكز فرهنگي، هنري، تفريحي درتهران خصوصا براي جوانان متناسب با رشد روزافزون جمعيت ازجمله مسائل مهمي است كه خلق اينگونه فضاها را ايجاب مي كند. امروزه ، مسائل روزمره،مشكلات و نيازهاي باعث شده كه توسعه اين فعاليت ها به نسبت جمعيت و مراكز سكونت ومحلات تهران بسيار اندك بوده وپاسخگويي نياز واقعي جوانان شهر نباشد.
اينگونه فضاهاي فرهنگي وهنري ، بعبارتي فضاي واقعي محصور شهري است كه در درون آن كاربري هاي بسيار متنوع فرهنگي ، آموزشي ، نمايشي و ... در كنار هم قرار مي گيرند. محل گذران اوقات فراغت و محل برخوردهاي اجتماعي و معاشرت ها است ، مكاني براي شركت مردم در توليد فرهنگ وهنر، وسرانجام جايي است كه درآن بين شهر و شهروند ، هنرمند و مردم متقابل وپويا ايجاد مي شود.
آب در حالات مختلف تأثيرات متفاوتي بر روي انسان دارد و هر کس به فراخور سن خويش بهره رواني خاص خود را از آن مي برد. آب درون استخرها که ترکيبات آنها با درخت ها و زيبايي هاي طبيعت باعث آرامش و راحتي روح انسان و توازن زيست شناختي او مي شود. آب جاري در رودخانه ها و کانال ها، با جريان دائمي و پويا شوق حرکت را در آدمي زنده مي کند. آب در آبشارها حالتي ديگر را در آدمي بيدار مي کند، عظمت آبي که جاري است، هيجان زائدالوصفي را در آدمي به وجود مي آورد.
"استفاده از حالات مختلف آب در طراحي و معماري به منظور ايجاد احساسات مختلف، يکي از مباني طراحي عناصر معماري آبي، از جمله موزه هاي آب است"
. در محيط دست ساز انسان آب به يکي از چهار شکل زير تبديل مي شود: يک نقطه، يک خط، يک آب نما(صفحه) يا يک مرز يا کناره.
آب در معماري حس هاي پنج گانه ما را به خدمت مي گيرد تا آن را با تمام کالبدمان احساس کنيم. چشم را نوازش ميدهد و به ما خوش آمد مي گويد، زمزمه آن در گوش ما را به سکوت و آرامش ناب دعوت
مي کند، تماس آن روي پوست ما پاکي و خلوص را به ارمغان دارد، رايحه تازه آن شادابي و نشاط ايجاد مي کند و مزه آن ياد آور حيات و زندگي مي باشد.
ترکيب آب با معماري بيش از هر چيز يک تجربه بصري است. حرکت جاري آب در مقابل ايستايي و ثبات معماري تضاد زيبايي دارد. نوري که از حرکت آب انعکاس مي يابد گويي بر روي سقف مي رقصد.
عناصر معماري آب با صداي خود پيام هاي دعوت را به اطراف مي پراکند و ساکنان بنا را به سوي خود مي خواند.
معماري واسطه اي است که ارتباط و يا جدايي بين انسانها، طبيعت و آب را با ياري گرفتن از کليدهاي حسي، فرم و مصالح فراهم مي آورد.
و...

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
بخش اول: مباني نظري
۱-۱-۱- آب وجايگاه آن
۲-۱-۱- ممفهوم نمادين آب در اساطير كهن
۳-۱-۱- گوهروجودي وويژگي هاي آناهيتا
۴-۱-۱-آب از ديدگاه قرآن كريم
۵-۱-۱- آب در مذاق حافظ
۶-۱-۱- آب وچرخش سال
۷-۱-۱- آب وبلاگرداني
۸-۱-۱- آب ،نمادبركت
۹-۱-۱- آب ودرمان
۱۰-۱-۱- آب چهل ياسين
۱۱-۱-۱- آب تفال و حاجت خواهي
بخش دوم: نقش آب در طبيعت
۱-۲-۱- آب در طبيعت
۲-۲-۱- انسان وآب
۳-۲-۱- آب شيرين
۴-۲-۱- آب درصنعت
۵-۲-۱- كسب انرژي از آب
۶-۲-۱- آب وحمل ونقل
۷-۲-۱- تصفيه و توزيع آب
۸-۲-۱- آب وآلودگي
بخش سوم:
۱-۳-۱- آب درزندگي روزمره
۲-۳-۱- آب ومسئوليت هاي آن
بخش چهارم:آب ومعماري
۱-۴-۱- عناصرمرتبط باآب در معماري
۲-۴-۱- آموزش وكودك وآب
بخش پنجم:
۱-۵-۱- ايده ها و مفاهيم كلي در طرح موزه آب
۲-۵-۱- موزه و عملكرد آن
فصل دوم
بخش اول: جايگاه آب و جلوه هاي آن در معماري
۱-۱-۲- معبد آناهيتا
۲-۱-۲-چهل ستون
۳-۱-۲- پل خواجو
۴-۱-۲- سي وسه پل
۵-۱-۲- شاهزاده ماهان
بخش دوم: بررسي نمونه هاي مشابه داخلي
۱-۲-۲- موزه هنرهاي معاصر تهران
۲-۲-۲- باغ موزه آب قلهك
۳-۲-۲- موزه آب يزد(كركسيوني)
بخش سوم: نمونه خارجي
۱-۳-۲- موزه آب هلندآرنهوم(كركسيوني وكاربردي)
۲-۳-۲- موزه آب مورسيا(اسپانيا)
۳-۳-۲- موزه تاريخي سياميك(ژاپن)
۴-۳-۲- پارك تفريحي-آبي
فصل سوم:
بخش اول
۱-۱-۳- بررسي،تجزيه وتحليل نيازهاي پروژه
۲-۱-۳- برنامه ريزي سراي هستي بخش
۳-۱-۳- ساختار عملكردي موزه
۴-۱-۳- بررسي عملكردها
۵-۱-۳- حوزه معرفي و آموزش
۶-۱-۳- گالري ها
۷-۱-۳- واحد روابط عمومي و اموربين الملل
۸-۱-۳- امورآموزش وتبليغات
۹-۱-۳- آب وكودك
۱۰-۱-۳- حوزه پژوهشي
۱۱-۱-۳- حوزه خدمات رفاهي
۱۲-۱-۳- حوزه مالي واداري
۱۳-۱-۳- واحد حفاظت ومرمت
۱۳-۱-۳- واحد حفاظت ومرمت
بخش دوم
۱-۲-۳- نمودار وروابط اجزاءداخلي ساختمان
۲-۲-۳- انتخاب سيستم سازه هاي بهينه
فصل چهارم: طراحی موضوع
بخش اول
۱-۱-۴- لزوم تحليل سايت پروژه
۲-۱-۴- شناخت وتحليل سايت پروژه
۳-۱-۴- شهرتهران
۴-۱-۴- تقسيمات سياسي استان
۵-۱-۴- جغرافياي طبيعي استان
۶-۱-۴- پوشش گياهي
۷-۱-۴- زمين شناسي
۸-۱-۴- حركات فعال زمين
۹-۱-۴- حركات فعال زمين
بخش دوم
۱-۲-۴- حركات فعال زمين
۱-۲-۴- شناخت منطقه ۲۲
۲-۲-۴- پتانسيل هاي توسعه منطقه
۳-۲-۴- وضعيت اقليم وهواشناسي-مطالعات اقلیمی
۴-۲-۴- مشخصات دانلود مطالعات اقلیمی منطقه ۲۲ تهران
۵-۲-۴- طرح تفصيلي منطقه ۲۲ شهرتهران
۶-۲-۴- امكانات منطقه ۲۲
۷-۲-۴- درياچه پارك چيتگر
۸-۲-۴- شبكه دسترسي به منطقه
۹-۲-۴- بافت قديم منطقه۲۲
۱۰-۲-۴- شهرك هاي موجود
۱۱-۲-۴- بافت جديد منطقه ۲۲
۱۲-۲-۴- تراكم جمعيت ومسكن در منطقه ۲۲
بخش سوم(به سوي طراحي)
۱-۳-۴- سايت
۲-۳-۴- عبورومروردرسايت
۳-۳-۴- ورودي هاي سايت
۴-۳-۴- ورودي به بنا
۵-۳-۴- مراكز فرهنگي اطراف سايت
۶-۳-۴- درختان
۷-۳-۴- آب
بخش چهارم:چگونگي شكل گيري حجم معماري
منابع
منابع فارسی

این فایل با فرمت ورد در 131 صفحه ورد آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

مطالعات طراحی مجتمع مسکونی (مورد مطالعه: منطقه خاوران تبریز)

مطالعات طراحی مجتمع مسکونی (مورد مطالعه: منطقه خاوران تبریز)

مطالعات طراحی مجتمع مسکونی (مورد مطالعه: منطقه خاوران تبریز)

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی مجتمع مسکونی (مورد مطالعه: منطقه خاوران تبریز) ، در حجم 187 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
فصل اول
شناخت موضوع
مقدمه:
بخش مسکن را می توان یکی از بخش های توسعه در یک جامعه دانست. از یک سو اهمیت اقتصادی و اجتماعی مسکن، و از سوی دیگر بحث اشتغالزایی و ارتباط آن با بسیاری از بخش های دیگر، آن را در کانون توجهات عمومی و ابزاری مناسب در جهت تحقق سیاست های اقتصادی قرار داده است (عزیزی،1385 :2). از سویی دیگر بخاطر اهمیت وسئله و ارزش نهاد خانواده در اجتماع بایستی دقت لازم در فرآیند طراحی آن بکار گرفته شود، تا ضمن اینکه نیاز وسیع جامعه قشر جوان فراهم شود، به مسکن به عنوان عاملی تاثیر گذار در رفتارهای اجتماعی و اخلاقی و نیز تاثیر گذار در روابط خانوادگی نگریسته شود.

طرح مسئله:
توسعه پایدار:
توسعه پایدار در حیطه ی معماری، به سه موضوع پایه ای اقتصاد (کاهش مصرف سوخت و صرفه جویی در آن) محیط زیست (کاهش آلودگی محیط زیست، طراحی بر اساس چرخه ی سوخت) و جنبه ی اجتماعی (فرهنگ و جنبه ی انسانی، طراحی انسانی) می نگرد (احمدی، 1389- خلیجی،1389 :97) اهمیت پایداری اجتماعی و فرهنگی طبق نمودار (Colantinio-2009) از دهه هشتاد به این طرف افزایش یافته است، طوری که شرایط ناپایدار اجتماعی در نهایت منجر به ناپایداری محیطی و اقتصادی می شود.
و...

فهرست مطالب:
فصل اول
شناخت موضوع:
مقدمه
طرح مسئله
معماری ارگانیک
سایت
فرضیات/سوالات
اهداف
روش گرد آوری اطلاعات
ابزار گرد آوری اطلاعات
فصل دوم
ادبیات موضوع-چهارچوب نظری طرح
شاخصه های مسکن مناسب از دید کلی و مقیاس شهری
مسکن و ابعاد آن
شاخص های کیفیت مسکن
معماری پایدار
شکل خانه، حاصل مجموعه ای از عوامل اجتماعی –فرهنگی (پایداری اجتماعی-فرهنگی)...
هویت از نظر راپاپورت
باز کردن مبحث هویت
پایداری زیست-محیطی
پایداری اقتصادی
سعی در ایجاد معماری پایدار با استفاده از تکنولوژی
مطالعه ی موردی در اقلیم سرد و خشک
نمونه هایی از معماری که در آن به نوعی و تا اندازه ای پایداری رعایت شده است
مجتمع هبیتات، موشه سفدی
آپارتمانهای آردمور (Ardmor)، موشه سفدی
آپارتمان کانچانجونگا(Kanchanjunga)، چارلزکورآ
پروژه مسکونی اوین
مسکن مدرن
نمونه هایی از مسکن ارگانیک و مدرن

ریشه یابی مشکلات مساکن امروزی
نتیجه گیری از مباحث فصل مسکن معماری ارگانیک و مدرن
لزوم پرداختن به فضای باز در مساکن امروزی
احیای حیاط در آپارتمان های امروزی
برسی فضای باز در آپارتمان های امروزی
فصل سوم
شناخت وضع موجود و آنالیز سایت
ویژگی های اقلیم سرد
ویژگی های معماری بومی مناطق سرد
اهراف طراحی اقلیمی این اقلیم
اقلیم تبریز
شناسایی کاربری های اطراف سایت
شناسایی شبکه های ارتباطی اطراف سایت
شناسایی آلودگی های صوتی اطراف سایت
بررسی عوامل اقلیمی موثر در طراحی سایت (جدول
آنالیز سایت (جدول
فصل چهارم
ارائه ایده طراحی و برنامه فیزیکی طرح
تعریف مسکن از دید سازمان آمار ایران
عوامل موثر در برنامه فیزیکی
تراکم
حیاط
پله فرار و آسانسور
پخی
پیش آمدگی ساختمانی در گذرها
پیش آمدگی، بالکن ها
رعایت محدودیت ارتفاع
پارکینگ
عرصه های عمومی مجتمع های مسکونی
اطول و ضوابط طراحی مجموعه
محل ساخت بنا در اراضی بزرگ و مجتمع سازی ها
حداقل فضای باز
فاصله دو بلوک ساختمانی و سایر فضاهای باز و بازشو
انواع اشکال عقب نشینی بنا
ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی
عرصه ی زندگی خصوصی و فردی
عرصه ی پذیرایی و مراسم
عرصه ی خدمات
عرصه ی فضاهای باز
آشنایی با فضاها و ابعاد فیزیکی فضاها
ورودی
راهرو
آشپزخانه
انواع طرح های اتاق نشیمن
غذاخوری
اتاق خواب والدین
فضای مخصوص کودکان
مراکز بهداشتی
مسئله نور
راهکارهای پیشنهادی
راهبردها و راهکارهای طراحی در معماری امروزی با توجه به مزایای معماری مدرن و با توجه به الگوهای سنتی
سیر تکمیلی موارد فوق الذکر در راستای رسیدن به هدف نهایی
رعایت نکات ذکر رفته برای پاسخگویی به اهداف کلی زیر
ضوابط و سرانه ها 1 (جدول
ضوابط و سرانه ها 2 (جدول
فصل پنجم
ارائه پیشنهادات و طرح نهایی
ریشه یابی و جمع بندی
ارائه آلترناتیوها با ذکر معایب و مزایای هر کدام
روند طراحی سایت و پلانها (تصویر
ایده کلی طرح سایت (تصویر)
ارائه نقشه
ارائه پرسپکتیو(تصویر)
فهرست منابع

این فایل با فرمت ورد در 187 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

مطالعات مجتمع مسکونی

مطالعات مجتمع مسکونی

مطالعات مجتمع مسکونی

توضیحات:
فایل ورد مطالعات مجتمع مسکونی ، در حجم 105 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
بيان مسئله
غارها , خانه های گلی , سنگی , چوبی , آجری , شيشه ای , بتنی و فلزی مسکن انسان در طول چندهزار سال حيات او بر زمين بوده است .
مسکن مهم ترين تأمين کننده تمدن و خانه بهترين نگهداری فرهنگ اجتماعی جامعه است . (بنجامين درزا ايلی)
مسکن يکی از فاکتورهای اساسی تعادل و پاپرجايي اجتماع انسانی می باشد . مسکن حافظ کيان خانواده و روابط بين اعضای آن است . داشتن مسکن مناسب مانند ساير نيازهای بشری از حقوق اوليه انسان هاست و در قانون اساسی ( اصل سی و يکم ) بر اين نکته تأکيد شده است . ( می توان خانه را اساساً نوعی سرپناه انگاشت , اما طرح آن آينه ای انديشه های موجود در باب فضا , زيبايي شناسی , آداب و فرهنگ مردم است . )
فقدان مسکن و کيفيت نامناسب آن با افزايش ميزان بزه کاری , طلاق و از هم گسيختگی های اجتماعی ارتباط مستقيم و تنگانگی دارد و به عنوان يک عامل بازدارنده در رشد و اعتدال اجتماعی , فرهنگی و روانی به شمار می رود . همچنين نداشتن مسکن موجب پيدايش پديده های نابهنجار اجتماعی از قبيل خيابان خوابی , آلونک نشينی و زاغه نشينی می شود که اين چنين زيستنی ساختار شخصيتی نابهنجاری به افراد می بخشد .
فقدان مسکن و يا کيفيت نامناسب آن عامل مؤثری در پيدايش پديده هايي چون اضطراب , افسردگی و اختلالات رفتاری به شمار می رود و سبب کاهش مقاومت روانی و جسمی فرد در مواجهه با مشکلات می گردد . اهميت مسئله مسکن از بعد روانی تا اندازه ای است که با در نظر گرفتن مراحل تحول روانی کودکان , آن ها نيازهای روانی خود را در سنين پايين در خانواده و از طريق والدين خودبرآورده می کنند .

هدف : ( مجتمع مسکونی )
هدف عمده , شناخت ابعاد مختلف خانه ( کيفی و کمی ) می باشد , يعنی در اين پروژه سعی شده تا وجوه اقتصادی , اجتماعی , کالبدی و ... مورد توجه قرار گيرند . با توجه به مجتمع قرار است نيازهای سکونتی خانواده های قشر متوسط و جوانان ايرانی را مورد توجه قرار دهد .

مبانی نظری عام طرح
- برای طراحی خانه ای مناسب اولين گام می تواند شناخت مسکن با توجه به تعاريف ارائه شده باشد که بهبود کيفيت زندگی اجتماعی , فراهم ساختن فعاليت های زيستی خانواده شامل جمعی و فردی و فراهم ساختن خدمات و تسهيلات برای بهزيستی و سلامت خانواده , از اهم موضوعات اين تعاريف می باشد .
- اما بررسی نيازها و رفتارهای سکونت , از پارامترهای مهم در طراحی فضاهای مسکونی است , که شامل نيازهای بيولوژيکی , اقتصادی و اجتماعی می باشد .
البته نيازها برای خانواده های مختلف با توجه به سطح درآمد , رده نسبی و تمايلات آن ها متفاوت خواهد بود . پس در نظرگرفتن واحدهای مسکونی با شرايط و متراژهای مختلف و همچنين فضاهايي با کاربری های متنوع در مجموعه برای مرتفع ساختن اين مسئله می تواند مفيد واقع شود.
- انسان به اجتماع و زندگی با مردم محتاج است , پس چه بهتر که در طراحی مسکن متناسب با نيازهای کاربران بکوشيم تا روابط همسايگی را تقويت کنيم , ضمن اين که برای آسايش بيشتر ساکنين بايد در حفظ حريم و حرمت نيز کوشيد .
- برای ارتقاء کيفيت محيط شهرمان خواهيم کوشيد پارامترهايي که برای اين منظور به کار می روند عبارتند از : زيبايي , هويت , هماهنگی , نظم , ماندگاری , پايداری و تغييرپذيری .
- طراحی مناسب دسترسی ها به طوری که افراد پياده و سواره هرکدام احساس امنيت و آسايش در راه خود داشته باشند.
- در نهايت حفظ و گسترش فضای باز به کمک طراحی آب و گياهان برای بهبود کيفيت محيط زندگی و ايجاد آرامش و سرزندگی در مجموعه از نکات قابل توجه در طرح می باشد .

انتخاب سيستم
با توجه به نوع عملکرد پروژه و محاسبات اقتصادی , سيستم سازه پيشنهادی , پيش ساخته بتنی می باشد

معرفي موضوع مجتمع مسكوني
يك نمونه مشهور مسكن كه در ايران و در قرن 14 شمسي و با منسوخ شدن خانه هاي سنتي حياط داخلي رواج يافته است، خانه هاي رديفي (Row House) مي باشد. اساساً اين نوع مسكن بر مبناي تفكيك قطعات و مالكيت فردي قطعه زمين مسكوني استوار است، و در صورتي كه فقط شامل يك واحد مسكوني باشد، مسكن اختصاصي (Detached) يا مستقل نام مي گيرد. در اين نوع مسكن هم اكنون در زبان عاميانه ويلايي و امثالهم خوانده مي شود، فقط مربوط به يك خانواده مي شود و امكان استفاده بيشتر از يك خانواده در آن وجود ندارد.
و...

این فایل با فرمت ورد در 105 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

مطالعات طراحی موزه مردم شناسی

مطالعات طراحی موزه مردم شناسی

مطالعات طراحی موزه مردم شناسی

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی موزه مردم شناسی ، در حجم 134 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
روش تحقیق و موانع موجود در مسیر تحقیق:
این تحقیق به دلیل نوع پژوهش بنیادی آن در باب پدیده‌ها و نظریه‌ها و استفاده از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی, از نوع نظری می‌باشد. در این بخش گردآوری اطلاعات از مجموع مطالعات کتابخانه‌ای و اطلاعات میدانی و نیز گفتگو و تبادل نظر با اساتید هنر و معماری حاصل شده و با استنتاج از نظریه‌ها به بیان معماری رسیده‌ایم. در ادامه با استفاده از نتایج تحقیق نظری به ساختار و الگوی مورد استفاده جامعه نزدیک شده و به تحقیق کاربردی از پروژه می‌پردازیم. براین اساس با روش نمونه‌گیری، به بررسی عملکردها از طریق مطالعه آمار و استانداردها پرداخته و با تحلیل و آنالیز نمونه‌های مشابه داخلی و خارجی به روشهای برخورد با موضوع تحقیق پی‌می‌بریم. لذا در روش‌شناسی تحقیق از دو روش پایدار شناسه (Phenomenology) و نیز تحقیق موردی (Case Study) استفاده شده است.
سازماندهی تحقیق:
این تحقیق شامل سه بخش: 1) مطالعات، 2) فرآیند طراحی، 3) طراحی می‌باشد هر بخش به فصلهای مختلفی تقسیم می‌شود.
بخش مطالعات شامل فصلهای ذیل می باشد:
1- شناخت، 2- مطالعات نظری، 3- مطالعات برنامه‌ریزی، 4- مطالعات پایه (وضع موجود)
بخش فرآیند طراحی شامل فصلهای ذیل می‌باشد:

روابط عملکردی؛ سازماندهی فضای طرح ، 4- تحلیل و آنالیز سایت ، 5- مبانی نظری طرح؛ ایده طراحی.
بخش طراحی شامل این فصلها می‌باشد:
1- جانمایی عناصر پروژه (لکه‌گذاری) ، 2- ارائه طرح مقدماتی، 3- طرح نهایی.
و...

فهرست مطالب:
روش تحقيق و موانع موجود در مسير تحقيق 1
سازماندهي تحقيق 1
ضرورت طرح2
1-ضرورت های کمی2
2-ضرورت های کیفی2
مقدمه3

الف ) شناخت
بخش اول: مطالعات پایه
فصل اول: تعریف و تاریخچه پیدایش موزه 7
- تعریف موزه 7
- تاریخچه موزه در جهان 8
- نهادینه شدن موزه‌ها 9
فصل دوم: تاریخچه موزه در ایران 11
- نهادینه شدن موزه در ایران 11
1- موزه همایونی 11
2- موزه ملی 11
3- موزه دانشکده افسری 11
4- موزه هنر و صنایع 11
5- موزه مردم‌شناسی تهران 12
فصل سوم: طبقه‌بندی موزه‌ها 13
الف- موزه تاریخی 13
- موزه‌های باستان‌شناسی 14
- موزه‌های اماکن باستانی 14
- موزه‌های انسان‌شناسی 14
ب- موزه‌های هنری 14
ج- موزه‌های علمی 15
- موزه‌های علوم طبیعی 16
- موزه‌های علوم و فنون 16
فصل چهارم: ساختار و عملکرد موزه 17
- عملکرد موزه 18
الف- نقش و عملکرد اجتماعی موزه 18
- خدمات اجتماعی موزه 18
- شناخت میراث و ارزشهای فرهنگی 19
- شناخت مخاطبان موزه 19
ب- ساختار علمی موزه 20
- برنامه‌ریزی مجموعه 20
1- اهداف موزه 20
2- نیاز فرهنگی جامعه 20
نتیجه گیری....................................................................................21
بخش دوم : مطالعات تطبیقی
فصل اول: بررسی چند نمونه مشابه در ایران
1- موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار تهران
2- موزه آبگینه تهران
3- موزه ابیض تهران
4- موزه خط میرعماد
5- موزه بانک ملی
6- کتابخانه و موزه ملی ملک تهران
نتیجه گیری
فصل دوم:بررسی چند نمونه در خارج از ایران
1- موزه جهان نما
2- گسترش موزه لوور
- رعایت ارتفاع کم حجم خارجی هرم
- انتخاب شیشه در مقابل سنگ
3- موزه گوگنهايم بيلبائو
4- موزه گوگنهايم
طرح و معماري
تغييرات و بازسازي
نتیجه گیری
بخش سوم: مطالعات زمینه
معيار هاي مكان يابي موزه
مكان يابي موزه در داخل شهر
مكان يابي موزه در حومه شهر
مكان يابي موزه وابسته به زمين خاص
بررسي عوامل موثر در مكانيابي پروژه
بررسي عوامل تاريخي
بررسي عوامل كالبدي
بررسي عوامل كاركردي
مكان يابي
سايت
نكات مثبت
مطالعات اقليمي
مطالعات كالبدي شهر مشهد
حوزه بندي اراضي شهر به لحاظ عوامل مؤثر در مكانيابي
پديده اجتماعي شهر
هدف از مسافرت زائران و مسافران
مطالعات فرهنگي
مساحت سرانه كاربريهاي فرهنگي موجود در مقياس شهر
بررسي طرحهاي مؤثر در تغيير سرانه كاربري فرهنگي در مشهد
چكيده مطالب
عوامل تأثير گذار بر شكل گيري موزه در شهر
عوامل تأثيرگذار در مكانيابي موزه در خارج شهر
محورهاي عمده شهر مشهد
محورهاي عمده
عناصر شاخص
زمين شناسي و خاك
1. زمين شناسي
2. خاكها
3. مشكلات خاكها
جايگاه جغرافيايي،نا همواريها،آب و هوا ،پوشش گياهي و زندگي جانوري
1. جايگاه جغرافيايي ، حدود ، پهنه
2. ناهمواريها
3. دره ها ، دشت ها ، بيابانها
4. آب و هوا
5. آبها
6. پوشش گياهي
7. محيط زيست
8. نتیجه گیری

بخش چهارم : مطالعات تکمیلی
فصل اول: فضای فیزیکی موزه
الف- محل و ساختمان موزه
ب- تالارهای نمایشی
- ویترین
- تالار ورودی
- دیوار و کفپوش تالار
- پنجره‌ها و درب‌ها
- نور در تالارهای نمایشی
a- نور (روشنایی در بالا)
b- نور (روشنايي) جانبی
2- نور الکتریکی
- استفاده از تقسیم فضا
- نحوه نمایش و ارائه آثار در فضاهای موزه
a- ارائه و نمایش آثار در داخل تالار بصورت آزاد
b- ارائه و نمایش آثار در داخل ویترین
c- نمایش آثار در فضاهای باز و فضای سبز موزه
ج- مراکز جانبی موزه
- تالارهای نمایشگاه موقت و سخنرانی
- کتابخانه و مرکز اسناد
- انبار و مخزن
- کارگاه
آزمایشگاه
چایخانه و کافه تریا
د- بخش امور اداری، فنی، خدماتی و تأسیساتی
- بخش اداری
- تجهیزات فنی و تأسیسات موزه
1- سیستم برق
2- سیستم تهویه
3- مقابله با سرقت
4- مقابله با آتش‌سوزی
5- آسانسور و بالابر
و- محوطه بیرونی
فصل دوم: موزه‌های مستقر در بناهای قدیمی
فصل سوم: تعریف حریم‌ بنای قدیم
- حریم فنی بنای قدیمی
- حریم منظری ابنیه
- حریم کیفی ابنیه
- احیاء بعنوان مهمترین اصل در نگهداری ابنیه
- نیازهای قابل پیش‌بینی ابنیه
الف- رفع نیازهای روزمره خدماتی
ب- رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی
- ابنیه قدیمی سازگارتر با عملکردهای روز
- جاهای میان فزا
- پیش زمینه‌ها
- راهکار
فصل چهارم:ضوابط و مقررات اراضی فرهنگی (برگرفته شده از طرح جامع)..........
الف)موارد استفاده از زمین
ب)ضوابط مربوط به تفکیک زمین
ج)ضوابط مربوط به احداث زمین
-استاندارهایی درباره نمایشگاه
1.خصوصیات سالن نمایشگاه
-نور نمایشگاه
2.معماری داخلی نمایشگاه
-کف پوشها
نتیجه گیری
بخش پنجم: تجزیه و تحلیل
فصل اول : برنامه فیزیکی
فصل دوم : مبانی نظری
فصل سوم : آنالیز سایت
فصل سوم : قابلیت سنجی اراضی(طرح ساختاری
1-قابلیت های کالبدی
2-قابلیت های عملکردی
3-قابلیت های دسترسی
فصل چهارم : طرح

این فایل با فرمت ورد در 134 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

مطالعات طراحی مراکز تجاری(مراکز خرید)

مطالعات طراحی مراکز تجاری(مراکز خرید)

مطالعات طراحی مراکز تجاری(مراکز خرید)

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی مراکز تجاری(مراکز خرید) ، در حجم 68 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
1-1- مفهوم کلی مراکز خرید
بازار و یک مرکز خرید به مفهوم کلی کلمه، به معنای محل سرپوشیده
و غیرسرپوشیده ای است که تجمع تعدادی فروشگاه چه از یک صنف و چه از اصناف مختلف را دربرگرفته اند و به عنوان کانون داد و ستد فعالیت می کند از نظر افتصادی، واژه بازار به
حوزه هایی اطلاق می گردد که ارتباط مستقیم میان عرضه و تقاضا را برقرار نماید به صورتی که پس از انجام بررسی های که برای تعادل قیمت لازم است در آن نرخ ثابتی برای هر کالا به وجود می آید.
تعریف بازار از زبان پرفسور «هادی» بدین گونه است: بازار عبارت است محل یا مکانی که در آن جا عرضه و تقاضا به منظور تخمین قیمت واحد ، تلاقی می کند ، بازار محل جغرافیایی است که عده ای از افراد که دادو ستد آن ها منجر به ایجاد عرضه و تقاضا و قیمت واحد می شود در خود جمع می نماید.

2-1- لزوم برنامه ریزی برای احداث مراکز خرید:
مرکز خرید از انواع ساختمان های نوینی هستند که در آن ها تعدادی فعالیت تجاری دست به دست هم داده به منظور بهبود اقتصاد مشترک خویش یک قاعده و نظم کلی را
پی ریزی می نمایند.
از آن جا که مراکز خرید، از جمله ساختمان هایی هستند که معمولاً همکاری مشترک چند گروه بوجود می آیند . لذا برنامه ریزی برای آن ها امری طبیعی می باشد. هرگاه نیاز برای این طرح ریزی به خوبی شناخته شود.
و...

فهرست مطالب:
فصل اول: تعاریف
1-1- مفهوم کلی مراکز خرید 2
2-1- لزوم برنامه ریزی برای احداث مراکز خرید: 2
3-1- هدف از ایجاد مراکز خرید: 3
4-1-تاریخچه و سیر تکاملی مرکز خرید 4
5-1- مراکز خرید در ایران 5
1-5-1- پیدایش مراکز خرید ایرانی و موقعیت آن ها در شهر 5
2-5-1- بررسی بازارها از دیدگاه مختلف: 6
1-2-5-3- بررسی بازارها از دیدگاه معماری 6
2-2-5-1-بررسی بازارها از دیدگاه شهرسازی: 9
3-2-5-1- بررسی بازارها از دیدگاه اجتماعی و روانی 9
6-1- انواع مراکز خرید 10
1-6-1- وسعت و حوزه نفوذ 10
1-1-5-2- بازارهای بین المللی 11
2-1-5-2- بازارهای شهری 11
3-1-5-2- بازارهای منطقه ای 11
4-1-5-2- بازارهای محلی 11
6-2- عملکرد فضاهای تجاری 12
فصل دوم : بررسی نمونه های موردی
1-2- مجتمع خلیج فارس: 14
1-1-2-امکانات ویژه رفاهی 15
2-2- مجتمع تجاری میلاد نور در تهران 17
3-2- مجتمع تفریحی توریستی ستاره فارس: 18
فصل سوم: مطالعات منطقه ای
2- استان مورد مطالعه 23
1-3- شهرستان مورد مطالعه 24
5-4-3- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی 25
2-3-2- مکان های دیدنی و تاریخی 25
3-3-2- مشخصات جغرافیایی 26
4-3-2- وضعیت فرهنگی و اجتماعی 26
4-3- ویژگی های عمومی: 27
1-4-3-دمای هوا 28
2-4-3- رطوبت هوا 28
3-4-3- میزان بارندگی 29
4-4-3- باد 29
5-4-3- تابش خورشید 30
5-3- منطقه آسایش 30
فصل چهارم : تحلیل جمعیت منطقه
4- تحلیل جمعیت منطقه 33
2-4-میزان درآمد خانوار 33
3-4- وضعیت فروشگاه های منطقه 33
4-4- جذابیت مرکز تجاری برای مراجعین 34
5-4- نحوه محاسبه تعداد پارکینگ مورد نیاز: 34
6-4- نتیجه گیری و فضاهای مورد نیاز 35
فصل پنجم : معیارهای طراحی
1-5- معیارهای طراحی واحدهای تجاری 37
1-1-5-سیر کولاسیون داخلی: 37
2-1-5- ورودی ها 38
2-5- سایر ملاحظات در طراحی ورودی: 38
1-2-5- قابلیت دسترسی : 39
2-2-5-سطوح ویترینها : 39
3-2-5- نوشتار: 39
4-2-5- انتخاب رنگ: 39
5-2-5- تابلوها: 39
3-5- کیفیت فضایی در برخورد با واحدهای تجاری 40
1-3-5- کیفیت محیطی واحدها 40
4-5- اصول طراحی واحدها 42
1-4-5- جلب مشتری: 42
2-4-5-کنش و انگیزه ورود: 43
3-4-5- نحوه استقرار بخش های مختلف مغازه 43
4-4-5- ویترین های خالی 44
5-4-5- وسایل و تسهیلات رفاهی 45
6-4-5- رابطه داخل واحدها 45
7-4-5- موسیفی: 47
8-4-5- علائم و طرح های گرافیکی: 48
9-4-5- گرمایش و سرمایش محیط: 48
10-4-5- بوی خوش 48
11-4-5-کارهای هنری: 49
12-4-5-تبلیغات: 49
13-4-5-ترافیک پیاده در مرکز تجاری: 50
5-5- عوامل غیر بصری: 50
1-5-5-بررسی مسائل ترافیکی: 51
2-5-5-تفکیک انواع ترافیک: 51
6-5-پارکینگ: 52
1-6-5- انواع مختلف پارکینگ : 53
2-1-6-5- مراکز خرید خطی با پارکینگ های قائم : 54
3-1-6-5- مراکز خرید دو طرفه: 54
4-1-6-5- مراکز خرید متمرکز: 55
7-5- محل تخلیه و انبار کالا: 57
8-5-علائم رانندگی: 57
9-5-بررسی انواع فعالیت های تشکیل دهنده مراکز تجاری : 57
10-5-فعالیت های تجاری 58
1-10-5- فعالیت های تجاری: 58
1-1-10-5-سوپرمارکت و مواد غذایی : 59
2-1-10-5- لوازم خانگی و لوکس: 60
3-1-10-5- صنایع دستی: 61
4-1-10-5-لوازم آرایش و بهداشتی: 62
5-1-10-5-گل و گیاه: 62
6-1-10-5- همجواری فعالیت های سازگار: 62
11-5- مغازه ها: 63
1-11-5- مغازه ها 63
1-1-11-5- ماهی فروشی ها و مرغ فروشی ها 63
2-1-11-5-قصابی ها 64
3-1-11-5- میوه و سبزی و گل فروشی ها: 64
4-1-11-5- فروشگاه های مواد غذایی: 65
12-5- فروشگاه زنجیره ای و سوپرمارکت ها 66
13-5-فروشگاه های زنجیره ای: 67
نتیجه گیری 68

این فایل با فرمت ورد در 68 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

مطالعات طراحی خانه معمار

مطالعات طراحی خانه معمار

مطالعات طراحی خانه معمار

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی خانه معمار ، در حجم 84 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.


بخشی از متن:
مقدمه :
می توان گفت که هنرمندان برای پرورش ایده ها و ایده آل های خود و رشد و تکامل آن ها ، باید در یک بررسی تطبیقی با شنیدن دیدگاه های مختلف ( انسان کامل و عقل کامل ) ، ابتدا فهم و درک خود را از استعداد ها و فطریات خویش بالا ببرند ؛ یعنی فقط به شنیدن دیدگاه ها و پر کردن حافظه خود قناعت ننمایند ، بلکه با محک زدن آن ها به تشخیص حق و باطل و صحیح و ناصحیح برسند . سپس ادراکات و فهم ها و ایده آل های مورد اعتقاد خود را در مرحله عمل به تجربه آورند ، تا به تدریج جزء عواطف و احساسات درونی و تمایلات نفسانی آن ها قرار گرفته و تا پس از آن خودآگاه یا ناخودآگاه در آثار هنری آن ها تجلی یابد . در حوزه عمل نیز ، معماران که با عناصر و اجزاءطبیعی و شکل ها و رنگ ها و نقوش آن ها سر و کار دارند باید ابتدا حافظه ی بصری خود را از صورت ها و رنگ های متنوع طبیعی ودیدن اجزاء اثار معماری پرکنند وبا تمرین های طراحی ان ها را به حافظه ی بصری خود بسپارند و ذخیره نمایند. سپس به تدریج به تشخیص جنبه های مثبت و منفی آثار هنری بپردازند وآثار هنری را به کمک استادان خود مورد نقد و ارزیابی قرار دهند. آنگاه می توانند از جنبه های مثبت آثار هنری الهام گیرند. در نهایت وقتی حسن شناسی و زیبایی شناسی آن ها درونی و انفسی و متکامل شد ودر عمل نیز مراحل لازم را تجربه نمودند، با خود آگاهی ومخاطب آگاهی می توانند آثار هنری اصیل و ارزشمند و بدیع خلق نمایند.
و...

 


فهرست مطالب:
مقدمه1
رسالت پروژه 2
اهداف پروژه 2
فصل اول : شناخت موضوع و مطالعات پایه3
1-1 رشته معماری4
1-2 معماری معاصر ایران ، گرایش ها و چالش ها 5
1-2-1 گرایشهای معماری معاصر 12
فصل دوم : بررسی جغرافیای طبیعی منطقه 16
2-1 تاریخچه تهران 17
2-2 وجه تمسیه17
2-3 وضعیت جغرافیایی استان تهران18
2-4 : نا همواری های استان تهران18
2-4-1 : کوه‌های شمالی18
2-4-2: دامنه کوه‌ها18
2-4-3 : دشت جنوبی18
2-5:شرایط اقلیمی و زیست محیطی استان تهران20
2-5-1 : اب و هوا20
2-5-2 : دما21
2-5-3 : رطوبت22
2-5-4 : بارندگی22
2-5-5 : باد22
2-5-6 : تابش خورشید23
2-5-7 : شیب23
2-5-8 : منابع آب24
2-6 : مناطق شهری تهران26
2-7-1 : سیر تاریخی منطقه 2227
2-7-2 : محلات منطقه 2228
2-8 : شهرک راه اهن28
2-8-1 : تاریخچه شهرک28
2-8-2 : خیابان ها و بلوار های اصلی شهرک28
2-8-3 : اقلیم و اب و هوا29
فصل سوم : اصول ، ضوابط و معیارها30
3-1 روش های نوین در طراحی مدارس و فضاهای آموزشی31
3-2 بررسی آلودگی صدا و راههای رفع آن 31
3-3 بررسی آثار توسعه عمودی ساختمان مدارس در شهرها و راهبردهای مناسب آن 32
3-4 اصول سازما ندهی فضایی مدارس 33
3-5 تحلیل وضع موجود و معیار مکان یابی مدارس 34
3-6 ویژگی های حاکم بر یک مجموعه سازمان یافته معماری 35
3-7 تهیه بروشور رنگ مناسب فضاهای آموزشی در دوره دبیرستان 35
3-8 آیین کار ایمنی درهای مدارس 36
3-9 آیین کار ایمنی پنجره های مدارس 37
3-10 آیین کار ایمنی کریدورها و راهروهای مدارس 38
3-11 ضوابط طراحی ایمنی پلکان مدارس 38
3-12 اصول طراحی ایمنی مدارس در برابر آتش ( مبحث فرار ) 38
فصل چهارم : شناخت فضاهای خانه معمار 41
4-1 بررسی عوامل کمی در طراحی هنرستان 42
4-2- عرصه آموزشی 43
4-3- عرصه اداری 51
4-4- عرصه فرهنگی 51
4-5 عرصه پژوهشی 54
4-6- عرصه خدماتی 55
فصل پنجم : برنامه فیزیکی59
5-1 برنامه فیزیکی 60
5-2جمع بندی مساحت کل فضاها 61
فصل ششم : مصادیق62
6-1 مدرسه معماری اهیو(ohio) 63
6-2 - مدرسه معماری کامینو 68
6-3 موزه یهود برلین 70
فصل هفتم : سازه و تأسیسات73
7-1 تعریف سازه74
7-2 سازه های بتنی74
7-3 سازه فلزی 75
7-4 تاسیسات حرارتی76
فصل هشتم : بررسی سایت 78
8-1 موقعیت سایت در منطقه
8-2 مکان یابی فضاهای آموزشی ( کاربری های سازگار و ناسازگار)
8-3 کاربری زمین های همجوار سایت
8-4 دسترسی ها
8-5 دید و منظر
فصل نهم : روند پروژه
منابع

 


این فایل با فرمت ورد در 84 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

مطالعات طراحی خانه کودکان بی سرپرست

مطالعات طراحی خانه کودکان بی سرپرست

مطالعات طراحی خانه کودکان بی سرپرست

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی خانه کودکان بی سرپرست ، در حجم 167 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
1-1- مقدمه
پديده بي سرپرستي عمري طولاني و به درازي طول ساليان خلقت دارد . گروهها و جماعات آدمي در دسته هاي كوچك و بزرگ در كوهها ، دشتها ، و جنگلها و در حواشي رودخانه دائماً در معرض آسيب و هجوم كنترل نشده طبيعت اطراف بوده اند . سيل زلزله حملات وحوش و تهاجم گروههاي متخاصم پيوسته بشر را تهديد مي كرد كه حاصل آن شكستن ستونهاي خانه بود و ايجاد بي سرپرستي سالياني پس از آن اگر چه در راستاي رشد تمدن انساني ، تهاجمات و ضايعات طبيعي كاهش پيدا كرد ، ليكن ابزار و عوامل نابود كننده در دست و كنترل زور مداران قرار گرفت و دامنه آن وسعت يافت ، بطوريكه گاه جبران آن تا نسلها ميسر نگرديد و آسيبهاي ناشي از جنگهاي قومي و قبيله اي از محدوده خرابيهاي سيل وزلزله گذشت و ويرانگريهاي ـ مغول و بربر ، نابودي مردان و كنيزي زنان و كودكان را به دنبال آورد . پس از مرگ قرون وسطي و زايش رنسانس شكل ضايعات انساني نيز دگرگون شد چرا كه صاحبان قدرت مي بايد ابزاري براي مهار انسان آزاده مي يافتند تا شايد حريت او را مستمسكي براي نابوديش قرار دهند . و بدين شكل فضاي خالي از معنويت رشد سرطاني افكاري را اينچنين افزايش داد و بذر انحراف در مزرعه پاك انسانيت پاشيده شد .
جنگهاي جهاني اول و دوم ضربه محكمي بر پيكره جامعه بشري بود كه ويراني و سرگرداني و بي سرپرستي فراواني در پي داشت اگر چه امروزه دامنه و وسعت جنگها از جهانشمولي خود كاسته است .
و...فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه و کلیات
1-1- مقدمه 2
1-2- ضرورت انتخاب پروژه 3
1-3- بیان مسئله 3
1-4- اهمیت انتخاب موضوع 4
1-5- روش تحقیق 5
1-6- اهداف کلی پروژه 6
فصل دوم: مروری بر منابع و تحقیقات
2-1- بخش اول شناخت کودک8
2-1-1- مقدمه 8
2-1-2- اهمیت دوران کودکی 8
2-1-3- رشد وپروش 9
2-1-4- عوامل موثر در ایجاد شخصیت در کودکان 13
2-1-5- کودک ، معماری و فضا 20
2-2- بخش دوم تعریف واژه ها 25
2-2-1-تعاریف 25
2-2-2- یتیم از دیدگاه قرآن و منابع اسلامی 27
2-2-3- لزوم رسیدگی به ایتام 27
2-2-4- یتیم و دولت اسلامی 29
2-2-5- یتیم و دارالایتام 29

2-3- بخش سوم 30
2-3-1- تفاوتهای بین محیط خانواده و شبانه روزی 30
2-3-2- اثرات غم انگیز و زیانبار محرومیت از مهر مادری 33
2-3-3- خلاصه ای از مشکلات فرزندان دور از خانواده وارائه برخی پیشنهادات
در جهت رفع این مشکلات 34
2-4- بخش چهارم35
2-4-1- اجمالی در خصوص پدیده بی سرپرستی وبدسرپرستی و علل آن ها 35
2-4-2- علل و انگیزه هایی که سبب سپردن کودکان به مراکز شبانه روزی می گردد 36
2-4-3- روند برخورد صحیح با کودکان بی سرپرست 38
2-4-4- آخرین دستاوردهای جهان در راستای واحدهای اقامتی ـ مراقبتی 41
2-4-5- وظایف بهزیستی و شرایط سرپرستی کودکان از والدین (تصویری از وضعیت موجود مسائل و برنامه ها ) 42
2-4-6- مشکلات بهزیستی و مراکز شبانه روزی 44
2-4-7- پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود در بهزیستی 45

فصل سوم: تاریخچه و نمونه های موردی
3-1- بخش اول تاریخچه حمایت کودکان بی سرپرست 47
3-1-1- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان 47
3-1-2- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران 48
3-2- بخش دوم57
3-2-1-موسساتی که قبل از انقلاب عهده دار نگهداری و حضانت از کودکان
بودند 57
3-2-2-کلیه مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست درایران (در حال حاضر) 60
3-3-بخش سوم نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان 62
3-3-1-نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست در آمریکا و اروپا 62
3-3-2-نحوه حمایت از بی سرپرستان در کشورهای آسیایی 63
3-4- بخش چهارم آئین نامه اجرائی شبانه روزی ها 64
3-4-1- مواد آئین نامه 64
3-5- نوع موسسات و سیستم های موجود68
3-5-1- نوع موسسات موجود در جهان امروز (بی سرپرستی در جهان امروز ) 68
3-5-2-بررسی سیستم های موجود در جهان 70
3-5-3-نمونه های موجود در جهان 74
3-5-4- بی سرپرستی در ایران ( نوع سیستم ها ) 83
3-5-5- نمونه هاي موجود داخلي84

فصل چهارم: ضوابط طرح و شناخت منطقه مطالعاتی
4-1- بخش اول تنظیم برنامه فیزیکی طرح 104
4-1-1- معیارهای انتخاب سایت 104
4-1-2- ضوابط انتخاب سایت 104
4-1-3- تعیین جمعیت هدف 105
4-2- بخش دوم انتخاب عملکردهای موجود در سایت 106
4-2-1- تعیین حوزه های کارکردی 106
4-2-2- بررسی عملکردهای پروژه 107
الف ) سکونتی ـ اقامتی 107
ب ) فضاهایی لازم برای گذراندن اوقات فراغت 109
ج) بخش اداری و سرپرستی 112
4-3- بخش سوم تعیین سطح و سرانه ها 115
4-3-1- بررسی سرانه ها 115
4-3-2-تعیین مساحت هر کاربری ( جداول ) 115
فضاهای طرح و سطوح مورد نیاز آنها 115
ساختمان شیرخوارگاه 115
بخش اداری 116
مهد کودک 116
4-4-بخش چهارم تعیین عوامل خارجی و محیطی موثر بر طراحی........118
4-4-1- ابعاد انسانی 118
4-5-مطالعات اقلیمی 123
4-5-1- جغرافياى طبيعى و اقليم استان گیلان 123
4-5-2- تقسيمات اقليمي گيلان124
4-5-3- ويژگيهاي اقليمي استان گيلان125
4-5-4- ويژگي‌هاي دمايي استان 126
4-5-5- ويژگي‌هاي رطوبتي استان 127
4-5-6- بارندگي در استان 128
4-5-7- نقش ارتفاعات در اقلیم استان گیلان 131
4-6- وجه تسمیه شهرستان رودبار 133
4-6-1- رودبار زیتون 133
4-6-2- معماری شهرستان رودبار134
4-6-3- زمین لرزه رودبار136
4-7- طراحی اقلیمی 138
4-8- بررسی ارتباط اجزاء مجموعه با یکدیگر 139
4-9 –توصیه های اجرائی (تاسیساتی ـ سازه ای ) 140
4-9-1- توصیه های اجرایی 140
سیستم تاسیسات 140
4-9-2- سیستم سازه 141
4-10- بخش هفتم طراحی 142
4-10-1- نظام حرکتی 143
4-10-2- نظام فضایی کالبدی مجموعه 145
ارتباط با محیط ( باز یا بسته بودن مجموعه ) 145
سهم توده و فضا 146
4-10-3- نظام عملکردی مجموعه 148
فصل پنجم: طرح سایت
5-1- سایت پلان 151
5-2- نقشه ها 152
5-3- تصاویر 155
منابع و ماخذ 157

این فایل با فرمت ورد در 167 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

نمونه طرح شهرسازی 5 در شهر تبریز

نمونه طرح شهرسازی 5 در شهر تبریز

نمونه طرح شهرسازی 5 در شهر تبریز

توضیحات:
فایل ورد نمونه طرح شهرسازی 5 در شهر تبریز ، در حجم 156 صفحه آماده پرینت.

بخشی از متن:
1- مطالعات پایه
منظور شناسایی ویژگی ها و مشخصات طبیعی و انسانی منطقه پیرامون طرح به مقیاس 25000/1
که بالاتر از سطح شهر بوده و مربوط به طرح توسعه و عمران ناحیه ای یعنی تیپ 19 می باشد.
نقشه های با مقیاس بالای 10000/1 مربوط به طرح های سیاست گذاری و راهبردی است یعنی اجرایی نیست.
1-1- بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به شهر و عناصر عمده منطقه و عرصه های پیرامون
زمین طرح در شرق تبریز مابین دو شهر تبریز و باسمنج قرار گرفته است. این زمین متصل به منطقه 9 تبریز می باشد. خطوط ارتباطی این زمین جاده باسمنج از شمال و جاده زرنق از غرب و اتوبان تبریز زنجان می باشد.
عناصر عمده منطقه عبارت است از صنایع و کارگاهی در شمال شرق منطقه به طور مثال شرکت پخش مهبان دارو و کبریت سازی ممتاز، آموزشی(آموزش عالی) در شمال غرب منطقه شامل دانشگاه دامپزشکی و کشاورزی و اراضی کشاورزی و باغات در جنوب منطقه.
1-1-1- بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به استان آذربایجان شرقی
زمین طرح در بخش مرکزی استان آذربایجان شرقی قرار گرفته است که واقع در شهرستان تبریز می باشد. این زمین از طرف شمال توسط شهرستان هریس، از طرف شرق توسط شهرستان بستان آباد و از جنوب توسط شهرستان مراغه احاطه شده است.
2-1-1- بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به شهرستان تبریز
همان طور که گفته شده، شهرستان تبریز در غرب نزدیک به مرکز استان آذربایجان شرقی قرار گرفته است.
موقعیت زمین طرح در شرق، نزدیک به جنوب شهرستان تبریز است.
منطقه مورد بررسی در طول جغرافیایی30ً 32َ 51 شرقی و عرض جغرافیایی 10ً 46َ 35 شمالی واقع شده است.
شهر ها و روستاهایی نظیر تبریز، باسمنج، شاد آباد علیا، زرنق، حاج علیا و کندرود زمین طرح را محصور کرده اند.

3-1-1- بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به شهرها و روستاهای اطراف
زمین طرح مابین دو شهر تبریز از غرب و باسمنج از شرق قرار گرفته است و در واقع راه ارتباطی بین این دو شهر از شمال زمین طرح عبور کرده است. از جنوب نیز با روستاهای جانقور، زرنق، شاد آباد علیا و اط شمال با روستاهای نعمت آباد و کندرود همسایه است. روستای باغ یعقوب در داخل زمین طرح واقع شده است.
و...

این فایل با فرمت ورد در 156 صفحه آماده پرینت جهت آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شهرسازی با طرح شهرسازی 5 تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پروژه طراحی سازه های فولادی

پروژه طراحی سازه های فولادی

پروژه طراحی سازه های فولادی

توضیحات:
فایل ورد پروژه طراحی سازه های فولادی ، در حجم 80 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته مهندسی عمران و ساختمان.


بخشی از متن:
فصل اول : معرفی و مشخصات پروژه
1-1- صورت پروژه
با توجه به پلان شکل 1-1 و مشخصات بخش 1-2 مطلوب است:


1- تهیه دفترچه محاسبات با فهرست کامل

2- بارگذاری پروژه (ثقلی، بار برف و بارهای جانبی شامل زلزله)، و مقایسه بارگذاری دستی با نرم¬افزار

3- طرح اولیه مقاطع با روش¬های دستی و تقریبی برای اعمال در رایانه

4- کنترل واژگونی نیروهای جانبی

5- کنترل پیچش در ساختمان پس از محاسبه¬ی مرکز جرم و سختی طبقات

6- تحلیل سازه با نرم افزار Etabs

7- طراحی نهایی مقاطع با نرم افزار

8- طراحی نهایی مقاطع بصورت تیپ و نمونه به صورت دستی

9- طراحی نهایی مقاطع بادبندها به صورت تیپ و نمونه به صورت دستی

10- تحلیل سازه نهایی با مقاطع نهایی و مقایسه با تحلیل قبلی و نتیجه¬گیری لازم

11- تحلیل دستی دو قاب عمود بر هم با یکی از روش¬های تحلیل سازه 2

12- تحلیل و طراحی تیر شمشیری راه¬پله

13- طراحی سقف

14- طراحی اتصالات شامل ؛ الف) اتصالات تیر به ستون ب)ستون به صفحه ستون ج) بادبندها

15- طراحی پی به صورت دستی و همچنین کامپیوتری با استفاده از نرم افزار SAFE و مقایسه نتایج با همدیگر.

16- تهیه نقشه¬های اجرایی در قطع کاغذ A4 ، شامل؛ پلان موقعیت ، پلان پی کنی و فونداسیون، جزئیات اجرایی پی و اتصال ستون به پی، پلان محور بندی ستون¬ها + تیپ بندی آنها، جزئیات اجرایی ستون¬های تیپ در طبقات، پلان تیر ریزی طبقات + خرپشته، قاب بندی بادبندها + جزئیات اتصال بادبندها، جزئیات اتصالات تیر به ستون و تیپ بندی تیرها، جزئیات اجرای تیرچه¬های تیپ و سقف، جزئیات پله و بزرگنمایی اتصالات آن.


2-1- مشخصات کلی پروژه
معرفی پروژه

اين پروژه يك ساختمان شش طبقه فولادي با كاربري (مسکونی) مي باشد. محل اجراي ساختمان در تهران در زمینی به مساحت 204 متر مربع مي باشد که با توجه به طرح معماري 255متر مربع زیربنا مورد ساخت قرار گرفته است .
ارتفاع طبقه پیلوت70/2 متر و خرپشته 50/2 متر و ساير طبقات 10/3 متر می باشد . سيستم باربر در جهت Y قاب خمشي معمولی و در جهت X مهاربندي(قاب ساده مهار بندی شده) است . لذا مناسب تر است از سيستم پخش بار يكطرفه در سقف استفاده كنيم.
محل قرارگيري مهاربند هاي مورد نيازدر پلان نشان داده شده است . اتصال مهاربند ها و تيرهاي جهت مهاربندي، دو سر مفصل و تيرهاي جهت خمشي دو سر گيردار میباشد .
ورودی وخروجي ساختمان از ضلع هاي شمال وجنوب می باشد. در تمامي وجوه دیوارها به صورت نمادار از نوع سنگی می‌باشند. ضخامت سقف 30 سانتی‌متر در نظر گرفته شده و سقف ما از نوع تیرچه بلوک و مسطح می‌باشد. خاک منطقه از درجه 3می‌باشد. ارتفاع جان پناه 80 سانتی‌متر در نظر گرفته شده است.
و...

فهرست مطالب:

فصل اول : معرفی و مشخصات پروژه 4
1-1- صورت پروژه 4
فصل دوم: جزئیات و بارهای وارده بر ساختمان 5
2-1- مشخصات کلی پروژه 5
2-2- مشخصات مصالح 8
2-3- آیین نامه های مورد استفاده 9
2-4- تعیین ضخامت سقف 10
2-5- بارگذاری 11
2-5-1- بارهای ثقلی 11
توزیع بار ثقلی 23
2-5-2- بار گذاری جانبی 26
2-6- محاسبه مرکز جرم و کنترل لنگر واژگونی 34
2-7- توزیع نیروی جانبی زلزله در بین قابها با توجه به سختی 35
2-8- توزیع بار راهپله 39
2-9- تحلیل تقریبی قابهای 1 و A 40
فصل سوم: محاسبات، خروجیها و کنترلهای نرم افزاری 41
3-1- تعریف شبکه ها 41
3-2- تعریف مصالح مصرفی 42
3-3- تعریف مقاطع هندسی 43
3-4- تعریف سقف 43
3-5- تعریف دیافراگم 43
3-6- تعریف بارهای استاتیکی 44
3-7- تعریف ترکیبات بار گذاری 45
3-8- تنظیم پارامترهای لرزهای مطابق باآیین نامه 2800 47
3-9- تعریف Mass Source 47
3-10- بارگذاری 48
3-11- آنالیز و طراحی 48
3-12- طرح نهایی مقاطع و نسبت تنش ها 48
3-13 – نمایش و کنترل خروجی ها 49
3-13-1- کنترل توزیع بار 49
3-13-2- کنترل تحلیل دستی بادبندها با مقادیر نرم افزار 51
3-13-3-کنترل توزیع نیروی زلزله در تراز طبقات با محاسبات دستی 52
3-13-4- مقایسه ی مرکز جرم و مرکز سختی با محاسبات دستی 53
3-13-5- کنترل جابجایی نسبی طبقات 54
3-14- چاپ عکس العمل های تکیه گاهی 55
فصل چهارم: طراحی دستی 57
4-1- طراحی دستی قاب A 57
4-1-1- طراحی بادبندهای قاب 1 57
4-1-2- طراحی تیرهای قاب A 60
4-1-3- طراحی ستونهای قاب A 64
4-4- طراحی سقف تیرچه و بلوک 67
4-5- طراحی صفحات زیر ستون و اتصالات 69
4-5-1- طراحی صفحات زیر ستون 69
4-5-1-1- طراحی صفحات زیر ستون تیپ 5 69
4-5-2- طراحی اتصالات ساده 74
4-5-3- طراحی اتصالات صلب 76
4-5-4- طراحی اتصالات بادبندها 79

این فایل با فرمت ورد در 80 صفحه آماده پرینت جهت آشنایی دانشجویان رشته مهندسی عمران و ساختمان با روند طراحی سازه های فولادی تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

نمونه دفترچه محاسبات پروژه فولادی

نمونه دفترچه محاسبات پروژه فولادی

نمونه دفترچه محاسبات پروژه فولادی

توضیحات:
فایل ورد نمونه دفترچه محاسبات پروژه فولادی ، در حجم 54 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته مهندسی عمران و ساختمان.

بخشی از متن:
دفترچه محاسبات حاضر مربوط به طرح لرزه ای یک ساختمان اسکلت فولادی به روش حالت حدی می باشد. تعداد طبقات سازه 4 طبقه می باشد. تنش مجاز خاک زیر فونداسیون برابر با 5/1 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در نظر گرفته شده است.
با توجه به اینکه طراحی سازه بر اساس مبحث دهم ویرایش 92 صورت گرفته از استاندارد AISC360-05 در نرم افزار کمک گرفته شده است.
در طرح این سازه اثر مؤلفه قائم نیروی زلزله مطابق با الزامات استاندارد 2800 ویرایش چهارم لحاظ گردیده است.
روش تحلیل سازه برای طراحی برای این سازه روش تحلیل مستقیم می باشد.
جهت لحاظ اثر تحلیل مرتبۀ دوم از روش عمومی(بر پایه تحلیل غیرِ خطِی هندسی) استفاده شده است.

مشخصات کلی طرح
کاربری مسکونی
محل پروژه -
تنش تسلیم فولاد اسکلت 2400 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
تنش نهایی فولاد میل مهارهای سقف 5200 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
مقاومت فشاری بتن فونداسیون 210 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
تنش مجاز خاک زیر فونداسیون 5/1 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
الکترودهای مصرفی E6018 , E7018
اَنکر بولت مصرفی در کف ستون ASTM-Grade 55
بار مرده بام
بار زنده کف سالن
نرم افزار مورد استفاده جهت طراحی سازه ETABS 15.2
نرم افزار مورد استفاده جهت کنترل فونداسیون SAFE 12.2.3
و...

این فایل با فرمت ورد در 54 صفحه آماده پرینت جهت آشنایی دانشجویان رشته مهندسی عمران و ساختمان با روند محاسبات پروژه های فولادی تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

مطالعات طراحی فرهنگسرا

مطالعات طراحی فرهنگسرا

مطالعات طراحی فرهنگسرا

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی فرهنگسرا ، در حجم 154 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
مقدمه
اهميت موضوع :
تحولات گوناگون در تاريخ هر مرز و بومي جداي از همه عوامل دروني و بيروني اش يك واقعيت غير قابل انكار بوده است. عرصه هاي گوناگون اجتماعي، تاريخي، فرهنگي و ... شاهد اين دگرگوني با درجات مختلف بوده اند.
يك روز در جامعه اي ورود صنعت و ماشين منشا اين تحولات بوده و روزگاري شرايط خاص منطقه اي چنين نقشي را ايفا كره است. شهرها و روستاهاي مختلف سرزمين عزيزمان ايران، سرد و گرم بسيار چشيده اند و تغييرات بسياري را تجربه كرده اند. با پيشرفت علم، فن آوري ارتباطات و ... روز به روز تحولات، گسترده تر شده اند و آثار آنها گريز ناپذير تر نموده اند. چنين تحولات، علتها، چگونگي و تبعات آن بخشي است كه شايد راهكارهاي مناسبي براي دستيابي به يك هدف مشخص در هر زمينه فعاليتي باشد.
ساختار معماري هر منطقه اي هم روند فوق الذكر را داشته است و كما بيش تحولات و دگرگوني هايش منطبق بر مدعاي اخير است. با يك نگاه گذرا اما پر دقت مي توان دريافت كه بافتهاي شهري و اجتماعي شهرهاي ايران و به خصوص منطقه فوق ، دستخوش بسياري از اتفاقات به طور خواسته و يا ناخواسته و مثبت يا منفي گشته اند. سنت، مردم، اعتقادات، اقليم، امكانات و ... در طول دورانهاي مختلف گذشته چهره يك شهر يكدست، متمركز را تصوير كرده است. كه در سايه تمامي همان عوامل بر شمرده شده پاسخگوي تمام جوانب يا لااقل بخش عمده اي از نيازهاي زمان خود بوده است.
و...

فهرست مطالب:
مقدمه 8
اهميت موضوع : 8
فرهنگسرا Cultural Center : 9
پيشينه مراكز فرهنگي : 11
اهميت تاسيسات فرهنگي ـ اجتماعي : 12
ضرورت مجموعه هاي فرهنگي : 13
تقسيم بندي فضاهاي فرهنگي شهر : 13
الف ) فضاهاي فرهنگي محله اي : 13
ب ) فضاهاي فرهنگي منطقه اي : 13
ج ) فضاهاي فرهنگي شهري 14
د ) فضاهاي فرهنگي فرا شهري: 14
مجموعه فرهنگي حضرت معصومه (ع): 15
فاز يك : 15
فاز 2: 17
فرهنگسراي خاوران : 18
كتابخانه : 19
خانه كودك و نوجوان: 19
مشاوره: 19
نمايش: 20
انجمن هاي علمي فرهنگي جوانان: 20
انجمن بانوان : 20
ادبيات : 21
خدمات علمي فرهنگي : 21
موسيقي: 21
فيلم : 21
هنرهاي تجسمي : 21
خوشنويسي : 22
بازار فرهنگ و هنر: 22

تحليل فرهنگسراي خاوران توسط كامران افشار نادري: 22
اهداف كلي طرح: 25
اهميت انتخاب منطقه به عنوان بستر مطالعاتي و طرح: 25
فرهنگ : 26
تعريف فرهنگ : [در كتاب شكل گيري معماري در تجارب ايران و غرب «دكتر فلامكي»] 26
سياست فرهنگي سنتي : 27
لزوم ايجاد مراكز فرهنگي : 27
1ـ خودآگاهي فرهنگي : 27
2ـ زمينه هاي فرهنگي كه دخالت در آنها امكان دارد: 29
3ـ شركت در ايجاد محيط زيست فرهنگي : 29
4ـ شكلهاي جديد فرهنگي : 30
5ـ مفاهيم سياست فرهنگي در ايران : 30
6ـ گسترش فرهنگ در مورد گسترش فرهنگ بايد به دو نكته اساسي توجه نمود: 32
7ـ استفاده از اوقات فراغت در جهت كسب فرهنگ : 32
فراغت: 33
اوقات فراغت: 33
طبقه بندي اوقات فراغت: 34
كاركردهاي اوقات فراغت: 34
برخي آثار ونتايج اوقات فراغت: 35
برخي از آثار مثبت اوقات فراغت عبارتند از : 35
عوامل موثر در برنامه ريزي فراغت: 36
نكات مورد توجه در ايجاد فضاي فراغتي : 37
فراغت، گردشگري و فرهنگ : 37
نمونه هاي گوناگون وقت گذراني : 38
نظاره و تماشا : 38
فعاليتهاي صحنه اي : 39
نگارش : 40

ريشه واژه هنر : 41
معني هنر در لغتنامه دهخدا : 41
فلسفه هنر : 41
سير تكاملي هنرهاي اوليه : 42
در بررسي يك اثر هنري چهار عامل مورد توجه قرار مي گيرد: 43
آثار هنري دوره پيش از تاريخ مديون اين نظرات مستند است كه: 44
كليات هنر : 45
نتيجه : 47
تجزيه تحليل انواع هنرها و ارتباط با يكديگر: 47
1ـ شكل : 49
2ـ تكرار : 49
3ـ تعادل : 49
4ـ تعادل و وحدت: 49
5ـ تضاد: 50
6ـ فرم و طرح صفحه: 50
7ـ اصول طرح: 50
8ـ بافت: 50
9ـ حركت : 51
هنر، هنرمند، اجتماع: 51
هنرمند: 52
ارتباط هنر و زمان خلق اثر هنري : 53
رنگ نما : 111
تاثيرات بافت و تخلخل مصالح : 111
استفاده از عايق حرارتي : 111
جنس مصالح: 112
فضاهاي پر و خالي : 112
ارتفاع ساختمان : 112
ابعاد پنجره و سطح نورگير : 112

فضاها و زير فضاهاي مورد نياز : 113
حوزه هاي فعاليت مجموعه : 113
آموزش عملي حوزه هنرهاي تجسمي: 113
آموزش عملي در حوزه هنرهاي نمايشي: 114
آموزش عملي در حوزه موسيقي: 114
آموزشهاي جانبي : 114
طبقه بندي عام فضاهاي اصلي و فرعي : 114
فضاهاي آموزشي : 114
فضاهاي كمك آموزشي (وابسته آموزشي): 115
فضاهاي رفاهي و خدماتي : 115
ضوابط طراحي در گروه فضاهاي آموزشي (كلاسها ـ كارگاهها ـ استوديوهاي موسيقي): 115
مشخصات فضاهاي آموزشي : 115
كلاسهاي تئوري ، اتاقهاي آتليه وكارگاهها: 115
كارگاهها : 116
موسيقي: 116
كلاسهاي موسيقي: 117
اتاق اسباب و ادوات موسيقي: 117
فضاي تجهيزات موسيقي: 117
ضوابط طراحي در گروه فضاهاي كمك آموزشي: 118
كتابخانه: 118
تسهيلات مطالعه انفرادي: 119
مشخصات فضاهاي قرائت : 119
ساير ويژگيهاي كتابخانه: 119
مختصري درباره كتابخانه هاي مرجع : 120
فضاهاي عملكردي كتابخانه ها: 120
عناصر اصلي كتابخانه : 121
بخش كتب مرجع : 123

كليات : 123
طجدول قفسه ها وفاصله بين آنها 125
تجهيزات ارائه خدمات 126
ميزها 127
يادداشت برداشتن و نوشتن 127
استانداردهاي سرمايش ، گرمايش، ... 127
سالنهاي اجتماعات : 128
راهروهاي سالن نمايش: 130
ورودي و خروجي ها : 130
پروژكسيون : 130
سرويس بهداشتي : 131
زواياي ديد و فواصل تماشاچيان: 131
زواياي تابش و فاصله پروژكتور: 131
صندلي و نحوه انتظام صندليها: 131
نحوه استقرار صندليها : 132
تعداد صندليها در يك رديف : 132
حداكثر تعداد رديفهاي بين دو راهرو عرضي : 132
قرارگيري صندليهاي نسبت پرده : 132
شيب كف سالن : 132
سالن تئاتر و اجتماعات: 132
فضاهاي مورد نياز : 133
انواع تئاتر بر حسب ظرفيت تماشاچي: 133
انواع تئاترها بر حسب نوع برنامه ها : 133
نمايش فيلم : 133
آكوستيك مناسب: 134
ايمني سالن : 134
راههاي فرار : 134
مشخصات كلي سالنهاي تئاتر: 137

انواع تئاترها بر حسب دامنه فعاليت شان : 137
مشخصات فضاهاي اداري : 139
آمفي تئاتر روباز : 140
مركز كامپيوتر: 140
نمازخانه : 140
تفكيك و توزيع فضاها در طبقات : 140
پاركينگ : 141
ضوابط فني و اجرايي : 141
سازه : 141
ويژگي سازه سالنهاي نمايش: 142
بررسي مصالح در ارتباط با سيستم هاي سازه سالن : 142
ايمني از حريق : 142
نكات ويژه ايمني از حريق : 142
ساير مقررات ايمني از حريق : 143
تاسيسات : 144
گرمايش و تهويه مطبوع: 144
روشنايي: 146
فاضلاب : 146
آكوستيك تالارها: 146
كاواك : (رزوناتر) 147
طراحي تالارها: 147
فرم : 147
آكوستيك در تالار كنفرانس : 148
آكوستيك در تالار كنسرت : 148
اصول طرح تالارها (كلاس درس): 148
تالار اجتماعات : 149
توضيح طرح : 149
ورودي : 149
حجم: 149
پلان : 150
عناصر تشكيل دهنده سايت : 151
فضاي سبز: 151
ديد و منظر: 152
نكات لحاظ شده در معماري فرهنگسرا: 152

این فایل با فرمت ورد در 154 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی (رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

مطالعات طراحی ساختمان های اداری

مطالعات طراحی ساختمان های اداری

مطالعات طراحی ساختمان های اداری

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی ساختمان های اداری ، در حجم 115 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
چکیده
در معیارهای امروزین شهری، سازمانها خیلی سریعتر از ساختمانها تغییر می‌کنند و تشکیلات اداری بسرعت و بطور مکرر دگرگون می‌شوند. بطور اصولی دو تحول اساسی در سالهای اخیر در ساختمانهای اداری بوجود آمده است.
اول : دیوارهای بلند داخلی به دیوارهای کوتاه جدا کننده تغییر پیدا کرده و بخصوص مبلمان ثابت و متحرک بیش از پیش عملکرد پیدا کرده است ، تأسیسات قابل حمل و جدا کننده‌های اکوستیک و دکوراتیو بصورت متناوب تغییر شکل و موقعیت داده‌اند .
دوم : فضاهای اداری با عملکردهای کاملاً متفاوت و حتی متناقض؛ از آزمایشگاه، دفتر کارخانجات و فضاهای صنعتی گرفته تا آموزشی همگی صورت یکسان و مشابهی پیدا کرده‌اند .
در این بخش به عواملی که باعث پیدایش چنین تغییراتی در این گونه ساختمان‌ها شده است، سهولت عملکرد و نحوه انجام این تغییرات و آشنایی با این سیستم‌ها می‌پردازیم.
و...

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل1: کلیات
فصل2:شناخت و تعریف موضوع
فصل3:بررسی نمونه موردی
فصل4:بستر طرح
فصل5: تحلیل سایت و مکان یابی پروژه
فصل 6: برنامه ریزی فیزیکی طرح
فصل7:فرآیند طراحی
منابع و مآخذ

این فایل با فرمت ورد در 115 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

مطالعات طراحی خانه سالمندان

مطالعات طراحی خانه سالمندان

مطالعات طراحی خانه سالمندان

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی خانه سالمندان ، در حجم 155 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
مقدمه

با افزایش مشکلات جامعه کنونی افراد ناچاراً از یک تعداد اصول رفتاری مناسب انسانی عدول کرده و مجبور میشوند بهترین عزیزان خود را به محلهای بنام خانه سالمندان بسپارند البته از طرفی واقعا نمیتوان گفت این کار یک نوع رفتار ناشایست میباشد شرایط زندگی انسان ماشینی چنان او را سرگم مسایل روزمره نموده که گاها خود را نیز فراموش کرده تا حدی که حتی برای فرار از مشکلات شان به فکر خودکشی نیز میافتد .زندگی ماشینی با تمام بیرحمی های خود امکاناتی را نیز برای رفاه افراد مخصوصا سالمندان فراهم آورده است .تعدادی از سالمندان به خاطر بیماریهای خاص مثل بیماریهای شدید روانی یا مشکلات حرکتی قادر به انجام کارهای روزمره خود نبوده و از طرفی فرزندان و خانواده های آنها نیز به علت کار روزانه خود و یا نبود جا برای نگهداری از این سالمندان مجبور میشوند آنها را به خانه های سالمندان بسپارند.امروزه سرای سالمندان به عنوان محلی ناگزیر برای اسکان تعدادی از سالمندان که جایی را برای زندگی ندارند یا وضعیتی دارند که خانواده ناچار به سپردن آنان به این اماکن هستند ، به شمار می رود اما همین اماکن نیز باید استانداردهایی را فراهم کند .

پا گذاشتن به دوره سالخوردگی با بروز تغییرات جسمانی متعددی همراه است که توانایی‌ها و قابلیت‌های جسمانی فرد را محدود می‌کند. به همین دلیل محیط زندگی سالمند باید طوری طراحی شود که او با تمام بیماری‌ها، محدودیت‌ها و ناتوانی‌های احتمالی خود بتواند به راحتی در آن زندگی کند.

فصل اول - شناخت موضوع
1-1 تعریف سالمند
سالمند از نظر لغوي کسي است که سال هاي زيادي را پشت سر نهاده است، سال هايي پر از خاطره و تجربه که با گذشت زمان به دست آمده است.
پيري يعني کم شدن نيرو و فعاليت به تناسب سن تا اينکه در سراشيبي زندگي شمع حيات به تدريج و آهسته رو به خاموشي رود.
پديده سالمندي يک سير طبيعي است که در آن تغييرات فيزيولوژيکي و رواني- اجتماعي در بدن رخ مي دهد. البته اتفاق مي افتد که سالمندي فيزيولوژيکي با سالمندي رواني و سالمندي اجتماعي در يک فرد به صورت همزمان روي ندهد، زيرا ممکن است فردي از نظر زيستي و جسمي سالمند تلقي شود و ليکن از نظر روانشناسي خود را جوان احساس کند و يا بر عکس امکان دارد جامعه فردي را که از نظر زيستي و رواني سالمند نيست به ايفاي نقش اجتماعي سالمند وادار نمايد.
ساده ترين راه براي تعريف پيري عبارت است از شمردن تعداد سال هايي که از بدو تولد طي شده است. به طور کلي، امار مربوط به پيران، 65 سالگي را به صورت قراردادي آغاز پيري تعيين مي کند. در مورد بعضي افراد انتقال به تدريج انجام مي گيرد، حال انکه در مورد افراد ديگر انتقال از دوره اي به دوره ديگر به سرعت و همراه با صدمات روحي به وقوع مي پيوندد. در جامعه ما سن 65 تا 70 سالگي آغاز پيري را مشخص مي نمايد زيرا با سن بازنشستگي مطابقت دارد. بنابراين ورود به دوره پيري را تا اندازه اي قانون معين مي کند، هر چند که در بعضي افراد ممکن است سن آغاز پيري کمتر و يا بيشتر باشد.
احساس پيري يک مسئله دروني و رواني است و در افراد مختلف متفاوت است، ولي به طور کلي پيري، يعني "کاهش نيروي جسماني- ذهني به تناسب افزايش سن". به عبارت ديگر سالمند فردي است که از نظر فيزيولوژيکي يا رواني به مقطعي مي رسد که بسياري از کارها را به تنهايي نمي تواند انجام دهد.

بنابراين مي توان سالمندي را در چند گروه تقسيم نمود:
1- سالمنداني که مي توانند فکر کنند ولي قواي جسمي خود را از دست داده اند.
2- سالمنداني که قواي جسمي و رواني خود را توامان از دست داده اند.
3- سالمنداني که از جسم و فکر فعالي برخوردارند.
در حدود 95 درصد از کل سالمندان به گونه اي مستقل و با حداقل ياري ديگران به زندگي خود ادامه مي دهند و به نحو مناسبي در سلامت به سر مي برند که البته شرايط خاص محيطي، نوع ارتباطات اجتماعي، کيفيت ژنتيکي، تندرستي آنان از مواردي هستند که مي توانند در افراد مختلف، پارامتر پيري را تغيير دهند. ولي به هر حال چين و چروک خوردن پوست، کوچک شدن اعضا و اندام، نقصان وزن بدن، کم شدن ترشحات غدد سلول ها و يا متوقف شدن رشد اعضا يا تکميل نمو بدن، يعني رسيدن به پختگي، اغازگر پيري است.
و...

این فایل با فرمت ورد در 155 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

مطالعات طراحی ایستگاه راه آهن

مطالعات طراحی ایستگاه راه آهن

مطالعات طراحی ایستگاه راه آهن

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی ایستگاه راه آهن ، در حجم 146 صفحه آماده پرینت جهت استفاده از دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
-1.حرکت و مفهوم آن
در فیزیک حرکت زمانی اتفاق می افتد که جسمی از نقطه ای به نقطه دیگر تغییر مکان یابد . ولی شاید مفهوم فیزیکی حرکت تنها جزئی از مفهوم حرکت در هنر باشد . حرکت در هنر وسیله ای است برای درک فضا تمامی هنرها وجود خود را از طریق خلق فضا به دست می آورند . حال که این فضا خلق شده است وسیله ای لازم است تا آن را درک نماییم و حرکت اولین چیزی است که در این میان خود نمایی می کند .

حرکت در فیزیک یعنی جابجایی یک جسم دریک محیط که تماماً از جنس ماده است ؛ جسمی مادی در محیطی مادی از نقطه ای مادی به نقطۀ مادی دیگری انتقال می یابد . اما حرکت در هنر یعنی پرواز روح ، یعنی خروج از دنیای ماده و سفر به دنیای خیال ؛ خیالی که می تواند در محیطی مادی اتفاق بیفتد . انسانها متولد می شوند ، رشد می کنند و می میرند . و این ذات هستی است . در اصل آنها از ابتدایی خاص به انتهایی خاص می رسند .
تمام هستی در حرکت است و ما نیز جزئی از آن به شمار می رویم . فضای هستی وجود خود را مدیون حرکت است . سیاراتی که به دور ستارگان می چرخند و منظومه هایی را تشکیل می دهند و آنها نیز به دور خود در چرخش هستند و الی آخر .
و...

فهرست مطالب:
فصل اول:
مبانی نظری
1-1.حرکت و مفهوم آن
1-2.بررسی تعاریف حرکت
1-2-1.حرکت فکر
1-2-2.حرکت فیزیکی
1-3.بررسی حرکت در معماری
1-3-1.حرکت ذهن در خودش
1-3-2.فرمهای پویا
1-3-3.دفرمه شدن
1-4.حرکت ذهن در نسبت به معنا
1-5.حرکت ناشی از نیروهای محیطی
1-6.عوامل ایجاد حرکت
1-7.زمان فرزند حرکت است
1-8.بررسی تعدادی از مفاهیم معماری از دیدگاه حرکت
1-8-1.انتظار
1-8-2.معماری و حرکت
1-8-3.کلیات و سیر تحول
1-8-4.حرکت
1-9.نتیجه گیری
فصل دوم:
شناخت ایستگاه های راه آهن
.2اهداف مورد نظرازایجادایستگاه
.2-2علل انحراف ایستگاه ها از مسیر مستقیم
.2-3-2علل احداث ایستگاه
.5-2عوامل موثر بر انتخاب محل ایستگاه
.1-6انتخاب محوطه برای ساخت ایستگاههای راه آهن
.1-6-2تملک زمین
2-6-2حدود و حریم ایستگاه
.1-3-6حریم ایستگاهها
.8-2نیازمندی های ایستگاه راه آهن
.9-2انواع ایستگاه های راه آهن
.2-9-2طبقه بندی ایستگاه های راه آهن
.3-9-2طبقه بندی ایستگاه ها از نقطه نظر عملیاتی
.4-9-2طبقه بندی ایستگاهها از نقطه نظر خدمات
.5-9-2طبقه بندی ایستگاهها از نقطه نظرموقعیت ایستگاه در شبکه
.6-9-2طبقه بندی ایستگاههااز نقطه نظر پلان ایستگاه نسبت به موقعیت ساختمان مسافری
.7-9-2طبقه بندی ایستگاه ها از نقطه نظر اهمیت
2-9-8- طبقه بندی ایستگاه ها از نقطه نظر موقعیت ایستگاه نسبت به بلاک
فصل سوم:
نمونه های مشابه
.1-2-3ایستگاه تهران
1-2-3 ایستگاه های بندر ترکمن و بندر گز
.3-3ایستگاه های های قزوین و زنجان
.4-3.ایستگاه قطار لهاسا، تبت
.5-3ایستگاه قطار ساوترن کراس ملبورن
فصل چهارم:
برنامه¬ریزی کالبدی ایستگاه راه آهن
.1-4برنامه ریزی فضایی
.2-4چگونگی طبقه بندی فضاها
.3-4ساختمان های اصلی
.1-3-4ساختمان ایستگاه مسافر
.5-4انواع ایستگاه های مسافری
.1-5-4ایستگاه های بین شهری
.2-5-4ایستگاههای حومه ای
.3-5-4ایستگاه های چند منظور
.4-5-4ایستگاه های ترکیبی باری-مسافری
.6-4ابعاد و ظرفیت ساختمان ایستگاههای مسافری
.7-4جانمایی ساختمان ایستگاه درون محوط
.1-7-4تعیین فرم و جهت استقرار ساختمان
-فصل پنجم:
ضوابط و استانداردهای طراحی ایستگاه های قطار
5-1-اهداف در طراحی ایستگاه
1.-1 -5مفهوم سرعت و جریان حرکت
.2-1-5کاهش کارایی ایستگاه
.3-1-5ماتریس فضا
.4-1-5 برنامه ریزی برای بهره برداری عادی
.5-1-5طراحی برای نگهداری
.2-5ساختمان ایستگاه
.1-2-5خدمات مسافری
.1-1-2-5سالن های انتظار
.2-1-2-5فروش بلیط
.3-1-2-5ورودی ها و خروجی ها
.4-1-2-5راه های دسترسی و مبادله
.5-1-2-5حرکت در جهت قائم(پله، پله برقی، رمپ، آسانسور
.6-1-2-5اطلاع رسانی
.7-1-2-5کنترل بلیط
.8-1-2-5سالن ها و مکان های استراحت
.9-1-2-5خدمات توشه و حمل بار مسافران
.1-3-5خدمات جانبی ایستگاه
.2-1-3-5سرویس های بهداشتی
.3-1-3-5امکانات برای معلولان
.1-4-5سایر خدمات جانبی
.1-1-4-5نکاتی در مورد تقاضا و خدمات جنبی ایستگاه
.2-1-4-5ضوابط و معیارهای طراحی ایستگاه برای معلولین وسالخوردگان و نیازسنجی آن ها
.3-1-4-5دسترسی به سالن فروش بلیت و سکو
.4-1-4-5مصالح و پوشش کف ایستگاه
.5-1-4-5علائم حسی برای نابینایان
.1-5-5خدمات اداری و فنی
.2-5-5خدمات ایمنی و حفاظتی
.3-5-5خدمات ایمنی و حفاظت در برابر آتش سوزی سوانح
.4-5-5خدمات ایمنی
.5-5-5محوطه سکوها
.1-5-5-5سازه
.2-5-5-5پل های هوایی
.3-5-5-5زیرگذرها (تونل های دسترسی به سکوها)
.4-5-5-5سایه بان سکوها
.6-5-5طراحی سکوها
.1-6-5-5استاندارد کامپساکس
.2-6-5-5طول سکوها
.3-6-5-5ارتفاع سکوها
.4-6-5-5عرض سکوها، پله ها و سطح سکوها
فصل ششم :
مطالعات بستر طرح
6-1- مطالعات هواشناسی و اقلیم شناسی
6-3-اقلیم استان مرکزی
6-3-1-آب وهوای استان
6-3-2-ویژگی های معماری بومی مناطق سرد
6-3-3-جهت قرارگیری ساختمان
6-4-تهویه
6-4-1- فضاهای پر و خالی
6-4-2- ارتفاع ساختمان
6-5- مطالعات اقلیمی اراک
6-5-1- اقلیم
6-5-2- دمای هوا
6-5-3- رطوبت هوا
6-5-4- بارندگی
6-5-5- تابش
6-5-6- وزش باد
6-6-2- نتیجه گیری
6-7- جهت استقرار ساختمان
6-7-1- تعیین جهت استقرار ساختمان نسبت به وزش باد
فصل هفتم:
سازه پیشنهادی
.1-7سقف دال بتن
-1-1-7عملکرد حرارتی
-2-1-7 طراحی
-3-1-7عملیات ساخت
-2-7معرفی سقف
-1-2-7روش اجرا
1-8اسپایدر
-1-1-8اسپایدر با سازه خرپافلزی

این فایل با فرمت ورد در 146 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

مطالعات طراحی مجتمع مسکونی

مطالعات طراحی مجتمع مسکونی

مطالعات طراحی مجتمع مسکونی

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی مجتمع مسکونی ، در حجم 94 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
چکیده :
مسئله مورد بررسی مسکن به عنوان اولین جایگاه خانواده و مجموعه مسکونی برقرار کننده ارتباط مناسب بین سلولهاي مسکونی و دسته ي راحت تر به کاربري هاي مورد نیاز می باشد. از کسی پوشیده نیست که ایجاد مجموعه هاي مسکونی در کشوربدلیل رشد فرآینده جمعیت و مهاجرت به شهرها ضرورت خاصی پیدا است . مجموعه احداث شده از این دست ولو اینکه التیام بخش مشکل مسکن در شهرها هست درعمل داراي نقص ها و کاستی ها و ناهنجاریهاي عدیدهاي بوده و بجاي اینکه از معضلات و چالش هاي موجود در شهرها بکاهند خود نیز مزید بر علت شده و معضلات و تنگناهاي درون شهرها را دو چندانکرده اند .
وضعیت بوجود آمده درحال حاضر فرصتی است که بتوان فعالیت ها را در محبت ایجاد مجموعه هاي مسکونی خود کفا در رابطه با طبیعت به طریقی هدایت نمود که این مجموعه ها در حین برخورداري از کلیه ابزارهاو امکانات رفاهی فرهنگی و آموزشی ، تفریحی و ... ارتباط عینی ساکنان رابا یکدیگر و با محیط طبیعی تقویت نماید.
و...

فهرست مطالب:
چکیده : 10
فصل اول:شناخت موضوع 11
طرح موضوع و اهمیت آن 12
علت انتخاب موضوع 12
اهداف تحقیق 13
روش تحقیق 14
روان شناسی محیط هاي مسکونی 15
سکونتگاه چیست؟ 15
مسکن 16
عوامل مؤثر بر مجموعه هاي مسکونی 17

فصل دوم :معرفی منطقه و سایت و اقلیم 18
اقلیم و تاثیر آن بر معماری 19
ویژگی معماری بومی مناطق سرد 22
انتخاب مصالح متناسب با اقلیم سرد 23
جهت قرار گیری ساخمان در اقلیم سرد 26
موقعیت جغرافیایی شهر تبریز 29
وسعت شهرستان تبریز 30
-شرایط حاکم بر سایت 32
میزندگی بارندگی 33
حرارت هوا 34
ارتفاعات منطقه و توپوگرافی 34
باد : 35
رطوبت : 38
تابش خورشید: 38
انتخاب جهت استقرار ساختمان 39
تدابیر اقلیمی 40

فصل سوم:کلیات و بررسی پیشینه موضوع 41
معماری بومی 42
خانه هاي شهري 42
بررسی شاخص هاي اصلی مسکن اجتماعی 43
تپولوژي سایت(گونه استقرار بلوك هاي مسکونی) 44
مساحت زمین 46
جمعیت و ترکیب آن 46
ضریب اشتغال طبقه همکف 47
ضریب پارکینگ 47
فضاهاي واحد مسکونی 48
بررسی عوامل مؤثر در طراحی مجموعه مسکونی 53
ارتباط سواره و پیاده در مجموعه هاي مسکونی 53
سیستم حمل و نقل(سواره) 54
سیستم عابر پیاده 54
شیب ها و درجه بندي آنها 55
انتخاب سایت 56
نمونه هاي داخلی و خارجی 58
نمونه هاي داخلی 58
بررسی یک نمونه در شمال تهران 58

فصل چهارم مبانی فکري و نظري طرح: 59
مبانی نظري طرح: 60
ضوابط و مقررات حاکم بر مجتمع سازي 62
بررسی طرح مجموعه هاي مسکونی 62
محل استقرار بنا 63
ضوابط احداث بنا در جوار حیاطهاي جنوبی (در قطعات جنوبی) 63
احداث بنا در جوار حیاطهاي شمالی (در قطعات شمالی) 63
محل اشغال بنا و حیاط در دیگر انواع قطعات 64
حداقل فضاي باز 66
ضوابط و مقررات عمومی 67
تعیین تراکم ساختمانی 67
ضوابط مربوط به پارکینگ و تعداد آن 69
سایر ضوابط احداث بنا 72
ضوابط کلی طراحی ساختمانهاي عمومی 76
تعریف: 76
مقیاس انسانی 81
سیست مهاي قفل کننده 85
بررسی آثار کالبدي و فضایی مجموعه هاي مسکونی: 88
دید و چشم انداز: 88
پدیده اشراف : 90
مقیاس ساختمان هاي بلند در ترکیب با مجموعه : 91
تکرار اجزاء: 92
اندازه اجزاء : 93
فصل پنجمنقشه های مجموعه مجتمع مسکونی: 94
نقشه های مجموعه مجتمع مسکونی : 95

این فایل با فرمت ورد در 94 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی (رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

طراحی معماری خانه سالمندان در آبادان

طراحی معماری خانه سالمندان در آبادان

طراحی معماری خانه سالمندان در آبادان

توضیحات:
فایل ورد طراحی معماری خانه سالمندان در آبادان ، در حجم 162 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:

چکیده
مقصود اصلی از پروژه حاضر،طراحی خانه سالمندان برای سالمندانی است که از ذهن و جسم فعالی برخوردار هستند و یا از برخی جنبه ها دارای معلولیت جسمی هستند و احتیاج به مراقبت پزشکی، تغذیه و بهداشت در شرایط خاص دارند. بر این اساس، پروژه حاضر متناسب با اقیم شهر آبادان طراحی شده است و مساحت سایت در حدود 14000 متر مربع ، و زیر بنا 35000 مترمربع ،متشکل از 4 سوئیت 3 نفره با امکانات رفاهی (برای 24 سالمند که 12 نفر را زنان و 12 نفر را مردان تشکیل می دهند) ،و فضایی برای سرگرمی از قبیل(کتابخانه، اتاق فیلم، پارک و...) و همچنین فضای توتنبخشی و درمانی، نمازخانه، نشیمن های خصوصی و عمومی،اتاق های مدیریت ، بایگانی، نگهباتی و اتاق اقامت پرسنل و پرستاران است.
و...فهرست مطالب:
مقدمه 1


فصل اول:مطالعات جغرافیایی، اقلیمی

1-1 مطالعات جغرافیایی3
1-2 موقعیت طبیعی5
1-3 مطالعات اقلیمی5
1-4 نتیجه گیری و رهنمودهای اقلیمی موثر در طراحی9

فصل دوم:مطالعات تاریخی،اجتماعی ، فرهنگی

2-1 مطالعات تاریخی11
2-2 موقعیت اجتماعی13
2-3 مطالعات اقتصادی و جمعیتی13
2-4 مکانهای دیدنی و تاریخی16

فصل سوم:مطالعات کالبدی و تحلیل سایت

3-1 مطالعات کالبدی20
3-2 ویژگی معماری بومی منطقه22
3-3 شناخت عنصر شاخص شهری23
3-4 مناطق چند گانه شهر23
3-5 بررسی سایت پیشنهادی27

فصل چهارم:تاریچه موضوع طرح

4-1 پیدایش خانه سالمندان در جهان32
4- 2 خانه های سالمندان در ایران34
4- 3 ساختار جمعیتی کشورهای جهان36
4-4 متوسط عمر در جهان37
4-5 جمعیت سالمندان در جهان37
4-6 جمعیت سالمندان در ایران48
4-7 وضعیت اشتغال سالمندان39
4- 8 لزوم ایجاد خانه های سالمندان در ایران40

فصل پنجم:بررسی نمونه های داخلی و خارجی

5- 1بررسی چند نمونه خانه سالمندان در جهان44
5-2 بررسی چند نمونه خانه سالمندان در تهران57
5-3 ارزیابی مطالعات موردی58
5-4 چگونگی طراحی معماری فضاها59
5-5 چگونگی طراحی محوطه و فضاهای بیرون59
5-6 شرایط سالمندان ساکن60
5-7 شرایط جسمانی و روانی سالمندان ساکن در خانه سالمندان60
5-8 جمع بندی مطالعات موردی خانه سالمندان61

فصل ششم:برنامه فیزیکی طرح و گزینش استانداردها

6-1 ویژگی های فیزیکی و روانی سالمندان و توصیه های طراحی جهت رفع
نیاز های آنان 66
6-2نیازهای جسمی سالمندان69
6-3 ویژگی های روانی، احساسی و شخصیتی سالمندان83
6- 4 رهنمودهای طراحی مهماری خانه های سالمندان88
6 -4-1- مکانیابی مناسب برای خانه سالمندان89
6-4-2- جهت گیری مناسب90
6-4-3- ورودی اصلی91
6-4-4- هال ورودی93
6-4-5- اتاق نشیمن95
6-4-6- کتابخانه97
6-4-7- اتاق های غداخوری98
6-4-8- آشپزخانه103
6-4-9- اتاق خواب106
6-4-10- اتاق کارکنان111
6-4-11- اتاق مدیریت111
6-4-12-اتاق درمانی و توانبخشی112
6-4-13- رختشویخانه مرکزی112
6-4-14- انبار وسایل112
6-4-15- سرویس های بهداشتی113
6-4-16- ارتباطات ضروری فضا ها در خانه سالمندان118
6-4-17- آسانسور118
6-4-18- رمپ و سطوح شیب دار119
6-4-19- پلکان120
6-4-20- راهرو ها123
6-4-21- بازشو ها126
6-4-22- محوطه باغبانی131
6-4-23- محوطه بازی برای فرزندان میهمانان131
6-4-24- مبلمان و اسباب و اثاثیه132
6-4-25- کفپوش مناسب134
6-4-26- نرده های کمکی134
6-4-27- نشانه ها 135
6-5- رهنمودهای عمومی در رابطه با خانه سالمندان135
6-6- جمع بندی و ارائه سرانه پیشنهادی136

فصل هفتم:سازه و تاسیسات
7-1معماری و سازه138
7-1-2-انتخاب مصالح مورد نظر138
7-2- درز انقطاع143

فصل هشتم:مبانی نظری
8-1ایده طرح145
8-2ویژگی های طرح146

منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی150
فهرست منابع غیر فارسی152

این فایل با فرمت ورد در 162 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مطالعات طراحی ایستگاه آتش نشانی

پاورپوینت مطالعات طراحی ایستگاه آتش نشانی

پاورپوینت مطالعات طراحی ایستگاه آتش نشانی

توضیحات:
فایل پاورپوینت مطالعات طراحی ایستگاه آتش نشانی ، در حجم 117 اسلاید آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
چکیده :
آنچه تحت عنوان دفترچه مطالعاتی طراحی ایستگاه آتش نشانی واقع در شهر تهران در ادامه به آن خواهیم پرداخت مجموعه ای است شامل فصول زیر :
فصل اول از مطالعات اختصاص به ایستگاه آتش نشانی و آشنایی با ایستگاه آتش نشانی دارد. در این فصل با عملکرد آتش نشانی آشنا خواهیم شد.
فصل دوم از مطالعلت به دو بخش ”مطالعات استان تهران“ و ”مطالعات سایت“ تقسیم می شود و در نهایت عوامل موثر در انتخاب سایت بررسی می شود.

مقدمه :
همواره انسان در طي دوره هاي مختلف براي حفظ حيات خويش ، به دنبال مکاني امن براي زندگي بوده است که او را از خطرات طبيعي و غير طبيعي در امان دارد . با گذشت زمان ، با تغييرات ايجاد شده در نحوه زندگي، پيشرفت و تکنولوژي ، خطراتي تکنولوژي ، به همراه مزاياي بي شماري که براي بشر به ارمغان آورده است ، خطرات تازه و نوي را نيز به وجود آورده که انسان را در مدت زمان کوتاهي به کام مرگ مي کشاند . توسعه شهرنشيني و کاربرد تکنولوژي پيچيده در امکانات شهري ، استفاده از تأسيسات عظيم و ساختمانهاي بلند و فعاليت مراکز اجتماعي و اقتصادي بزرگ ، توليد روزافزون محصولات مصرفي در مراکز صنعتي و توليدي، به کارگيري مراکز بزرگ تخليه و نگهداري کالا و محصولات ، از جمله عواملي هستند که سبب به وجود آمدن اين نظرات که از مهمترين آنها ، آتش سوزي مي باشد ، می گردد . که انسان را تهديد مي کند نيز ، تغيير يافته است .
لذا ضرورت وجود نهادي ، جهت امداد و رسيدگي به خطرات ، که بتواند هر چه سريعتر از گسترش خطر جلوگيري کند ، الزامي گرديد .
و...

فهرست مطالب:
چکیده 1
مقدمه2
فصل اول مطالعات موضوعی
مقدمه4
معرفی آتش نشانی5
تعریف آتش نشانی7
دسته بندی کلی ایستگاه های آتش نشانی7
تاریخچه تشکیل آتش نشانی در جهان و ایران8
1-1-حوزه ایستگاه آتشنشانی10
1-2-انواع ایستگاه های آتش نشانی10
1-3-طبقه بندی گروه های آتش نشانی11
1-4-تجهیزات آتش نشانی13
1-5-مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی17
1-6-ضوابط ایستگاه های آتش نشانی22
1-7-طرح ریزی ایستگاه آتش نشانی36
1-8-سطوح و مرتبه خدمات آتش نشانی37
فصل دوم مطالعات محیطی و تجزیه و تحلیل سایت
مقدمه37
قسمت الف : مطالعات تهران37
الف-2-1-مشخصات جغرافیایی استان تهران37
الف-2-2-اقلیم و آب و هوای استان تهران37
الف-2-3-وضعیت زمین شناختی استان تهران37
الف-2-4-آلودگی های استان تهران37
الف-2-5-وضعیت دسترسی ها در استان تهران37
الف-2-6-ساختار خدماتی در استان تهران37
الف-2-7-سیاست در استان تهران37
الف-2-8-اقتصاد در استان تهران37
الف-2-9-جاذبه های فرهنگی و تاریخی استان تهران37
الف-2-10-جاذبه های طبیعی استان تهران37
فسمت ب : بررسی سایت
ب-2-1-موقعیت سایت37
ب-2-2-دسترسی های سایت37
ب-2-3-شکل هندسی زمین37
ب-2-4-موقعیت زمین نسبت به مناطق 37
ب-2-5-عوامل مصنوعی زمین37
ب-3-1-عوامل مهم در انتخاب سایت37
فصل سوم بررسی نمونه های مشابه
مقدمه37
3-1-نمونه های ایستگاه های آتش نشانی37
3-1-1-ایستگاه آتش نشانی برندویر37
3-1-2-ایستگاه آتش نشانی ویترا37
فصل چهارم برنامه فیزیکی و دیاگرام
مقدمه37
4-1- بررسی ضوابط و مقررات فضاها37
4-2-سایر فضاهای آتش نشانی37
4-3-نوع ایستگاه انتخابی جهت طراحی آتش نشانی37
4-4-دیاگرام37
4-4-1-دیاگرام نمونه37
4-4-2-دیاگرام طرح پیشنهادی37
4-5-برنامه فیزیکی37

این فایل با فرمت پاورپوینت در 117 اسلاید آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

مطالعات طراحی هتل

مطالعات طراحی هتل

مطالعات طراحی هتل

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی هتل ، در حجم 102 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
فصل اول

1ـ1ـ معاني و ريشه واژه هتل
اين واژه خود ازكلمه هاستل‌ـ HOSTEL مشتق شده است كه در كشور انگلستان براي ناميدن اين مراكز به كار مي‌رفت. مكان‌هايي را كه آمريكا به همين منظور اختصاص يافت با واژه (اين‌ـINN) مشخص مي‌كردند و همراه با اين كلمه در مواردي مشابه از عبارت (Coffee house) استفاده مي‌شود. به تعبير ديگر كلمهHOTEL يك لغت فرانسوي مي‌باشد، به معني عمارت بزرگ كه فرم امروزي خود را از همان
“اين‌ـInn”هاي اروپايي و آمريكايي گرفته است.
يك هتل را مي‌توان به زبان ساده چنين تعريف نمود: مكاني برخوردار از امكانات كافي براي زندگي افرادي كه به منظور اقامت موقت بدان مراجعه و از اين امكانات استفاده كنند. بدين گونه درمي‌يابيم كه يك هتل بايد براي رفع نيازهاي مسافرين و مراجعين خود از امكانات و وسايل رفاهي ضروري مورد نياز بهره مند باشد تا بتواند موجبات آسايش آنها را بسته به نوع فعاليت‌هايي كه در آن رخ مي‌دهد و انواع ميهماني كه به آن روي مي‌آورند به نحو مطلوب فراهم نمايد و خواسته‌‌هاي آنان را برآورده سازد. هتلها داراي اتاقهاي متعدد براي اجاره و پذيرش مسافران، سالن‌هايي براي جشن‌ها و مهماني‌ها و بسته به نوع فعاليت آن، سالن‌هاي كنفراس، سمينار و فروشگاه‌ها و همچنين رستوران، تريا و استخر را دارا مي‌باشد. هتل را از نقطه‌ نظر معماري مي‌توان مجموعه‌اي ناميد برجسته، از سازماندهي فضا جهت اقامت موقت انسان‌ها و عنصري جهت برقراري ارتباطات.

1ـ1ـ1ـ هتل‌‌داري
تكنيك و فن اداره و چرخش يك هتل را به نحو مطلوب هتل‌داري گويند. هتل‌داري يكي از شرايط اصلي در جذب ميهمانان و مسافرين به سمت هتل مي‌باشد. روابط عمومي و عمليات ارتباط جمعي در اين امر تاثير به‌ سزايي دارند. روابط عمومي در ايجاد سه عامل بسيار مهم دخالتي سازنده دارد كه اين سه عامل در هر حال تعيين كننده موقعيت مخصوص يك هتل خواهد بود:
1- به دست آوردن و نگهداري يك شماي مثبت، شامل نيكنامي و معروفيت و اطمينان نزد مردم.
2- ايجاد هماهنگي در ارائه خدمات مادي و غير مادي كه مبتني بر خواسته‌ها و توقع‌هاي مشتريان باشد.
3- باقي ماندن در عرصه رقابت‌ها و عرضه توليدات و خدمات گوناگون و حفظ برتري آن عمليات ارتباط‌جمعي به همراه فعاليت‌هاي مربوط به روابط عمومي هتل‌ها به صورت كار گروهي به انجام مي‌رسد.
و...فهرست مطالب:
فصل اول
معاني و ريشه واژه هتل
هتل‌‌داري
تاريخچه هتل
سير تحول هتل در اروپا
گراند هتل
هتل‌هاي امروزي
تاريخچه هتلداري
تاريخچه پذيرايي و هتل‌داري در ايران
منازل، مساجد و خانقاه‌هاي مهمان‌خانه‌اي
سرا، تيم و تيمچه
سرگذشت مهمانخانه‌ها
تاريخچه هتل در ايران معاصر
اسكان و مباني اوليه برنامه‌ريزي هتل
انواع مكان‌هاي اقامت
تئوري‌هاي پايه در طراحي هتل
اقتصاد هتل
درجه بندي و نرخ گذاري در هتل‌ها
دسته‌بندي هتل از نظر كيفيت و طرح
ضوابط معماري، ساختماني و درجه‌بندي هتل‌هاي كشور
فصل دوم
فضاهاي موجود در يك هتل
انواع اتاق‌هاي موجود در هتل‌ها
مقدار يا ابعاد و اندازه‌ اتاق‌ها
وسعت تغييرات
راهروها
اتاق حمام‌ها خواب‌ها
ارتفاعات سقف
مبلمان بالکن‌ها و تراس‌ها
طراحي حمام‌ها
سوئيت‌ها
نتيجه‌گيري
بخش فضاي عمومي
پذيرش لابي
ذخيره جا
اندازه پيشخوان
نگهداري چمدان‌ها
تلفن
سرسراها
دفاتر اداري
امکانات غذاخوري
فضاهاي ورزشي
فضاهاي پشتيبان
ملاحظات عملي
سيرکولاسيون‌ها
دسترسي‌هاي عمومي
پارکينگ‌ها
بخش خدماتي پشتيباني
آشپزخانه‌ها
تأمين خوراك و آشاميدني
انبار آذوقه و مراحل آماده سازي و پخت نوشيدني
فضاي انباري
باراندازمحل دريافت كالا يا تداركات
مرجوعي‌ها و زباله‌ها
فضاي موردنياز براي كاركنان
رختشويخانه و خانه‌داري
خدماتي مهمان
تعداد آسانسورها
انبار چمدان و ايستگاه پادو
نمازخانه و سرويسهاي بهداشتي عمومي
اتاق پزشك مقيم
خدماتي تفريحي
كافي نت و گيم نت
بخش مهندسي و تأسيسات
بخش تجاري
فصل سوم
اهميت تأسيسات در ساختمان‌هاي بلند
مسائل تأسيساتي مورد توجه در ساختمان‌هاي بلند
سيستم آب‌رساني
سيستم فاضلاب
سيستم‌هاي حرارتي و برودتي
نكاتي در مورد ابعاد داكت‌ها و نحوه قرارگيري آنها
سيستم‌هاي مختلف لوله‌كشي
تأسيسات مكان‌هاي ورزشي و تفريحي
حفظ امنيت در مقابل حريق
فضاي موتورخانه
نحوه دسترسي و حمل ونقل وسائل

این فایل با فرمت ورد در 102 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی (رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

مطالعات طراحی نمایشگاه نقاشی

مطالعات طراحی نمایشگاه نقاشی

مطالعات طراحی نمایشگاه نقاشی

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی نمایشگاه نقاشی ، در حجم 240 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
مقدمه:

بحث درباره نقاشی قدیم ایرانی، غالبا هنر مینیاتور را به ذهنها می‌آورد. در واقع، مشهورترین و ارزنده ترین نمونه‌های هنر تصویری ایران را می‌توان بر صفحات نسخه‌های خطی و مرقعات ملاحظه کرد ما کاربرد واژه نگارگری برای این گونه تصاویر را بر اصطلاح مینیاتور ترجیح می‌دهیم. هنر نگارگری ایرانی-اسلامی از سده چهاردهم/هشتم ه تا سده هفدهم/یازدهم شکوفایی نمایان داشت؛ ولی آثار تصویری به جای مانده از ادوار پیش از اسلام تا زمان حمله مغولان، و همچنین آثار دیوارنگاری، پرده نگاری،قلمدان نگاری و غیره در قرون متاخر نیز جلوه‌هایی دیگر-اما کمتر شناخته شده-از نقاشی ایرانی به شمار می‌آیند.
نقاشی یا نگارگری ایرانی که به اشتباه مینیاتور نیز خوانده می‌شود شامل آثاری از دوره‌های مختلف تاریخ اسلامی ایران است که بیشتر به صورت مصورسازی کتب ادبی (ورقه و گلشاه، کلیله و دمنه، سمک عیار، و...)، علمی و فنی (التریاق، الادویه المفرده، الاغانی، و...)، تاریخی (جامع التواریخ، و...)، و همچنین، برخی کتب مذهبی، همچون، خاوران نامه می‌باشد.
و...

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول (معرفی استان و شهرستان)
استان فارس
تاریخچه استان فارس
آب و هوا
ناحیه مرکزی
ناحیه جنوب و جنوب خاوری
بادهای شمالی
بادهای باختری
توده های هوای جنوبی
شهرستان شیراز
ریشه نام شیراز
پیشینه شیراز
آب و هوا
فرهنگ
جاذبه‌های تاریخی
فصل دوم (ضرورت طرح)
فصل سوم (آنالیز سایت)
تحلیل سایت
موقعیت سایت در شهر شیراز
موقعیت سایت در شمال شهر شیراز
موقعیت سایت در خیابان چهل مقام
مسیر های ارتباطی اصلی
موقعیت دقیق سایت مورد نظر
ابعاد و انداره موقعیت سایت
همجواری ها
دسترسی ها
تابش آفتاب
پتانسیل های موجود
آلودگی صوتی
رایحه خوشایند
دید و منظر
باد غالب
شیب زمین
فصل چهارم (نمونه موردی)
نمونه های کار شده خارجی
نمایشگاه فناوری نانو – چین
تالار جدید نمایشگاه بازل
نمایشگاه میلان (پاویون) امارات متحده عربی – نورمن فاستر
نمایشگاه هیوندای
نمونه های کار شده داخلی
نمایشگاههای گردشگری شیراز و بیشاپور
فصل پنجم (برنامه فیزیکی طرح)
جمع آوری معیارها و ضوابط
1-1- نظامنامه UFI ـ مصوب 1001
1-2- قوانین داخلی UFI ـ مصوب 2001
1-3- راهنمای مدیریت نمایشگاهها ـ مرجع AEO
1-4- معیارهای بازدیدکنندگان نمایشگاه ـ 2002
1-5- محاسبه بازدیدکنندگان بالقوه از غرفه
1-6- مقررات و قوانین نمایشگاهی هند
مبانی طراحی ساختمان های نمایشگاهی
2-1- واژه شناسی نمایشگاه
2-2- برداشت محتوایی از نمایشگاه
2-3- انواع موضوع برگزاری نمایشگاه
2-4- انواع مقیاس برپایی نمایشگاه
2-5- فضاهای متشکله نمایشگاه
C.S ـ بخش فضاهاي سرپوشيده (ساختمان)
M ـ گروه فضاهاي اصلي
R ـ گروه فضاهاي وابسته اصلي
C ـ گروه فضاهاي رفاهي
U ـ گروه فضاهاي پشتيباني
U.S ـ بخش فضاهاي رو باز (محوطه)
G ـ گروه فضاهاي سبز
P ـ گروه فضاهاي تردد
S ـ گروه فضاهاي مكث
2ـ6ـ استفاده‌كنندگان نمايشگاه
P ـ جمعيت كاركنان (مقيم)
V ـ جمعيت مراجعين (موقت)
C ـ ظرفيت كلي (لحظه‌اي)
2ـ7ـ سطوح كلي ساختمانهاي نمايشگاهي
SN ـ سطوح خالص (مفيد)
Scir ـ سطوح گردش
SG ـ سطوح ناخالص
2ـ8ـ سطوح سرانه ساختمانهاي نمايشگاهي
PH.B ـ سرانه مبنا
PH.N ـ سرانه خالص
PH.G ـ سرانه ناخالص
2ـ9ـ وسايل سالنهاي نمايشگاهي
Fur ـ اثاينه
Mob ـ تجهيزات
Equ ـ لوازم
2ـ10ـ شاخص‌هاي كنترل سطوح نمايشگاهي
Eeff ـ ارزيابي كارآيي ساختمان
Erev ـ ارزيابي بهره برداري مفيد
Edis ـ ارزيابي توزيع سطوح خالص
فصل ششم (تبدیل ایده به فرم)
فصل هفتم (نقشه ها)

این فایل با فرمت ورد در 240 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

نمونه گزارش کارآموزی

نمونه گزارش کارآموزی

نمونه گزارش کارآموزی

توضیحات:
فایل ورد نمونه گزارش کارآموزی ، در حجم 21 صفحه آماده پرینت جهت آشنایی دانشجویان رشته عمران و ساختمان.بخشی از متن:
مقدمه
گزارش حاضر شرحی است مختصر در مورد فعالیتهایی که در دوره کاراموزی کرده ام و بر حسب مشاهدات عینی وتحقیق در مورد نازک کاری تنظیم شده است
در تنظیم این مطلب سعی شده است عاری از مطالب ساده و بیهوده باشد.با توجه به گزارشاتی که در فرمهای کاراموزی نوشته ام و استفاده از مصالح نوین در این پروژه ها بهتر دیدم در مورد این مصالح و استفاده از فن اوری های جدید در این پروژه توضیح مختصری داده و مطالب فراگرفته را بازگو کنم.
اینجانب در کارگاه تعاونی مسکن سازمان قضایی نیروهای مسلح دوره کاراموزی را طئ نمودم وبا پیمانکار پروژه همکاری داشتم که دفتر فنی خود را در ساختمان برپا کرده و کارهای طراحی و تغییرات را همانجا انجام می دادند ومن نیز اندکی در طراحی و ترسیمات کمک حال آنها بودم هرچند طراحی های اینجانب به علت عدم تجربه و سابقه کار مورد قبول مدیر پروژه واقع نشده و طراح شرکت و خود مدیر پروژه نظر نهایی را می دادند بنابر این من بیشتر برای فراگیری نکاتن اجرایی نازک کاری تلاش نمودم چون دو پروژه در مرحله نازک کاری و محوطه سازی قرار داشت و کمی از کارهای باقیمانده سفت کاری به طور موازی انجام می شد
و...


فهرست مطالب:
1_مقدمه
2_درباره پروژه
3_نازک کاری
4_پوشش روپاد
5_پوشش رومالین
6_دیوارپوش
7_سقف کاذب(کناف)
8_پنجره ها دوجداره واهمیت آن در ساختمان
9_پیوستها
10_منابعاین فایل با فرمت ورد در 21 صفحه آماده پرینت جهت آشنایی دانشجویان رشته عمران و ساختمان تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

گزارش كارآموزی(احداث ساختمان مسكونی)

گزارش كارآموزی(احداث ساختمان مسكونی)

گزارش كارآموزی(احداث ساختمان مسكونی)

توضیحات:
فایل ورد گزارش كارآموزی(احداث ساختمان مسكونی) ، در حجم 96 صفحه آماده پرینت جهت آشنایی دانشجویان رشته عمران و ساختمان.بخشی از متن:
مقدمه:
دانشجويان رشته عمران در دوره كارداني كه دوسال به طول مي انجامد با درسهاي تئوري آشنا ميشوند وتا حدودي با مسائل مختلف ساختمان سازي آشنا ميشوند ولي باز نياز به كسب تجربه دارند وكسب اين تجربه ميسرنيست
مگر انكه دانشجويان درسر كارمطالبي راكه در كتابها خوانده اند لمس كرده
وبا چشم خود طريقه انجام كارها راببينند وبه همين دليل دو واحد رابه
همين امر اختصاص داده اند كه اين واحدها جزو مهمترين واحدهاي اين دوره
مي باشد.

فصل اول
بررسي بخشهاي مرتبط بابخش علمي كارآموزي:
اولين نيازطبيعي انسان غذا مي باشد زيرا انسان بدون خوراك قادربه ادامه
حيات نيست .دومين نيازانسان مسكن مي باشد ومكاني كه در ان زندگي ميكند
وفرزندانش را بزگ ميكند ودر ان به زندگي ادامه مي دهد.
مسكن تنها به ساختمان مسكوني ختم نميشود بلكه شامل ساختمانهاي اموزشي
ودرماني واداري نيز ميباشد.به همين دليل تمام ارگانها ونهادها نيازمبرم به
ساختمان دارند.
در تاسيس يك ساختمان نيازبه همكاري مهندس عمران ومعماروتكنسين
ساختمان وحتي مهندس برق وتاسيسات نيز ميباشد به همين دليل رشته عمران
مرتبط با تمام رشته هاميباشد.

برسسي آموخته ها وپيشنهادات:
اصولا كارهايي راكه براي احداث يك ساختمان صورت ميگيرد بسيار گسترده
ميباشد وبه علت محدود بودن زمان كارآموزي نميتوان تمام كارهاي انجام شده
راديد و از نزديك لمس كرد.در اين مجموعه سعي شده است تاحدودي به بيان
مراحل مختلف اجراازقبيل تخريب وآماده سازي زمين وتجهيزكارگاه وساخت
و اجراي بتن وقالب بندي وآرماتوربندي واجراي سقف تيرچه بلوك پرداخته
شود.
و...


فهرست مطالب:
مقدمه .....................................................................................................
فصل اول
بررسي بخشهاي مرتبط بابخش كار آموزي ..................................................
بررسي آموخته ها و پيشنهادات ..................................................................
فصل دوم
تخريب ....................................................................................................
رعايت اصول ايمني در تخريب .................................................................
فصل سوم
تجهيز كارگاه ............................................................................................
انبار كردن سيمان.......................................................................................
پياده كردن نقشه........................................................................................
پي كني.....................................................................................................
كرسي چيني.........................................................................................
نحوه كرسي چيني يا ساخت پي سنگي....................................................

فصل چهارم
قالب بندي ............................................................................................
انواع قالب از لحاظ جنس ......................................................................
قالب چوبي...........................................................................................
آرماتوربندي............................................................................................
فصل پنجم
هدف از بكار بردن فولاد در قطعات بتني..................................................
بستن ميلگردها به همديگر ......................................................................
نحوه خم كردن ميلگردها ........................................................................
برش ميلگردها ......................................................................................
آچار خم كن يا آچار F ........................................................................
نحوه ساخت شناژهاي افقي وعمودي ......................................................
قالب بندي شناژهاي افقي و عمودي .......................................................
فاصله نگهدار يا لقمه ............................................................................
قلاب انتهاي ميلگرد و اندازه استاندارد آن ..............................................
فصل ششم
بتن سازي ..........................................................................................
حمل بتن .............................................................................................
نسبت هاي اختلاط .............................................................................
بتن ريزي ...........................................................................................
بتن ريزي در هواي گرم ........................................................................
بعضي از مسائلي كه ممكن است در بتن تازه بوجود ايد .........................
مشخصات نا مطلوب بتن اب انداخته ...................................................
تراكم بتن ...........................................................................................
نگه داري از بتن ................................................................................
هم سطح كردن كف اتاقها با شناژ افقي ...............................................
ديوار چيني ......................................................................................
قالب بندي شناژ هاي عمودي ............................................................
نحوه پر كردن شنا ژهاي عمودي ........................................................
هم سطح كردن ديوار..........................................................................
قالب بندي سقف ..............................................................................
حمل ونقل وانبار كردن تيرچه ها .......................................................
بلوك................................................................................................
ميلگرد هاي ممان منفي ....................................................................
ميلگردهاي حرارتي ........................................................................
كلاف عرضي ..................................................................................
قلاب اتصال ................................................................................
بتون ريزي سقف ...........................................................................
افت بتن (انقباض) .........................................................................
عوامل موثر در افت .........................................................................
راههاي مقابله با افت...............................................................................
خزش يا وارفتگي ................................................................................
فصل هفتم
عوامل موثر بر خزش .........................................................................
راههاي مقابله با خزش ..........................................................................
خستگي در بتن ................................................................................
روشهاي مراقبت از بتن سقف ...............................................................
شمشه گيري ......................................................................................
كف سازي .........................................................................................
سفيد كاري يا كف مال گچ ..................................................................
كشته كشي يا نازك كاري ..................................................................

این فایل با فرمت ورد در 96 صفحه آماده پرینت جهت آشنایی دانشجویان رشته عمران و ساختمان تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پروژه کارآموزی ساختمان بتنی

پروژه کارآموزی ساختمان بتنی

پروژه کارآموزی ساختمان بتنی

توضیحات:
فایل ورد پروژه کارآموزی ساختمان بتنی ، در حجم 55 صفحه آماده پرینت جهت آشنایی دانشجویان رشته عمران و ساختمان.


بخشی از متن:
مـقـدمـه
محل کارآموزي در شهر گرگان بوده و کارگاهي کـه در آنجا مشغول بـه گـذرانـدن دوره ي کـارآمـوزي بـوديم از عمليات خاك برداري از يك ساختمان کلنگي تا اجراي سقف اول بطول انجاميد.
با تشکر از اساتيد مربوطه

دستورالعملهاي حفاظتي و ايمني کارگاه هاي ساختماني
اجراي کـارهـاي ساختماني شـامـل مراحـل متعددي است که ضمن آن افراد با ماشين آلات ساختماني، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . اين روابط ويژگي ها امکان وقـوع حوادث را بـراي نيروي انسـاني را افـزايش مي دهـنـد . محـافظت از افراد انساني در قبال حوادث نـاشـي از کـار از اهميت ويژه اي برخوردار اسـت . از اين رو بـايد ابـزار و ماشين آلات بـه طور مستمر مورد بازرسي کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها اطمينان حاصل شود . در بکار گيري ماشين ها نيز بايد از افراد با تجربه استفاده شود . براي تامين ايمني کارگاه هـاي ساختماني بـايد همه ي کـارهـا بـا دقت و برنامه ريزي دقيق انجام گيرند. در ضمن بايد دقت داشته باشيم و کـه هنگام کار يا تخليه ي مصالح مزاحمتي براي همسايگان و سايرين ايجاد نشود. همچنين از انجام کارهاي پر سر و صدا در شب خودداري شود . در صورتي که لازم است کاري در شب انجام شود بايد قبلا اجازه ي شهرداري و مقامات مسئول کسب شـود .
ابـتدا کارفرما موظف است بـراي انجام مراحل قانوني و کسب مجوز پاك سازي بـه شهرداري و ديگر مراجع ذيربط مراجعه کند .
پس از انجام مراحل قانوني و کسب مجوز پاك سازي کارفرما موظف بـدادن تعهـدي مبني بـر عدم ايجاد مزاحمت و سلب آسايش بـراي همسايگان و عـدم ايجاد سد معبر در خيابان به هنگام ساخت و پاك سازي مي باشد . در ضمن کار فرما موظف به تعهد مبني بر جلو گيري از تخريب و صدمه به ساختمان هاي مجاور هنگام پاك سازي و سـاخت و سـاز مي باشد .
پس از انجام مراحل بالا و گـرفتن مجوز پاك سازي با اجازه مهندس ناظر و با احتياط کامل و ارئه تمهيداتي خاص در هنگـام پاك سازي جهت جلو گيري از آسيب بـه ساختمانهاي مجاور شروع بـه پاك سازي خرابه مي نماييم.
پس از اخذ مجوز پاك سازي از شهرداري و قبل از پاك سازي خرابه بايد سـازمانهاي مربوطه از قبيل سازمانآب برق گـاز ... را در امور كار قرار داده و هماهنگي هـاي لازم را بعمل آوريم و نسبت به نصب آنها اقدام نماييم .
و...فهرست مطالب:
مقدمه
دستورالعمل هاي حفاظتي و ايمني كارگاه ها
آشنايي كلي با مكان كارآموزي
پاك سازي خرابه
گودبرداري
پياده كردن نقشه
بتون مگر
قالب بندي فونداسيون و شمع بندي
آرماتوربندي
علت استفاده و فولاد و ميل گرد در ساختمان ها و پي
نحوه آرماتوربندي
خم كردن آرماتور
بتون ريزي فونداسيون
مخلوط كردن بتون
ساخت تيرچه طبقات
سقف
كشيدن ديوار بيست و دو سانتي متري
كشيدن تيغه هاي ده سانتي مترياین فایل با فرمت ورد در 55 صفحه آماده پرینت جهت آشنایی دانشجویان رشته عمران و ساختمان با روند نگارش پروژه کارآموزی تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پروژه کامل نقشه های اتوکدی بیمارستان 300 تخته

پروژه کامل نقشه های اتوکدی بیمارستان 300 تخته

پروژه کامل نقشه های اتوکدی بیمارستان 300 تخته

توضیحات:
فایل پروژه کامل نقشه های اتوکدی بیمارستان 300 تخته ، در 4 فایل اتوکدی جداگانه و تصاویر ماکت.این پروژه اتوکدی بیمارستان 300 تخته شامل موارد زیر می باشد:

پلان های اندازه گذاری همکف ، اول و دوم با مقیاس 1:200

پلان مبلمان طبقات(همکف ، اول و دوم) با مقیاس 1:200

برش  A-A و B-B

نمای شمالی ، جنوبی ، شرقی و غربی

سه بعدی پلان

تصاویر ماکت(4 عدد)

 

 

این فایل در 4 فایل اتوکدی کامل و تصاویر جهت آشنایی دانشجویان معماری با پروژه های کامل اتوکدی تهیه شده است.  


اینجا هم مشاهده کنید

مطالعات طراحی خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

مطالعات طراحی خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

مطالعات طراحی خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت ، در حجم 187 صفحه آماده پرینت برای دانشجویان رشته معماری.بخشی از متن:
چکیده
کودک در دنیای امروز جایگاه بسیار ویژه ای دارد تا جایی که می توان آینده ملتها و جایگاه جهانی آنان را براساس خصوصیات کودکانشان پیش بینی نمود. در کشورهای پیشرفته روشهای آموزشی را در جهت شکوفایی استعدادهای بالفطره کودکان تعیین می نمایند.کودکان جهت رشد نیاز به شناخت توانایی ها و نیازهای روحی و جسمی، و پتانسیل های درونیشان را دارند. بدین منظور به فضایی نیاز دارند که بتوانند آزادانه در آن بدوند، بازی کنند و خود با توجه به فطرت خویش به جستجو و تجربه بپردازند. اما در شهرهای کنونی کمتر فضای امن و مناسبی برای فعالیتهای کودکان یافت می شود. کودک امروز به دلیل عدم ایمنی و امنیت محیط شهری در اتاق کوچک خود در انبوهی از آپارتمان ها محبوس شده است، و دیگر از آن جنب و جوش و هیاهو جهت شناخت و کسب تجربه در محیط خارج از خانه خبری نیست. درحالی که او فضایی می خواهد که بتواند خلا حضور طبیعت را در زندگی اش پر کند، مکانی که زمینه مناسب برای پرورش و رشد استعدادهایش را ایجاد کند."مهد کودک ها" فضاهایی مختص کودکان می باشند، در گذشته صرفا جهت نگهداری کودکان بوده اند،اما این فضاها در دنیای امروزه دارای وظایفی جدید می باشند. مهدکودک ها برای سالیان متمادی است که ساختمان هایی بی رنگ، یکنواخت و صرفا عملکرد گرا بودند و باید این نکته را متذکر شد که صرفا استفاده از رنگهای شاد درخانه های تغییر کاربری یافته به مهد کودک نمی تواند فضایی مناسب برای کودکان باشد. بلکه در طراحی فضای معمارانه، آن فضا باید متناسب با سن، سلیقه و شرایط جسمی و روحی استفاده کنندگانش باشد. در این پژوهش تلاش بر این بوده است تا فضایی صرفا برای کودکان به نام "خانه کودک" و با تاکید بر بهره گیری از قابلیت های محیطی و آموزشی موثر بر ذهن و رفتار کودکان و رویکردی جهت ارتقاء و شکوفایی خلاقیت و حس بازی انگیزی در آنان با تدابیر معمارانه است. طراحی خانه کودک برای گروه سنی 3 تا 10 سال در نظر گرفته شده است و سعی بر تلفیق معماری و طبیعت در ایجاد فضاهای انعطاف پذیر و متنوع می باشد. فضاهای طراحی شده در خانه کودک بر اساس مطالعات و نیازهای کودکان و عوامل موثر بر رشد خلاقیت در کودکان می باشد. پس از تعیین نمودن اهداف این تحقیق و طراحی، روشهایی مورد استفاده قرار گرفته شامل مرور منابع و مطالعه منابع کتابخانه ای، مشاهده، مصاحبه و بررسی نمونه های موجود و مرتبط با موضوع و بهره گیری از یافته ها در طراحی معماری استفاده شد.
و...فهرست مطالب:
چکیده ....................................................................................................................................................................1
فصل اول: کلیات تحقیق .............................................................................................................................2
1-1مقدمه ..............................................................................................................................................................2
1-2بیان مسئله .......................................................................................................................................................3
1-3 اهمیت موضوع ...........................................................................................................................................5
1-4 سوالات تحقیق ...............................................................................................................................................6
1-5 اهداف تحقیق و طراحی .............................................................................................................................6
1-6 ابزار و روش تحقیق ...................................................................................................................................7
فصل دوم: مرور منابع و تحقیقات...............................................................................................................8
2-1 کودک ............................................................................................................................................................8
2-2 روانشناسی رشد و دیدگاههای مختلف در روانشناسی رشد ........................................................................10
2-2-1 نظریه رشد و شناخت ..............................................................................................................................12
2-3 روانشناسی تربیتی .........................................................................................................................................14
2-4 کودک و آموزش........................................................................................................................................16
2-4-1 سابقه و ضرورت آموزش کودکان در خارج از ایران ...............................................................................16
2-4-1-1 مهدکودک مجازي در استراليا .........................................................................................................17
2-4-1-2 مهدکودک‌ الکترونيکی از ژاپن تا آمريکا ........................................................................................18
2-4-2 سابقه و ضرورت آموزش کودکان در ایران .............................................................................................18
2-4-3 نگاهی به آموزش و پرورش کودکان در جهان امروز ..............................................................................19
2-4-4 انتخاب شیوه مناسب آموزشی .................................................................................................................22
2-5 خلاقیت .......................................................................................................................................................22
2-5-1 مفهوم خلاقیت .....................................................................................................................................22
2-5-2 عوامل موثر بر خلاقیت ........................................................................................................................23
2-5-3 اهمیت خلاقیت از منظر آموزشی .........................................................................................................23
2-5-4 راهبردهایی در جهت پرورش خلاقیت کودکان ...................................................................................24
2-5-4-1محورهای آموزش خلاقیت در جریان تدریس...................................................................................24
2-6 کودک و بازی ..........................................................................................................................................25
2-6-1 بازی و شخصیت ..................................................................................................................................27
2-6-2 بازی و رشد اجتماعی ...........................................................................................................................28
2-6-3 نقش بازی در رشد و زندگی کودک .....................................................................................................28
2-7 کودک و هنر ............................................................................................................................................29
2-7-1 تئاتر و هنرهای نمایشی .......................................................................................................................29
2-7-2 موسیقی و کودک ................................................................................................................................30
2-7-3 آواز ......................................................................................................................................................31
2-7-4 قصه و قصه گویی ...............................................................................................................................32
2-7-5 شعر ...................................................................................................................................................32
2-7-6 نقاشی .................................................................................................................................................33
2-7-6-1 نقاشی و فرا فکنی .........................................................................................................................33
2-8 کودک و معماری ......................................................................................................................................34
2-9 محیط، بازی، خلاقیت ............................................................................................................................34
2-10 روند رشد و بازی کودک ......................................................................................................................35
2-11 ادراک کودک ........................................................................................................................................36
2-11-1 حواس پنجگانه .............................................................................................................................37
2-11-2 هوش ........................................................................................................................................38
2-11-3 حافظه .....................................................................................................................................39
2-12 دریافت حسی و ادراکی کودک از فضا ................................................................................................39
2-13 تاثیر شرایط محیطی و کالبدی بر کودکان ..............................................................................................40
2-13-1رنگ ..................................................................................................................................................40
2-13-2 نور .................................................................................................................................................42
2-13-3 صوت ............................................................................................................................................42
2-13-4 تهویه ..............................................................................................................................................43
2-14 فضای معماری کودکان ............................................................................................................................43
2-15 خصوصیات فضاهای مورد نظر جهت طراحی ......................................................................................44
2-16 تعامل با محیط .......................................................................................................................................45
2-16-1 استفاده از عوامل طبیعی زمین ..........................................................................................................45
2-16-2 فضای سبز ......................................................................................................................................46
2-16-3 آب ..........................................................................................................................................47
2-17 طراحی فضای باز و زمین بازی ...............................................................................................................48
2-17-1 ساختارهای بازیها ...............................................................................................................................48
2-17-1-1 پر جنب و جوش. بازی های فیزیکی ...........................................................................................49
2-17-1-2 فکر کردن. بازی های خلاقانه ........................................................................................................50
2-17-1-3 داشتن همراه. بازیهای اجتماعی ......................................................................................................50
2-17-1-4 بازی در سکوت و آرامش ..............................................................................................................51
2-17-1-5 تجربه کردن. یادگیری از طریق بازی های حسی ...........................................................................51
2-17-2 بازی با شن وگل ................................................................................................................................53
2-17-3 اسباب بازیها ......................................................................................................................................54
2-18 طراحی فضا برای کودکان ......................................................................................................................56
فصل سوم: نمونه های معماری برای کودکان ...............................................................................................57
3-1 نمونه های خارجی ...................................................................................................................................57
3-1-1مهد کودک بارباپاپا ................................................................................................................................57
3-1-2 مهد کودک ترنتن.................................................................................................................................61
3-1-3مهد کودک 8 کلاسه...........................................................................................................................67
3-1-4 مهد کودک سبرا ................................................................................................................................71
3-1-5 مهد کودک کرلینگ ..............................................................................................................................74
3-2نمونه های داخلی .......................................................................................................................................77
3-2-1مهد کودک راهیان رشد ..................................................................................................................77
3-2-2 مهد کودک قصه من .....................................................................................................................81
3-3 نتیجه گیری .................................................................................................................................................87
فصل چهارم: مطالعات بستر طرح ....................................................................................................................89
4-1 شناخت منطقه مطالعاتي ................................................................................................................................89
4-1-1 تاریخچه شهر تهران ..................................................................................................................................89
4-1-2 جغرافياي مكاني ........................................................................................................................................90
4-1-3 جغرافياي سياسي .......................................................................................................................................91
4-1-4 جغرافياي طبيعي ........................................................................................................................................92
4-1-4-1 موقعيت و وسعت ..................................................................................................................................92
4-1-4-2 ناهمواري ها ..........................................................................................................................................92
4-1-4-3 آب و هوا ..............................................................................................................................................93
4-1-4-4 منابع آب ...............................................................................................................................................96
4-1-4-5 زلزله خيزي ..........................................................................................................................................96
4-1-5 راهبردهای طراحی ....................................................................................................................................97
4-1-5-1 فرم مناسب بنا در ارتباط با اقلیم .........................................................................................................97
4-1-5-2 مصالح ساختمانی در رابطه با اقلیم ......................................................................................................97
4-2 بررسي سايت ..................................................................................................................................................98
4-2-1 تاریخچه اراضی عباس آباد .......................................................................................................................98
4-2-2 بررسی موقعیت فرهنگی سایت- تم پارک ها ........................................................................................103
4-2-2-1 بوستان آب و آتش ............................................................................................................................103
4-2-2-2 بوستان نوروز ....................................................................................................................................104
4-2-2-3 شهر دوستدار کودک ..........................................................................................................................109
4-2-2-4 نقش فضاي سبز در شهرهاي دوستدار كودك.....................................................................................110
4-2-2-5 پهنه دوستدار کودک در اراضی عباس آباد ..........................................................................................111
4-2-2-6 موقیت سایت در اراضی عباس آباد.....................................................................................................112
4-2-2-7 مسیرهای دسترسی به سایت...............................................................................................................113
4-2-2-8 تراکم مسکونی در اطراف سایت.......................................................................................................114
4-2-3 دلایل انتخاب سایت .................................................................................................................................114
4-3 ضوابط و استانداردها ...............................................................................................................................115
4-3-1 طراحی ساختمان آموزشی .........................................................................................................115
4-3-2 استانداردهای کلی ........................................................................................................................116
4-3-3 ایمنی در محوطه ...................................................................................................................................117
4-3-4 نرده های ایمن ...................................................................................................................................117
4-3-5 ایمنی در مسیر های حرکت.................................................................................................................119
4-3-6 ایمنی در راهرو ها...............................................................................................................................119
4-3-7 ایمنی در مسیر پله ها ...........................................................................................................................120
4-3-8 شرایط ایمنی پوشش کف ....................................................................................................................121
4-3-9شرایط ایمنی درها ...............................................................................................................................122
4-3-10شرایط ایمنی پنجره ها .......................................................................................................................123
4-3-11شرایط ایمنی در فضای بهداشتی ........................................................................................................123
4-3-12شرایط ایمنی تجهیزات ......................................................................................................................124
فصل پنجم: معرفی طرح ..............................................................................................................................125
5-1 مبانی طرح .....................................................................................................................................................125
5-2 نشاط در فضای معماری ..............................................................................................................................126
5-2-1 راحتی .......................................................................................................................................................126
5-2-2 اکتشاف در فضا .......................................................................................................................................126
5-2-3 تنوع و پیچیدگی ........................................................................................................................................126
5-2-4 خوانایی .....................................................................................................................................................127
5-2-5 پذیرا بودن فضا ........................................................................................................................................127
5-2-6 رشد اجتماعی ...........................................................................................................................................128
5-2-7 ارتباط و قلمرو گزینی .............................................................................................................................128
5-2-8 خلوت ......................................................................................................................................................128
5-3 روند طراحی .................................................................................................................................................130
5-3-1 فضای باز .................................................................................................................................................130
5-3-2 فضاهای بسته ...........................................................................................................................................131
5-3-2-1 آموزشی ...............................................................................................................................................131
5-3-2-2 خدماتی ...............................................................................................................................................133
5-3-2-3 اداری ...................................................................................................................................................134
5-3-3 فضاهای نیمه باز ......................................................................................................................................134
5-4برنامه فیزیکی ..........................................................................................................................................135
5-5 تاسیسات .......................................................................................................................................................137
5-6 سازه ..............................................................................................................................................................137
5-6-1 سیستم اسکلت بتنی .................................................................................................................................138
5-6-2 ایمنی کلی شیشه ها .................................................................................................................................138
5-6-2-1 نیاز های ایمنی ....................................................................................................................................139
5-7 نقشه ها ..........................................................................................................................................................140
فهرست منابع ......................................................................................................................................................150


این فایل با فرمت ورد در 187 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان معماری با روند مطالعات طراحی (رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

مطالعات طراحی بیمارستان

مطالعات طراحی بیمارستان

مطالعات طراحی بیمارستان

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی بیمارستان ، در حجم 74 صفحه آماده پرینت برای دانشجویان رشته معماری.بخشی از متن:
چکيده
طراحی بیمارستان با توجه به اوضاع اقلیمی و نیازهای بهداشتی منطقه ای تا حدودی متفاوت است ولی استاندارد های متفاوتی وجود دارد که منشا اقتصادی وعملکردی دارند وروابط فضا ها تحت یک نظام کلی در بیمارستان قرار میگیرد یک طرح خوب باید بهترین شکل تقسیم بندی و سازماندهی راداشته باشد قبل از شروع طراحی باید یک برنامه معماری وعملکردی داشت که در آن فضا ها و مساحت های ان مشخص شده است در برنامه های کاملتر مشخصات وتجهیزات داخل ومیزان دما و فشار هوا و روشنایی وجنس مصالح وغیره نیز ذکر شده است .
مقدمه
1-1 تعریف پروژه
در عصر دهكدهء جهاني، همان اندازه كه جوامع گوناگون خود را در دستاوردهاي بشري سهيم مي دانند، معضلات مشابهي نيز پديد مي آورند. از ناعادلانه ترين پيامدهاي جوامع امروزي، اعم از جوامع مدرن يا در حال توسعه، بیمارستان که برای تامین نیاز بهداشتی ودرمانی از اساسی ترین وظایف در کشور میباشد و در همین مورد افراد در زمینه برنامه ریزی وسطح بهداشت و درمان جامع بسیار مهم میباشد .
2-1 علت انتخاب موضوع و ضرورت انجام آن
بیمارستان یکی از مهم ترین مراکزی است که توجه به آن برای سلامت انسان ضرورت داردو برنامه ریزی سطح بهداشت و درمان جامع بسیار مهم میباشد و در همین مورد آورده شده که معماری به عنوان رشته ای که کیفیت فضایی و محیط را برای ما تعریف می کند قادر است با برخوردی صحیح با موضوع و با در نظر گرفتن شرایط استفاده کنندگان به ایده ای صحیح دست یابد و آن را در قالب طراحی مناسب اجرا کند. به این ترتیب توجه ما به این مراکز و فضاهای مورد نیز در راستای این هدف و معماری آنها معطوف می شود .


3- 1 اهداف پروژه
هدف از اين پروژه تجسم معماري راهكاري جامعه شناختی و روانشناختي مرتبط با موضوع با توجه به اقدامات موفق انجام شده در ساير كشورها مي باشد . هدف طرح ، فضايي است كه بتواند متضمن تحقق مفاد اعلاميه حقوق بیمارستان و به جايي كه ويژه و مطابق با خواست ها و نيازهاي متفاوت ابعاد زندگي انسان است انتقال دهند . اين چنين فضايي بايد داراي تنوع و جذابيت لازم نیز باشد.
و...فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل1: تعاریف و مفاهیم اولیه
فصل2: شناخت بستر طرح
ویژگی جغرافیایی و طبیعی منطقه
بررسی پیشینه تاریخی و فرهنگی بستر طرح
معرفی ویژگی های معماری منطقه
ویژگی اقلیم بستر طرح
بررسی ویژگی جمعیتی بستر طرح
فصل3: تحلیل نمونه های مشابه
فصل 4 : برنامه فیزیکی
فضاها
فصل 5: معرفی فرایند طراحی
فصل 6: سازه و تاسیسات طرح


این فایل با فرمت ورد در 74 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

فایل اتوکد نقشه هنرستان دارالفنون

فایل اتوکد نقشه هنرستان دارالفنون

فایل اتوکد نقشه هنرستان دارالفنون

توضیحات:
فایل اتوکدی نقشه هنرستان دارالفنون همراه با پرسپکتیو داخلی و خارجی ، در 8 شیت طراحی جداگانه بعنوان پروژه دانشکده معماری .فایل اتوکد نقشه هنرستان دارالفنون شامل موارد زیر می باشد:
پلان موقعیت(سایت پلان)با اندازه گذاری و مقیاس 1:300

پلان موقعیت نسبت به خیابان های اطراف با مقیاس 1:500

پلان طبقات(همکف ، طبقه اول و طبقه دوم) مبلمان شده با مقیاس 1:200

پلان شیب بندی با مقیاس 1:200

برش A-A و B-B با مقیاس 1:200

نمای شمالی و غربی با مقیاس 1:200

پرسپکتیو داخلی(2 عدد)

پرسپکتیو خارجی(3عدد)

 

 

این فایل با فرمت اتوکد در 8 شیت بصورت کامل و جامع برای ارائه بعنوان پروژه دانشکده معماری تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پروژه کامل مسکونی 4 طبقه

پروژه کامل مسکونی 4 طبقه

پروژه کامل مسکونی 4 طبقه

توضیحات:
فایل پروژه کامل مسکونی 4 طبقه با فرمت اتوکد


پروژه کامل مسکونی 4طبقه شامل:
پلان ها
دیتیل ها
جزئیات_اجرایی در 24شیت (کاملا اجرایی)
فرمت Dwg


اینجا هم مشاهده کنید

نقشه دانشکده معماری

نقشه دانشکده معماری

نقشه دانشکده معماری

توضیحات:
فایل اتوکد نقشه های یک نمونه دانشکده معماری با طرح پلان منحنی

 

نقشه های اتوکدی دانشکده معماری شامل 6 شیت:

پلان تیپ طبقات(3پلان)_ ریز فضاها و طراحی فضاهای داخلی

سایت پلان(فضاهای سبز و پارکینگ)

نما(2 عدد) نمای شمالی و جنوبی 

برش(2 عدد) در جهت x-x و y-y


این فایل با فرمت اتوکد نمونه زیبا از دانشکده معماری در 6 شیت تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

نقشه های ویلای دوبلکس

نقشه های ویلای دوبلکس

نقشه های ویلای دوبلکس

توضیحات:
فایل اتوکدی نقشه های ویلای زیبا و لوکس 80 متری دوبلکس

نقشه ویلا 9 شیت شامل:

سایت پلان(فضاهای سبز و پارکینگ)

پلان طبقه اول و دوم(2 عدد شیت)_ اندازه های داخلی و خارجی، فضاهای داخلی و طراحی داخلی

نما(3 عدد)نمای شمالی و جنوبی و شرقی

برش(2 عدد) در جهت x-x و y-y

متراژ 80 مترمربع


نمونه ویلای لوکس و زیبا با فرمت اتوکد در 9 شیت با مقیاس 1:100تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پروژه کامل طراحی فنی مسکونی

پروژه کامل طراحی فنی مسکونی

پروژه کامل طراحی فنی مسکونی

توضیحات:
فایل اتوکد پروژه کامل طراحی فنی مسکونی شیت50در70

این فایل پروژه کامل طراحی فنی مسکونی در 21 شیت مختلف شامل:

سایت پلان(طراحی فضاها و پارکینگ)

 پلان آکس بندی(اندازه گذاری فواصل ستون ها)

پلان زیرزمین(طراحی فضاها)

پلان طبقات(طراحی فضاها)

نما

برش

جزئیات کامل اجرایی(مقطع دیوار و تیر و سقف و ...)

و...

 

فایل پروژه کامل طراحی فنی مسکونی با فرمت اتوکد در 21 شیت مختلف تهیه شده است. 


اینجا هم مشاهده کنید

فایل اتوکد نقشه کامل زندان

فایل اتوکد نقشه کامل زندان

فایل اتوکد نقشه کامل زندان

توضیحات:
فایل اتوکد نقشه کامل زندان همراه با جزئیات اجرایی ، در 8 شیت طراحی.

8 شیت فایل اتوکد نقشه کامل زندان شامل موارد زیر می باشد:
پلان مبلمان شده با مقیاس 1:50 همراه با اندازه گذاری داخلی و خارجی فضاها
4 عدد شیت جزئیات اجرایی(دتایل ها)(تیر و ستون و سقف و...)
پلان شیب بندی سقف
نما(1 عدد)
برش(2 عدد) در مور A-A و B-B


فایل اتوکد نقشه کامل زندان همراه با جزئیات اجرایی در 8 شیت طراحی کامل با مقیاس 1:50 و اندازه گذاری داخلی و خارجی تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

فایل اتوکد نقشه کامل فرهنگسرا

فایل اتوکد نقشه کامل فرهنگسرا

فایل اتوکد نقشه کامل فرهنگسرا

توضیحات:
فایل اتوکدی نقشه کامل فرهنگسرا ، در 13 شیت کامل با مقیاس 1:200.


پروژه نقشه اتوکدی نمونه فرهنگسرا شامل:
پلان موقعیت(سایت پلان) با مقیاس 1:200
پلان مبلمان اول
پلان مبلمان همکف
پلان اندازه گیری اول
پلان اندازه گیری همکف
پلان آکس بندی اول
پلان آکس بندی همکف
4 شیت نما(شمالی ، شرقی ، غربی و جنوبی)
2 عدد برش در محور A-A و B-B


این فایل پروژه کامل اتوکدی نقشه های یک نمونه فرهنگسرا با مقیاس 1:200 می باشد.


اینجا هم مشاهده کنید

فایل اتوکد نقشه خانه موسیقی

فایل اتوکد نقشه خانه موسیقی

فایل اتوکد نقشه خانه موسیقی

توضیحات:
فایل اتوکدی نقشه کامل یک نمونه خانه موسیقی ، در 11 شیت.

 

پروژه کامل نمونه خانه موسیقی شامل موارد زیر می باشد:

پلان مبلمان شده ریز فضاها و نمای ساختمان

پلان طبقه همکف

پلان تیپ بندی طبقه همکف

پلان طبقه اول

پلان تیپ بندی طبقه اول

پلان شیب بندی

پلان فونداسیون

پلان های تیرریزی(2 عدد)

پلان آکس بندی

برش A-Aو نمای شرق(همراه با جزئیات مصالح مصرفی)

 

این ساختمان در 2 طبقه طراحی شده و ریزفضاها و اندازه گیری در پلان ها نمایش داده شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت خانه ی هنسلمن-مایکل گریوز

پاورپوینت خانه ی هنسلمن-مایکل گریوز

پاورپوینت خانه ی هنسلمن-مایکل گریوز

توضیحات:
فایل پاورپوینت خانه ی هنسلمن-مایکل گریوز،در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.


بخشی از متن:
مایکل گریوز طلایه دار معماری و طراحی؛ متولد 1934 ایندیاناپولیس، امریکا.
دریافت کننده بیش از 140 جایزه معتبر و تقدیر رسمی در رمینه معماری، طراحی داخلی و طراحی صنعتی از سران مملکتی، سازمانهای حرفه ای معماری همچون مؤسسه معماران امریکا AIA، مجامع طراحی، سازمانهای تجاری، نشریات و دانشگاهها. او بعنوان یک معمار، طراح و استاد دانشگاه مطرح است و دارای 11 دکتری افتخاری.
در دانشگاه سینسیناتی اوهایو در دوره ای تحصیل کرد که متضمن تجربه عملی با Carl A. Strauss and Associates بود.
تحصیلاتش را در هاروارد تکمیل کرد (1959) و با George Nelson معمار و طراح مشغول به کار شد. به اعتبار بورسیه ای از American Academy دو سال را در رم گذراند و بعد از بازگشتش
(1962) در دانشگاه پرینستون ِ نیوجرسی – همانجاکه تا سال 1972 پروفسور معماری بود- به تدریس پرداخت.
در 1964 مهارت شخصی اش را دریافت و در 1967 خانه هانسلمن در را فورت واین ِ ایندیانا ساخت.
خانه ی هنسلمن از آنجا که ارائه از سبک هندسی ابتدایی می باشد، هم فیگوراتیو (نمایش تمثیلی فرم ها) و هم آبستره (انتزاعی) می باشد.

تشخیص اینکه کدام یک از این قواعد بر دیگری چیره است دشوار است ، اگرچه این سوال با نگاهی به جهت گیری حرفه ای آینده ی گریوز اهمیت بیشتری می یابد.قطعا قسمتی از ترکیب بندی ، آبستره است چرا که به صورت فیزیکی وجود ندارد.
و...

فهرست مطالب:
معرفی معمار
بررسی خانه ی هنسلمن
بخشهای مختلف خانه و تصاویر
نقشه ها

این فایل با فرمت پاورپوینت در 27 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD استانداردهای طراحی مجتمع مسکونی(18صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت خاکبرداری

پاورپوینت خاکبرداری

پاورپوینت خاکبرداری

توضیحات:
فایل پاورپوینت خاکبرداری(پروژه ی گروهی مصالح ساختمانی)،در حجم 35 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
آغاز هر کار ساختمانی با خاکبرداری شروع میشود . لذا آشنایی با انواع خاک برای افراد الزامی است.
الف) خاک دستی: گاهی نخاله های ساختمانی و یا خاکهای بلا استفاده در محلی انباشته (دپو) می­شود و بعد از مدتی با گذشت زمان از نظر ها مخفی میگردد. معمولا این خاکها که از لحاظ یکپارچگی و باربری جزء خاکهای غیرباربر دسته بندی میشوند در زمان خاکبرداری برای فونداسیون  ساختمان ما دوباره نمایان میشوند. باید توجه نمود که این خاک قابلیت باربری ندارد و میبایست بطور کامل برداشت شود. شناختن خاک دستس بسیار آسان است، وجود قطعات و اجزای دست ساز بشر مانند آجر، موزاییک، پلاستیک و ... در خاک نشان دهنده دستی بودن خاک است.
و...

فهرست مطالب:
خاکبرداری
انواع خاک
خاکبرداری انواع ماشین آلات
بلدوزر
لودر
كاميون خاکبرداری
هيدروفرز
تصاویر خاکبرداری و نکات مهم

این فایل با فرمت پاورپوینت در 35 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مکانیک خاک (127 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتونی در مقابل زلزله

پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتونی در مقابل زلزله

پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتونی در مقابل زلزله

توضیحات:
فایل پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتونی در مقابل زلزله،در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
فلات ایران از نظر لرزه خیزی بسیار پیچیده بوده و هر 5 سال یک زلزله مخرب در کشورمان رخ می دهد . لذا برای دستیابی به لرزه خیزی یک گستره، سه دسته داده های دیرینه زلزله شناسی، تاریخی و دستگاهی باید مورد استفاده قرار گیرند.
قبل از طراحی و ارزیابی لرزه ای سازه ها لازم است که عواملی از قبیل لرزه زمین ساخت گستره طرح Seismotectonic)) انتخاب زمین لرزه برای سطوح مختلف طراحی، برآورد صحیح پارامترهای لرزه ای و انتخاب پارامترهای لرزه ای مد نظر قرار گیرند.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
عوامل مؤثر در انتخاب پارامترهای لرزه ای در سدهای بتونی
طرح دینامیکی سدهای خاکی و اثر زلزله بر آنها
مطالعات موردی با تأکید بر اهمیت گسلها
نتیجه گیری
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 27 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت انواع سد و سرریز (35 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت نظریه های ساخت شهر

پاورپوینت نظریه های ساخت شهر

پاورپوینت نظریه های ساخت شهر

توضیحات:
فایل پاورپوینت نظریه های ساخت شهر،در حجم 39 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.


در این فایل به بررسی و تحلیل نظریه های ساخت شهری پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
ساخت دوایر متحدالمرکز(نظریه ارنست برگس)
ساخت قطاعی شهر(نظریه همرهویت)
ساخت ستاره ای شکل
ساخت چند هسته ای(نظریه ادوارد اولمن و چانسی هاریس)
ساخت عمومی شهرها
ساخت طبیعی شهرها
ساخت خطی یا کریدوری
طرح لوکوربوزیه
طرح رادیرن-سازمان عمومی
ابنزر هاوارد و شهرهای باغ مانند
وحدت شهر و محیط طبیعی آن(نظریه گدس)
شهر صنعتی(تونی گارنیه)
طرح واحدهای خودیار


این فایل با فرمت پاورپوینت در 39 اسلاید تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت معماری مدرن متعالی

پاورپوینت معماری مدرن متعالی

پاورپوینت معماری مدرن متعالی

توضیحات:
فایل پاورپوینت معماری مدرن متعالی(معماری معاصر)،در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
معماری مدرن متعالی:
معماری مدرن متعالی بین دو جنگ جهانی (دهۀ 20 و 30)
نیاز شدید به ساختمان و تولید انبوه بعد از جنگ جهانی اول
توسعۀ تکنولوژی، مصالح مدرن، پیش سازی، عملکردگرایی و دوری از تزئینات
معماری مدرن، سبک آوانگارد غرب و تبدیل به سبک جهانی
گروپیوس، میس و لوکوربوزیه به دنبال تکنولوژی و عملکرد و دوری از تاریخ گرایی
رایت، آلتو و هوگوهرینگ به دنبال استفاده از تکنولوژی برای ایجاد معماری ارگانیک


فهرست مطالب:
معماری مدرن متعالی
Bauhaus باهاوس (خانه معمار)
گروپیوس
میس وندروهه
سبک بین الملل
كانستراكتيويسم
لوکوربوزیه
معماری ارگانیک
فرانك لويد رايت


این فایل با فرمت پاورپوینت در 30 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت فرانک لويد رايت(14 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت معماری دیکانستراکشن و فولدینگ

پاورپوینت معماری دیکانستراکشن و فولدینگ

پاورپوینت معماری دیکانستراکشن و فولدینگ

توضیحات:
فایل پاورپوینت معماری دیکانستراکشن و فولدینگ ، در حجم 59 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.


بخشی از متن:
دیکانستراکشن در فارسی به ساختار زدایی ، شالوده شکنی ، واسازی ، بنیان فکنی ، ساختار شکنی و بن فکنی ترجمه شده است . شاید این کثرت اسامی به دلیل آن باشد که دیکانستراکشن یک نگرش چند وجهی و چند معنایی به دال و مدلول و هر نوع متنی دارد .
برای ”دیکانستراکتیویسم“ اغلب سه معنا آورده شده است:
اول برهم زدن ساختار دستوری واژه‌های يك جمله . به عبارتی دیگر، اگر كلمات يك جمله را عوض كنيد، آن جمله را دیكانستراكت كرده‌ايد.

معناي دوم، معناي باز كردن و پياده كردن است، يعنی باز كردن و پياده كردن قطعات يك دستگاه، براي حمل آن به جاي ديگر.

معنايي كه ژاک دریدا بسیار به آن توجه می‌كند ، معناي «رفلكسيو» آن است؛ يعنی خودساختارشكنی که از خارج تحميل نمی‌شود ، بلكه ساختار، خود به خود تغيير پيدا می كند.

فولدینگ ، عمودگرایی ، طبقه بندی و سلسله مراتب را مردود می داند و به جای آن افقی گرایی را مطرح می کند . از نظر فولدینگ همه چیز همسطح یکدیگر است .
دلوز هستی و اجزاء آن را همواره در حال شدن می بیند .
یکی از موارد کلیدی در مباحث مطرح شده توسط دلوز ، افقی گرایی است .
و...فهرست مطالب:
تعریف لغوی دیکانستراکشن
فلاسفه پیش از دیکانستراکشن
فلاسفه دیکانستراکشن
پیتر آیزنمن
معماری دیکانستراکشن
مرکز هنرهای بصری وکسنر
برنارد چومی : پارک لاویلت، پاریس
ظه حدید
دانیل لیبسکیند
کوپ همیل بلاو
فرانک گهری
فلسفه فولدینگ
معماری فولدینگ
برخی آثار معماراناین فایل با فرمت پاورپوینت در 59 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل پاورپوینت سبک معماری دیکانستراکشن(14 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مصالح مدرن ساختمانی

پاورپوینت مصالح مدرن ساختمانی

پاورپوینت مصالح مدرن ساختمانی

توضیحات:
فایل پاورپوینت مصالح مدرن ساختمانی،در حجم 95 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
با توجه به تحولات قرن اخیر که در کلیه علم فنون من جمله در صنعت ساختمان سازی ایجاد گردید و با توجه به رشد روزافزون جمعیت و احتیاج جوامع بشری به مسکن بیشتر و در نتیجه احتیاج به گسترش شهرها کارشناسان متوجه شدند که اگر شهرها بطوری افقی گسترش یابد رسانیدن سرویسهای شهری مانند آب و برق و تلفن – گاز و همچنین پست-آسفالت و غیره به شهروندان با مشکل مواجه خواهد گردید. بدین لحاظ تشخیص دادند که شهرها می باید به طور عمودی گسترش یابد در نتیجه ساختمان های یک یا دو طبقه قرون 18 و 19 به ساختمان های بلند قرن بیستم تبدیل گردید.
رفته رفته مصالحی مانند آجر و آهک و ملات های کم مقاومت منسوج شده و مصالح مرغوب تری که بتواند بارهای فشاری و کششی بیشتری را تحمل نماید مورد توجه قرار گرفت که در رأس آنها سیمان و انواع فولاد می باشد که روز به روز مراحل تکامل خود را طی نموده و هر لحظه در آزمایشگاه های مهم دنیا در اثر آزمایشات شبانه روزی انواع مرغوب تر و کامل تری از آن ارائه می گردد.

فهرست مطالب:
مقدمه
سیمان:
سیمان پرتلند
انواع سیمان پرتلند
سایر سیمان ها :
سیمان پرتلند ممتاز
سیمان کرومپد (کرومپت)
سیمان ضد سولفات
سیمان هوازا
سیمان های رنگی
سیمان چاه کنی (سیمان چاه نفت)
سیمان روباره
سیمان پوزولان
سیمان انبساطی
سیمان برقی
سيمان با گيرش تنظيم شده
سیمان بنائی به صورت میانگین
بتن:
بتن اسفنجی(بتن تراوا)
بتن شیشه ای
سقف:
دال بتنی
سقف کامپوزیت (MCD)
ایزولاسیون:
ژئوممبران
ژئوتكستايل
عایق ناتراوا(ژیکاوا)
شیشه:
شیشه های فلکسی
حمام شیشه ای
پوشش های تزیینی:
فامالین
بلکا (ماسه شسته رنگی)
سنگ مصنوعی
لمینیت ، پارکت ،دکینگ

این فایل با فرمت پاورپوینت در 95 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت پانل تری دی(36اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت محورهای مهم در برنامه‌ريزی مجتمع‌های زيستی

پاورپوینت محورهای مهم در برنامه‌ريزی مجتمع‌های زيستی

پاورپوینت محورهای مهم در برنامه‌ريزی مجتمع‌های زيستی

توضیحات:
فایل پاورپوینت محورهای مهم در برنامه‌ريزی مجتمع‌های زيستی(راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران)،در حجم 15 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.


در این فایل به بررسی و تحلیل محورهای مهم در برنامه‌ريزی مجتمع‌های زيستی(مبحث اول راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران) پرداخته شده است.


فهرست مطالب:
برنامه‌ريزي مجتمع‌هاي زيستي
تعريف گِدِس
تعريف چادويك
تعاريف ديگر
تعريف شهرسازانه
شناخت
مشكلات شناخت و روش‌هاي مختلف غلبه بر آن
تمرين براي شناخت و دسته‌بندي عناصر شهري
عناصر اصلي سازندة مجتمع‌هاي زيستي
نياز به بهره‌وري از علوم ديگر


این فایل با فرمت پاورپوینت در 15 اسلاید تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت ماشین آلات پروژه های ساختمانی و راهسازی

پاورپوینت ماشین آلات پروژه های ساختمانی و راهسازی

پاورپوینت ماشین آلات پروژه های ساختمانی و راهسازی

توضیحات:
فایل پاورپوینت ماشین آلات مورد استفاده در پروژه های ساختمانی و راهسازی،در حجم 71 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

اصولاً ماشین آلاتی که در کارگاه مورد استفاده قرار می گیرنند عبارتند از:

ماشین آلات سنگین:
مانند لودر، بلدوزر، گریدر، اسکریپر – غلتک، غلتک های استاتیکی و دینامیکی، بیل مکانیکی.
ماشین آلات نیمه سنگین:
مانندکمپرسی، آبپاش، جرثقیل کامیونی، تراک میکسر، پمپ بتون فینشر.
ماشین آلات سبک:
مانند لندرور، پیکان و غیره
سایر ماشین آلات کارگاهی (ماشینهای متفرقه):
مانند ویبراتور – دستگاه بتون بتونیر – موتور جوش – تسمه نقاله – سنگین شکن – ماسه شور و شن شور – ماسه ساز و غیره
و...

فهرست مطالب:
مقدمه
تراکتور و بلدوزر
انواع تراکتورها
موارد استفاده بلدوزرها
لودر
انواع لودر
بیل های مکانیکی
بتونیر
تاور کرین
انواع بیل های مکانیکی
کامیون
انواع کامیون
کامیون مخلوط کن
گریدر
عملیات با گریدر
غلتکها
انواع غلتکها
ماشین آسفالت کاری
اسکریپر
انواع اسکریپرها
لیفتراک
ویبراتور بتن
بالابر ساختمانی
24نکات عمومی
تصاویر

این فایل با فایل با فرمت پاورپوینت در 71 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت ایمنی در كارگاه(25 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت گنبد اورچین

پاورپوینت گنبد اورچین

پاورپوینت گنبد اورچین

توضیحات:
فایل پاورپوینت گنبد اورچین،در حجم 53 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
در لغت نامه دهخدا ازاورچین به زینه پایه نردبان وپله پله یاد شده پوشش گنبد در ایران پیشینه ای دیرینه دارد.کمبود چوب که عنصر اصلی سقف های چوب پوش می باشد.سبب شده است که پوشش ها وگنبد رواج بسیار پیدا کندوبه خصوص در دهانه های وسیع ترجای سقف های چوب پوش را بگیرد در دوران ساسانی وسپس اشکانیان گنبد سازی ان چنان رواج یافت وتکامل پیدا کرد که از ان پس تا امروز پوشش گنبدی از نظر سازه وساخت به صورت الگو و دستور العمل کلی مورد بهره برداری قرار می گیرد.این نوع گنبد از خانواده گنبد های رک به صورت پله پله ای (رک مضرس) است که با ارتفاع زیادمانند کله قند مضرس ساخته می شود .
معماری اسلامی ایران با توجه به تنوعی که در اجرای آسمانه های گوناگون، دارد به طور حتم در دنیا از این جنبه کم نظیراست.


فهرست مطالب:
مقدمه
اورچین
پلان
بقعه امامزاده عبدالله
امامزاده میر محمد
بقعه صلاح الدین محمد
دانیال نبی
امامزاده جعفر
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 53 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD مناره و كاركردهای آن در تاریخ اسلام (11صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کاروانسرای قصر بهرام

پاورپوینت کاروانسرای قصر بهرام

پاورپوینت کاروانسرای قصر بهرام

توضیحات:
فایل پاورپوینت کاروانسرای قصر بهرام (جاده گرمسار ورامین) ، در حجم 32 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
کاروانسرای قصر بهرام د‌ر ۱۵۴ کیلومتری جنوب تهران و بر سر راه جاد‌ه سنگی قد‌یمی و کاروانروی کویری اصفهان ـ کاشان ـ گرمسار قرار د‌ارد.
این جاد‌ه د‌ر طول مسیر خود‌ از کنار کاروانسرای عین‌الرشید‌ می‌گذرد و به جاده سنگفرش نیز معروف است.
در شمال اين روستا قلعه‌اى معروف به كاظم آباد وجود دارد كه با خشت و گل بنا شده و به عنوان يك مجموعه دامپرورى و كشاورزى در دوره قاجار و پهلوى اول مورد بهره‌بردارى بوده است. اين قلعه كه پلان مربع مستطيل دارد داراى ۴ برج در چهارگوشه خود است و تنها ورودى آن در ضلع شرقى قرار دارد؛ وجود حمام عمومى در مجاور بخش مسكونى نشان از اهميت اين قلعه دارد. اين مجموعه يكى از معدود سكونتگاه‌هاى زيستى و فعاليتى بر مبناى مناسبات خان محور است كه به عنوان نمونه‌اى نسبتاً سالم قابل بازسازى و بهره‌بردارى با اهداف گردشگرى است.
بعد از تماشاى اين قلعه و پس از عبور از سياه كوه و پشت سر گذاردن پيچ و خم‌هاى مسير، قصر بهرام در ميانه تپه ماهورهايى پراكنده در دامنه كوه، خودنمايى مى‌كند و بالاخره قصر پيدا مى‌شود. اين كاروانسرا كه نام عجيب ولى با مسماى قصر بهرام را بر آن نهاده‌اند با سنگ‌هاى سفيد مايل به كرم رنگ پوشيده شده است.

برای رسیدن به قصر بهرام می‌توانید از چهار مسیر استفاده کنید:

۱- مسیر پیشوا، قلعه بلند، مبارکیه و سپس قصر بهرام
۲- مسیر گرمسار، لجران، کهک، جاده سنگفرش گرمسار و سپس قصر بهرام
۳- مسیر ورامین، چرمشهر، بند علی خان، محیط بانی شکرآباد، مبارکیه و سپس قصر بهرام
۴- مسیر کاشان، آران، مرنجاب، سفیدکوه و سپس قصر بهرام
و...

فهرست مطالب:
اطلاعات کلی کاروانسرا
تصویر هوایی از کاروانسرا قصر بهرام
معرفی کاروانسرای قصربهرام
بررسی مشخصات کاروانسرا
مهم‌ترين ويژگى اين بنا
نحوه دسترسی
عکس از خرابه های حرمسرا
تصاویر کاروانسرا

این فایل با فرمت پاورپوینت در 32 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت معماری عصارخانه (29 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فراکتال و معماری

پاورپوینت فراکتال و معماری

پاورپوینت فراکتال و معماری

توضیحات:
فایل پاورپوینت فراکتال و معماری ،در حجم 76 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
واژه فراكتال مشتق از واژه لاتيني فراكتوس- به معني سنگي كه به شكل نامنظم شكسته خرد شده است.
در سال ۱۹۷۵ براي اولين بار توسط بنوت مندل بروت مطرح شد.
فراكتال ها شكل هايي هستند كه بر خلاف شكل هاي هندسي اقليدسي به هيچ وجه منظم نيستند.
اين شكل ها اولاً سر تاسر نامنظم اند، ثانياً ميزان بي نظمي آنها در همه مقياسها يكسان است.

در طبيعت نمونه هاي فراواني از فراكتال ها ديده مي شود. درختان ، ابرها، كوهها، رودها، لبه سواحل دريا، و گل كلم ها اجسام فراكتال هستند بخش كوچكي از يك درخت كه شاخه آن باشد شباهت به كل درخت دارد. اين مثال را مي توان در مورد ابرها، گل كلم، صاعقه و ساير اجسام فراكتال عنوان نمود.

فهرست مطالب:
واژه شناسی فراکتال
اشکال فراکتالی
بخش های معماری فراکتال
ويژگيهاي فراكتال
خصوصيات اشکال فراکتال
تعریف آشوب
ویژگی‌های نظریه ی بی‌نظمی
تصاویر فراکتالی
رابطه فراکتال و معماري
فراکتال در معماري معاصر
بررسی آثار فراکتال در دوره‌های مختلف
فراکتال و نقاشی
فراکتال و مجسمه‌سازی


این فایل با فرمت پاورپوینت در 76 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت سبک معماری دیکانستراکشن(14 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بافت فرسوده محله طرشت

پاورپوینت بافت فرسوده محله طرشت

پاورپوینت بافت فرسوده محله طرشت

توضیحات:
فایل پاورپوینت بافت فرسوده محله طرشت،در حجم 46 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
گستره موردمطالعه ازلحاظ جغرافيايي دردامنه جنوبي كوههاي البرزقرارگرفته است . اين منطقه درشمال به شيب هاي جنوبي رشته كوه البرز ازجنوب به دشت آبرفتي جنوب مركزي همچنين درشرق وغرب به مسيلهاي فرحزادواوين دركه محدودميشود . شكل كلي منطقه بصورت مستطيلي به ابعاد 12 كيلومتردرامتدادجنوب – شمال و 4 كيلومتردرامتدادشرق–غرب مي باشدكه مساحت بالغ بر 5000 هكتارراشامل مي گرددنواحي جنوبي اين منطقه كه دردشت تهران واقع است داراي آب وهوايي گرم وخشك ونواحي شمالي آن در دامنه كوههاي البرز معتدل تر مي باشد . شيب عمومي درجهت شمال به جنوب مي باشدكه درنقاط مختلف از 30 تا 40 درجه درشمال منطقه تاشيب هاي ملايم 5 تا 10 درجه درجنوب منطقه تغييرميكند.
رشته كوه البرزدربخش شمالي گستره مورد مطالعه قرارگرفته است . بالاترين نقطه دراين گستره درحدود 1800 مترازسطح دريا و زاويه متوسط شيب بين 30 تا 50 درجه است . برخي ازدره هاي كوچك مانند دركه، فرحزاد در دامنه اين كوهها (درشمالمنطقه ) وجود دارد كه اين دره ها نستباً كم عمق وشيبدارند. تپه هاي بسياري در قسمت مياني منطقه براثرسايش آب قرارگرفته اند. بالاترين نقطه دراين تپه هاتقريباً 1500 مترازسطح درياست . زوايه متوسط شيب بين 20 تا 30 درجه در بالا و 30 تا 40 درجه دردامنه تپه ها است . اين تپه ها به علت ارتفاع زياد،دره هاي متعدد و شيب هاي نسبتا ًتند دردامنه منطقه،ازساير مناطق توپوگرافي قابل تشخيص مي باشند. . ازجمله تپه هاي اين منطقه ميتوان به تپه هاي پارك پرديسان وشمال كوي نصر و…اشاره نمود.
روستای طرشت که ساکنین اصلی آن درگویش محلی خود آن را درشت می خوانند، روستایی کوهپایه ای واستقرار یافته بر پنجه آّبرفتی رودخانه پونک (فرخزاد) است .درگذشته محدوده عرفی این روستا ازشمال به نقطه ایوبییا تپه های پارک جنگلی پردیسان، ازغرب تا رودخانه کن و از شرق تا رودخانه قلقلی (قرقرو) درمحل خیابان حبیب الهی امروز واز جنوب تاحوالی خیابان امام خمینی فعلی ادامه مییافته است.روستای طرشت قدیمی کیازر وستاهای تاریخی دامنه جنوبی البرز بود که مجموعه آنهاراشمیرانات یا قصران می نامیدند.طرشت و سایر روستاهای طرشت، درشت، دوریست و احتمالاً دوربست، بیست ودستبی نامهای قدیمی ده طرشت می باشد . قرارگیری این روستا در اراضی هموارتر ودشتی نسبت به سایر روستاهای کوهپای های پیرامون خود می تواند و جه تسمیه این اسامی باشد .

فهرست مطالب:
موقعیت جغرافیایی منطقه 2 تهران
نقشه محله های منطقه 2
نقشه محله بندی منطقه 2
موقعیت طرشت
تاریخچه طرشت
وجه تسمیه طرشت
نقشه طرشت
نقشه سلسله مراتب معابر اصلی
نقشه حمل و نقل عمومی
ویژگی های کالبدی محله طرشت
نقشه و نمودار کاربری‌ زمین محله طرشت
بافت طرشت
ارزیابی زیبایی شناختی وهویت سیمای محله طرشت
وضعیت محله از نظر بافت فرسوده منطقه
نقشه کاربری بافت فرسوده محله طرشت
نقشه طبقات بافت فرسوده طرشت
آلترناتیوهای مورد بررسی
مشکلات محله ونظرات ساکنین محله دررابطه اقدامات مدیریت شهری
مرکز مجله
سیمای محله
وجود زباله در معابر
نظافت معابر
نامناسب بودن کف سازی و عدم تسطیح معابر
نظر مردم درمورد اقدامات مسئولین در این زمینه
روشنایی معابر
نظر مردم درباره اقدامات مسئولین در این زمینه
نبود امنیت
راهکارهای پیشنهادی
منابع و مآخذ

این فایل با فرمت پاورپوینت در 46اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مبلمان شهری (19اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت طراحی سازه ها در آتش سوزی پس از زلزله

پاورپوینت طراحی سازه ها در آتش سوزی پس از زلزله

پاورپوینت طراحی سازه ها در آتش سوزی پس از زلزله

توضیحات:

فایل پاورپوینت بررسی و تحلیل طراحی سازه ها در آتش سوزی پس از زلزله،در حجم 26 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

در این فایل به بررسی و تحلیل چگونگی طراحی سازه ها در آتش سوزی پس از زلزله پرداخته شده است.

فهرست مطالب :
چکیده
مقدمه
سوابق
طراحی سازه های ایمن در برابر آتش سوزی پس از زلزله
طراحی آتش
منحنی های طراحی آتش
روش آنالیز
رفتار فولاد تحت اثر آتش
نتیجه گیری
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 26 اسلاید تهیه شده است.

هدیه محصول
فایل پاورپوینت سازه های بتنی پیش تنیده و پس کشیده
(19اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت شهرک و مجتمع مسکونی

پاورپوینت شهرک و مجتمع مسکونی

پاورپوینت شهرک و مجتمع مسکونی

توضیحات:
فایل پاورپوینت شهرک و مجتمع مسکونی(نمونه های داخلی و خارجی)،در حجم 50 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

در این فایل به بررسی و تحلیل چند نمونه از شهرک ها و مجتمع های مسکونی نمونه های داخلی و خارجی پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
شهرک شوشتر نو
Habitat67
Kanchanjunga آپارتمان / چارلز کوریا
Spittelau viaducts
فازهای 1و2و3شهرک اکباتان
آپارتمان مسکونی مارسی
Rokko

این فایل با فرمت پاورپوینت در 50 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD مطالعات مجتمع مسکونی(8صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت سيل بندها و گوره ها

پاورپوینت سيل بندها و گوره ها

پاورپوینت سيل بندها و گوره ها

توضیحات:
فایل پاورپوینت سيل بندها و گوره ها ، در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
محدود كردن جريان سيلاب در يك عرض معيني از رودخانه به كمك سازه هايي نظير گوره ها و ديواره هاي سيل بند انجام ميگيرد. اين سازه ها از پخش شدن و گسترش سيلاب در زمينهاي اطراف رودخانه جلوگيري كرده, آن را در يك مسير و مجراي مشخص و محدود هدايت ميكند. ساخت گوره ها (خاكريزهاي سيل بند) قديميترين, رايج ترين و نيز يكي از مهمترين روشهاي مهار سيلاب از دير باز تاكنون بوده است. گوره, بند خاكي كوتاهي است كه در فواصل مختلف از كناره رودخانه و در امتداد آن ساخته ميشود تا نقش سواحل مصنوعي را در دوره هاي سيلابي كه آب رودخانه از سواحل طبيعي خود بيرون ميرود, را ايفا كند و بخش عمده زمينهاي اطراف رودخانه را از آب گرفتگي محافظت نمايد درمناطق شهري و ساير مناطق كه ارزش زمينها زياد ميباشد, به جاي گوره از ديواره هاي سيل بند استفاده ميگردد. ديواره هاي سيل بند از جنسهاي مختلف بتني, سنگي, آجري و …. ساخته ميشوند.
و...

فهرست مطالب:
معرفی
مقطع تيپ سيل بندها
نرده هاي سيلاب سنتي
مقاطع مختلف ديواره هاي سيل بند
ديواره هاي سيل بند در مناطق شهري
جانمايي سيل بندها
مسائل مهم در طراحي گوره ها
نگهداري سيل بندها
روشهاي مورد استفاده در مقابله با سیلاب

این فایل با فرمت پاورپوینت در 25 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت انواع سد و سرریز (35 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت معماری زیگورات چغازنبیل

پاورپوینت معماری زیگورات چغازنبیل

پاورپوینت معماری زیگورات چغازنبیل

توضیحات:
فایل پاورپوینت معماری زیگورات چغازنبیل(آشنایی با معماری جهان )،در حجم 54 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
چغازنبیل در جنوب غربی ایران و در استان خوزستان بنا شده‌است. این سازه در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر باستانی شوش در طول جغرافیایی ۴۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه و پهنای جغرافیایی ۳۲ دقیقه است.
زیگورات چغازنبیل کهن ترین اثر ایرانی است که دارای ابعادو خصوصیات خیره کننده بوده وبا اهرام مصر برابری میکند.
این بنای عظیم به صورت هرم طبقه طبقه یا پله پله ساخته شده است.
طبقه اول یا زیرزمین،شامل بزرگترین طبقه است وبه شکل مربع ساخته شده است.
این معبد یکی از نمونه های بسیار برجسته ی مهارت معماری ایلامی هاست.
چغازنبیل نیایشگاهی است باستانی که در زمان ایلامیها ساخته شده است.چغازنبیل بخش باقی مانده ای از شهر دوراونتاش است.این نیایشگاه توسط اونتاش گال،پادشاه بزرگ ایلام،برای ستایش ایزد اینشوشیناک،الهه نگهبان شهرشوش ساخته شده است.مکان جغرافیایی چغازنبیل در ۴۵ کیلومتری جنوب شهرشوش درنزدیکی منطقه باستانی هفت تپه می باشد.بلندی آغازین آن ۵۲ متر و ۵ طبقه در ميان معابد و بناهاي دنياي باستان، زيگورات ها يكي از شگفت انگيزترين آثار بر جاي مانده هستند كه در منطقه میان رودان يا بين النهرين و همچنین در داخل ايران امروزي قرار گرفته اند.
و...

فهرست مطالب:
مقدمه ای بر زیگورات چغازنبیل
فلسفه پیدایش زیگورات
چگونگي بناي شهر دور انتاش يا چغارنبيل
نقشه زیگورات چغازنبیل
بناهاي داخل حصار اول
بناهاي داخل حصار دوم
بناهاي ديگر چغازنبيل
تاسیسات آبرسانی
مصالح چغازنبیل
ناودانهاي زيگورات
اتاق هاي زيگورات
نوع ساختار زيگورات
سه ويژگي مهم بناي زيگورات
ماکت زیگورات چغازنبیل
مجموعه عکس هایی از زیگورات چغازنبیل
طرحی برای بازسازی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 54 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت معماری اسلامی در سرزمین مصر(48 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بررسی محیط فیزیکی پروژه( سایت)

پاورپوینت بررسی محیط فیزیکی پروژه( سایت)

پاورپوینت بررسی محیط فیزیکی پروژه( سایت)

توضیحات:

 فایل پاورپوینت بررسی و مطالعه محیط فیزیکی پروژه( تحلیل سایت) ،در حجم 22 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

در این فایل به بررسی و مطالعه محیط فیزیکی سایتی در تهران پرداخته شده است.
بخشی از متن:
موقعيت جغرافیایی سایت در منطقه 22 تهران
منطقه 22 در غرب تهران متصل به شهر تهران واقع شده و محدود به ارتفاعات البرز از شمال،به جاده ساوه از جنوب،به رودخانه کن از شرق و به رودخانه "وردآورد" از غرب می باشد.موقعیت سایت مورد نظر به علت وجود برخی از پتانسیل ها نظیر همجواری با رشته کوههای البرز،جنگل چیتگر،دریاچه مصنوعی(طرح تفصیلی منطقه22 )، آب و هوای نسبتا مناسب به علت دوری از مرکزیت شهر تهران و همچنین دیگر پدیدههای زیست محیطی و شهری مستعد سرمایه گذاری در زمینه توریسم و گردشگری می باشد.
و...

فهرست مطالب :
موقعيت جغرافیایی سایت در منطقه 22 تهران
محل سایت مورد نظر
عکس هوایی از سایت مجموعه
دلایل انتخاب سایت
وضعیت موجود سایت و قابلیت های آن
توپوگرافی سایت
دسترسی ها
همجواری ها
پوشش گیاهی سایت
جهت گیری ساختمان های اطراف

این فایل با فرمت پاورپوینت در 22 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول
فایل Word آشنایی با شهر شیراز(12 صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت روش‌های برنامه ريزی شهری (CDS)

پاورپوینت روش‌های برنامه ريزی شهری (CDS)

پاورپوینت روش‌های برنامه ريزی شهری (CDS)

توضیحات:

 فایل پاورپوینت بررسی روش‌هاي برنامه ريزي شهري (رويكردهاي نوين در شهرسازي )،در حجم 64 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

استراتژی توسعه شهری (CDS) چیست؟
فرایند تهیه چشم انداز بلند مدت یک شهر که بر اساس آن
« برنامه اقدام » (Action Plan) کوتاه مدت تهیه می شود.
وسیله ای است که در آن تکنیک های مشارکتی به کار گرفته شده و هدف اصلی آن تأمین توسعه پایدار شهری از طریق ایجاد ظرفیت اجتماعی برای چشم انداز سازی مشارکتی و اقدام همگانی می باشد.
وسیله ای است که جهت رشد منطبق با عدالت اجتماعی شهرها از طریق همکاری و مشارکت گسترده جامعه در جهت ارتقا کیفیت زندگی کلیه شهروندان تهیه می گردد.
CDS شكل هاي زيادي بسته به موقعيت پيدا مي كند (محتوا و شركت كنندگان)، اما شايد پنج مشخصه وجود دارد:
فرآيند CDS و توليد متعلق به شهر است نه متعلق به دولت فرادست و ارشد( طبق تعريف شركت مالي بين المللي LFI) و يا متعلق به مشاورها است.
يك مشاركت عمده از گروه هاي ذي نفع وجود دارد.
توليد يك سياست است و با يك موضوع تنها توفق نمي يابد و يا در يك سند ايستا مثل طرح جامع مجسم نمي شود.
فرآيند هدايت مي كند به سمت راه هاي جديدي از تفكر درباره توسعه شهر و قابليت پايداري آن.
يك CDS يك چشم انداز بلند مدت است. اما با برنامه هاي اجرايي كوتاه مدت به اوج مي رسد.

فهرست مطالب :
دلیل مطرح شدن این نوع سند
تعریف و اهداف سند « راهبرد توسعه شهر»
اصول و عناصر اصلی سند
نتایج مورد انتظار و فرایند تهیه و اجرای آن
بررسی نمونه ها

این فایل با فرمت پاورپوینت در 64 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت روانشناسی محیطی درشهرسازی

پاورپوینت روانشناسی محیطی درشهرسازی

پاورپوینت روانشناسی محیطی درشهرسازی

توضیحات:
فایل پاورپوینت روانشناسی محیطی درشهرسازی،در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

طراحی شهری باید بر آن باشد كه فضاهای شهری را بدانگونه طراحی كند كه چندمنظوره و یا چند عملكردی و در مقابل رفتارهای آدمی منعطف و پاسخگو باشد.

افزون سازی "قابلیتهای محیطی" در انطباق با براورده سازی "نیازهای رفتاری" شهروندی و تلاش در ایجاد و بستر سازی "تعاملات اجتماعی" و "مراودات جمعی " ، می طلبد كه نحوه "رفتارهای انسانی" و رابطه انسان و رفتارهایش در "محیط كالبدی" مورد بررسی قرار گیرد كه بدون این كنكاش "روانشناختی" ، امكان "طراحی فضای شهر" یا هرگونه "مداخله " در ساختار شهری ناممكن می شود.

بر این اساس بهره گیری از "علوم رفتاری" در "طراحی شهری" درخصوص ارتباط رفتار انسان و محیط كالبدی مهم می نماید تا بتوان به ایجاد بستری كالبدی برای "عرصه تعاملات اجتماعی " نایل شد كه شكل گیری "سرمایه اجتماعی" و "مشاركتهای جمعی " در فضاهای شهری برای یك زندگی مطلوب و افزایش "كیفیت زندگی شهروندی" را فراهم آورد.

طراحان شهری در خلق فضاهای شهر ، نیازمند شناخت روانشناسانه از رفتارهای انسان شهری هستند تا با تدقیق در نحوه تعامل این رفتارها و محیط كالبدی ، بتوانند در ایجاد محیطی كارامد و مناسب برای زندگی جمعی در ساختار شهری موفق باشند. این امر بالاخص در فضاهای شهری كه عرصه تعاملات اجتماعی و مراودات شهروندی است ، خود را بیشتر می نمایاند.

بر این اساس ضروری بنظر می رسد تا با بررسی روان شناسانه محیط های مصنوع شهری ، امكان مداخلاتی را در روند طراحی این فضاها فراهم كرد تا به ایجاد محیطی پاسخگو به نیازهای شهروندان و در عین حال منعطف با نیازهای عملكردی و رفتاری شهری ، امكان داد.

این امر از آن جهت دارای اهمیت می شود كه با نگاهی به ساختار شهری امروز می توان دریافت كه نوع و چگونگی بكارگیری شهر و خاصه فضاهای شهری بوسیله شهروندان ، با طراحی ساختار شهر هماهنگی ندارد و از همین روی است كه میزان رضایتمندی شهروندی از ساختار كالبدی شهر سیر نزولی دارد.

فهرست مطالب:
طرح مساله
روانشناسی محیطی در شهرسازی
مدعیان این رویكرد در شهرسازی
ماهیت روانشناسی محیطی
تعاریف (ماهیت محیط،ادراك محیطی،فضای شهری،انواع فضای شهری )
فضاهای شهری و زندگی اجتماعی
قرارگاه های رفتاری شهری
طراحی شهری و روانشناسی محیطی
مراحل تحقیق روانشناسی محیطی در فرایند طراحی شهری(مرحله شناخت،مرحله طراحی)
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

این فایل با فرمت پاورپوینت در 40 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مبلمان شهری (19 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت زندگینامه و آثار معماری خواهران حریری

پاورپوینت زندگینامه و آثار معماری خواهران حریری

پاورپوینت زندگینامه و آثار معماری خواهران حریری

توضیحات:
فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار معماری خواهران حریری،در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
گیسو حریری در سال ۱۹۵۶ در کرمانشاه متولد شد. لیسانس معماری را از دانشگاه کرنل در سال ۱۹۸۰ دریافت نمود.و خانه‌سازی مدرن شرکت کرد. در زمینه معماری هلند پروژه‌های دانشجویی‌ او در سان‌فرانسیسکو و در مجله معماری دانشگاه کرنل نیز به چاپ رسیدند. با دفاتر جنینگز و شتوت و دفتر مشاورین پل‌سیگل کار کرد.از سال ۱۹۸۷، گیسو به عنوان استادیار رشته معماری در دانشگاه کلمبیا و مدرس در دانشگاه‌های کرنل، مک‌گیل و مدرسه طراحی پارسونز فعالیت داشته است.
مژگان حریری در سال ۱۹۵۸ در کرمانشاه متولد شد.لیسانس معماری خود را در سال ۱۹۸۱ از دانشگاه کرنل دریافت نمود ، در سال ۱۹۸۱ موفق به دریافت جایزه الکساندر اشویلر شد.
در سال ۱۹۸۳ فوق‌لیسانس معماری خود را با گرایش طراحی شهری از دانشگاه کرنل دریافت نمود.
تا زمان تاسیس دفتر حریری ‌و ‌حریری در سال ۱۹۸۶، در شرکت جیمز‌استورات‌پلشک و شرکا در نیویورک مشغول به کار بود.


فهرست مطالب:
بیوگرافی
گیسو حریری
مژگان حریری
معرفی شرکت حریری
اولین پروژه‌ی معروف
خانه آبی واقع در ساحل میامی
موزه هنر کره ای.آمریکایی
مركز سينماي تجربي
آپارتمان خصوصی برای سازمان ملل
آپارتمانی بر فراز ابرها در نیویورک
بررسی کامل

این فایل با فرمت پاورپوینت در 24 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت رابرت ونچوری(14 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت خیابان جرج سیدنی استرالیا

پاورپوینت خیابان جرج سیدنی استرالیا

پاورپوینت خیابان جرج سیدنی استرالیا

توضیحات:
فایل پاورپوینت خیابان جرج سیدنی استرالیا،در حجم 41 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
تا قبل از بازسازی ، پیاده روهای آن باریک(با عرض 3/6)و شلوغ بود .کف سازی آن ها را آسفالت، تکه های بتن و انواع متنوع دیگری از مصالح تشکیل میداد.کمتر کسی این خیابان را بزرگ و مهم به حساب می آورد.
در گزارشی که در سال (1993)تهیه شده است آمده:
این خیابان نه دارای وحدت بصری است نه تسهیلات مربوط به عابران پیاده را دارد.
این خیابان در طول بیش از 200سال تاریخ خود با طراحی های کوچک و منفصل و به تدریج شکل گرفته است.
تا اینکه در اواسط دهه 1990 تصمیم گرفته شد که خیابان را از خیابان آنود در انتهای بندرگاه تا ایستگاه مرکزی به طول 2/6 کیلومتر نوسازی کنند.شورا کارفرمای این پروژه بود.
پروژه در سه فاز تهیه شد:
1)بازسازی خیابان و نه ساخت و ساز واقعی حذف حایل های وسط خیابان-جابجایی چراغهای راهنمایی-تعیین خطوط ترافیک موقت و دیگر علائم خیابان
2)نصب موانع متحرک بین راه سواره و پیاده به منظور حفاظت از عابرین پیاده به هنگام تعریض پیاده رو تا 2/5 متر-آماده سازی برای جدول بندی و کف سازی جدید
3)جابه جایی خدمات فعلی-راه اندازی خدمات جدید و آماده سازی مکان طرح برای بازسازی پیاده روها و کف سازی با استفاده از سنگ های آبی رنگ و قراردادن جدول جدید گرانیتی برای هدایت آبهای سطحی در کنار خیابان می شد.نصب مجموعه ای از مبلمان هماهنگ در خیابان صورت گرفت.

فهرست مطالب:
ساحل سیدنی(بندر جکسون)در شمال
معرفی خیابان
تعریف آغاز و پایان خیابان
The Rocks
Wynyard
Cinema District
Town Hall
Chinatown
تاکید بر پیاده مداری
طراحی جداره ها و جزئیات در مقیاس پیاده
تاکید بر سکانس های دید و جذابیت های بصری
محصوریت(تعریف و تعین فضایی)
تنوع دسترسی
خاطره انگیزی
سرزندگی
نورپردازی
آسایش فیزیکی
تنوع کاربری
هدف خیابان جورج در طرح فعلی کنترل توسعه
تدوین چشم انداز
اصول طراحی خیابان جورج
شاخص های طرح چشم انداز سیدنی 2030 جورج
ساختن پیاده راه در چند مرحله
یک خیابان ارزشمند A valuable street

این فایل با فرمت پاورپوینت در 41 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD خانه باتلو شاهکار آنتوني گائودي(24صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت رفتار سازه های بتنی با دیوار برشی فولادی

پاورپوینت رفتار سازه های بتنی با دیوار برشی فولادی

پاورپوینت رفتار سازه های بتنی با دیوار برشی فولادی

توضیحات:

فایل پاورپوینت  مقاوم سازی سازه های بتنی با دیوار برشی فولادی( تاثیر پارامترهای مختلف بر ظرفیت)،در حجم 25 اسلاید ،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

Steel plate shear wall بعنوان یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی در 3 دهه اخیر به سرعت در دنیا مورد توجه قرارگرفته..

بخصوص در ژاپن و آمریکا
از مهمترین ساختمان های ساخته شده با این سیستم :
- بیمارستان 6 طبقه Olive View لوس انجلس
-ساختمان 35 طبقه کوبه ژاپن
مهمترین ساختمانهای مقاوم شده با این سیستم :
- مرکز درمانی چارلستون
- کتابخانه ایالتی اورگان

فهرست مطالب :
مقدمه
ساختمان های مقاوم شده با این سیستم
بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر ظرفیت قاب تقویت شده
1- ضخامت ورق فولادی
2- نقطه تسلیم آرماتور و پلیت فولادی
3- مقاومت فشاری بتن
4- مدول یانگ
5- نسبت دهانه به ارتفاع قاب
نتیجه گیری و پیشنهاد

این فایل با فرمت پاورپوینت در 25 اسلاید قابل ویرایش و بصورت نموداری در هر بخش تهیه شده است.

هدیه محصول
فایل Word آرماتور و نقش آن در ساختمانهاي بتني (21صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت شهر شوشتر نو

پاورپوینت شهر شوشتر نو

پاورپوینت شهر شوشتر نو

توضیحات:
فایل پاورپوینت شهر شوشتر نو،در حجم 39 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
شهر جدید شوشتر در مساحت 270 هکتار و با ظرفیت 31 هزار نفر برای کارکنان شرکت کشت و صنعت طراحی و در 5 فاز ساخته شد. این طرح برنده جایزه آقا خان در سال 1365(1986) شد.
اهداف اصلی:
خانه ها
مدارس
مرکز خرید
مسجد
و..

اهداف جانبی:
سکونت کارکنان (بیشترحاشیه نشین ها و روستاییان )

اهداف عمومی:
معماری سنتی و معماری مدرن

فهرست مطالب:
معرفی شهر
اهداف
سایت
طرح و ساختار
طراحی سایت
بررسی روند تکامل الگوهای شهری ایرانی
بررسی معماری سنتی شوشتر
کانسپت
شکل گیری بافت مسکونی
شکل گیری فضاهای مشترک
تیپولوژی خانه های سنتی
سیر تحول معماری خانه ها از گذشته تا به حال
جانمایی فضا های عمومی شهر
فضای تجمعاتی
میدان مسجد
مدرسه
نکات مثبت و منفی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 39 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD شهرک اکباتان(8صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تنظيم شرايط محیطی شهرستان بوکان

پاورپوینت تنظيم شرايط محیطی شهرستان بوکان

پاورپوینت تنظيم شرايط محیطی شهرستان بوکان

توضیحات:
فایل پاورپوینت بررسی اقلیم و معماری شهرستان بوکان(تنظیم شرایط محیطی)،در حجم 43 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.


بخشی از متن:
پوشش گياهي شهرستان بوكان :
ـ جنگلها :
در شهرستان بوكان تنها آثار باقيمانده جنگلهاي زاگرس در گورستانها و در دامنه‌ها بصورت تك‌درختي ديده مي‌شود و جنگلها از بين رفته است.
ـ مراتع :
از وسعت241220هكتاري شهرستان بوكان مقدار48/56درصد به مراتع اختصاص دارد. در مناطق‌كوهستاني‌گل‌ماهور،انواع‌گون،گل‌گندم، انواع‌شقايق و ... به وفور درآن يافت مي‌شود. مراتع شهرستان بوكان جزو مراتع ميان بند بوده و با ييلاقات مناطق كوهستاني مجاور مي‌باشد.
بررسي وضعيت طبيعي شهرستان بوكان از لحاظ زيست محيطي و بررسي عوامل آسيب و تخريب :
كوهها و دشت ها :
كوهها و تپه‌ماهورها و دشتهاي شهرستان بوكان محل زيست قوچ و ميش و پرنده نادر ميش مرغ مي‌باشد كه دراثر فعاليتهاي كشاورزي و دامداري كه تواماً انجام مي‌گيرد با تبديل و تخريب مراتع به زمينهاي زراعتي و همچنين چراي سنگين و زودرس حيات گياهي و جانوري را به مخاطره انداخته است.
در شراىط اقلىمى بوكان بافت مجموعه هاى ساختمانى بهتر است متراکم و فشرده باشد . با توجه به اىنکه اىجاد کوران در فضاهاى داخلى ضرورتى ندارد ، فاصله ى بىن ساختمان ها در مجموعه هاى ساختمانى باىد بر اساس ساىه ى آفتاب تعىىن شود و نه ساىه ى باد . از لحاظ شکل قرارگىرى ساختمان ها باىستى جهت شمالى – جنوبى داشته باشند ىعنى محور طوىل تر ساختمان در جهت شرقى – غربى باشد تا امکان بهره گىرى حداکثر از انرژى خورشىدى در مواقع سرد سال فراهم گردد .
و...


فهرست مطالب:
نمايش وضعيت و موقعيت آب و هوايي در جهان
نمايش وضعيت و موقعيت آب و هوايي در ايران
زاويه ي تابش در انواع اقليم
جهت تابش
مواد فنى ساختمان
پوشش گياهي شهرستان بوكان
منابع آب شهرستان بوكان
بادها
گونه شناسى مسکن در بوكان
وىژگى عناصر معمارى خانه هاى سنتى بوكان
فرم کالبدى ساختمانها
اثر شکل پلان ساختمان در اتلاف گرما
طراحى اقلیمى پنجره ها
وىژگىهاى معمارى بومى در مناطق سرد و کوهستانى
بافت شهرى اقلیم سرد
بازشوها و پنجره ها در اقلیم سرد
جهت گیری بناها
استقرار خانه ها
فرم بناها در اقلیم سرد
خصوصىات کلى بافت شهرى و روستایى
نوع مصالح
جمع بندی


این فایل با فرمت پاورپوینت در 43 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل WORD شرایط اقلیمی قشم(5صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت سبک باروک در طراحی داخلی

پاورپوینت سبک باروک در طراحی داخلی

پاورپوینت سبک باروک در طراحی داخلی

توضیحات:
فایل پاورپوینت سبک باروک در طراحی داخلی،در حجم 85 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.


در این فایل به معرفی و آشنایی با به کارگیری سبک باروک در معماری داخلی و طراحیها پرداخته شده است.


فهرست مطالب:
نوع سبک
زادگاه سبک
نوع ستونها
تزئینات
فضاهای زیبا و شیک
ایجاد اصالت در طرح
نقوش
مبلمان
روشنائی
آیینه کاری
گچبری
تزئینات سر در و پنجره
تزئینات کف
پله ها
تصاویر طراحی داخلی


این فایل با فرمت پاورپوینت در 85 اسلاید قابل ویرایش و تعداد زیادی تصاویر تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل پاورپوینت سبک معماری دیکانستراکشن(14 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کاربرد GIS در مطالعات زیست محیطی

پاورپوینت کاربرد GIS در مطالعات زیست محیطی

پاورپوینت کاربرد GIS در مطالعات زیست محیطی

توضیحات:
فایل پاورپوینت کاربرد GIS در مطالعات زیست محیطی،در حجم 44 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
سیستمهای سنجش از راه دور ( مانند GIS یا RS ) با توجه به ویژگی های منحصر بفردی چون تامین دید وسیع و یکپارچه از منطقه، استفاده از گستره طیف الکترومغناطیسی جهت ثبت خصوصیت پدیده ها، پوشش های تکرار شونده زمانی و مکانی و سرعت انتقال و تنوع اشکال داده ها و امکان بکارگیری سخت افزارها و نرم افزارهای تخصصی رایانه ای، در سطح جهان کاربرد زیادی پیدا کرده است و به عنوان ابزاری مناسب در ارزیابی وپایش، کنترل و مدیریت پایدار محیط زیست و منابع سرزمین مانند:  آب و خاک، هوا، جنگل، محصولات کشاورزی،  مراتع و غیره بکار گرفته شده و به مرور بر دامنه و وسعت کاربريهای آنها افزوده می شود.
و...

فهرست مطالب:
1- مقدمه
2- تاریخچه کاربرد
3- کاربردهای جامع GIS در مطالعات زیست محیطی
4- کاربرد GISدر پایش آلودگیهای محیط زیست
5- روشهای پایش زیست محیطی توسط GIS
6- مطالعات موردی
7- منابع تحقیق حاضر
8-فهرست منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 44 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مدل رشد خطی(10 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت دیوارها در ساختمان

پاورپوینت دیوارها در ساختمان

پاورپوینت دیوارها در ساختمان

دیوار عبارت است از یک ساختار ممتد، یکپارچه، محکم و استوار که از جنس آجر، سنگ، بتن، چوب یا فلز و غیره باشد، که ضخامت آن در مقایسه با طول و ارتفاع نازک می باشد، ديوارها معمولا به عنوان مجزا کننده فضاها از یکدیگر به صورت اجزا یا اتاقها عمل میکنند یا به عنوان محافظ یک فضا هستند.علاوه بر اين، اين ساختار هاي عمودي، انتقال دهنده بار ساختمان به زمين مي باشند.

در این فایل به موارد زیر می پردازد:
تعریف
کاربرد دیوارها
تقسیم بندی دیوارها
معرفی انواع دیوارها و مشخصات هرکدام
نکات اجرایی ساختمانی در مورد دیوار
نحوه تعمیر دیوار

این فایل با فرمت پاورپوینت در 31اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فولدینگ در معماری

پاورپوینت فولدینگ در معماری

پاورپوینت فولدینگ در معماری

توضیحات:

 فایل پاورپوینت فولدینگ در معماری ،در حجم 20اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

در این فایل به معرفی و آشنایی با سبک فولدینگ در معماری پرداخته شده است.
فیلسوف: دلوز
فولد: چین و لایه/ لایه های هزار تو
هر لایه در کنار لایه دیگر، همه چیز در کنار هم است.
هیچ اندیشه ای بر دیگری ارجحیتی ندارد، تفسیری بالاتر و فراتر از دیگری نیست، همه چیز افقی است.
فولدینگ عمودگرایی، طبقه بندی و سلسله مراتب را مردود می داند و بجای آن افقگرایی را مطرح می کند.
از نگاه دلوز، جهان به عنوان کالبدی از فولدها و سطوح بی نهایت که از طریق فضا، زمان فشرده شده، در هم پیچ و تاب خورده و پیچیده شده است.
دلوز، هستی و اجزا آن را همواره در حال شدن می بیند.

فهرست مطالب :
فولدینگ
مبنای فکری
تاثیر در معماری
نمونه بناها

این فایل با فرمت پاورپوینت در20اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فضا در معماری

پاورپوینت فضا در معماری

پاورپوینت فضا در معماری

توضیحات:
فایل پاورپوینت فضا در معماری،در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
همان چیزی است که انسان را از عوامل طبیعی محافظت می‌کند و کلیه فعالیت‌های فردی و اجتماعی فرد را در بر می‌گیرد.

انسان درفضا نیازهای مادی و معنوی خود را تأمین می‌کند. جوهر اصلی معماری فضا هست و در فضای معماری انسان حرکت و زندگی می‌کند. فضا در معماری انواع گوناگون دارد و به طرق متنوعی می‌توان فضا را در معماری دسته بندی کرد.

برنارد چومی معمار برجسته معاصر می‌گوید:جوهر فضا بعد توصیفی فضا و موضوعی برای مباحث فلسفی، ریاضی و فیزیک است. فضا جوهر معماری و شهرسازی است.
تعریف واضح در مورد فضا را یورگ گروتر چنین ارایه می‌کند:نزدیکترین تعریف این می‌باشد که فضا را خلأی در نظر بگیریم که می‌تواند شیئی را در خود جای دهد و یا از چیزی آکنده شود. فضا موجودیتی نیست که تعریف دقیق و مشخصی داشته باشد، با این حال قابل اندازه‌گیری است.

فضا در مفهوم موجود خویش به تنهایی هیچ ویژگی خاصی را مطرح نمی‌کند ولی به محض آن که یک گروه انسانی فعالیتی را در مکانی مطرح کند، معنای نمادین فضا پدیدار می‌شود. از این پس فضا بستری برای بیان فعالیت و رفتارهای انسانی می‌گردد؛ محلی برای تخیل و واقعیت.
و...

فهرست مطالب:
فضا در معماری
معماری بر پایه فضا
مفهوم فضا از چه زمانی یکی از دل مشغولیهای معماری شده است؟
ویژگیهای فضا
انواع فضا در معماری
فضای خصوصی
فضای عمومی
فضای نیمه خصوصی - نیمه عمومی
فضای روز و شب
فضای مابین
وحدت بیرون و درون
مفهوم فضا از نظر اندیشمندان
نتیجه گیری

این فایل با فرمت پاورپوینت در 40 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت تناسبات بصری(9اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فرودگاه باراخاس مادرید

پاورپوینت فرودگاه باراخاس مادرید

پاورپوینت فرودگاه باراخاس مادرید

توضیحات:
فایل پاورپوینت فرودگاه باراخاس مادرید ، در حجم 39 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
مشخصات فرودگاه باراخاس :
مکان : مادرید
معمار: ریچارد راجرز
سال ساخت : 2005

فرودگاه مادرید-باراخاس به اسپانیایی: Aeropuerto de Madrid-Barajas نام اصلی‌ترین فرودگاه مادرید، پایتخت کشور اسپانیا است. این فرودگاه در سال ۱۹۲۸ میلادی افتتاح شد و اکنون به یکی از بزرگ‌ترین فرودگاه‌های قاره اروپا تبدیل شده است. در حدود ۵۲ میلیون نفر در سال ۲۰۰۷میلادی از طریق فرودگاه بین‌المللی مادرید جابجا شدند. این فرودگاه هم‌اکنون در رده ۱۳دهمین فرودگاه پر رفت‌وآمد جهان و چهارمین فرودگاه پر رفت‌وآمد اروپا قرار دارد.
سال 1928 مسوولان شهر مادرید به این نتیجه رسیدند که شهر بزرگی مثل مادرید نیاز به یک فرودگاه بزرگ دارد .
بدین منظور قطعه زمین بایری در باراخاس ، در 5 کیلومتری مرکز مادرید ، در نضر گرفته شد . فرودگاه باراخاس در سال 1933 بازگشایی شده و پس از آن در چندین مرحله گسترش پیدا کرد تا اینکه نیاز به یک سایت جدید برای یک ترمینال ، ساختمانهای فرعی و دو بزرگراه در شمال غربی آن احساس شد .
و...

فهرست مطالب:
اطلاعات کلی فرودگاه
موقعیت فرودگاه در مادرید
نقشه هوایی
مشخصات فرودگاه باراخاس
معرفی فرودگاه
زندگي نامه ريچارد راجرز
تاریخچه
مهمترین عامل موثر در انتخاب طرح
طراحی مدولار
اجزای اصلی طرح داده شده
مسابقه گسترش فرودگاه
ترمینال جدید
نقشهٔ باندهای فرود
ماکت فرودگاه بین المللی باراخاس
اسکیس اولیه
پلانها
گالری تصاویر

این فایل با فرمت پاورپوینت در 39 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت طیف پاسخ زلزله

پاورپوینت طیف پاسخ زلزله

پاورپوینت طیف پاسخ زلزله

توضیحات:
فایل پاورپوینت طیف پاسخ زلزله ،در حجم 20 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
براي تحليل و طراحي سازه ها در برابر تکان هاي زلزله مي بايست با نحوه پاسخ سازه ها به حرکات زلزله آشنايي داشت.

براي مقاصد مهندسي مفيد ترين شيوه براي تعريف تکانهاي زمين در هنگام زلزله، شتابنگاشت است که در واقع نمودار تغييرات شتاب زمين بر حسب زمان است.

شتابنگاشتهاي مختلف از نظردامنه، زمان تناوب و شکل
ظاهري با همديگر فرق دارند.
و...

فهرست مطالب:
مقدمه
انواع شتاب نگاشت
طیف طرح
سازه های یک درجه آزادی
اختلاف بين طيف طرح و طيف پاسخ
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 20 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل پاورپوینت لاتین جداگر(27 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت هنر کاشیکاری در دوره قاجاریه

پاورپوینت هنر کاشیکاری در دوره قاجاریه

پاورپوینت هنر کاشیکاری در دوره قاجاریه

توضیحات:
فایل پاورپوینت هنر کاشیکاری در دوره قاجاریه ،در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
تاریخچه و نحوه پیدایش:
كاشي از ديدگاه مواد اوليه و شيوه‌ي ساخت با سفال خويشاوند است
منسوب به شهر كاشان است و كهن‌ترين نمونه‌ي آن، آجر لعاب دار
مربوط به زيگورات چغازنبيل در دوره‌ي ايلام ميانه(1250 پيش از ميلاد) مي باشد كه در دشت شوش باستان قرار دارد. در پايان سده‌ي ششم پيش از ميلاد، در كاخ آپاداناي داريوش در شوش، آجرهاي لعاب‌دار بي همتايي در تزيينات كاخ به كار برده شدند كه سربازان گارد جاويدان و ساير نقوش رايج در دربار هخامنشي را در كمال ظرافت و زيبايي نشان مي‌دادند . اين صنعت در دوره‌ي اشكانيان رو به افول نهاد و گاه آجر لعاب‌دار در درپوش تابوت‌ها به كار رفت. در دوره ي ساسانيان، كاشي معرق از نوع مرغوب آن رواج پيدا كرد و در بناهاي اين دوره، به ويژه در كاخ بيشاپور و كاخ تيسفون، به كار برده شد.نقش هاي اين كاشي ها عبارت از زنان چنگ زن، بافنده و دارنده‌ي گل و مردان سالخورده است كه با قطعه‌هاي كوچك كاشي به رنگ‌هاي نارنجي، قهوه‌اي، زرد ، قرمز، گلي و آبي ، يشمي، شيري و خاكستري صورت گرفته و نشان دهنده‌ي كار دقيق و تنوع رنگ هاي رايج در دوره‌ي ساسانيان است.
كاشي در تزيينات سده‌هاي نخستين دوران اسلامي تاريخ ايران جاي خود را به هنر گچ بري داد و براي نخستين بار در معماري دوره‌ي سلجوقيان رايج گرديد، آن هم با رنگ فيروزه اي. در مدتي افزون بر يك سده در قلمروي سلجوقي كارآيي كاشي‌كاري گسترش يافت و در ابتدا جهت آراستن قسمت‌هاي فوقاني مناره ها و برجسته نمودن جملات مقدس مذهبي و آسان نمودن بازخواني آن‌ها به كار مي‌رفت. منار‌هاي سين، ساربان و مسجد علي در اصفهان، از نمونه‌هاي عالي اين هنر در دوران سلجوقي به شمار مي‌روند. كاشي كاري كامل، به معناي پوشانيدن تمام سطح بنا با قطعات كوچك كاشي به رنگ‌هاي مختلف ناگهان به وجود نيامد، آن گونه كه از هنگام كاربري قطعات فيروزه‌اي كاشي در بناهاي دور‌ه‌ي سلجوقي تا تكميل كاشي‌كاري 200 سال به درازا كشيد.
و...

فهرست مطالب:
تاریخچه و نحوه پیدایش
نگاهی گذرا به معماری ایران در دوره قاجاریه
ویژگی های کلان معماری
تزئینات دوره قاجار
رنگ مسلط به بنا در دوره قاجار
بناهای مسکونی دوره قاجار
تزئینات بکاررفته در خانه ها
عمارت مکانهای مذهبی
ویژگی باغهای قاجار
آثار بناهای معماری قاجار
کاشی و انواع آن
روش ساخت یک کاشی ساده
کاشی کاری در دوره قاجار
رنگ
نظام سه رنگه
نظام چهار رنگه
هفت رنگ
آميزش بصري رنگها
رنگ در معماري اسلامي
نتیجه
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 37 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت کاشی و سرامیک(18 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مدارس تاریخی یزد

پاورپوینت مدارس تاریخی یزد

پاورپوینت مدارس تاریخی یزد

توضیحات:
فایل پاورپوینت معرفی چند نمونه از مدارس تاریخی یزد و
معماری آنها ،در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

در این فایل به معرفی چند نمونه از مدارس تاریخی یزد پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
مدرسه ضیائیه یزد
مدرسه شاه کمالیه
دبیرستان کیخسروی
مدرسه امام خمینی (ره)
دبستان خسروی
مدرسه مصلی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 27 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی (26 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مجتمع بین المللی تجاری،اداری و اقامتی آتلانتیس قشم

پاورپوینت مجتمع بین المللی تجاری،اداری و اقامتی آتلانتیس قشم

پاورپوینت مجتمع بین المللی تجاری،اداری و اقامتی آتلانتیس قشم

توضیحات:
فایل پاورپوینت مجتمع بین المللی تجاری،اداری واقامتی آتلانتیس قشم،در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
مجتمع بین المللی تجاری،اداری واقامتی آتلانتیس قشم با55000متربع معماری زیبای سنتی ومدرن در10طبقه بادسترسی آسان ازطریق پله برقی وآسانسورهای مدرن وپیشرفته دارای 400واحد تجاری،96واحداداری و966واحد مسکونی واقامتی هتل آپارتمان باواحدهای مجلل ،رستوران،کافی شاپ،فست فود،دو طبقه پارکینگ سرپوشیده باظرفیت 350 خودرو، ورودی وخروجیهای متعدد دربلواراصلی امام قلی خان درحال احداث میباشد.

فهرست مطالب:
معرفی
امکانات و مشخصات
آشنایی با مجتمع
موقعیت قراگیری
پلان طبقات
تصاویر مجتمع


این فایل با فرمت پاورپوینت در 30 اسلاید قابل ویرایش همراه با نقشه ها و تصاویر تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مجتمع مسکونی خارجی(15 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مباحث مهم حقوقی پيمانها

پاورپوینت مباحث مهم حقوقی پيمانها

پاورپوینت مباحث مهم حقوقی پيمانها

توضیحات:
فایل پاورپوینت مباحث مهم حقوقي پيمانها و آشنائي با انواع قراردادهاي ساختماني (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)،در حجم 45 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
تعریف قرارداد:
مطابق ماده 183 قانون مدنی: قرارداد عبارتست از این که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد برامری نمایند که مورد قبول آنها باشد.

عقد / قرارداد / معامله / معاهده / پیمان / میثاق / توافق / موافقتنامه دارای معانی مشابه هستند و جملگی در یک چیز مشترکند و آن تراضی است(تراضی توافق دو اراده یا تلاقی دو اراده در موضوع واحد می باشد)

توافق و پایبندی
سوره نساء آیه 28- تِجارۀ عَن تَراضٍ(تجارتی از روی رضا)
سوره مائده آیه1- اُوفُوا بِالعُقود (به عهد و پیمان خود وفا کنید)

تقسیم بندی پدیده های حقوقی:

1- اعمال حقوقی: آندسته از پدیده های حقوقی که با اراده اشخاص به وجود آیند و آثار حقوقی آنها نیز تابع همان اراده است.

اعمال ارادی نیز به دو دسته تقسیم می شوند.
عقود: درنتیجه دو اراده بوجود می آیند(عقد بیع، اجاره، مضاربه، ودیعه)
ایقاع: برای بوجود آمدن فقط نیاز به یک اراده دارند(طلاق، ابراء، هبه، وصیت)

2- وقایع حقوقی: آندسته از پدیده های حقوقی که آثار حقوقی آنها نتیجه اراده اشخاص نیست و به حکم قانون بوجود می آیند.(فوت، تولد)

و...


فهرست مطالب:
الف)مباحث مهم حقوقی پیمانها

1-تعریف قرارداد و انواع عقود

2- تقسیم بندی عقود
الف- به لحاظ درجه اجباری که طرفین در حفظ پیمان خود دارند.
ب- به لحاظ اجرای آثار قرارداد بصورت شرطی یا غیر شرطی
ج- به لحاظ تعهد دوطرفه یا یک طرفه از نظر مالی و اجرائی
د- به لحاظ تعهد عینی یا دینی(عهدی)
3- شرائط اساسی برای صحت معاملات
4- سقوط تعهدات و قراردادها
5- انواع خیارات
6- ظرفیتهای قانونی جهت طرفین قرارداد
7- پیشگیری از مشکلات حقوقی و دعاوی مرتبط با پروژه
8-نکات مهم در طرح دعاوی مرتبط با پروژه

ب)آشنائی با انواع قراردادهای ساختمانی(طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)
1- طبقه بندی کلی قراردادهای ساختمانی بر اساس موضوع قرارداد
2- قراردادهای خرید خدمات مهندسی ساختمان(طراحی و محاسبه)
3- قراردادهای اجرای پروژه های ساختمانی
4- قراردادهای نظارت بر حسن اجرای عملیات ساختمانی(نظارت مقیم و عالیه)

این فایل با فرمت پاورپوینت در 45 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت ارکان پروژه و شرایط عمومی پیمان(20اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت موزه های شهرستان شاهرود

پاورپوینت موزه های شهرستان شاهرود

پاورپوینت موزه های شهرستان شاهرود

توضیحات:
فایل پاورپوینت موزه های شهرستان شاهرود،در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

توضیحات:
قدمت تاریخی سکونت در شهر شاهرود بر اساس گمانه زنی‌های باستان شناسان به هزار سال قبل از میلاد مسیح می رسد. آثار به دست آمده در حفاری های تپه بلوار خود گواهی بر این مدعاست. بر اساس شواهد و مدارک تاریخی موجود، تشکیل هستۀ اولیه شهر به دلیل دفاع از مهاجمان روی تپه های کم ارتفاع در دامنۀ کوه های شمالی و غربی ساخته شد و به تدریج رشد و توسعه یافت. به استناد برخی متون تاریخی و معماری موجود، شهرستان شاهرود چهار راه عبور کاروان های غرب به شرق (جادۀ ابریشم) و شمال به جنوب ایران بوده است.

در حال حاضر در شهرستان شاهرود 5 موزۀ فعال در زمینۀ تاریخی، طبیعی و معنوی آمادۀ پذیرایی از گردشگران و تاریخ دوستان به خصوص در تعطیلات نوروز پیش رو، وجود دارد که به صورت مختصر به معرفی آنها می پردازیم:
و...

فهرست مطالب:
مقدمه
موزۀ باستان شناسی و مردم شناسی شاهرود
موزۀ عرفان شرق بسطام
موزۀ تاریخ طبیعی شـاهرود
موزۀ آب شاهرود
موزۀ مردم شناسی مزج

این فایل با فرمت پاورپوینت در 24 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل word موزه ی یهود در برلین(8 صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت شهرک اکباتان

پاورپوینت شهرک اکباتان

پاورپوینت شهرک اکباتان

توضیحات:
فایل پاورپوینت شهرک اکباتان،در حجم 35 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
شهرک اکباتان یکی از بزرگ‌ترین و مدرنترین شهرک‌های خاورمیانه است که در غرب تهران و ناحیه شش منطقه ۵ شهرداری تهران قرار گرفته‌است.

شهرک اکباتان در مسیر خط چهار متروی تهران قرار دارد و دارای یک ایستگاه مترو است که تا سال ۱۳۹۴ دو ایستگاه آن راه اندازی شده است.

از سمت شرق به کوی بیمه و شهرک آپادانا،
از شمال به اتوبان تهران کرج،
از غرب به نمایشگاه صنایع هواپیمایی
و از جنوب به جاده مخصوص تهران کرج


فهرست مطالب:
مشخصات شهرک
معرفی
کانسپت طراحی و سبک معماری
فضاي سبز شهرک اکباتان
فضاهای تجاری - خدماتی
بازار اکباتان
تقسیم بندی فضاها
تیپ بندی پلانها

این فایل با فرمت پاورپوینت در 35 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD شهرک اکباتان(8صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تحلیل بنای امامزاده حسین(ع) قزوین

پاورپوینت تحلیل بنای امامزاده حسین(ع) قزوین

پاورپوینت تحلیل بنای امامزاده حسین(ع) قزوین

توضیحات:
فایل پاورپوینت تحلیل بنای امامزاده حسین(ع) قزوین(شاهزاده حسین)،در حجم 38 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
بنای امامزاده حسین با نقشه شش ضلعی نامنظم ساخته‌شده و دارای‌ گنبد دو پوش گسسته(گنبد شلجمی)بوده و نمای داخلی گنبد نیم‌ کروی است.ارتفاع گنبد از بیرون حدود 13 متر است.مقبره به‌طور کلی‌ از دو طبقه تشکیل شده است.
ورودی‌های بنا در سه جهت شمالی، جنوبی و غربی واقع شده است.سردر اصلی بنا در ضلع شمالی قرار دارد و داری 6 مناره بوده که دوبه‌دو قرین یکدیگر می‌باشند.سردر جنوبی‌ امامزاده نسبت به سردر شمالی ساده‌تر بوده و دارای تزیینات کمتری‌ است.بنا در داخل صحنی واقع شده است که با نقشه چند ضلع بنا تناسب دارد.دورتادور صحن(یا میانسرا)حجره‌ها وچشمه‌تاق‌های‌ متعددی جهت استراحت زائران واقع شده است.
و...

فهرست مطالب:
معرفی بنا
معرفی شهرستان و آب و هوا
مدخل
تاریخچه و معماری
مشخصات
مجموعه بناهای شاهزاده حسین
بررسي نقش اجتماعي فرهنگي آستانه در ساختار شهر قزوين
مصالح
نمای گنبد
نما و تزیینات داخلی
شرح برخی از اصطلاحات
تصاویر
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 38 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت کاروانسرای شاه عباسی (19 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت سدهای خوزستان(سدکارون و سد دز)

پاورپوینت سدهای خوزستان(سدکارون و سد دز)

پاورپوینت سدهای خوزستان(سدکارون و سد دز)

توضیحات:

فایل پاورپوینت سدهای خوزستان(سدکارون و سد دز)،در حجم 43 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

سد کارون:
نام سد : كارون 3
نام رود خانه : كارون
نوع سد: بتني دو قوسي
بتن ريزي بدنه و سرريز : 1.3 ميليون متر مكعب
ارتفاع سد از پي و كف رودخانه : 205 و 185 متر
طول تاج سد: 462 متر
عرض سد در پي : 29.5 متر
عرض تاج سد : 5.5 متر

سد دز:
سد دز بلندترين سد ايران و در زمان ساخت نيز مرتفع ترين سد مخزنی در خاورميانه بوده است. اين سد از نوع بتنی دو قوسی بوده و بر روی رودخانه دز در استان خوزستان، جنوب غربی ايران ساخته شده است. محل سد در 25 كيلومتری شمال شهرستان دزفول قرار دارد.

رودخانه دز كه از ارتفاعات غربی زاگرس (كوههای بختياری) سرچشمه می گيرد از نظر ميزان آبدهی دومين رودخانه ايران محسوب می شود و در 45 كيلومتری شمال اهواز به رودخانه كارون می پيوندد.

قهرست مطالب:

بخش اول: سد کارون
مشخصات سد
کلیات
مشخصات رودخانه
مشخصات حوضه آبریز
اهداف طرح
سيستم استهلاك انرژي (حوضچه آرامش)
موقعیت سد
سيستم انحراف آب
سرریز کمکی
سازه های جانبی سد
احجام کلی
مخزن سد
بخش دوم: سد دز
معرفی سد
مشخصات سد
موقعیت و هیدرولوژی
زمین شناسی
مخزن
سرریز
آبگیر و نیروگاه
مشخصات سازه های جنبی
دريچه های آبياری
این فایل با فرمت پاورپوینت در 43 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تحلیل محله عودلاجان

پاورپوینت تحلیل محله عودلاجان

پاورپوینت تحلیل محله عودلاجان

توضیحات:

 فایل پاورپوینت بررسی و تحلیل محله عودلاجان تهران،در حجم 40 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

تهران در ابتدا یکی از روستاهای اقماری ری محسوب می شد و روند رشد آن مقارن با سلطنت پادشاهان صفوی بود.
اولین اقدام رسمی برای عمران تهران در قالب باروی صفوی در سال 961 ه-ق بود که تهران از یک ده به یک شهر کوچک تبدیل شد،که شامل چهار محله مسکونی بازار ،سنگلج،عودلاجان و چاله میدان بود.
با گذر زمان دیگر باروی صفوی پاسخگوی رشد سریع جمعیت نبود و باروی جدیدی در زمان حکومت ناصرالدین شاه احداث گردید.
تعداد محالات تهران از چهار محله به دوازده محله افزایش پیدا کرد.

فهرست مطالب :
شکل گیری محله
سیر تحول
معضلات عودلاجان
فرسودگی
بررسی آلودگی صوتی، محیطی و اغتشاش بصری در محله
نمونه ای از مکان های امن و نا امن(جرم خیز) در محله
سنجش وضعیت محله
نمودارها آماری
وضع موجود محله
طرح های پیشنهادی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 40 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول
فایل پاورپوینت تصویری مرمت روستای دره(22 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت طرح‌ تفصيلی منطقه 5

پاورپوینت طرح‌ تفصيلی منطقه 5

پاورپوینت طرح‌ تفصيلی منطقه 5

توضیحات:
فایل پاورپوینت طرح‌ تفصيلی منطقه 5،در حجم 120 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

در این فایل به بررسی طرح تفضیلی منطقه5تهران بصورت کامل و جامع پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
ويژگي‌هاي منطقه (وضعيت موجود)
جايگاه منطقه در طرح جامع تهران 1385
الگوي توسعه منطقه
شبكه معابر
پهنه‌بندي استفاده از اراضي منطقه
كاربري‌ها و پهنه‌بندي استفاده از اراضي
خدمات منطقه
طرح‌هاي موضعي
بافت‌هاي فرسوده
گسترش کالبدی منطقه (روند توسعه)
نواحی و محلات موجود
راهها و قنوات
نقشه محورهاي سازمان فضايي
نقشه مغایرتهای موجود درپهنه گردشگری کوهسار با حقوق مکتسبه شهرداری
نقشه سلسله مراتب مراكز در سازمان فضايي
نقشه ايدئو گرام شكل‌دهنده الگوي توسعه
نقشه عناصر شاخص الگوي منطقه
نقشه تقسيمات پيشنهادي منطقه (مرز، نواحي و محلات)
نقشه شبكه معابر طرح جامع
نقشه شبكه معابر موجود
نقشه تاسيسات حمل و نقل، پاركينگ، تقاطع‌ها، ايستگاه‌هاي مترو، پايانه‌ها، مسير‌هاي پياده ،‌  خطوط ريلي و ...
نقشه شبكه مترو مصوب (سيسترا)
نقشه پهنه‌بندي طرح جامع
اراضي ذخيره توسعه و نوسازي شهري
سطوح مسکونی موجود و افزایش یافته
پهنه بندی استفاده از اراضی پیشنهادی مشاور
نقشه كاربريهاي طرح تفصيلي ملاك عمل
نقشه موقعيت ابنيه تاريخي در منطقه
نقشه كاربري‌هاي مهم و غيرقابل تغيير
نقشه تاسيسات و تجهيزات شهري منطقه
نقشه كاربري‌هاي خدماتي موجود و مصوب
نقشه مراكز طرح جامع
نقشه اولويت بندي اجراي  طرح‌هاي موضعي
نقشه طرح‌هاي موضعي طرح جامع
نقشه بافت‌هاي كم‌دوام
نقشه بافت‌هاي‌ نفوذ ناپذير
نقشه بافت‌هاي ريزدانه
نقشه بافت‌هاي فرسوده پيشنهادي
قشه بافت‌هاي فرسوده طرح جامع
محدوده و جمعیت منطقه وضع موجود
شاخص‌های اصلی معرف منطقه (در مقایسه با شهر تهران)
ساختار تقسیمات منطقه و مشخصه‌های آن
فرصت و تهدید، نقاط قوت و ضعف Swot
چشم اندازهای طرح جامع و منطقه 5 (مقایسه و مصادیق)
اهداف توسعه طرح جامع و منطقه 5
راهبردهای توسعه طرح جامع و منطقه 5
سازمان فضایی منطقه 5 در طرح جامع تهران
الگوي توسعه منطقه و اركان آن
سازمان فضايي منطقه و عناصر اصلي آن
هماهنگي الگوي توسعه منطقه با مناطق همجوار
تقسيمات پيشنهادي منطقه (نواحي و محلات)
ساختار تقسیمات منطقه و مشخصه‌های آن در وضع پیشنهادی
اصول و مباني نظام حركت
استخوان‌بندي سلسله مراتب شبكه معابر منطقه
پاركهاي منطقه‌اي، ناحيه‌اي و محله‌اي
نحوه تامين كمبودهاي خدماتي منطقه
مدیریت بحران

این فایل با فرمت پاورپوینت در 120 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت سینما و معماری

پاورپوینت سینما و معماری

پاورپوینت سینما و معماری

توضیحات:
فایل پاورپوینت سینما و معماری،در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
حرکت در فضا در طول زمان،امکان شناخت کامل از فضای موجود را به دست می‌دهد.در حقیقت حرکت‌ را می‌توان ابزاری جهت بیان فضا در طول زمان دانست.الگوهای حرکتی در فیلم،فضا را تعریف کرده و به آن‌ اهمیتی بیانی می‌دهند.هم‌چنین حرکت در فضای معماری امکان دریافت تجربیات جدید و ادراک فضایی را به‌ دست می دهد.
در کلی ترین تعریف معماری می توان آن را به عنوان هنری که فضا را شکل می دهد ، شناخت . معماری نیز از یک نقطه نظر بر حرکت استوار است ، اما این حرکت مانند حرکت غیر مرئی فیلم به چشم نمی آید ، و از آن جا که بیانگر ارتباط فضاهای مختلف با یکدیگر است ، حرکتی درونی محسوب می شود .

فهرست مطالب:
تحلیل تطبیقی مفهوم حرکت در فضای سینما و معماری
تفاوت سینما و معماری
ارتباط سینما و معماری
سینما هنری چند بعدی
تاثیرسینما بر معماری
خانه ی اپرای لیون
بررسی تاثیر معماری بر سینمای اکسپرسیونیست
اکسپرسیونیست
فیلم متروپلیس
نقد
صدا، دوربین، معماری

این فایل با فرمت پاورپوینت در 26 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت تناسبات بصری(9اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت معماری سنتی

پاورپوینت معماری سنتی

پاورپوینت معماری سنتی

توضیحات کامل :
پاورپوینت معماری سنتی (انسان طبیعت  معماری) ،در حجم 47 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

 

 

بخشی از متن:
نگرشی بر معماری سنتی ایران:

اصول معماری ایرانی :
1-مردم واری
2-خود بسندگی
3-درون گرایی
4-پرهیز از بیهودگی
5-نیارش

علاوه بر اصولی که ذکر شد عواملی چون آب نور و باد و... هستند که نقش مهمی در شکل گیری بنا دارند .
در حالت کلی یکی از مسائل مهم در شناخت معماری  سنتی انقطاع فرهنگ معماری ،سنتی و پیدایش فضاهای جدید و توجه نداشتن به مباحث و نکات فرهنگی تاریخی اجتماعی و...میباشد.
و...

 

 

فهرست مطالب:

نگرشی بر معماری سنتی ایران

اصول معماری ایرانی

طراحی داخلی در معماری سنتی ایران

تخت جمشید

عوامل موثر بر شکل گیری ساختار بنا در مناطق مختلف

ابنیه تاریخی با اهمیت

اقلیم گرم و خشک

اقلیم سرد و خشک

اقلیم معتدل و مرطوب

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 47 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

 

 

هدیه محصول:

فایل پاورپوینت سبک معماری دیکانستراکشن(14 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت روستا دو اسب زنجان

پاورپوینت روستا دو اسب زنجان

پاورپوینت روستا دو اسب زنجان

توضیحات:
فایل پاورپوینت روستا دو اسب زنجان ،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
استان زنجان که آن را فلات زنجان نيز مى‌نامند، در ناحيهٔ مرکزى شمال غربى ايران واقع شده است. اين استان در ۴۷ درجه و ۱۰ دقيقه تا ۵۰ درجه و ۵ دقيقهٔ طول شرقى و ۳۵ درجه و ۲۵ دقيقه تا ۳۷ درجه و ۱۰ دقيقهٔ عرض شمالى خط استوا، با مساحتى نزديک به ۳۶۹‚۳۹ کيلومترمربع قرار گرفته است .
استان زنجان از شمال به استان‌هاى اردبيل و گيلان؛ از شرق به استان قزوين؛ از جنوب به استان همدان؛ از جنوب غربى و غرب به استان‌هاى کردستان و آذربايجان غربى و آذربايجان شرقى محدود است و از جملهٔ استان‌هايى است که به تنهايى با ۷ استان کشور همسايه و همجوار است.


فهرست مطالب:
ایران
زنجان
روستای دو اسب
جمعیت
روند تغییرات جمعیت
فعالیت اقتصادی روستا
کشاورزی
محصولات
نوع محصول
زراعت
درصدی از فضاها
فضاهای عمومی
جوی آب
نقشه های هوایی
نقشه طرح هادی
تفکیک فضاها از روی پلان
معابر روستا


این فایل با فرمت پاورپوینت در 25 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD آشناي باچند روستاي آذربايجان شرقي(19صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت طرح هادی روستای سراب

پاورپوینت طرح هادی روستای سراب

پاورپوینت طرح هادی روستای سراب

توضیحات:

 فایل پاورپوینت بررسی طرح هادی روستای سراب استان خراسان رضوی،در حجم 61 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

این روستا در شهرستان قوچان دهستان قوچان عتیق بخش مركزي قرار داشته و براساس سرشماری سال ۱۳۸۵جمعیت آن ۴۱۶ نفر (۱۰۰ خانوار) بوده است.
اقتصاد روستا بر پايه فعاليت‌هاي زراعي(ديم)، دامداري، باغداري و خدمات؛ استوار است.بدليل كوهستاني بودن زراعت دیم در روستا رواج دارد و عمده‌ترین محصولات آن، گندم وجو می‌باشد.
فرآورده‌های دامی روستا شامل انواع لبنیات و روغن حیوانی است،
خاک حاصل‌خیز و آب و هوای مناسب موجب رونق باغداری در این روستا شـده و انـواع میوه‌ها از محصولات آن است( انگور،سيب ،زردآلوو....).
زنان روستا ضمن همکاری در امور زراعی و دامداری به بافتن قـالی نیز می‌پردازند
آب و هواي آن در فصول بهار و تابستان، معتدل و در پاييز و زمستان، سرد است.
روستاي سراب بر روي تپه‌ استقرار یافته و بافت مسكوني متراكمی دارد.

فهرست مطالب :
1.معرفی استان خراسان رضوی
1.1.موقعیت جغرافیایی استان
2.1.شرایط آب و هوایی
3.1.جمعیت استان
2.معرفی شهرستان قوچان
1.2.موقعیت جغرافیایی شهر
2.2.آب و هوای شهر
3.2.جمعیت شهر
3.معرفی روستا
1.3.موقعیت جغرافیایی
2.3.وجه تسمیه روستا
3.3.روند رشد تاریخی
4.3.شناخت و تعین محدوده محلات
5.3.بررسی سیمای عمومی روستا
4.5.سیل
5.5.خشکسالی و سرمای شدید
6.5.بررسی منابع تامین آب
7.5.زلزله
6.ویژگی های اجتماعی
1.6.جمعیت
2.6.تعداد و بعد خانوار
3.6.ساختار جنسی
4.6.ساختار سنی
5.6.سواد
6.6.مهاجرت
7.6.وضعیت فعالیت
8.6.گروه های عمده فعالیت
7.ویژگی های فرهنگی
1.7.مذهب و ادیان
2.7.آداب و رسوم
3.7.مراسم و بازی
8.ویژگی های اقتصادی
1.8.ن.ع معیشت اقتصادی
2.8.فعالیت اقتصادی و اطلاعات درآمدی روستا
3.8.کشاورزی و...
9.دسترسی ها
1.9.نقشه های معابر وضع موجود
10.بررسی مشکلات روستا
1.10.مشکلات کالبدی و محیطی
2.10.مشکلات اقتصادی
3.10.مشکلات اجتماعی
4.10.مشکلات زیست محیطی
11.نقشه کاربری اراضی
12.برداشت از خانه های وستایی
1.12.بافت قدیمی روستا
2.12.بافت میانه ی روستا
3.12.بافت جدید روستا

این فایل با فرمت پاورپوینت در 61 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت طرح هادی روستای دریکنده

پاورپوینت طرح هادی روستای دریکنده

پاورپوینت طرح هادی روستای دریکنده

توضیحات:

فایل پاورپوینت طرح هادی روستای دریکنده،در حجم 74 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

شهرستان بابل با وسعتی حدود 1/1578 کیلومتر مربع درشمال ارتفاعات البرز و در ناحیه میانی استان و در موقعیت جغرافیایی 33 درجه تا 36 درجه عرض شمالی و 41 تا 51 درجه طول شرقی قرار داشته و ارتفاع آن از سطح آبهای آزاد 2 تا 5 متر و ارتفاع آن از سطح دریای مازندران تا 52 متر می باشد. محدوده سیاسی این شهرستان از شمال به شهرستان بابلسر ، از جنوب به ارتفاعات البرز،ازشرق به شهرستانهای قائم شهر و سوادکوه و از غرب نیز به شهرستان آمل محدود می گردد.

سال 1384در شهرستان بابل ،82162 هكتار مراتع وجود داشته و علوفه قابل برداشت ازاین مراتع9/21772 تن بوده است .مساحت جنگل‌های طبیعی شهرستان 42397 هكتار و مساحت جنگل‌های مصنوعی نیز8517 هكتارمی‌باشد.

بدینسان با توجه به شناسایی و بررسی زمین ساختی و توپوگرافی شهرستان،این روستا نیز ازجهت ژئومورفولوژیكی با شهرستان مقیم خود ارتباط مستقیم دارد و ازنظر زمین ساختی و توپوگرافی همانند شهرستان بابل است از این رو روستای دریکنده نیز از نظر توپوگرافی فاقد ارتفاعات قابل ذکر است وروستا به دلیل شیب ناچیز طبیعی روستا جریان های آبی در آن با سرعتی كاملا آرام در حركتند. هنگام نزولات جوی شیب موجود و بسیار کم در روستا موجب پس ماندگی و آب گرفتگی معابر میشود. محدوده مورد مطالعه در قسمت جلگه ای و در دشت هموار آبرفتی که شیب ملایم و یکنواخت دارد ، واقع شده است .
و...

فهرست مطالب:

حدود اربعه شهرستان بابل
دهستان فیضیه
بررسی نام و پیشینه روستا
بررسی اجتماعی روستا
بررسی تحولات جمعیتی روستا درسالهای مختلف سرشماری
محاسبه نرخ مهاجرت روستای دریکنده
ترکیب سنی جمعیت و تعداد مهاجرت روستای دریکنده درسال 1385
موقعیت سیاسی وحدود اربعه روستا
علت تشکیل روستا دراین مکان

( از نظر توپوگرافی- رودخانه ها وعوارض طبیعی )
منابع آب
شیب عمومی روستا
جمع آوری و دفع زباله ها
نرخ بیكاری و اشتغال و جمعیت فعال
شیوه ساخت و معماری
بررسی منابع عمده معیشت و اشتغال در روستا
منابع درآمد روستا
پیش بینی عملکرد اقتصادی روستا تا سال افق طرح
" جدول نرخ بیكاری و اشتغال و جمعیت فعال روستای دریکنده "
جمعیت فعال(10سال به بالا)و جمعیت غیر فعال(كمتر از 10 سال) روستای دریکنده
آستانه های توسعه و خدمات مناسب
برای فضاهای روستایی در طرح ساماندهی براساس استاندارد
استانداردها و ضوابط خدمات رسانی
در محیط روستایی کشور و نحوه تجهیز مراکز روستایی
بررسی های کالبدی
شناخت مراحل گسترش کالبدی روستا جهت گسترش فعلی آن
تحلیل ویژگی های كالبدی
طرح پیشنهادی توسعه کالبدی روستا
صنایع كارگاهی‌
مالکیت اراضی
اماکن تفریحی وتوریستی
آثار نقاشی مکرمه
اماکن تفریحی وتوریستی
اماکن مذهبی
طرح پیشنهادی سقاخانه
نیازهای عمومی روستا
معرفی واولویت بندی پروژه های عمرانی مورد نیاز روستا
پروژه های مد نظر
برنامه های منسجم پشنهادی
بررسی امکانات ،خدمات و تجهیزات روستا

این فایل با فرمت پاورپوینت در 74 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:

فایل WORD آشنای باچند روستای آذربایجان شرقی(19صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت روستای جبدرق

پاورپوینت روستای جبدرق

پاورپوینت روستای جبدرق

توضیحات:
فایل پاورپوینت روستای جبدرق،در حجم 65 اسلاید قابل ویرایش، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
روستای جبدرق درشمال غربی مشکین شهرو دریک منطقه پرآب وسرسبز واقع شده است.از طریق جاده 12کیلو متری که در سال 1369 اسفالت ریزی شده با شهر ارتباط دارد .
روستای جبدرق یکی از روستاهای دهستان دشت می باشد که این دهستان در غرب شهرستان مشگین شهر در استان اردبیل بین مختصات 47درجه و56دقیقه و 46 ثانیه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و37درجه و 29دقیقه و30 ثانیه عرض شمالی واقع شده است.این دهستان در غرب شهرستان مشگین شهر قرار دارد این دهستان از شمال به دهستان ارشق غربی و از شال غرب به استان آذربایجان شرقی و از جنوب وجنوب غرب به دهستانهای شعبان و مشگین غربی از شرق و جنوب شرق و شمال شرق به دهستان مشگین شرقی وشهر مشگین شهر محدود می شود.راه ارتباطی روستا آسفالته و فاصله آن تا شهر 12کیلومتر است.

نام روستا :جبدرق نام شهرستان : مشگین شهر
نام دهستان:دشت نام استان:اردبیل
نام بخش:بخش مرکزی درجه دهیاری:2
نام ونام خانوادگی دهیار:اژدر آقایی تحصیلات :دانشجو
مقطع تحصیلی:کاردانی رشته:حسابداری محل سکونت دهیار:روستای جبدرق تاریخ تأسیس دهیاری:1382 تاریخ شروع به کار:1384
نوع دهیاری:تمام وقت ساعات ورود و خروج دهیار:7/30تا 14/30
میزان مراجع دهیار به بخشداری :2روز در هفته 8روز در ماه
تعداد شورا:5 نفر 
و...

فهرست مطالب:
موقعیت استان اردبیل در کشور
موقعیت مشکین شهر در استان اردبیل
معرفی روستای جبدرق
علت نامگذاری
معرفی روستا به لحاظ جغرافیایی
شناسنامه روستای جبدرق
قدمت روستا
جمعیت ،دین و زبان روستا
شناخت کیفیت ابنیه روستا
قدمت بنا
مصالح استفاده شده
خانه های قدیمی روستای جبدرق .
1- خانه میر مرتضی
2- خانه لطفعلی
ورودی روستای جبدرق
دلیل پیدایش روستا
شکل و فرم پلان خانه ها در این روستا
بررسی منابع طبیعی
اطلاعات آماری روستا
قشلاقهای تابع این روستا
منابع تامین آب کشاورزی روستا
دره ها و آسیابها
سنگهای دیرمان
بناهای روستا
اقلیم
عکس هوایی از روستای جبدرق
معرفی معابر روستا
اموال و دارایی دهیاری
منابع طبیعی آب شرب
کارگاههای صنعتی
اطلاعات کشاورزی ودامی
محصولات کشاورزی
مکانهای مذهبی و فرهنگی و آموزشی
مهارتهای شغلی،فارغ التحصیلان و جاذبه های گردشگری
طرح نهائی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 65 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD آشناي باچند روستاي آذربايجان شرقي(19 صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تلفيق هنر و معماری در مترو

پاورپوینت تلفيق هنر و معماری در مترو

پاورپوینت تلفيق هنر و معماری در مترو

توضیحات:

فایل پاورپوینت کاملا تصویری از تلفيق هنر و معماری در مترو،در حجم 123 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

در این فایل تلفيق هنر و معماري در مترو بصورت تصویری جمع آوری شده است.

فهرست :
ايستگاه- STATION
راهرو و دسترسي ها
سکو
ورودي – خروجي
ميراث فرهنگي-Archaeology

این فایل با فرمت پاورپوینت در 123 اسلاید کاملا تصویری تهیه شده است.

هدیه محصول
فایل پاورپوینت زیباشناسی در هنر(11 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بررسی مستهلک کننده های انرژی بر عملکرد لرزه ای سازه ها

پاورپوینت بررسی مستهلک کننده های انرژی بر عملکرد لرزه ای سازه ها

پاورپوینت بررسی مستهلک کننده های انرژی بر عملکرد لرزه ای سازه ها

توضیحات:

فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی مستهلک کننده های انرژی بر عملکرد لرزه ای سازه ها ، در حجم 125 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

 

 

بخشی از متن:

مدتی است که موضوع مقاوم سازی در کشور با اقبال روز افزون مواجه شده است که با توجه به لرزه خیزی ایران، امری کاملاً موجه است . وقوع زلزله هایی چون نورث ریج در کالیفرنیا و کوبه در ژاپن بخوبی نشان داد که حتی کشورهایی که در کار زلزله بسیار پیشرفته، و در اعمال ضوابط لرزه ای سختگیرند لازم است به مقاوم سازی لرزه ای توجه نمایند. تحقیقات نشان داد که اتکای صرف به مقاومت نه شرط لازم برای ایستایی سازه در برابر زلزله های مخرب است و نه شرط کافی . غفلت از ظرفیت تغییر شکل سازه در محاسبات لرزه ای در طراحی لرزه ای میتواند به شکست تدابیری بینجامد که با صرف هزینه زیاد برای پایدار سازی سازه ها در زلزله های مخرب اتخاذ شده است . این موضوع اول بار بطور عمیق توسط محققان زلاند نو نظیر پاولی درک شد و به صراحت بیان گردید و اثر آن خیلی زود در ضوابط لرزه ای این کشور ظاهر شد بطوریکه نیروی زلزله طرح به صورت تابعی معکوس از توانایی سازه برای تحمل تغییر شکلهای غیرارتجاعی ارائه شد . تحقیقات گسترده در کشورهای لرزه خیز بویژه امریکا، ژاپن و زلاند نو در سه دهه آخر قرن بیستم در این مسیر ادامه یافت و رفته رفته به صورت یک مکتب نو بروز نمود . برای درک درست رفتار لرزه ای سازه باید به دو عامل بسیار مهم توجه نمود: 1. رفتار دینامیکی سازه 2. رفتار غیرخطی سازه عامل اول موجب می گردد که تمهیداتی چون استفاده از انواع میراگرها و دستگاه های جداساز بطور وسیعی در مقاوم سازی لرزه ای بکار روند، و عامل دوم، آنگونه که خواهیم دید پای طیف وسیعی از روش ها و تکنیکهای متکی بر افزایش ظرفیت تغییر شکل نظیر پلیمر الیافی را به این میدان باز نموده است .


فهرست مطالب ارائه شده به شرح زیر می باشد:

مقدمه

طبقه بندی روشهای مقاوم سازی

   1-روش افزایش استقامت سازه

   2- روش کاهش تحریک زلزله

میراگرها و سیستم های کنترل

   * میراگرهای ویسکوز (Viscous Damper )

   * میراگرهای اصطکاکی (Friction Damper )

         - میراگر اصطکاکی Pall

         - میراگر اصطکاکی Damptech

         - میراگر اصطکاکی ترکیبی

         - میراگر اصطکاکی سیلندری

   * میراگر جرمی (Mass Damper)

   * میراگر ویسکوالاستیک

   * میراگرهای تسلیمی – فلزی جاری شونده

         - المان های صفحه فولادی افزاینده سختی و میرایی (ADAS)

         - میراگر (TADS )

         - میراگر فلزی جاری شونده با استفاده از لوله جدار نازک آکاردئونی

   * میراگرهای نیمه فعال دارای سیال قابل کنترل توسط میدان مغناطیسی

   * جداساز های لرزه ای (Base Isolation )

         - یاتاقان های الاستومتری (جداگرهای لاستیکی)

         - فنرها

         - غلتک ها و یاتاقان های ساچمه ای

         - بستر نرم شامل شمع های مهره و ماسوره

   * ترانشه – حایل ها (Barrier)

   * آلیاژهای حافظه دار شکلی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 125اسلاید قابل ویرایش و کاربردی و کامل تهیه شده است.

هدیه محصول:فایل پاورپوینت روش های بهسازی و مقاوم سازی(54اسلاید) 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت روستای امامه

پاورپوینت روستای امامه

پاورپوینت روستای امامه

توضیحات:

 فایل پاورپوینت معرفی و آشنایی با روستای امامه ،دهستان رودبار قصران شهرستان شمیران استان تهران، در حجم 145 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

امامه از روستاهاى بزرگ دهستان رودبار قصران شهرستان شمیران استان تهران ایران است. امامه دو آبادى است كه در كنار هم قرار گرفته،يكى را امامه بالا و ديگرى را امامه پایین مى‌نامند. این روستا در پنج كيلومترى مشرق راه اصلى تهران به شمشك و نرسیده به فشم واقع است و راه آن‌ماشين‌رو است. امامه آباديى است مرتفع و كوهستانى و سردسير در دامنه جنوبی البرز مرکزی که آبش از رود محلى و قنات و چشمه تامین میگردد.
امامه به سبب راه دشوار و موقعيت استوارى كه داشته از قديم پناهگاهى‌ مناسب به حساب می آمده و مركز قصران داخل و مقر رئيس قصران تاریخی(معرب کوهسران) و امراء آن سامان‌ محسوب مى‌شده است و بدين سبب سخن را در تعريف آن اندكى تفصيل مى‌دهد. اين آبادى خيلى قديمى است و نامش در منابع باستانى درج و به صورت‌ «انبامه» آمده است که اين نام فارسى است. بنابراين نوشتن آن به صورت «عمامه» كه در پاره‌اى از موارد ديده مى‌شود، مطلقا وجهى ندارد.
در امامه قلعه‌اى استوار وجود داشته كه ظاهرا به وسيله مازيار یا مرداویج زیاری به وجود آمده است و بقایای برج و باروها و بدنه آن هنوز پابرجا و نمایان است .

فهرست مطالب :
موقعیت روستا
مطالعات جغرافیایی
ریشه شناسی
تاریخچه
جمعیت
اشتغال اهالی
زبان
دیدنی ها
جاذبه های طبیعی
معماری قدیمی
تصاویری از روستا
کلیاتی در مورد روستا
مطالعات جغرافیای و کلیات شهرستان
اطلاعاتی در مورد موضوعات مختلف روستا

این فایل با فرمت پاورپوینت در 145 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت معماری معاصر ایران

پاورپوینت معماری معاصر ایران

پاورپوینت معماری معاصر ایران

توضیحات:
فایل پاورپوینت معماری معاصر ایران،در حجم46 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه

بخشی از متن:
ورود مدرنیته به ایران نیز بسان دیگر کشورها از حوزه های مختلف و به روش های مختلف صورت گرفت. بسیاری از منتقدان تاریخ معاصر ایران معتقدند اطلاحات امیرکبیر در دوران قاجاریه موجبات ورود مدرنیته در حوزه های مختلف را فراهم ساخت. تاسیس بیمارستان، دارالفنون، روزنامه و ... از مهمترین موضوعات بودند.
اولین معماران تحصیل کرده ی ایران در معماری قاجار :

جامعه ی معماری ایرانی در گذشته دارای معماران بنام و گمنامی بوده است که با تلاش و کوشش در راستای اعتلای معماری ایران شاهکار های بزرگی از خود بر جای نهاده اند. از این معماران می توان به استاد حسن قمی، استاد جعفرخان کاشی، حسین لرزاده، اسماعیل زهره، استاد رضا معماران بنام، حاج ابوالقاسم مهندسی، حاج حسین محبوبی و مهندس میرزا مهدی خانشقاقی (ممتحن الدوله) اشاره نمود.
اولین معماران تحصیل کرده ی ایران در معماری قاجار :

جامعه ی معماری ایرانی در گذشته دارای معماران بنام و گمنامی بوده است که با تلاش و کوشش در راستای اعتلای معماری ایران شاهکار های بزرگی از خود بر جای نهاده اند. از این معماران می توان به استاد حسن قمی، استاد جعفرخان کاشی، حسین لرزاده، اسماعیل زهره، استاد رضا معماران بنام، حاج ابوالقاسم مهندسی، حاج حسین محبوبی و مهندس میرزا مهدی خانشقاقی (ممتحن الدوله) اشاره نمود.

فهرست مطالب:
اولین معماران تحصیل کرده ی ایران در معماری قاجار
معماری پهلوی اول
ویژگی های سبک ملی دوره پهلوی اول
سبک ملی باستان گرایی
ویژگی های معماری مدرن در ایران
سبک های رایج معماری دوره ی رضاشاهی
نگاهی جامع بر معماری پهلوی اول
آثار معماران ایرانی وخارجی
دوره پهلوی دوم
آثار معماران ایرانی
معماران ایرانی متاخر نسل دوم


این فایل با فرمت پاورپوینت در 46 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت معماری اسلامی در سرزمین مصر(48 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت معماری با خاک

پاورپوینت معماری با خاک

پاورپوینت معماری با خاک

توضیحات:

 فایل پاورپوینت معماری با خاک .در حجم 88 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن: ریشه‌ی سنت‌های مردمی معماری با خاک به مبدا ساخت شهرهای بشری باز می‌گردد. اولین اجتماعات شهری در حدود ده هزار سال پیش در بین‌النهرین با خشت خام ساخته شد: شهر ژریشو از قدیمی‌ترین آنها به شمار می‌‌رود. دیرینگی شهر خاکی معروف بابل و برج معروفش که مرکز آن نیز محسوب می‌شد، به بیست و هفت قرن پیش می‌رسد. از آن زمان به بعد این مهارت ساخت در بیشتر شهرهای دنیا رواج یافت.  نمونه‌های بسیاری از معماری‌های گوناگون با خاک در تمامی قاره‌ها به چشم میخورد: یکی باقیمانده‌های باستان شناختی و تاریخی؛ دیگری شهرها و روستاهای بی‌شماری که روز به روز این میراث چند ساله‌ی سنت‌ها در آنها ابدی و ماندگار می‌شود، سنت‌هایی که در نتیجه‌ی تبادلات بین تمدن‌های مختلف بارورتر شده‌اند. به نظر می‌رسد که وقایع اخیر، پس از بحران انرژی، ما را به ادامه چرخه‌ی حیات دوباره‌ی معماری با خاک فرا می‌خواند.

 

فهرست مطالب:

بخش اول:سنتهای تاریخی و مردمی معماری با خاک

فصل اول:دیرینگی معماری با خاک

فصل دوم: استحکام و پایداری معماری با خاک

فصل سوم: تنوع فرم در معماری با خاک

فصل چهارم : تنوع کارکردهای خانه‌های خاکی

فصل پنجم : معماری خاک معماری جهانی

فصل ششم : روش‌های ساخت با خاک

فصل هفتم: معماری با خاک معماری اغنیا و تهیدستان

فصل هشتم : معماری با خاک در شهرسازی

فصل نهم:معماری با خاک در ساخت روستاها

فصل دهم: آرایه‌های معماری با خاک

فصل یازدهم: شهوت گرایی در معماری با خاک

فصل دوازدهم :بلند مرتبگی بناهای خاکی

فصل سیزدهم: عظمت بناهای خاکی

فصل چهاردهم:آسایش در معماری با خاک

فصل پانزدهم:زوال، اعاده‌ی حیثیت وانحراف معماری با خاک

فصل شانزدهم: سنت و تجدد در معماری با خاک

بخش دوم: حال و آینده ی معماری با خاک

اقدامات اولین پیشگامان در اروپا از سال 1789

این فایل با فرمت پاورپوینت در88اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است و مناسب برای پروژه ها و سمینارهای درس های مرتبط با این موضوع در رشته معماری می باشد.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت معماران مشهور جهان

پاورپوینت معماران مشهور جهان

پاورپوینت معماران مشهور جهان

توضیحات:
فایل پاورپوینت معماران مشهور جهان ،در حجم 160 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

در این فایل به معرفی 7 معمار مشهور خارجی و معرفی آثارشان پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
ماریو بوتا
رنزو پیانو
رابرت ونچوری
رم کولهاس
فرانک لوید رایت
فرانک گهری
ژان نوول

این فایل با فرمت پاورپوینت در 160 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت «فرانک لوید رایت» و «طرح برود آکر»(16اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت معرفی معماران مشهور ایران و جهان

پاورپوینت معرفی معماران مشهور ایران و جهان

پاورپوینت معرفی معماران مشهور ایران و جهان

توضیحات:

 فایل مجموعه چندین پاورپوینت معرفی معماران ایرانی و خارجی و آثارشان،در حجم 228 اسلاید.

در این مجموعه چندین پاورپوینت معرفی معماران ایرانی و خارجی گنجانده شده است که بسیار مفید و کامل می باشد.

فهرست پاورپوینت معماران به شرح زیر می باشد:
زاها حدید و آثارش(21اسلاید)
نورمن فاستر و آثارش(30اسلاید)
فرانک اون گلدبرگ و آثارش (37 اسلاید)
فرانک لويد رايت و آثارش(14 اسلاید)
میس وندوروهه و آثارش(61 اسلاید)
پروفسور بهرام شیردل(28 اسلاید)
بررسی زندگی نامه و آثار استاد عبدالعزیز فرمان فرمایان (37 اسلاید)

امیدواریم این مجموعه رضایت شما دانشجویان عزیز را به همراه داشته باشد.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت معماری چیست؟معمار کیست؟

پاورپوینت معماری چیست؟معمار کیست؟

پاورپوینت معماری چیست؟معمار کیست؟

توضیحات:
2فایل پاورپوینت معماری چیست؟معمار کیست؟ومعرفی معماران معروف ایران و جهان،در حجم 56+66اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
معمارکیست؟
کسی که معماری می‌کند. طراح و سازنده ساختمان ها است.
از معماران مهم و شهره ایرانی می‌توان به شیخ بهایی اشاره کرد که وی طراح حمامی بود که تنها با یک شمع گرم می‌شد که این شمع از طریق تساعد گازهای زیرزمینی روشن نگه داشته می‌شد .
بنا به تعریف دکتر مهدی حجت، معماری ظرفی است که مظروف آن آدمی است. معماری، طراحی همهٔ چیزهایی است که انسان با آن سر و کار دارد.
برابر فارسی واژهٔ عربی معمار، مهراز است.
در واقع معمار، مانند همه افراد دیگر، تخیلاتی دارد ولی با این تفاوت که می‌تواند این تخیلات خود را به عرصه ظهور برساند. تفاوت معماران نیز در قدرت تخیل، و همچنین توانایی آنان برای تحقق بخشیدن به آن است.معماری علمی است که با تکیه بر مضامین علمی و حرکت در مسیرخلاقیت هنری سعی در بهبود شرایط زندگی برای آحاد جامعه دارد و در واقع یک معمار،باید در تمامی زمینه‌های علمی و هنری خبره باشد تا بتواند اثری در خور توجه از خود بجا بگذارد.
از معماران بزرگ جهان می‌توان از: لوکوربوزیه - فرانک لوید رایت - فرانگ گری - موشه سفدی - ریچارد میر - میس وندروهه -دنیل لیبسکیند- لویی کان - زاها حدید -  رنزو پیانو - تادو آندو  و ... نام برد.
از معماران برجسته ایرانی می‌توان از : هوشنگ سیحون - سید هادی میرمیران - آرشیتکت رضا یوسفی - آرشیتکت حسین امانت - آرشیتکت کوروش فرزامی - آرشیتکت داراب دیبا - آرشیتکت کامران دیبا - صارمی- منوچهر مزین - محمدرضا سپهرزاد – فرهاد احمدی - بهرام شیردل - فریار جواهریان - ایرج کلانتری و ... نام برد.

معماری چیست؟
این سوال بسیار مقدماتی درباره‌ی هیچ‌یک از علوم مطرح نمی‌شود – شاید از آن رو که ماهیت علوم بر همگان مشخص است- اما در خصوص معماری و بیشتر رشته‌های هنری در وهله‌ی اول از چیستی و موضوعات آنها، حتی از سوی دانشجویان همان رشته، سوال می‌شود. در واقع همه کمابیش می‌دانند فیزیک به چه مقوله‌ای می‌پردازد و یا علم شیمی از چه سخن می‌گوید، ولی دانشجوی معماری همواره باید جستجوگر این معنای بنیادین باشد که معماری چیست و به چه چیزِ یک بنا، معماریِ آن می‌گویند؟
آنچه در اینجا ارائه می‌شود، حاصل تجربه‌ای است که شاید برای همه‌ی معمارها فرصت به دست آوردنش فراهم نشود. این فرصت در واقع نگاهی ژرف در طول بیست سال به سینما و عمیق‌تر دیدن معماری از زاویه‌ی سینماست. در عالم سینما اصطلاحی وجود دارد که «ماسکه» نام دارد و زمانی به کار می‌رود که سوژه پشت چیزی پنهان شده است و برای دیدنش باید دوربین را جابه‌جا کرد و زاویه‌ی مطلوب‌تری انتخاب کرد تا سوژه از حالت «ماسکه» خارج شود. دقت براین خصلت، الهام‌بخش راهی شد که به کمک آن می‌توان موضوع معماری را از حالت ماسکه خارج کرد. اگر صرفأ از دریچه‌ی معماری به معماری نگاه کنیم، زوایایی که پیش‌رو خواهیم داشت «ماسکه» است؛ باید از زوایای دیگری وارد شد.

فهرست مطالب:
معمار کیست؟
معماری چیست؟
معماران معروف ایران و جهان
معرفی آثار

این محصول با فرمت پاورپوینت در دو فایل 66+56 اسلایدی قابل ویرایش ارائه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت رابرت ونچوری(14اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مطالعات شهری

پاورپوینت مطالعات شهری

پاورپوینت مطالعات شهری

توضیحات:
فایل پاورپوینت مطالعات شهری(توسعه مناطق روستایی)،در حجم 75 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
چالش های عمده جهانی:
تغيير اقليمی:
گرم شدن کره زمین، تشدید انتشار گازهای گلخانه ای، خشکسالی و کمبود بارندگی از پیامدهای تغییرات اقلیمی جهان می باشند.
کمبود آب شيرين:
75 درصد سطح زمین را آب پوشانده که تنها 2 درصد آن آب شیرین است که از این مقدار نیز نیمی در دسترس و قابل استفاده است.
بيابان زايي:
یک سوم مساحت زمین و یک ششم جمعیت جهان در 110 کشور تحت تاثیر پدیده بیابانزایی قرار دارند.
انرژی و تقاضا:
تقاضای جهان برای انرژی تا 25 سال آینده، 50 درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که منابع اصلی انرژی (فسیلی) رو به کاهش است. در این میان به منابع طبیعی به عنوان منبع رایگان انرژی فشار بیشتری تحمیل خواهد شد.
توليد مواد غذايي:
در صورت تداوم خشکسالی، با وجود پیشرفت فن آوری، امکان تغذیه یک سوم جمعیت جهان تا سال 2020 با مشکل مواجه خواهد شد.
کاهش ذخاير ژنتيکی:
عوامل تخریب سرزمین، کاهش تنوع زیستی و تغييرات آب و هوايي با يكديگر ارتباط متقابل داشته و در ایجاد پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از زوال اکوسیسمهای حیاتی نقش دارند.
و...

فهرست مطالب:
چالش های عمده جهانی
مصادیق تخریب سرزمین
عوامل اصلی تخریب سرزمین
استراتژی جدید در کنوانسیون مقابله با بیابان زایی
آخرین دستاوردهای جهانی در زمینه توسعه روستایی
دانشمند چینی که بنیانگذار موسسه بین المللی بازسازی (توسعه) مناطق روستایی
اعتقادات در بازسازی (توسعه) مناطق روستایی
نقش و اهمیت مشارکت
ویژگیهای بهره برداران محلی
ویژگیهای کارشناسان و محققین
ویژگی توام کارشناس و بهره بردار
تشخیص مشارکتی
جداول و تصاویر مربوطه
بایدها و نبایدها در کار با جوامع و مردم محلی
روش کار در تحقق مدیریت جامع
رویکرد پروژه ای
رویکردهای توسعه روستایی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 75 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء کاروانسرای مهر

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء کاروانسرای مهر

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء کاروانسرای مهر

توضیحات:
فایل پاورپوینت طرح مرمت و احیاء کاروانسرای مهر،در حجم 123 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

خراسان در زبان فارسی یعنی خاور زمین و از دو كلمه خور به معنی آفتاب و آسان به معنی محل طلوع تشكیل شده است كه بر روی هم به معنی محل طلوع آفتاب است.

رشته ارتفاعاتی که در شمال، دشت جوین را از جلگه‌ی اصلی سبزوار جدا نموده بطور کلی معروف به کوه جغتای می‌باشد و آن دنباله‌ی جنوبی‌ترین ارتفاعات سلسله جبال البرز است به رشته اصلی آن در شمال نیشابور (بینالود) وصل می‌شود. در جنوب سبزوار کوه‌میش وجود دارد که همان دنباله‌ی کوههای کومس یا قومس دامغان است و شهر سبزوار تقریباً در دره‌ای میان کوههای شمالی جغتای و طبس و کوههای جنوبی کومش واقع می‌باشد. ارتفاع شهر سبزوار، از سطح دریا 940 متر و در جغرافیای نظامی خراسان 1130 و هواشناسی سبزوار آن را 6/977 متر می‌داند. در بلندترین قله آن در شمال نقل معروف به کوه مهار است، رشته ارتفاع دیگری که در شمال دهستان بام معروف به کوه شاه جهان می‌باشد مرتفع است و صعب‌العبور، رشته ارتفاع دیگری که در 24 کیلومتری جنوب سبزوار واقع است و طول شمالی جنوبی تقریباً 90 کیلومتر و عرضی 40 کیلومتری دارد و بیش از 70 رشته چشمه از آن جاری است همان کومش است که نامش گذشت.

ریز فضاهای کاروانسرای مهر :
ورودی
هشتی
حیاط مرکزی
شاه نشین
ایوان
ایوانچه ها
حجره ها
اسطبل
و...

فهرست مطالب:
استان خراسان
شهر سبزوار
موقعیت شهرسبزوار
جغرافیای طبیعی سبزوار
معادن و منابع زیر زمینی سبزوار
پوشش گیاهی سبزوار

موقعیت بنا
مسیردسترسی به روستای مهر
موقعیت روستای مهر
شناخت علل پیدایش روستا 
ویژگیهای فعالیتهای اقتصادی روستا
بررسی منابع آبی روستا
توپوگرافی
زلزله
وضعیت اقلیم
نسبت سنی و جنسی
سواد
شناخت بنا
تاریخچه کاروانسرا در ایران
چگونگی اقامتگاهها پس از اسلام
سابقه تاریخی کاروانسرا
کاروانسراها
عملكردكاروانسرا
عملكردكاروانسرا
تزئینات و خدمات و مصالح ساختمانی
كاروانسرا در اقلیمهای مختلف ایران
كارونسرا ها با حیاط مركزی از نظر معماری
شناخت کاروانسرای مهر
عکس هوایی کاروانسرای مهر
اطراف سایت
نسبت پر و خالی
ریز فضاهای کاروانسرا
سیرکلاسیون و پلان
خدمات موجود در کاروانسرا
عناصر کالبدی بنا
عناصر کالبدی اصلی
آسیب شناسی
عوامل موثر در تخریب بنا
عارضه های بنا و درمان
طرح احیاء

این فایل با فرمت پاورپوینت در 123 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
هدیه محصول:
فایل پاورپوینت کاروانسرای شاه عباسی (19 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مرمت کاروانسرای حسين خانی همدان

پاورپوینت مرمت کاروانسرای حسين خانی همدان

پاورپوینت مرمت کاروانسرای حسين خانی همدان

توضیحات:

فایل پاورپوینت آشنايی با مرمت ابنِيه با موضوع کاروانسرای حسين خانی همدان،در حجم 160 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

مهاجرتهای اقوام آریایی نژاد ماد ازحدود ۳۵۰۰ سال پیش به منطقه غرب ایران و محدوده فعلی استان همدان واختلاط و سلوک آنان با اقوام مستقر در منطقه به تدریج منجر به شکل گیری نخستین حکومت فراگیربه مرکزیت هگمتانه (همدان) در فلات قاره ایران گشت و این حکومت در ۶۵۰ قبل از میلاد در اوج اقتدار خود ضمن غلبه بر بزرگ‌ترین قدرت سیاسی و نظامی آن عصر یعنی دولت آشور قلمرو خود ار از شرق به آسیای میانه و در غرب به قلب آسیای صغیر بسط داد. بر اساس نوشته‌های هرودوت ورخ یونانی بدستور دیااکو نخستین پادشاه ماد در هگمتانه (همدان) پایتخت آنان استحکامات عظیمی شامل قلاع تو در تو و قصرهای سلطنتی برپا گشت.

کاروانسرای حسين خانی همدان در بخش مياني بازار و ضلع غربي خيابان اكباتان و محصور بين راسته هاي حلبي سازها، كفش دوز خانه و صحاف خانه است. سراداري لبة ورودي است.و یک ورودی در غرب آن و یک ورودی در شمال آن قرار دارد.که در حال حاضر از ورودی غربی استفاده می شود. داراي: ۱۶ حجره و حیاط و بالاخانه می باشد که در چهار طرف حیاط قرار دارند .است. كاربري قديم، انبار و تجارتخانه بوده و كاربري فعلی آن انبار مترکه و فروش روغن در یک حجره فعال می باشد .

فهرست مطالب :

شناخت شهر همدان
بازار همدان
کاروان سرای حسین خانی
شناخت بنا
آسیب شناسی بنا
بررسی نمونه های مرمت شده
ارایه طرح مرمت
طرح احیا

این فایل با فرمت پاورپوینت در 160اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت ارایه طرح مرمت خانه طبیب زاده اصفهان

پاورپوینت ارایه طرح مرمت خانه طبیب زاده اصفهان

پاورپوینت ارایه طرح مرمت خانه طبیب زاده اصفهان

توضیحات:
فایل پاورپوینت ارایه طرح مرمت خانه طبیب زاده اصفهان،در حجم 98 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
اولین دورۀ اسلام ...تا حدود 150 هجری اعتقاد بر این بوده است که اصفهان در این دوره از دو زیستگاه شهری تشکیل می شده است.«جی» نزدیک رودخانه و ”یهودیه“ شمال غربی آن در فاصله ای حدود 2 مایل هر کدام به وسیله روستاهای تحت قلمرو خود محصور می شده اند.به نظر می رسد ورود مسلمانان(23-21 هجری)به منطقه اثرات چندانی در توسعه شهری تا قرن دوم هجری نداشته است.در قرن چهارم ، ایران مجددا استقلال سیاسی خود را به دست آورد و بازتاب آن احیای وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور بود.در نیمه اول قرن چهارم ، قسمت پر جمعیت اصفهان به وسیله دیوار محصور گردیده بود. هسته های شهری خارج از دیوار شامل لبنان در غرب ، جی در شرق و اراضی کشاورزی بین آنها به شکل هلال در شمال رودخانه اسقرار داشت.

حرکات درونی ... تاحدود 324 هجری –دورۀ عباسی.
از قرن تا چهارم هجری حرکات عظیم اجتماعی و سیاسی که در تمام کشور ایران رخ داد در توسعه شهر اصفهان تبلور یافت.این عوامل باعث جذب روستاهای اطراف به مرکز و توسعه شهری جدید گردید.

دوره صفویه 1006 تا 1130 هجری :
عظیم ترین توسعه شهر اصفهان در قرن یازده و دوازده هجری ، زمانی که پایتخت صفویه بود اتفاق افتاد.
یک طرح از پیش اندیشیده با هدف نظم بخشیدن به توسعه شهر ، شبکه شطرنجی بخش جنوب شهر را مالکیت های کنار رودخانه خارج از شهر موجود بدون تغییرات اساسی در ساختار آن،متصل ساخت. این توسعه به وسیله دو محور
اصلی هدایت گردید. رودخانه (غربی_شرقی)و خیابان چهارباغ(شمالی_جنوبی)

تاریخچه بنا:
از تاریخ احداث بنا مدارکی در دست نیست . ولی بر اساس شواهد موجود و شیوه های معماری و ویژگیهای بنا این اثر متعلق به اواخر قاجار و اوایل پهلوی اول است.
وضعیت کنونی بنا:
مالکیت بنا در اختیار آقای طبیب زاده (افیونی) بوده و دارای پلاک ثبتی به شماره 5519 و کد 73470-81556 می باشد.
کاربری بنا:
خانه طبیب زاده کاربری مسکونی داشته و حدود 20 سال است که به حالت متروکه در آمده و در معرض تخریب و نابودی کامل قرار دارد. در صورتی که به آسیب های جزیی وارده به تزئینات و استحکام بخشی قسمتی از فضای بالای حوضخانه پرداخته شود. دیگر قسمتهای بنا آسیب جدی ندیده اند و می توان از آن به عنوان فرهنگسرای جوان استفاده کرد.
دخل و تصرف در بنا:
دخل و تصرف و الحاقاتی در بنا دیده نمی شود ولی قسمت تالار حوضخانه از بنا جدا شده است.
دلایل ثبت بنا:
جایگیری خانه در محور فرهنگی – تاریخی اصفهان علاوه بر ارزشهای معماری و تاریخی خود بنا از دلایل پیشنهاد ثبت در فهرست آثار ملی می باشد.


فهرست مطالب:
1- رشد تاریخی شهر اصفهان .
2- استان اصفهان از دیر باز .
3- اصفهان در سالهای قبل از اسلام .
4- نقش اقلیم در پیدایش شهرهای قدیمی .
5- اصفهان در دوره ی قاجار از نگاه سیاحان .
6- شناخت جغرافیا یی اصفهان .
7- اقلیم اصفهان .
8- محله در دشت اصفهان .
9- موقعیت کلی بنا .
10- دسترسی ها به بنا .
11- شناخت سازه ای بنا .
12- معرفی مصالح .
13- معرفی فضاها و بررسی آسیب های فضاها .
14- بررسی نماها و آسیبهای نماها و راهکارهای پیشنهادی .
15- ناودان ها .
16- بررسی دتایل های شاخص در اجرا .
17- نظافت کارگاه مرمتی .
18- فهرست عملیات پیشنهادی .
19-منابع و ماخذ


این فایل با فرمت پاورپوینت در 98 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مرمت از دیدگاه براندی(23 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت معرفی معماران مشهور ایران و جهان

پاورپوینت معرفی معماران مشهور ایران و جهان

پاورپوینت معرفی معماران مشهور ایران و جهان

توضیحات:

 فایل مجموعه چندین پاورپوینت معرفی معماران ایرانی و خارجی و آثارشان،در حجم 228 اسلاید.

در این مجموعه چندین پاورپوینت معرفی معماران ایرانی و خارجی گنجانده شده است که بسیار مفید و کامل می باشد.

فهرست پاورپوینت معماران به شرح زیر می باشد:
زاها حدید و آثارش(21اسلاید)
نورمن فاستر و آثارش(30اسلاید)
فرانک اون گلدبرگ و آثارش (37 اسلاید)
فرانک لويد رايت و آثارش(14 اسلاید)
میس وندوروهه و آثارش(61 اسلاید)
پروفسور بهرام شیردل(28 اسلاید)
بررسی زندگی نامه و آثار استاد عبدالعزیز فرمان فرمایان (37 اسلاید)

امیدواریم این مجموعه رضایت شما دانشجویان عزیز را به همراه داشته باشد.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت معماری چیست؟معمار کیست؟

پاورپوینت معماری چیست؟معمار کیست؟

پاورپوینت معماری چیست؟معمار کیست؟

توضیحات:
2فایل پاورپوینت معماری چیست؟معمار کیست؟ومعرفی معماران معروف ایران و جهان،در حجم 56+66اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
معمارکیست؟
کسی که معماری می‌کند. طراح و سازنده ساختمان ها است.
از معماران مهم و شهره ایرانی می‌توان به شیخ بهایی اشاره کرد که وی طراح حمامی بود که تنها با یک شمع گرم می‌شد که این شمع از طریق تساعد گازهای زیرزمینی روشن نگه داشته می‌شد .
بنا به تعریف دکتر مهدی حجت، معماری ظرفی است که مظروف آن آدمی است. معماری، طراحی همهٔ چیزهایی است که انسان با آن سر و کار دارد.
برابر فارسی واژهٔ عربی معمار، مهراز است.
در واقع معمار، مانند همه افراد دیگر، تخیلاتی دارد ولی با این تفاوت که می‌تواند این تخیلات خود را به عرصه ظهور برساند. تفاوت معماران نیز در قدرت تخیل، و همچنین توانایی آنان برای تحقق بخشیدن به آن است.معماری علمی است که با تکیه بر مضامین علمی و حرکت در مسیرخلاقیت هنری سعی در بهبود شرایط زندگی برای آحاد جامعه دارد و در واقع یک معمار،باید در تمامی زمینه‌های علمی و هنری خبره باشد تا بتواند اثری در خور توجه از خود بجا بگذارد.
از معماران بزرگ جهان می‌توان از: لوکوربوزیه - فرانک لوید رایت - فرانگ گری - موشه سفدی - ریچارد میر - میس وندروهه -دنیل لیبسکیند- لویی کان - زاها حدید -  رنزو پیانو - تادو آندو  و ... نام برد.
از معماران برجسته ایرانی می‌توان از : هوشنگ سیحون - سید هادی میرمیران - آرشیتکت رضا یوسفی - آرشیتکت حسین امانت - آرشیتکت کوروش فرزامی - آرشیتکت داراب دیبا - آرشیتکت کامران دیبا - صارمی- منوچهر مزین - محمدرضا سپهرزاد – فرهاد احمدی - بهرام شیردل - فریار جواهریان - ایرج کلانتری و ... نام برد.

معماری چیست؟
این سوال بسیار مقدماتی درباره‌ی هیچ‌یک از علوم مطرح نمی‌شود – شاید از آن رو که ماهیت علوم بر همگان مشخص است- اما در خصوص معماری و بیشتر رشته‌های هنری در وهله‌ی اول از چیستی و موضوعات آنها، حتی از سوی دانشجویان همان رشته، سوال می‌شود. در واقع همه کمابیش می‌دانند فیزیک به چه مقوله‌ای می‌پردازد و یا علم شیمی از چه سخن می‌گوید، ولی دانشجوی معماری همواره باید جستجوگر این معنای بنیادین باشد که معماری چیست و به چه چیزِ یک بنا، معماریِ آن می‌گویند؟
آنچه در اینجا ارائه می‌شود، حاصل تجربه‌ای است که شاید برای همه‌ی معمارها فرصت به دست آوردنش فراهم نشود. این فرصت در واقع نگاهی ژرف در طول بیست سال به سینما و عمیق‌تر دیدن معماری از زاویه‌ی سینماست. در عالم سینما اصطلاحی وجود دارد که «ماسکه» نام دارد و زمانی به کار می‌رود که سوژه پشت چیزی پنهان شده است و برای دیدنش باید دوربین را جابه‌جا کرد و زاویه‌ی مطلوب‌تری انتخاب کرد تا سوژه از حالت «ماسکه» خارج شود. دقت براین خصلت، الهام‌بخش راهی شد که به کمک آن می‌توان موضوع معماری را از حالت ماسکه خارج کرد. اگر صرفأ از دریچه‌ی معماری به معماری نگاه کنیم، زوایایی که پیش‌رو خواهیم داشت «ماسکه» است؛ باید از زوایای دیگری وارد شد.

فهرست مطالب:
معمار کیست؟
معماری چیست؟
معماران معروف ایران و جهان
معرفی آثار

این محصول با فرمت پاورپوینت در دو فایل 66+56 اسلایدی قابل ویرایش ارائه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت رابرت ونچوری(14اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مطالعات شهری

پاورپوینت مطالعات شهری

پاورپوینت مطالعات شهری

توضیحات:
فایل پاورپوینت مطالعات شهری(توسعه مناطق روستایی)،در حجم 75 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
چالش های عمده جهانی:
تغيير اقليمی:
گرم شدن کره زمین، تشدید انتشار گازهای گلخانه ای، خشکسالی و کمبود بارندگی از پیامدهای تغییرات اقلیمی جهان می باشند.
کمبود آب شيرين:
75 درصد سطح زمین را آب پوشانده که تنها 2 درصد آن آب شیرین است که از این مقدار نیز نیمی در دسترس و قابل استفاده است.
بيابان زايي:
یک سوم مساحت زمین و یک ششم جمعیت جهان در 110 کشور تحت تاثیر پدیده بیابانزایی قرار دارند.
انرژی و تقاضا:
تقاضای جهان برای انرژی تا 25 سال آینده، 50 درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که منابع اصلی انرژی (فسیلی) رو به کاهش است. در این میان به منابع طبیعی به عنوان منبع رایگان انرژی فشار بیشتری تحمیل خواهد شد.
توليد مواد غذايي:
در صورت تداوم خشکسالی، با وجود پیشرفت فن آوری، امکان تغذیه یک سوم جمعیت جهان تا سال 2020 با مشکل مواجه خواهد شد.
کاهش ذخاير ژنتيکی:
عوامل تخریب سرزمین، کاهش تنوع زیستی و تغييرات آب و هوايي با يكديگر ارتباط متقابل داشته و در ایجاد پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از زوال اکوسیسمهای حیاتی نقش دارند.
و...

فهرست مطالب:
چالش های عمده جهانی
مصادیق تخریب سرزمین
عوامل اصلی تخریب سرزمین
استراتژی جدید در کنوانسیون مقابله با بیابان زایی
آخرین دستاوردهای جهانی در زمینه توسعه روستایی
دانشمند چینی که بنیانگذار موسسه بین المللی بازسازی (توسعه) مناطق روستایی
اعتقادات در بازسازی (توسعه) مناطق روستایی
نقش و اهمیت مشارکت
ویژگیهای بهره برداران محلی
ویژگیهای کارشناسان و محققین
ویژگی توام کارشناس و بهره بردار
تشخیص مشارکتی
جداول و تصاویر مربوطه
بایدها و نبایدها در کار با جوامع و مردم محلی
روش کار در تحقق مدیریت جامع
رویکرد پروژه ای
رویکردهای توسعه روستایی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 75 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء کاروانسرای مهر

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء کاروانسرای مهر

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء کاروانسرای مهر

توضیحات:
فایل پاورپوینت طرح مرمت و احیاء کاروانسرای مهر،در حجم 123 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

خراسان در زبان فارسی یعنی خاور زمین و از دو كلمه خور به معنی آفتاب و آسان به معنی محل طلوع تشكیل شده است كه بر روی هم به معنی محل طلوع آفتاب است.

رشته ارتفاعاتی که در شمال، دشت جوین را از جلگه‌ی اصلی سبزوار جدا نموده بطور کلی معروف به کوه جغتای می‌باشد و آن دنباله‌ی جنوبی‌ترین ارتفاعات سلسله جبال البرز است به رشته اصلی آن در شمال نیشابور (بینالود) وصل می‌شود. در جنوب سبزوار کوه‌میش وجود دارد که همان دنباله‌ی کوههای کومس یا قومس دامغان است و شهر سبزوار تقریباً در دره‌ای میان کوههای شمالی جغتای و طبس و کوههای جنوبی کومش واقع می‌باشد. ارتفاع شهر سبزوار، از سطح دریا 940 متر و در جغرافیای نظامی خراسان 1130 و هواشناسی سبزوار آن را 6/977 متر می‌داند. در بلندترین قله آن در شمال نقل معروف به کوه مهار است، رشته ارتفاع دیگری که در شمال دهستان بام معروف به کوه شاه جهان می‌باشد مرتفع است و صعب‌العبور، رشته ارتفاع دیگری که در 24 کیلومتری جنوب سبزوار واقع است و طول شمالی جنوبی تقریباً 90 کیلومتر و عرضی 40 کیلومتری دارد و بیش از 70 رشته چشمه از آن جاری است همان کومش است که نامش گذشت.

ریز فضاهای کاروانسرای مهر :
ورودی
هشتی
حیاط مرکزی
شاه نشین
ایوان
ایوانچه ها
حجره ها
اسطبل
و...

فهرست مطالب:
استان خراسان
شهر سبزوار
موقعیت شهرسبزوار
جغرافیای طبیعی سبزوار
معادن و منابع زیر زمینی سبزوار
پوشش گیاهی سبزوار

موقعیت بنا
مسیردسترسی به روستای مهر
موقعیت روستای مهر
شناخت علل پیدایش روستا 
ویژگیهای فعالیتهای اقتصادی روستا
بررسی منابع آبی روستا
توپوگرافی
زلزله
وضعیت اقلیم
نسبت سنی و جنسی
سواد
شناخت بنا
تاریخچه کاروانسرا در ایران
چگونگی اقامتگاهها پس از اسلام
سابقه تاریخی کاروانسرا
کاروانسراها
عملكردكاروانسرا
عملكردكاروانسرا
تزئینات و خدمات و مصالح ساختمانی
كاروانسرا در اقلیمهای مختلف ایران
كارونسرا ها با حیاط مركزی از نظر معماری
شناخت کاروانسرای مهر
عکس هوایی کاروانسرای مهر
اطراف سایت
نسبت پر و خالی
ریز فضاهای کاروانسرا
سیرکلاسیون و پلان
خدمات موجود در کاروانسرا
عناصر کالبدی بنا
عناصر کالبدی اصلی
آسیب شناسی
عوامل موثر در تخریب بنا
عارضه های بنا و درمان
طرح احیاء

این فایل با فرمت پاورپوینت در 123 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
هدیه محصول:
فایل پاورپوینت کاروانسرای شاه عباسی (19 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مرمت کاروانسرای حسين خانی همدان

پاورپوینت مرمت کاروانسرای حسين خانی همدان

پاورپوینت مرمت کاروانسرای حسين خانی همدان

توضیحات:

فایل پاورپوینت آشنايی با مرمت ابنِيه با موضوع کاروانسرای حسين خانی همدان،در حجم 160 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

مهاجرتهای اقوام آریایی نژاد ماد ازحدود ۳۵۰۰ سال پیش به منطقه غرب ایران و محدوده فعلی استان همدان واختلاط و سلوک آنان با اقوام مستقر در منطقه به تدریج منجر به شکل گیری نخستین حکومت فراگیربه مرکزیت هگمتانه (همدان) در فلات قاره ایران گشت و این حکومت در ۶۵۰ قبل از میلاد در اوج اقتدار خود ضمن غلبه بر بزرگ‌ترین قدرت سیاسی و نظامی آن عصر یعنی دولت آشور قلمرو خود ار از شرق به آسیای میانه و در غرب به قلب آسیای صغیر بسط داد. بر اساس نوشته‌های هرودوت ورخ یونانی بدستور دیااکو نخستین پادشاه ماد در هگمتانه (همدان) پایتخت آنان استحکامات عظیمی شامل قلاع تو در تو و قصرهای سلطنتی برپا گشت.

کاروانسرای حسين خانی همدان در بخش مياني بازار و ضلع غربي خيابان اكباتان و محصور بين راسته هاي حلبي سازها، كفش دوز خانه و صحاف خانه است. سراداري لبة ورودي است.و یک ورودی در غرب آن و یک ورودی در شمال آن قرار دارد.که در حال حاضر از ورودی غربی استفاده می شود. داراي: ۱۶ حجره و حیاط و بالاخانه می باشد که در چهار طرف حیاط قرار دارند .است. كاربري قديم، انبار و تجارتخانه بوده و كاربري فعلی آن انبار مترکه و فروش روغن در یک حجره فعال می باشد .

فهرست مطالب :

شناخت شهر همدان
بازار همدان
کاروان سرای حسین خانی
شناخت بنا
آسیب شناسی بنا
بررسی نمونه های مرمت شده
ارایه طرح مرمت
طرح احیا

این فایل با فرمت پاورپوینت در 160اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت ارایه طرح مرمت خانه طبیب زاده اصفهان

پاورپوینت ارایه طرح مرمت خانه طبیب زاده اصفهان

پاورپوینت ارایه طرح مرمت خانه طبیب زاده اصفهان

توضیحات:
فایل پاورپوینت ارایه طرح مرمت خانه طبیب زاده اصفهان،در حجم 98 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
اولین دورۀ اسلام ...تا حدود 150 هجری اعتقاد بر این بوده است که اصفهان در این دوره از دو زیستگاه شهری تشکیل می شده است.«جی» نزدیک رودخانه و ”یهودیه“ شمال غربی آن در فاصله ای حدود 2 مایل هر کدام به وسیله روستاهای تحت قلمرو خود محصور می شده اند.به نظر می رسد ورود مسلمانان(23-21 هجری)به منطقه اثرات چندانی در توسعه شهری تا قرن دوم هجری نداشته است.در قرن چهارم ، ایران مجددا استقلال سیاسی خود را به دست آورد و بازتاب آن احیای وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور بود.در نیمه اول قرن چهارم ، قسمت پر جمعیت اصفهان به وسیله دیوار محصور گردیده بود. هسته های شهری خارج از دیوار شامل لبنان در غرب ، جی در شرق و اراضی کشاورزی بین آنها به شکل هلال در شمال رودخانه اسقرار داشت.

حرکات درونی ... تاحدود 324 هجری –دورۀ عباسی.
از قرن تا چهارم هجری حرکات عظیم اجتماعی و سیاسی که در تمام کشور ایران رخ داد در توسعه شهر اصفهان تبلور یافت.این عوامل باعث جذب روستاهای اطراف به مرکز و توسعه شهری جدید گردید.

دوره صفویه 1006 تا 1130 هجری :
عظیم ترین توسعه شهر اصفهان در قرن یازده و دوازده هجری ، زمانی که پایتخت صفویه بود اتفاق افتاد.
یک طرح از پیش اندیشیده با هدف نظم بخشیدن به توسعه شهر ، شبکه شطرنجی بخش جنوب شهر را مالکیت های کنار رودخانه خارج از شهر موجود بدون تغییرات اساسی در ساختار آن،متصل ساخت. این توسعه به وسیله دو محور
اصلی هدایت گردید. رودخانه (غربی_شرقی)و خیابان چهارباغ(شمالی_جنوبی)

تاریخچه بنا:
از تاریخ احداث بنا مدارکی در دست نیست . ولی بر اساس شواهد موجود و شیوه های معماری و ویژگیهای بنا این اثر متعلق به اواخر قاجار و اوایل پهلوی اول است.
وضعیت کنونی بنا:
مالکیت بنا در اختیار آقای طبیب زاده (افیونی) بوده و دارای پلاک ثبتی به شماره 5519 و کد 73470-81556 می باشد.
کاربری بنا:
خانه طبیب زاده کاربری مسکونی داشته و حدود 20 سال است که به حالت متروکه در آمده و در معرض تخریب و نابودی کامل قرار دارد. در صورتی که به آسیب های جزیی وارده به تزئینات و استحکام بخشی قسمتی از فضای بالای حوضخانه پرداخته شود. دیگر قسمتهای بنا آسیب جدی ندیده اند و می توان از آن به عنوان فرهنگسرای جوان استفاده کرد.
دخل و تصرف در بنا:
دخل و تصرف و الحاقاتی در بنا دیده نمی شود ولی قسمت تالار حوضخانه از بنا جدا شده است.
دلایل ثبت بنا:
جایگیری خانه در محور فرهنگی – تاریخی اصفهان علاوه بر ارزشهای معماری و تاریخی خود بنا از دلایل پیشنهاد ثبت در فهرست آثار ملی می باشد.


فهرست مطالب:
1- رشد تاریخی شهر اصفهان .
2- استان اصفهان از دیر باز .
3- اصفهان در سالهای قبل از اسلام .
4- نقش اقلیم در پیدایش شهرهای قدیمی .
5- اصفهان در دوره ی قاجار از نگاه سیاحان .
6- شناخت جغرافیا یی اصفهان .
7- اقلیم اصفهان .
8- محله در دشت اصفهان .
9- موقعیت کلی بنا .
10- دسترسی ها به بنا .
11- شناخت سازه ای بنا .
12- معرفی مصالح .
13- معرفی فضاها و بررسی آسیب های فضاها .
14- بررسی نماها و آسیبهای نماها و راهکارهای پیشنهادی .
15- ناودان ها .
16- بررسی دتایل های شاخص در اجرا .
17- نظافت کارگاه مرمتی .
18- فهرست عملیات پیشنهادی .
19-منابع و ماخذ


این فایل با فرمت پاورپوینت در 98 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مرمت از دیدگاه براندی(23 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مدینه الزهراء

پاورپوینت مدینه الزهراء

پاورپوینت مدینه الزهراء

توضیحات:
فایل پاورپوینت مدینه الزهراء ،در حجم 44 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
مدینه الزهراء به معنای شهر زهراء از شهر های قدیمی اسپانیا در ناحیه اندلس و در 30 کیلومتری کوردوبا قرار دارد که توسط عبدالرحمن ناصر در نیمه قرن دهم میلادی حوالی سال 940 میلادی ساخته شد .
در سال 1911بقایای این شهر کشف شد .
مدینه الزهرا اسپانیا در سال های 936 تا 940 میلادی (325 تا 329 هجری قمری )ساخته شده است .
این شهر برای مدت 80 سال دست نخورده باقی مانده بوده است .
بعد از منقرض شدن حکومت بنی امیه در سال 132 هجری قمری فردی به نام عبدالرحمن بن معاویه از دست عباسیان فرار می کند و به شمال غرب آفریقا می رود. بعد از مدتی در آنجا برای خود سپاهی گردآوری می کند و در 755 میلادی وارد اندلس اسپانیا می شود.
در آن زمان شهر قرطبه ( کوردوبا ) را تصرف می کند .

فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه
نام محلی
اهمیت موقعیت شهر مدینه الزهراء
ویژگی های معماری
مسجد الزهراء
باغ های چهار طرفه دور کاخ
باغ اصلی در غرب
کاخ عبدالرحمن سوم
سربازخانه
تالار پذیرایی
تصاویر منحصر به فرد از نما
تصاویری از شهر مدینه الزهراء
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 44 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت محراب(36 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مدل سازی رقومی زمين

پاورپوینت مدل سازی رقومی زمين

پاورپوینت مدل سازی رقومی زمين

توضیحات:
فایل پاورپوینت مدل سازي رقومي زمين،در حجم 188 اسلاید قابل ویرایش و کامل.

بخشی از متن:
انواع مدل ها:
مدل هاي مفهومي
مدل هاي فيزيكي
مدل هاي رياضي

معیارهای ارزشی یک مدل :
واقع نمایی حداکثری یک مدل در خروجی
بنیانگذاری بر مفروضات صحیح
صحت مدل انتخابی
درجه اطمینان مناسب در تحلیل و مدل سازی
قابلیت اجرا در شرایط مختلف
اخذ نتیجه مناسب
سادگی و غیر پیجیده بودن

و...


فهرست مطالب:
تعریف و مفهوم
مدل ومدلسازي
انواع مدل
معیارهای ارزشی یک مدل
تعریف ، مفهوم و انواع
مفهوم سيستم رقومي زمين
DEM چیست؟
مفهوم خاص مدل رقومی زمینDTM
Terminology
کاربردهای اصلی DTM
مراحل توليد DTM
مولفه های اصلی DTM
منابع داده برای ساخت DTM
دریافت مستقیم داده از GPS
داده های سنجش از دور راداری RADAR data
مدل سازی برای ساخت DTM
انواع ساختارهاي مدلهاي رقومي زمين
مدل TIN
مدل GRID
درون یابی
دقت درمدل سازی رقومی
تفسیرمدل های رقومی زمین
محصولات مدلهاي رقومي زمين
نقشه ها
مثالها
منابع


این فایل با فرمت پاورپوینت در 188 اسلاید قابل ویرایش و کامل تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مجتمع مسکونی پیروزی اهواز

پاورپوینت مجتمع مسکونی پیروزی اهواز

پاورپوینت مجتمع مسکونی پیروزی اهواز

توضیحات:
فایل پاورپوینت مجتمع مسکونی پیروزی اهواز،در حجم 39 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
این مجموعه از شمال همجوار با خیابان اصلی و یک میدان می باشد و یک خیابان فرعی شمالی – جنوبی از بین دو سایت عبور می کند که دسترسی پیاده مجموعه از خیابان اصلی ودسترسی سواره از خیابان فرعی بین دو سایت می باشد.سایت از میدانی که در روبروی خیابان اصلی است تاثیر گرفته است.این مجموعه شامل دو بلوک متقارن می باشد که هر بلوک دارای چهار طبقه وبیست ویک واحد است .در ضلع جنوبی سایت پارکینگ مجمو عه و به صورت سر باز طراحی شده است.

فهرست مطالب:
معرفی مجموعه
نماها
وروردی سواره و پیاده
اصل آگاهی از فضا
شکل گیری فرم پلان
اصل مقیاس و تناسب
اصل فضاهای متباین
اصل قلمرو
اصل ترکیب
تقارن و خط اسمان
تفکیک وجه
استخوان بندی طبقه همکف
استخوان بندی طبقه اول
استخوان بندی طبقه سوم
سلسله مراتب طبقات
تفکیک واحدها
تیپ بندی واحدها
هندسه پلان
دیاگرام

این فایل با فرمت پاورپوینت در 39 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD مطالعات مجتمع مسکونی(8صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت شهر تاریخی ماسوله

پاورپوینت شهر تاریخی ماسوله

پاورپوینت شهر تاریخی ماسوله

توضیحات:
فایل پاورپوینت شهر تاریخی ماسوله،در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
ماسوله در غربي ترین قسمت استان گيلان – عرض جغرافيايي 13 09 ً37 شمالي و طول جغرافيايي 14 59 ٌ48 شرقي – در 60 كيلومتري جنوب غربي رشت و 35 كيلومتري غرب شهرستان فومن واقع شده است و وسعتي معادل 16 هكتار در منتهي اليه غرب رشته كوه هاي البرز دارد كه از شرق به شهرستان فومن، از غرب به شهرستان خلخال، از شمال به شهرستان ماسال و از جنوب به تارم عليا منتهي مي شود. اين روستا – شهر در ارتفاع 1050 متر از سطح درياي آزاد قرار گرفته و بين بالاترين و پايين ترين نقطه آن بيش از 120 متر اختلاف ارتفاع وجود دارد. استقرار ماسوله ميان سه منطقه گیلان، خلخال و زنجان موقعيتي ويژه محسوب مي شود.

فهرست مطالب:
توپوگرافی
موقعیت جغرافیایی
ورودی ها
بناهای ماسوله
چشمه
خصوصیات اقلیمی
آب وهوا
دره
بازار
زبان و گویش
مراسم مذهبی
چشم اندازهای ماسوله

این فایل با فرمت پاورپوینت در 40 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD آشناي باچند روستاي آذربايجان شرقي(19صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت گره در معماری اسلامی

پاورپوینت گره در معماری اسلامی

پاورپوینت گره در معماری اسلامی

توضیحات:
فایل پاورپوینت گره در معماری اسلامی ،در حجم 36 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
گره:عبارتست از ترکيبی يکپارچه از نقش های هندسی متنوعی که در يک چارچوب مشخص به طور هماهنگ و مکمل قرار گرفته اند.
واگیره:
کوچکترين جزء قابل تکرار هر گره
به تنهايی در اجرای گره به کار نمی رود، بلکه پس از تکرار در جهت های خاص، گره نمايان می شود.
و...

فهرست مطالب:
گره
واگیره
واحد گره (زمينه گره)
آلت گره
پیدایش نام آلت های گره
انواع آلت گره
زمینه
رسم گره
انواع گره ها

این فایل با فرمت پاورپوینت در 36 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت گره کشی(38اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت معرفی گابریل گورکیان

پاورپوینت معرفی گابریل گورکیان

پاورپوینت معرفی گابریل گورکیان

توضیحات:
فایل پاورپوینت معرفی گابریل گورکیان،در حجم 46 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.


بخشی از متن:
هدف از این تحقیق معرفی گابریل گورکیان، معمار ایرانی از اقلیت ارامنه است که در اروپا تحصیل کرده و فعالیت های بسیاری را در حرفه معماری در غرب انجام داده است.
دوره اقامت وی در اروپا که مصادف با تحولات عمیق هنری و معماری اوایل قرن بیستم بود، زمینه مناسبی را برای آموزش او فراهم نمود. اوج فعالیت معماران بزرگ اروپایی که همگی از پیشگامان مکتب «هنر نو» و جنبش معماری مدرن بوده اند، در این دوره است. انجام سخنرانی ها، برپایی نمایشگاه ها و تشکیل کنگره های هنری و معماری، انتشار کتب و مجلات، برگزاری مسابقات معماری، تاسیس مدارس هنری و تشکیل گروه های حرفه ای در غالب مکاتب هنری و معماری، همگی از جمله رویدادهایی بوده اند که در شکل گیری و اشاعه جنبش فوق سهم به سزایی داشتند.
بازگشت او به ایران مصادف با شروع تحولات بسیاری در دو دهه اول قرن شمسی بود که زمینه مناسبی را برای فعالیت او در زمینه معماری و اشاعه اصول و مبانی مکتب هنر نو و جنبش معماری مدرن بوجود آورد.
و...


فهرست مطالب:
اهداف تحقیق
پرسش تحقیق
فرضیه های تحقیق
زندگی شخصی گابریل گورکیان
طبقه بندی زندگی حرفه ای گابریل گورکیان
مجتمع خانه های ورکباند
طبقه بندی زندگی حرفه ای گابریل گورکیان
عکس از ماکت ساختمان تئاتر تهران
ویلای ملک اصلانی
ساختمان وزارت امور خارجه
ویلا پناهی
وزارت جنگ (وزارت دفاع)
ویلای خسروانی
وزارت صنایع
کاخ وزارت دادگستری
ویلای فیروز
بررسی تطبیقی آثار گورکیان با معماران غربی
ویلای ملک اصلانی
ویلای پناهی
ویلای سیاسی
ویلای خسروانی
ویلای فیروز
وزارت صنایع
هتل رئالیس
هتل ژوان له پن
نتایج تحقیق
منابع


این فایل با فرمت پاورپوینت در 46 اسلاید قابل ویرایش و کامل تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل پاورپوینت رابرت ونچوری(14 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بررسی معماری روستای کندوان

پاورپوینت بررسی معماری روستای کندوان

پاورپوینت بررسی معماری روستای کندوان

توضیحات:

 فایل پاورپوینت مطالعه و بررسی معماری شهرستان کندوان،در حجم 40اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

در اثر فعل و انفعالات آتشفشاني كوه سهند، توده ها و گدازه هاي مذاب بوسيله باد، برف و باران در طي هزاران سال شكل گرفته و به فرم كران درآمده است.
نخستين ساكنان روستا، ساكنان روستايي بنام حيله وركه در 2 كيلومتري غرب كندوان قرار داشته بوده اند، كه براي در امان ماندن از يورش مغولها (قرن 7 هجري) به دشتي در مقابل كندوان فعلي مهاجرت كردند و در طول تاريخ كرانها را با تيشه هاي دستي حفاري كردند و ساكن شده اند.
روستاي كندوان در شمال شرق ايران، در استان آذربايجان شرقي، در 62 كيلومتري جنوب غربي تبريز و 22 كيلومتري جنوب اسكو واقع شده است.

فهرست مطالب :
تاریخچه
موقعیت جغرافیایی
ملاحظات اقلیمی
نکات مقابله با سرما در طراحی ساختمان
ملاحظات معماری
نمونه شناسی(مسکن)
واحدهای عمومی روستای کندوان
معماری صخره ای در سایر نقاط
مقایسه شهرستان گورمه و کندوان
هتل بین المللی لاله
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 40 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت روستای بازمرگان

پاورپوینت روستای بازمرگان

پاورپوینت روستای بازمرگان

توضیحات:
فایل پاورپوینت روستای بازمرگان،در حجم 68 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.


بخشی از متن:
خراسان رضوي يكي از قديمي ترين مناطق شمال خاوري ايران و يكي از جديد ترين استان هاي ايران است كه از تقسيمات جديد استان خراسان به وجود آمده است. خراسان رضوي يكي از پرجاذبه ترين مناطق ايران است كه دربرگيرنده حرم مطهر حضرت رضا (ع) بوده و يكي از مهم ترين قطب هاي گردشگري مذهبي – فرهنگي ايران را تشكيل مي دهد. خراسان بخش باقی ‎مانده و کوچکی از «ساتراپی» پارت در دوره های باستانی ايران است که در سنگ نبشته های داريوش بزرگ هخامنشی در بيستون و سنگ نبشته های ديگر هخامنشی، ازآن ياد شده است. خراسان رضوي صرف نظر از جايگاه طبيعی، جغرافيايی و دارا بودن منابع سرشار زير زمينی، از لحاظ تاريخی نيز از کهن سال ترين مناطق ايران به شمار می رود و از گذشته های دور دارای فرهنگی درخشان بوده است. وجود مرقد مطهر حضرت امام رضا(ع) در شهر مشهد نيز در گسترش, رشد و رونق اين استان نقش بسيار موثري داشته و مهم ترين جاذبه گردشگري مذهبي ايران را تشكيل مي دهد.

امروزه شناخت دقیق مسائل مربوط به روستاها از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا عدم شناخت دقیق مسائل روستاها و برنامه ریزی بدون توجه به تعریفی در خور کارکرد فعلی روستاها ، سبب افزایش مهاجرتهای روستایی ـ شهری و افزایش مسائل و مشکلات شهرها گردیده است .
با توجه به بسیاری از تعاریف مربوط به روستا ، که فضای روستایی را محیطی صرفا برای فعالیتهای کشاورزی خود مصرفی قلمداد می نماید ، توسعه روستایی در چنین شرایطی و با وجود چنین تفکری عقیم خواهد ماند .
روستا محیط کار ، تلاش و تولید است این فعالیتها می تواند در تمامی بخشهای اقتصادی که امکان آن در فضای روستایی وجود دارد عملی گردد . ایجاد تنوع در فعالیتهای روستایی سبب ایجاد انواع مشاغل تبعی و پویایی فضا می گردد همچنین تنوع در فعالیتها و مشاغل ، فضای روستایی را تبدیل به محیطی دلنشین برای زیست جامعه روستایی می نماید .
در ایجاد چنین شرایطی دو عامل مدیریت روستایی و سرمایه گذاری در زمینه انواع برنامه ریزی روستایی ، در مقایسه با سایر عوامل از اهمیت بیشتری برخوردارهستند، زیرا درصدی از کارکردهای مربوط به تامین سرمایه لازم ، برای انجام پروژه ها و برنامه های روستایی به نحوه برنامه ریزی و مدیریت روستایی مربوط می شود لذا می توان برنامه ریزی و مدیریت روستایی در سطح کلان و خرد را به عنوان مهمترین عامل در توسعه روستایی مطرح نمود .
اختلافهای بین روستایی که از تفاوت های محیط جغرافیایی ،میزان بهره وری از آب ، سطح اراضی کشاورزی ، دوری ونزدیکی به شهر ، نحوه مالکیت زمین ، سطح سواد روستائیان ، سیمای ظاهری روستاها و شکل توسعه فیزیکی آنها ناشی می شود، ریشه در ضعف برنامه ریزی های روستایی , عدم برنامه ریزی در زمینه توسعه انسانی و همچنین توسعه فیزیکی روستاها دارد .
و...


فهرست مطالب:
تاريخچه خراسان
اقليم (آب و هوا)
  مهاجرت
مقدمه
روستای بازمرگان
پیشینه و زمینه
بررسی اجمالی موقعیت سیاسی وجغرافیایی روستا وپیشینه تاریخی آن
تاریخچة روستا
بررسی طرح های فرادست مصوب
بررسی های اجتماعی
بررسی ویژگیهای جمعیتی روستا
وضعیت سواد و آموزش
SWOT
بررسی زمینه ها و نحوۀ مشارکت اجرائی ، فنی و اقتصادی روستاییان در اجرای طرح های عمرانی
بررسی های اقتصادی
کشاورزی و دامداری
بررسی های کالبدی
كاربريها
کاربری اراضی وضع موجود روستای بازمرگی
سایت آنالیز روستا


این فایل با فرمت پاورپوینت در 68 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل WORD آشناي باچند روستاي آذربايجان شرقي(19صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت روستای آلولک قزوین

پاورپوینت روستای آلولک قزوین

پاورپوینت روستای آلولک قزوین

توضیحات:
فایل پاورپوینت روستای آلولک قزوین ، در حجم 118 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
بر اساس تقسيمات سياسي در سال 1375،روستاي آلولک به همراه 41 آبادي ديگر،روستاهاي دهستان اقبال غربي را تشکيل مي داده اند ولي طبق آخرين تقسيمات کشوري در سال 1380 با اصلاحاتي که در دهستان هاي همجوار صورت گرفته تعدادي آبادي هاي داراي سکنه دهستان به 53 آبادي افزايش يافته است .
سابقه زيست در اين نقطه به بيش از 300 سال مي رسد و بناهاي قديمي چند بارتخريب و بازسازي شده اند هسته اوليه روستا بدوا در مرکز بافت فعلي اندکي متمايل به جنوب شرقي شکل گرقته ، و در محلي که اکنون مخروبه هاي ناشي از زلزله سال 1368 نيز وجود دارد سپس در مرحله دوم توسعه قسمت هاي پيراموني اين هسته توسعه يافته و با توجه به محدوديت توپوگرافي در شرق توسعه در شمال و جنوب و غرب اتفاق افتاده و در نهايت اراضي شمال شرق مورد ساخت و ساز قرار گرفته و در حال حاضرنيز امکان توسعه در همين اراضي ميسرخواهد بود و در ساير جهات به دليل توپوگرافي و وجود باغات محدوديت توسعه وجود دارد .
عناصر متعددي در شكل گيري روستا موثرند وليكن از عناصر عمده اي را كه مي توان براي شكل كيري روستاي الولك بر شمورد شامل عناصر قومي و فرهنگي و عناصر طبيعي و عامل مالكييت .
به اين ترتيب شكل گيري روستا از ابتداي ايجاد شديدا تحت تاثير اين عوامل قرار داشته است.

فهرست مطالب:
مقدمه
ایران
تقسیم بندی سیاسی
استان قزوین
موقعیت جغرافیایی استان قزوین
موقعیت سیاسی استان قزوین
نقشه موقعیت سیاسی استان قزوین
راه های ارتباطی ومراکز صنعتی
مخاطرات و گسل ها
زمین شناسی
پوشش گیاهی
نقشه پوشش گیاهی
ناهمواری ها
نقشه ناهمواری ها
اقلیم(آب و هوا)
عناصر آب و هوایی
انواع باد
درصد وزش باد
نمودار گلباد
منابع آب
نقشه همبارش
جمعیت استان
نقشه پراکندگی جمعیت استان
نقشه تراکم نسبی جمعیت استان
روند افزایش جمعیت استان
هرم سنی جمعیت استان
رشد جمعیت روستایی استان
نقشه موقعیت شهرستان قزوین
تقسیمات سیاسی دهستان اقبال غربی
نقشه موقعیت دهستان اقبال غربی
روستای آلولک
وجه تسمیه روستای آلولک
موقعیت جغرافیایی و سیاسی
نقشه موقعیت روستای آلولک
هسته اولیه و مراحل رشد و توسعه روستا
وضعیت اقلیمی
پوشش گیاهی
منابع تامین آب آشامیدنی و کشاورزی
ارضی کشاورزی روستا
شیب بندی روستا
شیب کلی منطقه
ناهمواری ها
خاک
جمعیت و منابع طبیعی
میزان جمعیت و نرخ رشد در روستای آلولک
مهاجرت و شهرنشینی
و...


این فایل با فرمت پاورپوینت در 118 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD آشناي باچند روستاي آذربايجان شرقي(19صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تحلیل فضای شهری خیابان شمس تبریزی (دوه چی)

پاورپوینت تحلیل فضای شهری خیابان شمس تبریزی (دوه چی)

پاورپوینت تحلیل فضای شهری خیابان شمس تبریزی (دوه چی)

توضیحات:
فایل پاورپوینت تحلیل فضای شهری خیابان شمس تبریزی (دوه چی)،در حجم 124 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
شهر یک رویداد هیجان‌انگیز در محیط است. شهر مکان زندگی مردمی است که تحرک،تشکل و توسعه و استمرار در آن است؛ تحرک در فضای اجتماعی، تحرک در فضای اقتصادی و تحرکدر فضای مکانی. در نتیجه برای این‌که بتوان چهره‌ای انسانی‌تر به ساخت شهر بخشید،ناگزیر باید به فضاهایی روی آورد که همگانی‌اند و زنده‌ترین حرکت‌‌های شهری در آنها رخ می دهد، در غیر این صورت شهر خسته‌کننده و بی‌روح جلوه کرده وناتوان ازپاسخ‌گویی به نیازهای کلیدی مردم آن، تجربه‌ای شکست‌خورده است. هرگونه فضایی را در شهر نمی‌توان فضای شهری دانست، بلکه ارتباطات ویژه بصری وحرکتی در فضایی با خصوصیاتی ویژه، موجد فضای شهری است، در غیر این صورت بیشتر ازحفره‌ای در میان ساختمان‌ها نخواهیم داشت. کالن نویسنده کتاب منظر شهری و از نخستین نظریه‌پردازان نظم ساختاری بین اجزاء و محیط معتقد به هنری در شهر ورای معماری است،هنری مبتنی بر ارتباط. به گفته وی آمیختگی عناصری مانند بنا، طبیعت، ترافیک،تبلیغات و ... محصولی ایجاد می‌کند که تسلط بر طراحی این مجموعه (کل مرتبط) با تکیه بر مفهوم ارتباط امکان‌پذیر است. فضای شهری به مثابه یکی از ارکان اصلی ساخت کالبدی شهر دارای مفهومی عام واجتماعی است. فضای شهری فضایی است که به همه مردم اجازه می‌دهد به آن دسترسی داشتهباشند و در آن فعالیت کنند. فضای شهری به ترکیبی اطلاق می‌شود که از فعالیت‌ها، بناهای مختلففرهنگی، اجتماعی، اداری، تجاری و مانند آن و عناصر و اجزای شهری به‌صورتی آراسته،هماهنگ و واجد نظم و بالطبع با ارزش‌های بصری سازمان یافته است. 
 فضای شهری جزئی جدایی‌ناپذیر از ساختار فضایی شهر در ادوار مختلف تاریخ شهر استو از این رو همچون ساخت کلی شهر تابع شرایط اجتماعی و اقتصادی متغیر بوده و در هرفرهنگی به‌صورت‌های گوناگون چون میدان، خیابان، تکیه، بازار، گذر و ... جلوه کردهاست. فضای شهری به مثابه یکی از ارکان اصلی ساخت کالبدی شهر دارای مفهومی عام واجتماعی است. فضای شهری فضایی است که به همه مردم اجازه می‌دهد به آن دسترسی داشتهباشند و در آن فعالیت کنند.  در این فضا فرصت آن وجود دارد که برخوردهای از پیش تدوین نشده به‌وقوع بپیوندندو افراد در یک محیط اجتماعی جدید با هم اختلاط کنند. بنابراین شرط اساسی برایاین‌که یک فضای عمومی، فضای شهری باشد برقراری تعاملات اجتماعی در آن است. طبق آنچه بیان شد فضای شهری مصنوعی است سازمان یافته، آراسته و واجد نظم به‌صورت بستری برای فعالیت‌ها و رفتارهای انسانی. انسان جزئی از این فضا است و با ارزش‌ها و هنجارهایخود به این فضا معنی و مفهوم می‌بخشد. فضای شهری مکان اصلی حیات واقعی است، جای وقوع واقعه است، صحنه واقعی حادثه است و انباشت خاطره های جمعی و فردی.(حبیبی، 1378،ص 21)
 زوکر اعتقاد دارد که فضای شهری ساختاری است سازمان یافته، آراسته و واجد نظم، به صورت کالبدی برای فعالیت انسانی و بر قواعد معین و روشنی استوار است که عبارتند از : ارتباط میان شکل بدنه ساختمان های محصور کننده، همشکل و یکدست یا متنوع بودن آنها، ابعاد مطلق این بدنه ها نسبت به پهنا و درازای فضایی که در میان گرفته شده، زاویه گذر خیابان هایی که به میدان می رسند و سرانجام موقعیت و محل بناهای تاریخی، آبنماها، فواره ها یا عناطر سه بعدی دیگر.

فهرست مطالب:
مقدمه
فضای شهری و ابعاد آن
نقشه موقعیت استان،شهر و محدوده
تاریخچه استان آذربایجان شرقی
تاریخچه شهر تبریز
بافت قدیم شهر تبریز
معرفی محدوده
انواع فضاهای شهری
مفهوم فضا و جایگاه آن در تحلیل شهر ها
مفهوم مکان و جایگاه آن در تحلیل شهر ها
عوامل سیمای شهر
شناخت تاریخی
شناخت اقتصادی
شناخت مذهبی
شناخت آموزشی
کاربری اراضی
نظم و زیبایی و مورفولوژی شهری
تحلیل ساختار شهری
تحلیل سوات
نتیجه گیری
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 124 اسلاید قابل ویرایش و کامل تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل WORD طراحی پوسته سیتی سنتر آبادان و تاثیر آن در فضای شهری(10صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت پیاده راه ها (مبانی نظری، تجارب و نگرش های جهانی)

پاورپوینت پیاده راه ها (مبانی نظری، تجارب و نگرش های جهانی)

 پاورپوینت پیاده راه ها (مبانی نظری، تجارب و نگرش های جهانی)

توضیحات:

فایل پاورپوینت پیاده راه ها (مبانی نظری، تجارب و نگرش های جهانی)،در حجم 188 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

 

بخشی از متن:

مزایای حرکت پیاده نسبت به دیگر انواع حمل و نقل:

منابع انرژی غیر قابل تجدید را مصرف نمی كند.

محیط زیست شهر را به هم نمی زند و آلوده نمی كند.

هزینه تامین شبكه مناسب پیاده روی درمقایسه با سایر وسایل نقلیه ناچیز است.

مسیرهای پیاده فضاهای طبیعی شهری هستند و عموماً جای 

جداگانه ای  نمی گیرند.

پیاده روی قابل اتكاست و افراد می توانند سرموعد به كار خود برسند.

توجه به پیاده روی درجهت توزیع عادلانه دسترسی به امكانات شهری عمل می كند.

پیاده روی به سلامت و نشاط افراد كمك می كند.

پیاده روی به فضاهای شهری جنب و جوش و حركت می بخشد.

 

نقش پیاده روی در احیای فضاهای شهری معاصر:

تاثیر گسترده توجه به شهروند پیاده بعنوان یک عنصر درجه اول بر طراحی تمامی فضاهای شهری.

حركت پیاده جزو معدود فعالیتهای انسانی بدون تغییر شکل اولیه علی‌رغم پیشرفتهای فراوان فناوری از بدو پیدایش بشر تاکنون.

پیاده روی عامل توجه به تمامی ابعاد انسانی در فضای شهری شامل نیازهای انسانی، حق و حقوق شهروندان و کنترل آن و معنی فضا و ارتباط با آن.

پیاده روی عامل انسجام و ارتباط ساختارها، فضاها و شهروندان یک شهر با یکدیگر .

راحت و آهسته بودن عابران پیاده سبب تمایز آنها و ایجاد تعامل و تجربه و مکاشفه محیط شهری .

 

فهرست مطالب:

بررسی مبانی اولیه موضوع

ارزیابی دیدگاه های صاحب نظران

کنفرانس بین المللیWalk21

مفهوم پیاده راه و تاریخچه آن

انواع پیاده راه ها و علائم مرتبط

روشهای حمل و نقل داخلی در پیاده راه

تجهیزات پیاده راه ها

انواع عملکردهای پیاده راه ها

نقش پیاده راه ها در توسعه پایدار شهری

بررسی نمونه های مشابه در ایران و جهان

ترین ها در پیاده راه

روز بدون خودرو

اصول پایه تمرکز حمل ونقل بر پیاده ها

نقش طرح های شهری برکیفیت معابر پیاده

معیارهای اصلی ایجاد یک پیاده راه

الزامات و امکانات مرتبط باپیاده راه ها

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 188 اسلاید قابل ویرایش و کامل تهیه شده است.

 

هدیه محصول:

فایل پاورپوینت پارک شهری(16 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری و تفریحی

پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری و تفریحی

پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری و تفریحی

توضیحات:
فایل پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری و تفریحی،در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
ضوابط عمومی طراحی فضاهای تجاری تفریحی:
حداقل مساحت هر واحد تجاری 12 متر مربع می باشد.
حداقل عرض دهنه تجاری 3 متر تعیین شده است.
ارتفاع واحدهای تجاری واقع در همکف حداکثر 5/5 متر و حداقل 4 متر تعیین می شود.
در طبقه همکف عرض راهروهای دو طرفه حداقل 5 متر و یک طرفه حداقل 3 متر است.
حداقل عرض راهروی جلوی واحدهای تجاری یکطرفه در طبقات بالای همکف 2 متر است.
عرض راه پله بصورت یکطرفه حداقل 2 متر و بصورت دو طرفه حداقل 1/5 متر در نظر گرفته شود، و فاصله راه پله از دورترین واحد تجاری نباید از 20 متر تجاوز کند.
به ازای هر 10 واحد تجاری یا 200 متر مربع سطح زیربنا، احداث یک واحد سرویس بهداشتی شامل یک توالت و دستشویی الزامی است.
احداث نیم طبقه در مجموعه های تجاری مجاز نمی باشد.

مقررات ساختمانی در حوزه تجاری تفریحی :
زيرزمين با كاربرى انبارى در صورتيكه ارتفاع آن از جدول خيابان تا زير سقف 1/20 بيشتر نباشد و پا به صورت پاركينگ باشد در كليه كاربريها جزء تراكم ساختمانى محسوب نمى‏شود.
2 سطح زيربناء در طبقه همكف تا ميزان 100 درصد مساحت عرصه مى‏تواند باشد.
سطح كل طبقات: در مركز محله حداكثر تا ميزان 250 درصد و در مركز ناحيه حداكثر تا ميزان 350 درصد مساحت عرصه مى‏تواند باشد.
رعايت عقب نشينى جانبى نسبت به پلاكهاى مجاور در ساختمانهاى تجارتى تا چهار طبقه باشد عقب نشينى نسبت به پلاكهاى مجاور 2 متر از روى طبقه همكف الزاميست.
تبصره 1: سطح زير بنا در طبقه همكف معادل 100 درصد مساحت زمين مى‏تواند باشد. در ساير طبقات نيز پس از رعايت عقب نشينى جانبى و عقب نشينى‏هاى محدوديت ارتفاع نيز مجاز است كه بقيه سطح هر طبقه )طبقات اول و دوم و...( به زير بنا اختصاص يابد مشروط به اينكه سطح كل زير بنا از سطح زيربناى مجاز 250 درصد و 350 درصد تجاوز ننمايند.
و...

فهرست مطالب:
ضوابط و استانداردهای عمومی
مقررات ساختمانی در حوزه ی تجاری و تفریحی
مقررات ساختمانی در تجارت شهری
مقررات تفکیک زمین های واقع در حوزه استفاده از زمین های تجاری
استانداردهای طراحی مجتمع های تجاری و تفریحی
مقررات ساخت و سازهای تجاری برای معلولین
طراحی رستوران در فضای باز
نمونه موردی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 40 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD شهرک اکباتان(8صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت نور و معماری

پاورپوینت نور و معماری

پاورپوینت نور و معماری

توضیحات:
2فایل پاورپوینت نور و معماری،درحجم 32+39اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
تاریخچه بهره گیری از نور طبیعی در معماری ایران
دانستن روند بهره گیری از نور خورشید به اندازه روند شکل گیری مصالح و یا شکل های مختلف زیربنائی ساختمان جهت طراحی بسیار لازم می باشد.اولین تاریخی که ما از آن اطلاع داریم سده ی سوم هزاره چهارم ق.م می باشدکه در آن زمان جهت کسب نور و سایه از ایجاد اختلاف سطح در دیواره های خارجی استفاده می کردند. در شهر سوخته از هزاره های سوم و دوم ق.م از روی آثار خانه هایی که دیوار آنها تا زیر سقف باقی مانده بود می توان استنباط کرد که هر اطاق از طریق یک در به خارج ارتباط داشته و فاقد پنجره بوده اند، در دوره عیلام در حدود ۱۳۰۰ و ۱۴۰۰ ق.م نیز نمونه ای از پنجره های شیشه ای بدست آمده که شامل لوله هایی از خمیر شیشه می باشد که در کنار هم و در داخل یک قاب جای می گرفته و بطور حتم جهت روشن کردن داخل بنا مورد استفاده بود. از جمله کهنترین مدارک و نمونه های در و پنجره در معماری ایران را شاید بتوان در نقش قلعه های مادی در آثار دوره شاروکین یافت. از روی نقش برجسته آشوری می توان روزنه هایی را که بر روی برج ها ساخته شده اند تشخیص داد. در دوره هخامنشی در تخت جمشید وضع درها به خوبی روشن و پاشنه گرد آن ها اغلب به جای مانده است، همچنین در این کاخ ها بالای درها و حتی بام ها، روزن ها و جام خانه هایی داشته است.

نور سرچشمه تمام هستی است نور در همان حال که به سطح چیزها برخورد می کند به آن ها شکل می دهد و با انباشتن سایه در پشت آن چیز ها به آن ها عمق می بخشد.

نور اولین شرط برای ادراک هر نوع بینایی است. در تاریکی مطلق ما نه فضا را می بینیم و نه فرم و نه رنگ را. زیبایی که به چشم می آید از پرتو نور و روشنایی است و گرنه در تاریکی، زیبایی مفهومی ندارد.
و...

فهرست مطالب:
تاریخچه بهره گیری از نور طبیعی در معماری ایران
تاریخچه بهره گیری از نور طبیعی در معماری دیگر نقاط جهان
عناصر نورگیری در معماری سنتی
کنترل کننده های نور
نورگیرها
ابزار و وسایل روشنائی
بررسی بهره گیری از نور طبیعی در چند نمونه از بناهای غربی در دوره های مختلف
بررسی نمونه موردی
نتیجه گیری
و

مقدمه
نور و انسان
نور و طبیعت
نور و معماری
نور در معماری ایران
نتیجه گیری

این 2فایل با فرمت پاورپوینت در حجم مجموعا 71 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده اند.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت نظریه های مرمتی و اصول ریچارد راجرز

پاورپوینت نظریه های مرمتی و اصول ریچارد راجرز

پاورپوینت نظریه های مرمتی و اصول ریچارد راجرز

توضیحات:
فایل پاورپوینت نظریه های مرمتی و اصول ریچارد راجرز،در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
ریچارد راجرز در سال ۱۹۳۳، در فلورانس ایتالیا به دنیا آمد.
ریچارد راجرز از معماران و شهرسازان موفق بریتانیایی اواخر قرن بیستم است .

پایه ی تفکرات راجرز را می توان بر دو مقطع زمانی مد نظر قرار داد:
1- مقطع اول :سالهای قبل از 1990
در این مقطع زمانی،او با اعتقاد افراطی بر عقاید((نوگرایی))حاکم بر زمان،
سعی کرد فنون رفتاری جدید و پیشرفته عصر معاصر خود را داشته باشد .

2- مقطع دوم :سالهای 1990به بعد
با از بین رفتن علاقه شدید و افراطی راجرزبه صنعت و تکنولوژی باعث شد که توجه او به :
روابط پیچیده بین مردم و فضا،ساختمان ها و شهر بیشتر بشود .
و...

فهرست مطالب:
معرفی ریچارد راجرز
پایه ی تفکرات
نظریه های مرمتی
اصول های مورد نظر راجرز
دستورالعمل کردهای راجرز
نتیجه گیری

این فایل با فرمت پاورپوینت در 37 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD معماری رنسانس(7 صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت نانو تکنولوژی در مصالح

پاورپوینت نانو تکنولوژی در مصالح

پاورپوینت نانو تکنولوژی در مصالح

توضیحات:
فایل پاورپوینت نانو تکنولوژی در مصالح ،در حجم 35 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
امروزه نانو تکنولوژی به طور شگفت انگیزی در حال گسترش است.با این وجود تعداد قلیلی از طراحان به طور دقیق به ماهیت این تکنولوژی پی برده اند.در حال حاضر تکنولوژی نانو یک علم نوپا است اما مطمئنا در آینده باعث تغییر و تحول در جهان می شود.
يك نانومتر يك ميلياردم متر،یک ملیونیوم میلیمتر يا حدوداً به طول 10 اتم هيدروژن است.
عموماً در اين باره توافق وجود دارد كه نانوتكنولوژي اشياء بين يك تا 100 نانومتر را در بر مي گيرد، هر چند كه اين تعريف تا حدي قراردادي است.
ذرات نانو پدیده های طبیعی هستند و تعجبی نیست که در طول تاریخ مورد استفاده قرار گرفته باشند! در میان نمونه های اولیه که از این تکنولوژی استفاده شده، رنگ قرمز شیشه های کلیساهای روم و هم چنین شیشه های رنگی کلیساهای دوره ی میانی است.شمشیر های بسیار تیز سامورایی ها یک نمونه ی مهم تر است.درست است که در آن زمان کسی از این تکنولوژی با خبر نبود، اما با تغییر در ذرات مواد این کار را انجام می دادند.

فهرست مطالب:
معرفی نانو تکنولوژی
پیشینه استفاده
تفکر های رایج در مورد مصالح
خاصیت نیلوفری
شیشه ها
نمونه استفاده شده
photocatalysis-self-cleaning
نماها
سقف های چادری
Easy –to-clean(ETC)
پانل ها
قابلیت اصلاح کیفیت هوا
سنگفرش دکوراتیو
PCM
PFG
Anti-fingerprint
منابع و ماخذ

این فایل با فرمت پاورپوینت در 35 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت فنـــــاوری نانــــو در ساختــــمان (24اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت پروژه طراحی محدوده بین فلکه کارگر تا فلکه شهید

پاورپوینت پروژه طراحی محدوده بین فلکه کارگر تا فلکه شهید

پاورپوینت پروژه طراحی محدوده بین فلکه کارگر تا فلکه شهید

توضیحات:
فایل پاورپوینت پروژه طراحی محدوده بین فلکه کارگر تا فلکه شهید،در حجم 16 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از متن:
موقعیت محله مورد مطالعه:
بر اساس تقسيم بندي طرح تفصيلي ، شهر بجنورد به پنج ناحيه تقسيم شده است كه در اين ميان ، محله مورد بررسي ما در ناحيه دو شهري قرار دارد . ناحيه دو به چهار محله تقسيم شده است و محله مورد مطالعه ، در قسمت جنوب شرقی اين ناحيه قرار گرفته است .
محله مورد مطالعه در مرکز شهر بجنورد قرار گرفته است و توسط2 گره مهم(میدان شهید- میدان کارگر) احاطه شده است.

شناخت بعد تاریخی محله
خیابان شهید بهشتی :
در طرف غرب خیابان شهید بهشتي جنوبي قرار دارد كه در ابتدا به خیابان بازار شهرت داشته است كه جویي با عمق زیاد در وسط آن و دو پیاده رو در اطراف آن قرار داشته است. درسال 1317 سرهنگ عرفاني اقدام به عریض نمودن این
خیابان مي كند. این خیابان بعدها به خیابان شاه رضا
تغییر نام مي دهد و جزء اولین خیابانهاي شهر بوده كه آسفالت شده است.
 
میدان کارگر:
در محل تقاطع خیابان امام خمیني (ره) و شهید بهشتي میداني به نام شهید كلاته وجود دارد كه در بین مردم به كارگر معروف است. در شهر قدیم بجنورد این مكان دروازه قبله بوده است. بعد از احداث میدان این مكان به فلكه جنوبي مشهور مي شود و بعد به كورش كبیر تغییر نام مي دهد .
میدان شهید :
این میدان در زمان قدیم و در دوران قبل از انقلاب به میدان ثریا معروف بوده كه با شروع انقلاب اسلامي به میدان 6 بهمن تغییر نام مي دهد و بعد از جنگ تحمیلي و در عصرحاضر میدان شهید نامیده مي شود ، که بر گرفته از شهید حسن آبادی است.
 

فهرست مطالب:
شناخت
تحلیل
چشم انداز سازی
اهداف
ارائه گزینه ها
ارزیابی گزینه ها
طرح نهایی


این فایل با فرمت پاورپوینت در حجم 16 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت میدان سرخ روسیه

پاورپوینت میدان سرخ روسیه

پاورپوینت میدان سرخ روسیه

توضیحات:
فایل پاورپوینت میدان سرخ روسیه،در حجم 35 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
میدان سرخ مسکو در ضلع شرقی دژ تاریخی مسکو و محل اقامت رئیس‌جمهور روسیه، کاخ کرملین، قرارگرفته است. هیچ نقطه‌ای نمی‌تواند به زیبایی میدان سرخ، پهناوری جغرافیایی و عظمت تاریخی مسکو و روسیه را به رخ بکشد. میدان سرخ  قلب مسکو نیز نامیده می‌شود. این میدان از چهار طرف توسط کاخ کرملین، بازار بزرگ GUM، موزه تاریخ ملی، و کلیسای سنت باسیل احاطه‌شده است. آرامگاه لنین نیز در این میدان قرار دارد.
سرخ در فرهنگ مردم روسیه به معنای زیبا است و کلمه ­ی سرخ این میان اشتباهاً به کمونیست­ ها و یا آجرهای سرخ دیوارهای کرملین نسبت داده می شود.
و...

فهرست مطالب:
معرفی
تاریخچه میدان
مشخصات و ویژگیهای میدان
معمارمیدان و جاذبه های گردشگری
کاربری میدان سرخ مسکو
معماری و اماکن اطراف میدان
تصاویر زیبا از میدان به همراه توضیحات لاتین

این فایل با فرمت پاورپوینت در 35 اسلاید قابل ویرایش و تعداد زیادی تصاویر تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت لاتین میدان سرخ روسیه(8اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت موزه هنرهای معاصر تهران

پاورپوینت موزه هنرهای معاصر تهران

پاورپوینت موزه هنرهای معاصر تهران

توضیحات:

فایل پاورپوینت معرفی موزه هنرهای معاصر تهران، در حجم 31 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

ساختمان موزه هنرهای معاصر تهران به مثابه اثری هنری است که هنر معاصر ایران وبخشی از تاریخ هنر مدرن جهان را نمایندگی می کند.
ساختمان موزه ،که یکی از نمونه‌های با ارزش و کم همتای معماری نوین، با الهام از معماری سنتی ایران و مفاهیم فلسفی آن بنا شده است‌ . طراحی معماری این بنا به دست کامران دیبا انجام گرفته است‌ .هشتی‌چهارسو، معبر ، و گذرگاه جمله عناصر چشم‌نوازی هستند که بازدیدکنندگان هنر دوست را به تأمل در هنر و فرهنگ ایران زمین وا می‌دارند.

فهرست مطالب:
فضای موزه
معماری موزه
موقعیت موزه
اقلیم
باغ مجسمه
سینماتک
سازمان موزه
گالری ها
کتابخانه تخصصی هنری
فروشگاه کتاب
رستوران

این فایل با فرمت پاورپوینت در31اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت موزه گوگنهایم

پاورپوینت موزه گوگنهایم

پاورپوینت موزه گوگنهایم

توضیحات:

فایل پاورپوینت بررسی و معرفی موزه گوگنهایم بیلبائو  و موزه گوگنهایم نیویورک،در حجم 68 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

موزه سلیمان رابرت گوگنهایم نیویورک از موزه‌های مشهور شهر نیویورک است. موزه در منهتن در کرانه شمال شرقی مرکز شهر قرار دارد.
این موزه که در ۱۹۳۷ میلادی افتتاح گردید توسط معمار بزرگ آمریکایی فرانک لوید رایت طراحی گردید.
جلال آل احمد این موزه را اینگونه توصیف می‌کند:
«موزه راحتی بود و دلباز و خسته نکننده و بوی نانگرفته. و خلا مدام دم دست و همه چیز به جای خود. و مارپیچ و دایره‌ای در بالا پهن و در پایین باریک شونده، عین دوکی، از راس پهن تر بر زمین و مضافاتش همه با هم جور. مثلاً آسانسورش بجای مربع یا مستطیل، نیمدایره بود و قوس مانند. و جمعاً خوب بود.»
Guggenheim Museum Bilbao) موزه گوگنهایم بیلبائو از معروف ترین موزه‌های جهان و در اسپانیا می‌باشد. این بنا در شهر بیلبائو واقع است.این موزه در ۱۹۹۷ تکمیل شد و معمار آن فرانک گهری نام انگلیسی بوده است. موزه متعلق به  بنیاد سلیمان ر. گوگنهایم است
گوگنهایم بیلبائو یکی از چند موزه متعلق به بنیاد گوگنهایم نیویورک است . که موزه و نمایشگاه دائمی شامل آثار هنرمندان اسپانیایی و بین المللی است.این موزه دارای شکل خاص و عجیب به صوت منحنی هایی مختلف طراحی شده است که در نوع خود یکی از بهترین طراحی های ساختمان در جهان است . منحنی های در ساختمان به ظاهر تصادفی طراحی شده اند ، که معمار این بنا اعلام کرده بود که بدلیل بازتاب نور به این شکل طراحی شده است .
وقتی در سال ۱۹۹۷ این موزه به روی عموم مردم باز شد به دلیل سبک طراحی خاص خود سر و صدا زیادی در جهان به عنوان یک ساختمان تماشایی در جهان به پا کرد . و Philip Johnson یکی از معماران برجسته گفت که : ” این یکی از بهترین و زیباترین ساختمان ها در زمان ماست ” شکل اصلی این بنا شبیه یک کشتی است که شیشه های بکار رفته در این بنا شبیه فلس ماهی است که بازتاب نور را بدلیل وجود درخشندگی تیتانیوم در این بنا است .

این محصول شامل دو فایل پاورپوینت 47+21 اسلاید قابل ویرایش می باشد.

هدیه محصول
فایل Wordرساله در مورد موزه (136 صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مـــوزه ايـران باســـــتان (مــــوزه ملي ايــران )

پاورپوینت مـــوزه ايـران باســـــتان (مــــوزه ملي ايــران )

پاورپوینت مـــوزه ايـران باســـــتان (مــــوزه ملي ايــران )

توضیحات:
فایل پاورپوینت مـــوزه ايـران باســـــتان (مــــوزه ملي ايــران )،در حجم 47 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.


بخشی از متن:
معمار: آندره گدار

مكان: تهران - خيابان امام خميني – نبش سي تير

تاريخ ساخت : 1314

مساحت كل ساختمان : 2744 متر مربع

نمايانگر عصر ساساني


موزه ملي ايران مجموعه اي از گنجينه آثار تاريخي و پيش از تاريخ ايران است ، كه در تهران نبش خيابان سي تير قرار دارد . اين موزه شامل دو ساختمان مجزا به نامهاي موزه ايران باستان با تاريخ گشايش 1316 و موزه دوره اسلامي با تاريخ گشايش 1375 مي باشد.

همچنين از آنجا كه ايران تصميم گرفته بود تا موزه و كتابخانه ملي تاسيس نمايد ، لذا امتياز طراحي و اجراي آن به فرانسويان داده شد. به همين منظور آندره گدار مهندس فرانسوي در سال 1308
خورشيدي 1929 ميلادي براي تاسيس موزه و كتابخانه به ايران آمد و رسما كار خود را شروع كرد .


فهرست مطالب:
مشخصات موزه ايـران باســـــتان (مــــوزه ملي ايــران )
معرفی موزه ملي ايران
سبک نما و سردر ورودی موزه
تاریخچه
امکانات
ویترین ها
موزه ملی ایران نماد فرهنگ و هنر
انتخاب محل
طرح ساختمان
کانسپت
نور در موزه
نمونه اشياي در موزه
اضلاع تالار
نقشه ها


این فایل با فرمت پاورپوینت در 47 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت موزه تاریخ هلوکاست(15 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت شناخت مواد و مصالح ساختمانی

پاورپوینت شناخت مواد و مصالح ساختمانی

پاورپوینت شناخت مواد و مصالح ساختمانی

توضیحات:
فایل پاورپوینت شناخت مواد و مصالح ساختمانی ،در حجم 99 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

در این فایل به بررسی و تحلیل چند نمونه از مواد و مصالح مورد استفاده در رشته عمران بخصوص ساختمان سازی پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
خاک
شن و ماسه
قیر
سنگ
چوب
شیشه


این فایل با فرمت پاورپوینت در 99 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت پانل(36 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت اصول مهندسی زلزله

پاورپوینت اصول مهندسی زلزله

پاورپوینت اصول مهندسی زلزله

توضیحات:
فایل پاورپوینت اصول مهندسی زلزله،در حجم 124 اسلاید ،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
در نظریه زمین ساخت صفحه ای بالاترین قسمت زمین به دو لایه با ویژگیهای تغییر شکلی متفاوتی تقسیم شده است. لایه صلب بالایی بنام لیتوسفر( سنگ کره) حدود 100km در زیر قاره ها و 50km در زیر اقیانوسها ضخامت دارد که شامل سنگهای پیوسته کراست و قسمت بالایی پوسته mantle می باشد. لایه پایینی بنام مذاب کره تا عمق 700km ادامه دارد و در آن سنگهای گوشته کمتر شکننده هستند یعنی در مقایسه با سنگ کوه تغییر شکل پذیر هستند.
لایه صلب سنگ کره به تعدادی صفحه اصلی با شکلهایی بی قاعده و تعداد زیادی صفحه ثانویه (فرعی) شکسته شده است. صفحه های سسنگ کره ساکن نیستند. بر عکس با الگوی پیچیده و با سرعتی حدود 2~10cm/year بر روی سنگهای نرم گوشته شناورند. این ایده در سال 1912 توسط یک دانشمند آلمانی بنام ونگر بیان شد.
علل وقوع زمین لزره:
1- زمین لرزه های تکتونیکی
2- انبساط پذیری سنگهای پوسته ای
3- انفجارها
4- زمین لرزه های آتشفشانی
5- زمین لرزه های فرو ریزشی
6- زمین لرزه های ناشی از مخازن بزرگ
و...

فهرست مطالب:
زلزله شناسی مهندسی
نظریه زمین ساخت صفحه ( علل وقوع زمین لرزه)
علل وقوع زمین لزره
انواع گسلها
امواج لرزه ای
بیان کمی زمین لرزه
حرکت زمین بر اثر زلزله و طیفهای پاسخ
تخریب زلزله ها با بزرگی مختلف
پارامترهای اساسی مهندسی زلزله
تاثیر نوع خاک بر امواج زلزله
مکانیزم های آسیب رسانی زلزله
رابطه شتاب ماکزیمم زمین با فصله از مرکز زلزله
روشهای محاسبه دوره حرکت شدید یک شتابنگاشت
بررسی محتوای بسامدی حرکت زمین
معادله حرکت سیستم یکدرجه آزادی
عوامل موثر در حرکت زمین
دینامیک سازه ها
انواع ارتعاشات 
درجات آزادی 
سختی و میرایی
معادله حرکت یک سیستم یک درجه آزادی 
ارتعاش آزاد دستگاه های یک درجه آزادی فاقد میرائی 
ارتعاش آزاد دستگاه یک درجه آزادی توام با میرائی 
تحلیل دینامیکی دستگاه های چند درجه آزادی 
تواتر زاویه ای ارتعاش و مودهای وابسته 
رابطه تعامد مودها 
روش آنالیز مودال جهت تحلیل سازه های چند درجه آزادی 
روش طیفی (شبه دینامیکی) تحلیل سازه ها در برابر زلزله 
طیف پاسخ دستگاههای خطی
روش طیف
مراجع


این فایل با فرمت پاورپوینت در 124 اسلاید کامل و جامع تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل پاورپوینت لاتین جداسازها(27 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت منظر عینی محور نجارکلا

پاورپوینت منظر عینی محور نجارکلا

پاورپوینت منظر عینی محور نجارکلا

توضیحات:
فایل پاورپوینت منظر عینی محور نجارکلا(روش های طراحی شهری)،در حجم 50 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

در این فایل به بررسی و تحلیل روش های طراحی شهری،منظر عینی محور نجارکلا پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
عکس های هوایی
نقشه نولی
رویکرد سنتی
عکس پانوراما از محور نجارکلا 
خط آسمان ضلغ شرقی
خطوط عمودی و افقی
خط آسمان ضلغ غربی
تناسبات و شکل بازشوها
خطوط عمودی و افقی
الگوهای شناسایی شده
الگوی پیشنهادی
رویکرد مشارکتی
دید متوالی از محور 
بررسی عناصر و متغیرها در سکانس 1
بررسی نشانه های فضایی در سکانس 1
بررسی عناصر ساختاری
بررسی نظم دهی
دید متوالی از محور 
بررسی عناصر و متغیرها در سکانس 2
بررسی نشانه های فضایی در سکانس 2
بررسی عناصر ساختاری
بررسی نظم دهی
راهکارها

این فایل با فرمت پاورپوینت در 50 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مبلمان شهری (19اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت معماری منظر

پاورپوینت معماری منظر

پاورپوینت معماری منظر

توضیحات:
فایل پاورپوینت معماری منظر،در حجم 34 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
واژه های معادل معماری منظر در زبان انگلیسیlandscape است.
land واژه آنگلاساکسون به معنای سرزمین و scape واژه لاتین به معنای نگاه به دور است.
یا سرزمینی که از دور دست در برابر دید قرار میگیرد که در فارسی ما به آن چشم انداز میگوییم اما منظر مصطلح شده است.

ادراک منظر دو مرحله دارد:
1: ادراکی بی واسطه و کاملا حسی
2: ادراک معقولی است که از طریق رمز گشایی عناصر منظر رخ می دهد.

معماری منظر با هدف ساماندهی مطبوع محیط، به طراحی عرصه های باز و فضاهای بیرونی می پردازد.
طبیعت، شکل دهنده به معماری منظر است و به عنوان محیطی به منظور ایجاد آرامش در زندگی روحی انسان ها طراحی میگردد. به طور کلی اهداف معماری منظر عبارت اند از:
1: زیبا سازی فضا
2: آرام بخشی فضا
3: خوانایی منظر
4: اهداف عملکردی

فهرست مطالب:
تاریخچه
ادراک منظر
اهداف معماری منظر
الگوهای زاویه دار
تقارن
الگوی شبکه ای همگرا
الگو دایره
دایره بر دایره ها
دایره های هم مرکز شعاعی
الگوی دارای پیچ و خم
الگو های آمیبی(غیر هندسی)
الگوی خطوط نامنظم
خوشه بندی و پراکندگی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 34 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل word معماری رنسانس(7صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آتش سوزی در کارگاه ساختمانی در مشهد

پاورپوینت آتش سوزی در کارگاه ساختمانی در مشهد

پاورپوینت آتش سوزی در کارگاه ساختمانی در مشهد

توضیحات:
پاورپوینت آتش سوزی در کارگاه ساختمانی در مشهد،در حجم 31 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
سبک سازی، به چه قیمت؟

تكنولوژی قالب ماندگارسیستمی نوین و مورد تائید مركز تحقیقات و مسكن می باشد كه از نظرسازه‌ای مبتنی بر دیوارهای باربر بتنی با ضریب رفتار 5 و سقف های تیرچه و بلوك است.

در این روش از ورق های پلی استایرن به عنوان قالب استفاده شده و بعد از آرماتوربندی بتن بین دو ورق پلی استایرن مهار شده به یكدیگر، بتن ریخته شده و این قالب تا انتها باقی مانده و نهایتا با نماسازی پوشیده می‌گردد.

در سقف نیز بلوك و فوندوله پیوسته و از نوع پلی استایرن می باشد كه با ورقهای نازك فولادی تقویت شده است.
و...

فهرست مطالب:
سبک سازی، به چه قیمت؟
علت گستردگی آتش
تصاویر بدون تغسیر از فاجعه
این فایل با فرمت پاورپوینت در 31 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:

فایل پاورپوینت ضوابط مکانیابی ایستگاههای آتش نشانی شهری

(20 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت روستای وادان دماوند

پاورپوینت روستای وادان دماوند

پاورپوینت روستای وادان دماوند

توضیحات:
فایل پاورپوینت روستای وادان دماوند ، در حجم 35 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

 


بخشی از متن:
روستای وادان در طول جغرافیایی 52 درجه و 9 دقیقه و عرض جغرافیایی 35 درجه و 36 دقیقه و در ارتفاع متوسط 1880 از سطح دریا واقع شده است.
بررسی موقعیت نسبی روستای وادان نشان می دهد این آبادی از شمال به شهر آبسرد و روستای اهران و بیدک و از جنوب به شهر کیلان و روستای کوهان و از غرب به روستای دلی محدود می شود.
بررسی فاصله روستا از نقاط مهم سکونتگاهی مجاور نشان می دهد روستا از دماوند 35 کیلومتر، از نزدیک ترین شهر(آبسرد) 4 کیلومتر فاصله دارد.
به لحاظ موقعیت جغرافیایی روستا در موقعیت کوهستانی دامنه ای واقع شده است.
شکل استقرار آن به صورت متراکم دارای تابستان های گرم و خشک و زمستان های سرد می باشد.
روستای وادان علی‌رغم گستردگی آن از نظر جمعیتی و جغرافیایی محدود به طوایف زیر می‌باشد :
طایفه معصوم علی (معصومی،مطلبی و میرزایی)
طایفه محمد قاسم (مرزبانی و جدیدی)
طایفه کربلایی ابراهیم (ابراهیمی، آسیابانی و حاج نور محمدی)
طایفه آخوند (کاظمی، ملامحمدی، یونسی)
طایفه یدالله ایها(ستاری و جمشیدی وفروغی و رجبعلی )
طایفه خراسانی (نور محمد بیک، خراسانی، ترقی، طرقی)
و...

 

فهرست مطالب:
پیشینه و زمینه
تقسیمات سیاسی
موقعیت مطلق
موقعیت نسبی
موقعیت جغرافیایی
قومیت ها
زبان
نوع روستا
تحصیلات
پیشینه تاریخی
محله های روستا
مشکلات روستا از نظر ساکنین
مشکلات اجتماعی
مشکلات اقتصادی
مشکلات کالبدی-محیطی
پروژه های عمرانی مورد نیاز روستا
ویژگی های اقلیمی
بارش
دما
رطوبت
گونه های جانوری
بررسی تامین منابع آب
آب آشامیدنی
آب کشاورزی
موانع گسترش روستا
بررسی های اجتماعی روستا
ساختار سنی و جنسی
جمعیت فعال، شاغل و بیکار
بررسی های اقتصادی
تولیدات کشاورزی
کیفیت ابنیه روستا
بررسی نمونه هایی از خانه ها
توزیع خدمات زیربنایی
کاربری فضاهای موجود
مالکیت اراضی
اولویت بندی برنامه های پیشنهادی
منابع

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 35 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

 

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت روستای درّه(22 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت نمونه های خارجی سفارت خانه

پاورپوینت نمونه های خارجی سفارت خانه

پاورپوینت نمونه های خارجی سفارت خانه

توضیحات:
فایل پاورپوینت نمونه های خارجی سفارت خانه،در حجم 31 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
ساختمان سفارت چین در بریتانیا
سفارت چین در بریتانیا در 49/51 محل پورتلند واقع شده است.
این ساختمان در اصل در سال 1785 ساخته شد، همکاری طراحی شده توسط رابرت آدام و برادرش جیمز آدام، دو تن از معماران مشهور بریتانیایی است.
جبهه ورودی
در سال 1972 رابطه دیپلماتیک میان چین و بریتانیا دوباره برقرار شد و در سال 1973 به درخواست مقامات چینی ساختمان قدیمی تخریب و ساختمان جدید بنا گردید پس از مشاوره توافق گردید که کل ساختمان تخریب و نمای قبلی در ساختمان جدید حفظ شود.

فهرست مطالب:
ساختمان سفارت چین در بریتانیا
فلیکس کلاوس وکین کان 
سفارت هلند ، ماپوتو ، موزامبیک
کولهاوس
سفارت هلند ، برلین ، آلمان

این فایل با فرمت پاورپوینت در 31 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت سد علی آباد

پاورپوینت سد علی آباد

پاورپوینت سد علی آباد

توضیحات:
فایل پاورپوینت سد علی آباد ،در حجم 31 اسلاید قابل ویرایش و عمدتا تصویر،همراه با یک هدیه ویژه.


بخشی از متن:
دراستان همیشه سرسبز گلستان ودرشهرستان علی آباد کتول در کنار جنگل زیبای کبودوالعلاوه بر اینکه آبشار معروف خزه ای جهان به نام آبشار کبودوال خودنمایی می کند این بار دریک فضایی گردشگری وطبیعی ودیدنی سدی به نام سد کبودوال افتتاح وبه بهره برداری رسیده که بسیار جالب ودیدنی است که این سد تقریبادرانتهای کمربندی قدیم درمسیر گرگان به مشهدودرفاصله1.5کیلومتری جنوب علی آباد وجوددارد.

روند ساخت سد بصورت تصویری و کامل ارائه شده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
مشخصات سد
موقعیت جغرافیایی سد
روند تصویری کامل ساخت سد


این فایل با فرمت پاورپوینت در 31 اسلاید قابل ویرایش و عمدتا تصویر تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل پاورپوینت انواع سد و سرریز (35 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت سيستم پانل پيش ساخته سبك سه بعدی

پاورپوینت سيستم پانل پيش ساخته سبك سه بعدی

پاورپوینت سيستم پانل پيش ساخته سبك سه بعدی

توضیحات:
فایل پاورپوینت سيستم پانل پيش ساخته سبك سه بعدی (3D PANEL)،در حجم 132 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
پانل سه بعدی یا بتن ساندویچی ده‌ها سال است که صنعت ساختمان سازی در کشورهای پیشرفته از حالت سنتی خارج و روند صنعتی به خود گرفته است، از تبعات این تحول ویژگی‌هایی همچون سبکی، مقاومت، یکپارچگی، عایق بودن، سرعت در نصب، سهولت در اجرا و… است که فرایند تولید استاندارد و ایمن را کامل می‌کند.

به طور كلي ابعاد و مشخصات يك پانل استاندارد به شرح زير مي باشد :
عرض : 1200 ‌ميليمتر
طول :6000ميليمتر
وزن تقريبي : 6‌كيلوگرم بر متر مربع
ضخامت پلي استايرن : 100 ، 80 ، 60 ، 40 ميليمتر

انواع پانل:
1-غیرباربر
2-باربر
و...

فهرست مطالب:
پانل چیست؟
ابعاد و مشخصات
انواع پانل
مزاياي سيستم 3D panel
مراحل اجراي سيستم های 3D panel
نصب پانل هاي ديواري
اتصالات
اجراي بازشو ديوارها
نصب پانل هاي سقفي
اجراي تاسيسات
اجراي شات كريت ديوارها
بتن ريزي سقف و شات زير آن
اجراي سقف تيرچه بلوك
اجراي سيستم پله
معرفي پله هاي ساخت پايكار بنيان پانل
روش هاي تحليل و طراحي
نحوه رفتار و باربري المانها
روش تحلیل و طراحی
مدلسازی
طراحي معماري
مباني طراحي ديوار پانلي
طراحی سقف
طراحي سيستم 3D با ETABS

این فایل با فرمت پاورپوینت در 132 اسلاید قابل ویرایش به همراه تعداد زیادی تصاویر در هر بخش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD دیوار برشی (5 صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت سد شهریار

پاورپوینت سد شهریار

پاورپوینت سد شهریار

توضیحات:
فایل پاورپوینت بررسی و تحلیل سد شهریار،در حجم 115 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
کارفرما و مجری طرح :
شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

مشاور کارفرما و دستگاه نظارت :
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

پیمانکار :
مشارکت تابلیه – فرآب

تامین نیاز آبی کشاورزی و صنعتی گیلان به کمک سد سفید رود
تامین نیاز آبی 12000 هکتار از اراضی شهرستان میانه و محیط زیست
تولید 168 گیگاوات ساعت انرژی پیک و ثانویه در سال
کنترل سیلاب و ایجاد سیلاب های مصنوعی برای رسوب زدایی مخزن سد سفید رود

فهرست مطالب:
معرفی طرح و اهداف آن
طراحی و کنترل پایداری سد بتنی دو قوسی
مصالح، طرح اختلاط و تجهیزات تولید و اجرای بتن
کنترل کیفیت بتن
جت گروتینگ

این فایل با فرمت پاورپوینت در 115 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت انواع سد و سرریز (35 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت زندگینامه و آثار سانتیاگو کالاتراوا

پاورپوینت زندگینامه و آثار سانتیاگو کالاتراوا

پاورپوینت زندگینامه و آثار سانتیاگو کالاتراوا

توضیحات:
فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار سانتیاگو کالاتراوا ،در حجم 190 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
28/7/1951- تولد در بنیمامت والنسیای اسپانیا
1961-1956- مدرسه ابتدائی در والنسیا
1960-1959- شرکت در کلاس عصرانه هنر در تابستان
1968-1961- دبیرستان در والنسیا
1969-1968- مدرسه هنر در والنسیا
1973-1969- آموزش معماری در مدرسه
1973- آموزش دوره ای در دروس شهری
1979-1975- تحصیلات مهندسی راه و ساختمان در ETH زوریخ
1979- برنده جایزه auguste perret
1981-1979- جایزه دکتری درعلوم تکنیکی و استادیار در آموزشگاه برای ایستائی ساختمان و روشنائی آن در ETH
1981- تاسیس اولین دفتر معماری و عمران در زوریخ
1987- عضو BSA( فدراسیون معماران سوئیس ) – عضو آکادمی جهانی معماران
1988- جایزه هند برای شهر بارسلونا برای طرح پل بارسلونا
1988- جایزه IABS6 انجمن جهانی مهندسین سازه و پل سازی
معمار اسپانيايي متولد(1951) والنسيا.در رشته هاي مهندسي عمران و معماري تحصيل كرده و استاد ساخت پلهاي معلق مي باشد.او حدود 50 پل را در طول دهه اخير طراحي كرده است. هرچند كه اكثر اين پلها در مقياس عظيم مهندسي از نظر طول دهانه نيستند اما ساختار غير معمول اكثر آنها نظر انسان را به خود جلب مي كند.

فهرست مطالب:
بیو گرافی
معرفی کالاتراوا وافکار او
المپیک 2004 آتن
موزه هنر میلواکی
برج مخابراتی
شهر علم و هنر
ایستگاه نور
ابستگاه راه آهن استدل هافن
فرودگاه سوندیکا
ایستگاه لیون
اپرای تنریف
برج ترنینگ تورسو
برج مخروطی فورد ها
طراحی سقف
ایستگاه برلین
پل الامیو
برخی پل های طراحی شده توسط کالاتراوا
اسکیس های کالاتراوا
منابع


این فایل با فرمت پاورپوینت در 190 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت معرفی سانتیاگو کالاتراوا (27 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت سازه های نوین در معماری

پاورپوینت سازه های نوین در معماری

پاورپوینت سازه های نوین در معماری

توضیحات:

فایل پاورپوینت آشنایی با انواع سازه های نوین در معماری،در حجم 160 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

امروزه با پیشرفت علوم و فناوری، نیازها و خواسته‌های جدیدی در زمینه‌ی مهندسی سازه بروز نموده است. عامل زمان در ساخت سازه‌ها اهمیت دو چندان یافته و این امر گرایش به سازه‌های پیش‌ساخته را افزایش داده است. همچنین با افزایش جمعیت جوامع بشری، علاقه به داشتن فضاهای بزرگ بدون حضور ستون‌های میانی خواهان بسیاری پیدا کرده است. در این راستا از اوایل قرن حاضر تعدادی از متخصصین، مجذوب قابلیت‌های منحصر بفرد سازه‌های نوین گشته و پاسخ بسیاری از نیازهای جدید را در این سازه‌ها جسته‌اند و البته به نتایج بسیار مثبتی نیز دست یافته‌اند.

فهرست مطالب :
مقدمه
سازه های فضاکار
معرفی
اجزای تشکیل دهنده سازه های فضاکار
انواع سازه‌های فضاکار
مراحل اجرای سازه های فضاکار
روش های نصب
کاربردهای سازه‌های فضاکار
مزایای سازه‌های فضاکار
اتصالات رایج در سازه های فضاکار
سازه های چادری (پارچه ای کششی)
معرفی
دسته بندی کلی سازه های چادری
سازه های بادی
گنبدهای کابلی
سقف های چادري معلق
ویژگی های سازه های چادری
نمونه ای از مراحل اجرای یک سازه چادری
سازه های کابلی
تعریف کابل
دلایل استفاده از سازه کابلی
انواع سازه های کابلی
بزرگترین پل کابلی ایران
مرتفع ترین سازه کابلی جهان
سازه های کش بستی
معرفی
سازه های LSF
معرفی
مزایای سیستم LSF

این فایل با فرمت پاورپوینت در 160 اسلاید قابل ویرایش و بسیار جامع و کامل به همراه تعداد زیادی تصاویر در هر بخش تهیه شده است.

هدیه محصول
فایل Wordهمین محصول


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت طرح جامع (ساختاری) بندرعباس با رویکرد راهبردی

پاورپوینت طرح جامع (ساختاری) بندرعباس با رویکرد راهبردی

پاورپوینت طرح جامع (ساختاری) بندرعباس با رویکرد راهبردی

توضیحات: پاورپوینت طرح جامع (ساختاری) بندرعباس با رویکرد راهبردی ، در حجم 67 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه .

بخشی از متن:

طرحها و مطالعاتی که مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند:

1- طرح جامع شهر بندرعباس مصوب 1343سال 2- طرح جامع شهر بندرعباس مصوب سال 1363 3-طرح تفصیلی شهر بندرعباس مصوب سال 1369 4-طرح کالبدی ملی (نوار ساحلی شامل استانهای: بوشهر-هرمزگان) 5-طــرح بلند مدت توسعه استان هرمزگان1400سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان 6-بررسی روند تحولات توسعه و عمران در محدوده طرح (ازروی منابع و کتب مختلف) 7-بررسی تشکیلات و نهادهای موثر در توسعه و عمران محدوده طرح 8-پروژه ها واقدامات عمرانی بخشی و میان بخشی مصوب و اعتبارات آنها در محدوده طرح 9- پیش بینی جمعیت و اشتغال در برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی استان هرمزگان 10-بررسی و معرفی شاخصهای عمران شهری در مـناطق شهری استان هرمزگان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان فروردین 81) 11-اسناد غیر مصوب آمایش سرزمین (در سالهای 61-62 در استان تهیه شده است) 12-چشم انداز 20 ساله مصوب دفتر تشخیص مصلحت نظام محیط طبیعی: روندها و گرایش‌ها - تجاوز به حریم دریا، خور‌ها و ... - خاك‌برداری و كوه كنی از ارتفاعات واقع در شمال شهر به‌منظور احداث مسكن امکانات و فرصتها - مسطح بودن شهر که امکان ساخت وساز در آن را به راحتی میسر می‌سازد - وجود جاذبه‌های طبیعی متنوع در شهر ودر مجاورت آن و...

فهرست مطالب:

 

فرآیند گامها و مراحل تهیه طرح جامع (ساختاری) شهر بندرعباس

 

بررسی زمینه و پیشینه

 

محیط طبیعی و محیط انسان ساخت

 

کاربری وضع موجود بندر عباس

 

محیط اجتماعی و اقتصادی

 

کیفیت محیط شهری

 

محیط مدیریتی و اجرایی

 

ساختارهای وضع موجود

 

طرحها وبرنامههای اقتصادی

 

ظرفيتهاي توسعه

 

نقش های پیشنهادی شهر بندرعباس

 

چشم اندازها

 

طرح جامع (ساختاری) شهر بندرعباس با رویکرد راهبردی

 

محدوده و حریم شهر

 

ساختارهای پیشنهادی

 

جداول راهنمای شهری و تدوین اهداف

 

راهنمای طراحی شهری

 

تعيين و تدقيق محدودههاي نيازمند برنامهريزي و مداخلة هماهنگ

 

(طرحهاي تفصيـلي موضوعي و موضعي)

 

طرحهاي تفصيلي موضوعي

 

اسناد طرح جامع

 

نظارت و بازنگری

 

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 67 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

 

هدیه محصول: فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت روستای برسیان

پاورپوینت روستای برسیان

پاورپوینت روستای برسیان

توضیحات:
فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی روستای برسیان،در حجم 60 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

در این فایل به بررسی و تحلیل روستای برسیان (روستایی تاریخی از توابع بخش مرکزی شهرستان اصفهان ) پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
شناخت ویژگی های جغرافیایی و طبیعی روستای برسیان
- موقعیت روستا در تقسیمات سیاسی کشور
- دسترسی ها و همجواری ها(طول و عرض وارتفاع)
- جغرافیای طبیعی(توپوگرافی و پوشش گیاهی و...)
- مطالعات اقلیمی(دما و رطوبت و...)
شناخت ویژگی های تاریخی و فرهنگی روستای برسیان:
- تاریخچه
- وجه تسمیه
- سیر تطور تاریخی و مراحل گسترش روستا
- معرفی بناهای تاریخی
- مطالعات فرهنگی(آداب و رسوم و زبان و...)
شناخت ویژگی های جمعیتی و اجتماعی روستای برسیان:
- رشد جمعیت
- تعداد و بعد خانوار
- هرم سنی
- نسبت جنسی
- وضعیت سواد
شناخت ویژگی های اقتصادی روستای برسیان:
- حوزه نفوذ اقتصادی
- بررسی مشاغل و وضع درآمد
- محصولات
- درصد بیکاری
شناخت ویژگی های کالبدی روستای برسیان:
- کاربری اراضی موجود روستا
- بررسی سرانه های کاربری های موجود
- نظام محله بندی
- کیفیت ابنیه
- قدمت ابنیه
- مالکیت ابنیه
- درجه بندی معابر
- شیب معابر
- ابنیه با ارزش
- پروفیل طولی و عرضی
شناخت معماری روستای برسیان:
- بررسی نظام چیدمان ابنیه
- برداشت از بناهای روستا (سایت و پلان و...)
- تحلیل ویژگی های معماری بناهای روستا
- معرفی سازه و جزئیات معماری
جدولswot روستای برسیان
- بررسی قوت و فرصت وضعف و تهدید

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 60 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD آشناي باچند روستاي آذربايجان شرقي(19 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تحلیل و بررسی روستای کردان

پاورپوینت تحلیل و بررسی روستای کردان

پاورپوینت تحلیل و بررسی روستای کردان

توضیحات:
فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی روستای کردان،در حجم 61 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
روستا عبارت است از محدوده ای از فضای جغرافیایی که واحد اجتماعی کوچکی مرکب از تعدادی خانواده در آن تجمع یافته اند.
بیشتر فعالیت هایی که برای تأمین نیازمندی های زندگی خود انجام می دهند از طریق استفاده و بهره گیری از زمین و درون محیط مسکونی شان صورت می گیرد و اکثریت افراد به کشاورزی اشتغال دارند و شغل کشاورزی به عنوان اساس کار روستاییان قرار دارد.
از نظر تقسیمات کشوری ده ( روستا یا آبادی) در ایران کوچکترین واحد سکونتگاهی و اجتماعی سیاسی است.
مطابق سرشماری هایی که در کشور انجام می شود به نقاطی که کمتر از 5000 نفر جمعیت داشته باشد روستا گفته می شود.
روستای کردان در ارتفاع 1350متر از سطح دریا واقع شده است که از شمال با جاده کوهسار و برغان ،از غرب با اراضی سیف آباد و بانوصحرا ،از جنوب با اتوبان کرج -قزوین و از شرق با شهر کرج مجاور می باشد .
با شهرستان ساوجبلاغ حدود 15 و با شهر کرج حدود 22 کیلومتر فاصله دارد.

فهرست کلی مطالب:
مقدمه
بخش اول: موقعیت جغرافیایی
بخش دوم:عوامل فرهنگی و تاریخی روستای کردان
بخش سوم: عوامل اقتصادی روستای کردان
بخش چهارم: عوامل اجتماعی روستای کردان
بخش پنجم: شناخت کالبدی روستای کردان

این فایل با فرمت پاورپوینت در 61 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD آشناي باچند روستاي آذربايجان شرقي(19صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مقبره پیر عطا

پاورپوینت مقبره پیر عطا

پاورپوینت مقبره پیر عطا

توضیحات:
فایل پاورپوینت مقبره پیر عطا(مرمت مقبره پیر عطا)،در حجم 64 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
تهران كه امروزه تكیه بر جای شوش ، هگمتانه ، پاسارگاد و اصفهان زده تا دوره صفویان اهمیت چندانی نداشته است. اهمیت و آبادانی و رونق تهران از زمان دودمان صفوی آغاز گردید.
چون نیای بزرگ صفویان بنام سید حمزه در شهر ری مدفون بوده و هم به جهت وجود باغهای وسیع و آب گوارا و چنارهای بلند و زیبا، شاهان صفوی هر چند یک بار بدانجا روی می‌‌آوردند و بدین ترتیب تهران مورد توجه پادشاهان صفوی بویژه شاه تهماسب یکم واقع گردید و وی دستور ساختمان بارویی به دور شهر را داد که دارای چهار دروازه و ۱۱۴ برج به تعداد سوره‌های قرآن بود و برای بنای حصار شهر ازپنج منطقه داخل شهر خاکبرداری انجام شد که بعدها این پنج منطقه به چاله میدان ، چاله حصار ، گود زنبورك خانه ، گود فیل خانه ، گود دروازه محمدیه معروف شدند.
محله عودلاجان (بر گرفته از واژه عربی عودلاجان به معنی بازار عطر فروشان است) تشکیل می‌‌شد از خیابان جلیل آباد (خیام) کاخ گلستان تا ناصریه (ناصر خسرو) و حدود مسجد شاه و شمال بوذرجمهری شرقی و پامنار و جنوب خیابان چراغ برق (امیر کبیر) و میدان توپخانه، که محله کلیمیان و و زرتشتیان مقیم تهران بوده است. محله سنگلج که بخش اعظم و عمده آن را امروزه پارک شهر تشکیل می‌‌دهد، در گذشته یکی از مراکز مهم سیاسی بود و با اینکه در حال حاضر تقریباً از بین رفته ولی هنوز اشتهار تاریخی خود را از دست نداده است.
در میان عودلاجان و پامنار، در محله ای معروف به محله یهودی ها، در کوچه مشیرالخلوت ، بقعه‌ پیرعطا قرار دارد كه قدمت آن به بيش از دو قرن پيش و به زمان فتحعلى شاه قاجار باز مى‌گردد.
کوچه مشیرالخلوت که در شمال بنا واقع شده ، یکی از معابر قدیمی تهران است که در دوران صفویه بنا شده است.

فهرست مطالب:
فصل اول:شناخت بنا
تاریخچه تهران قدیم
محلات تهران
عودلاجان
مقبره پیر عطا
تاریخچه بنا
ورودی به حیاط
ورودی از کوچه به مقبره
حیاط
منزل خادم مقبره
مسجد
شبستان
ضریح
نقشه های معماری
فصل دوم:آسیب شناسی
آسیب شناسی سازه
آسیب شناسی بافت
آسیب شناسی عملکرد
آسیب شناسی تزیینات
فصل سوم:طرح مرمت
ترمیم ترک
حذف الحاقات نامتناسب
ترمیم و تکمیل

این فایل با فرمت پاورپوینت در 64 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت بنای عالی قاپوی اصفهان(23اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت معرفی نمونه ترمینال

پاورپوینت معرفی نمونه ترمینال

پاورپوینت معرفی نمونه ترمینال

توضیحات:

 فایل پاورپوینت بررسی و مطالعه چند نمونه ترمینال در ایران(ترمینال داخلی)،در حجم 66 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

در این فایل به آشنایی با چند نمونه ترمینال مسافربری در ایران پرداخته شده است.

پايانه مسافربری صفه واقع در جنوب اصفهان ابتدای جاده اصفهان- شيراز به مساحت 000/100 مترمربع و 000/12 مترمربع زيربنا و 000/0 3مترمربع فضای سبز تاريخ افتتاح خرداد 1373.  

سرويس دهی به شهرهای اصفهان و اکثر نقاط کشور و روزانه حدود 9000 تا 9500 نفر از اين پايانه جهت مسافرت استفاده می نمايند و روزانه تعداد ورودی وخروجی ترمینال( اتوبوس و سواری) میانگین 550 دستگاه وارد وخارج می شود. اکنون به علت ساخت مترو محدوده ای از پایانه را دچار مشکل کرده که گروه نتیجه بررسی ها و مشاهدات را بر مبنای قبل از ساخت پایانه کرده است.

و... فهرست ترمینال های مورد مطالعه به شرح زیر می باشد:

ترمینال صفه اصفهان

ترمینال کاوه اصفهان

ترمینال TWA

ترمینال بیهقی تهران (آرژانتین)

ترمینال جنوب تهران


این فایل با فرمت پاورپوینت در 66 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


هدیه محصول فایل پاورپوینت حمل و نقل شهری مادرید


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مطالعات طراحی مجتمع مسکونی

پاورپوینت مطالعات طراحی مجتمع مسکونی

پاورپوینت مطالعات طراحی مجتمع مسکونی

توضیحات:
فایل پاورپوینت مطالعات طراحی مجتمع مسکونی،طراحی معماری
(5)، در حجم 51 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
با توجه به نیاز بشر به حفظ امنیت و توانایی بیشتر برقراری امنیت توسط نیروهای جمعی به نسبت نیروهای فردی، انسانها زندگی به صورت گروهی را تا آنجا که به حریم خصوصی شان لطمه وارد نکند دوست دارند.

وجود مجتمع های مسکونی این امکان را به مخاطبان می دهد تا از امکانات بیشتر و بهتری بهره گیرند.(مثل فضاهای خدماتی و تفریحی و...)
کمتر شدن هزینه ها با توجه به تقسیم آنها بین تعداد خانوار بیشتر.

امکان لذت بردن از زندگی جمعی در کنار حریم خصوصی.

در طراحی مجموعه مسکونی باید  در نظر داشت که محیط مسکونی به محل تردد اتومبیل مبدل نشود.

پیش از بررسی استاندارها و ضوابط در طراحی مجتمع های مسکونی ،ابتدا به تعریف فضاهای معماری وانواع آن می پردازیم.
مقصود از فضا مکانی است که فعالیت مشخصی در آن انجام می گیرد.
و...

فهرست مطالب:
علت ایجاد مجتمع های مسکونی
تعریف فضا
بررسی انواع فضا در مجتمع مسکونی
ابعاد الزامی در داخل بنا
الزامات تامین نور در فضاها
طراحی مجتمع های مسکونی
الگوی خانه سازی به صورت مجتمع
ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی
انواع مختلف همجواری واحدهای مسکونی
جهت و فاصله بین ساختمانها
فاصله محرمیت
آفتاب گیری فضاهای بیرون ساختمان
جهت گیری پنجره ها
روابط بین واحدهای مسکونی
پارکینگ
تاثیرات فضای سبز و محوطه سازی برمجتمع مسکونی
نتایج به دست آمده از مطالعات
جدول اعداد نسبی فضاها در یک واحد مسکونی
مجتمع مسکونی rokko

این فایل با فرمت پاورپوینت در 51 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD مطالعات مجتمع مسکونی(8صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت طرح آماده سازي زمین و نمونه موردی طراحی اراضی زکریا

پاورپوینت طرح آماده سازي زمین و نمونه موردی طراحی اراضی زکریا

پاورپوینت طرح آماده سازي زمین و نمونه موردی طراحی اراضی زکریا

توضیحات:
فایل پاورپوینت طرح آماده سازي زمین و نمونه موردی طراحی اراضی زکریا،در حجم 45 اسلاید ،همراه با یک هدیه ویژه.

در این فایل به بررسی و تحلیل طرح آماده سازی زمین و بصورت نمونه موردی طراحی اراضی زکریا پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
طرح آماده سازی زمین
تعریف
محتوا
اهداف
مراحل آماده سازی
ارائه طرح
نقشه کلان محله و شریانهای اطراف
موقعیت محدوده در مقیاس کلان
موقعیت محدوده مورد بررسی در طرح جامع مشهد
معرفی محلات و شهرک های پیرامونی محدوده مورد بررسی
شبکه بندی شریانهای اطراف
ضوابط و مقررات
جدول مربوط به سرانه های طرح تفضیلی ذکریا 2
نقشه های نهایی
بررسی پلاک ها
سلسله مراتب فضایی
نقشه کاربری پیشنهادی
دید پرنده از سایت
نقشه سه بعدی طبقات
طراحی
طراحی مرکز محله
موقعیت مرکز محله و واحدهای همسایگی
رفتارها(الگوهای فعالیتی)
نفوذپذیری
دید سه بعدی
جمع بندی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 45 اسلاید تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت آماده سازی و تفکیک زمین(31 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت طرح مرمت و احیای مجموعه تاریخی مسعودیه تهران

پاورپوینت طرح مرمت و احیای مجموعه تاریخی مسعودیه تهران

پاورپوینت طرح مرمت و احیای مجموعه تاریخی مسعودیه تهران

توضیحات:

 فایل پاورپوینت مطالعه طرح مرمت و احیای مجموعه تاریخی مسعودیه تهران،در حجم 48 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

در این فایل به بررسی و مطالعه طرح مرمت و احیای مجموعه تاریخی مسعودیه تهران پرداخته شده است.

بطورکلی مطالعات تاریخی این مجموعه در 4 بخش گردآوری شده است.

فهرست مطالب :
بخش اول:بررسی نقشه های تاریخی تهران
بخش دوم:بررسی دوره بندی ساخت عمارت های مجموعه مسعودیه
بخش سوم: عکس های تاریخی مجموعه تاریخی مسعودیه
بخش چهارم:تغییرات اعمال شده در مجموعه مسعودیه در دوره معاصر

این فایل با فرمت پاورپوینت در 48 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول
فایل پاورپوینت تصویری مرمت روستای دره(22 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت اصول طراحی مسیر پیاده

پاورپوینت اصول طراحی مسیر پیاده

پاورپوینت اصول طراحی مسیر پیاده

توضیحات:
فایل پاورپوینت اصول طراحی مسیرپیاده،در حجم 34 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
اصول طراحی:
1- توجه کافي به مکانيابي يک محدوده پياده براساس حداکثر ارتباط با بافت محله
2- ايجاد تسهيلات لازم در اطراف پياده راه جهت جلوگيري از اخلال در حرکت سواره
3- به حداکثر رساندن تنوع کاربريها در محدوده پياده و با رعايت اصل سازگاري
 4- توجه به مقياس انساني در کليه مراحل مکانيابي و طراحي و در تمامي جزييات
5- حداکثر استفاده از گياهان، آب و عناصر و مصالح طبيعي در بهسازي و مبلمان پيشنهادي
6- حفاظت از بناهاي باارزش تاريخي در پياده راه و يا توسعه محدوده هاي پياده حول اين ابنيه 
7- توجه به چشم اندازهاي طبيعي و مصنوعي و بويژه دورمنظر انتهايي در محدوده پياده  
- تمرکز بيشتر بر ايجاد و توسعه پياده راه ها در محلات شکل گرفته تا مناطق شهري نوساز
9- استفاده از مواد و مصالح بومي و همساز با اقليم در جزييات مصنوع پياده راه
10- طراحي اجزاي محدوده پياده جهت استفاده بهينه از نور طبيعي با توجه به نوع اقليم
11- طراحي بدنه هاي پياده راه همساز با بناهاي همجوار و خط آسمان و اقليم و تغييرات آن
12- توجه به زيرساختهاي موجود با درنظر گرفتن توسعه هاي آتي و چشم اندازهاي بصري
13- توجه به الگوها و روشهاي رايج ساخت و ساز در بافت موجود و پيراموني پياده راه
14- رعايت نقطه نظرات اکثريت کاربران محدوده از طريق نظرسنجي و مشارکت دادن آنان

John J. Fruin ، دکترا و یک متخصص در تجزیه و تحلیل ترافیک عابر پیاده و طراحی جریان پیاده است.
او مشاور در طراحی و تجزیه و تحلیل عناصر گردش در پایانه های حمل و نقل، ساختمان های بلند، و امکانات سرگرمی، بوده است.


فهرست مطالب:
بخش اول:اصول طراحي مسیرپياده براساس مباني توسعه پايدار
اصول طراحی
کپنهاگ(دانمارک)
نورویچ (انگلستان)
شهر جدید اوری
لادفانس
معبرپیاده
پل عابر پیاده هزاره
مرکز هنرهای نمایشی(ابوظبی)
بخش دوم: برنامه ریزی و طراحی برای عابر پیاده
معرفی جان جی . فروین و آثار آن
تحلیل فروین -تکنیک پیاده رهواری
چکیده
اهداف
فرآیند و کیفیت ها برای طراحی سیستم پیاده از نظر فروین
نمونه موردی طراحی شده با روش فروین:London Bridge station
تکنیک فروین استفاده شده در نرم افزار GASبرای طراحی مسیر های پیاده مکان های شلوغ
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 34 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت پارک شهری(16اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی شیوه خراسانی

پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی شیوه خراسانی

پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی شیوه خراسانی

 

در این فایل به بررسی و معرفی معماری اسلامی شیوه خراسانی پرداخته شده است.

 

فهرست مطالب ارائه شده شامل موارد زیر می باشد:

شیوه های خراسانی

ویژگی ها

بناهای سبک خراسانی

فهرج یزد

تاریخ خانه دامغان

بررسی مساجد

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در91اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است و جهت ارائه در دروس رشته معماری مرتبط با این موضوع مناسب می باشد.

 

 

 

هدیه محصول:

 

فایل پاورپوینت فرانک لويد رايت و آثارش(14 اسلاید)

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آب در معماری

پاورپوینت آب در معماری

پاورپوینت آب در معماری

توضیحات:
فایل پاورپوینت آب در معماری،در حجم 76 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
بناها جدا کننده انسان از طبیعت و گویای قلمرو انسانی
آب در معماری پیوند دهنده انسان به طبیعت
استفاده از آب برای غنا بخشیدن به معماری
نقش تجریدی آب در معماری ایران
آب گذرگاهی برای ورود انسان به دنیایی دیگر
حضور مسالمت آمیز آب و آتش ( استعاره های متناقض )
نخستین مراسم آب در شهر دورانتاش
وجود سیستم آب رسانی و تصفیه آب در ایران باستان (ایلام و تخت جمشید )
گیریشمن : ترویج مناسک مذهبی آناهیتا از پاسارگاد

فهرست مطالب:
مبانی نظری معماری
پیشگفتار
موزه آب
تمدن آب در فرهنگ کهن ایران
احتیاج به خاک،اشتیاق به آب
آب در فرهنگ پیش از آریایی
آب،زندگی،جاودانگی
تاثیرآب
احترام به آب
آئین شستشو
شیوه های آبرسانی در تمدن اورارتوها
هنر معماری سنتی و نقش آن در مدیریت آب
آب انبار و نقش آن در اماکن مسکونی
حوضخانه های کاشان
آب درباغ ایرانی
آب و هنر در باغ
ابعاد تمثیلی آب و تقسیم هندسی باغ ایرانی
باغ ایرانی
باغ تمثیلی از بهشت
باغ آبی
باغ گلشن طبس
انعکاس آب
آب و رودخانه ها
اشکال آب در محیط
جلوه های عینی آب در معماری
جایگاه آب در پارک های شهری
اشکال استفاده از آب در معماری و شهرسازی
پیشینیه تاریخی مادیها و تقسیم آب زاینده رود
تعاریف
آب در بناهای دوره اسلامی
آب در مسجد
آب در شهر ایرانی از دیروز تا امروز
آب در ساختار شهر ايرانی قبل و بعد از اسلام
آب در دوره های مختلف
آب در تهران ناصری (شهر سبک تهران )
آب در شهر مدرنيزه ايرانی
آب در سيمای تهران امروز
آب در دستورالعمل های طراحی شهری
کلیسای آب
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 76 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD ضوابط طراحی موزه موسیقی(10صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بررسی ضوابط و استانداردهای طراحی موزه

پاورپوینت بررسی ضوابط و استانداردهای طراحی موزه

پاورپوینت بررسی ضوابط و استانداردهای طراحی موزه

توضیحات:
فایل پاورپوینت کامل مطالعه در مورد موزه،در حجم 216 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
تا كنون هیچ تعریف تئوری جامعی برای این كه مشخص كند موزه چگونه مكانی است ابراز نگردیده است، البته این بدان معنا نیست كه هیچ درك صحیحی از اینكه موزه چیست وجود نداشته باشد زیرا موزه‌هایی كه ساخته شده‌اند و طرحهایی كه بوسیله طراحان مختلف عرضه گشته‌اند هر كدام خود گویای این مطلب است كه موزه بدون تعریف خاصی بتواند بطورجامع درموردكلیه موزه‌ها صادق باشد می‌تواند بوجود آید و هر موزه‌ای شكل خاص خود را یافته و در دسترس عموم قرار گیرد .

تعریف لغوی موزه:
این واژه كه زبان لاتین و از كلمه موزن بوده و به معنی مجلس فرشتگان الهام‌فصل، مشتق شده است، توسط "گیوم" و در واژه‌نامه‌اش به نام، فرهنگ یونانی لاتین، به عنوان مكانی وقف شده به فرشتگان الهام‌فصل و مطالعه كه در آن آدمی به مقوله‌های اصیل می‌پردازد تعریف گشته است.
نام موزه از لغت فرانسوي Musee گرفته شده و به معناي مكاني است كه مجموعه بزرگي از آثار باستاني و صنعتي و چيزهاي گرانبها را در آن به معرض نمايش مي گذارند و دانشمندان و پژوهشگران و هنرمندان و علاقه مندان از آن استفاده مي كنند. كلمه موزه را فرانسويان از لغت يوناني گرفته اند. موزه نام تپه اي در آتن بوده است كه در آن عبادتگاهي براي موزه ها ساخته شده بود.
تاريخ تشكيل اولين موزه در ايران را بايد در گنجينه هاي گرانبهايي كه باستان شناسان به دست آورده اند، جستجو كرد. ايرانيان براي رهايي از آسيب بيگانگان گاهي گنجينه هاي گرانبهايي مانند كلوزر، كلماكره و مجموعه سفال ئ آبگينه گرگان را درون چاه ها و حفره ها پنهان مي كردند.
اولين بار به دستور ناصرالدين شاه قاجار در داخل سلطنتي كاخ گلستان، تالاري به موزه اختصاص يافت كه سپس همين مكان با ملحقاتي غني تر شد و به نام موزه " همايوني " گشايش يافت
يكي از مهمترين وظايف يك موزه برقرار كردن ارتباط فرهنگي بازديد كننده با شيئي به نمايش در آمده است. در حقيقت بايد كوشيد تا همان ارتباط وحسي را كه بين خالق يك اثر و خود وجود داشته به نوعي ديگر به بازديدكنندگان منتقل نمود كه اين امري دور از دسترس نيست.
موزه ها روزانه بازديد كنندگان زيادي در سنين مختلف با فرهنگ هاي گوناگون دارند، اگر با موزه آرايي سنجيده و راهنمايي مناسب ارزش تاريخي و هنري هر شيئي بر بيننده مشخص شود، يك شيئي سفالي ساده مربوط به هزاره اول پيش از ميلاد همانند يك تابلوي نقاشي معاصر جذاب و پر بيننده خواهد شد.


فهرست کلی مطالب:
مقدمه
فصل اول:شناخت طرح
فصل دوم:شناخت بستر طرح
فصل سوم:برنامه ریزی فیزیکی
فصل چهارم:مسائل تکمیلی در خصوص ساخت موزه
فصل پنجم:بررسی نمونه های داخلی و خارجی
منابع و مآخذ

این فایل با فرمت پاورپوینت در 216 اسلاید قابل ویرایش و بسیار جامع و کامل تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت موزه هنر ميلواكي(28اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مطالعات تطبیقی مدرسه داخلی و خارجی

پاورپوینت مطالعات تطبیقی مدرسه داخلی و خارجی

پاورپوینت مطالعات تطبیقی مدرسه داخلی و خارجی

توضیحات:

 فایل پاورپوینت مطالعات تطبیقی نمونه های آموزشی داخلی و خارجی،در حجم 76 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

اگر محیط آموزشی بخواهد زمینه ای ثمربخش برای نسل آینده باشد,ساختمانهایش می بایست خلاقانه باشند, نه تقلید شده. محیطی محرک برای آزاد کردن اندیشه و بیان خلائق.
"تمام مكان­هایی كه انسان برای تامین خواسته خود در فراگیری، از آنها استفاده می­كند مدرسه نام دارد و این مكان­ها، تنها برای یادگیری و آموختن عقاید و نظریات نمی­باشند بلكه برای فهم و ادراك دلایل وجود هر چیز و مناسبت­های دو جانبه و روابط بین انسان و طبیعت نیز مورد استفاده قرار می­گیرند."

فهرست مطالب :
مقدمه
توضیحاتی پیرامون فضاهای آموزشی
انتخاب جهت قرارگیری ساختمان
کاربری های سازگار و ناسازگار با فضاهای آموزشی
تاثیر تهویه در طراحی فضاهای آموزشی
سیاست ها و برنامه ریزی های مدرسه
بررسی نمونه های آموزشی خارجی
پلان ها
بررسی نمونه های آموزشی داخلی
تاریخ مدرسه سازی در ایران
ويژگي هاي فضاي معماري مدارس
مراحل تکوين مدارس از ديدگاه معماري
فضاهای مدارس قديم
چند نمونه از مدارس ایران
نمونه ها داخلی:
مدرسه هنرهای تجسمی کرج
دبیرستان نمونه دولتی فاتح
پلان و نما مدارس
نتیجه گیری

این فایل با فرمت پاورپوینت در 76اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول
فایل پاورپوینت استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی (26 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت عملکرد میراگر های جرمی تنظیم شده

پاورپوینت عملکرد میراگر های جرمی تنظیم شده

پاورپوینت عملکرد میراگر های جرمی تنظیم شده

میراگرهای جرمی تنظیم شده (Tuned Mass Dampers ) از جمله میراگرهايی می باشند که به صورت ساده شامل يک جرم و فنر بوده که در نقطه مناسبی بر روی سازه نصب می شوند.  
در هنگام ارتعاش سازه با ارتعاش در فاز مقابل موجب میرا شدن نوسانات آن می شوند. میراگرهای جرمی تنظیم شده به دلیل، عدو نیاز به تعمیر ونگهداری ويژه عدم نیاز به منبع انرژی خارجی و قابلیت بهره برداری دائمی برای کاهش پاسخ های دينامیکی سازه های بلند مرتبه تحت بارهای دينامیکی جانبی، بويژه باد، مورد توجه قرار گرفته اند.
دراين مطالعه يک مدل آزمايشگاهی با يک درجه آزادی به منظور بررسی تاثیرکاربرد میراگرهای جرمی تنظیم شده بر روی کاهش دامنه نوسانات سازه ها ،نحوه تنظیم جرم میراگر ساخته شده مورد استفاده قرار گرفته است .
در اين مدل، نوسانات سازه ومیراگردر هر لحظه توسط يک حسگر لیزری به رايانه منتقل شده و نمودار ارتعاشات آنها ترسیم می گردد.
با ترسیم نمودار ارتعاشات سازه و میراگر جرم بهینه میراگر تعیین ونشان داده شده است، که نمودار ارتعاشات میراگر در حالت تنظیم  شده با 90 درجه اختلاف فاز،مقادير حداکثر حداقل خود را تجربه نموده و ارتعاشات میراگر تنظیم شده نسبت به سازه اصلی در فاز مقابل قرار می گیرد.

 

فهرست مطالب ارائه شده شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

مبانی طراحی میراگرهای جرمی تنظیم شده

مشخصات مدل آزمایشگاهی

تاثیر میراگرهای جرمی تنظیم شده برکاهش ارتعاشات سازه ای

ارتعاش سازه اصلی و میراگر در فاز مقابل

نتیجه گیری

مراجع

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 23اسلاید تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت ملاتها،عملیات بنائی،نماسازی

پاورپوینت ملاتها،عملیات بنائی،نماسازی

پاورپوینت ملاتها،عملیات بنائی،نماسازی

توضیحات:
فایل پاورپوینت مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(ملاتها،عملیات بنائی،نماسازی)،در حجم 85 اسلاید،همراه با دو هدیه ویژه.

بخشی از متن:
ملاتهای قیری
ملات قیر از 5000 سال قبل ، در ساختمانهایی نظیر برج بابل به کار رفته است . امروزه ملات ماسه آسفالت را برای قشر رویه پیاده روسازی ها، پوشش محافظ قشر نم بندی بامها، پر کردن درز قطعات بتنی کف پارکینگها و پیاده روها و مانند اینها مصرف می کنند.
ساختن و مصرف ملاتها :
ساختن ملاتها، با وسایل دستی مانند بیل، کم چه و ماله و حتی دست در روی زمین یا داخل ظروف ملات سازی آهنی (اسلامبولی) یا پلاستیکی و روی تخته ملات به مقادیر کم صورت می گیرد، همچنین ممکن است در ساختن ملات از وسایل مکانیکی استفاده کرد . زمان اختلاط ملات ، حداقل 3 دقیقه و حداکثر 10 دقیقه خواهد بود.
و...

فهرست مطالب:
ملاتهای قیری
کاربرد و اجرا
ساختن و مصرف ملاتها :
انتخاب ملات برای کار در هوای سرد
انتخاب ملات برای کار در هوای گرم
ویژگی ملاتها، استانداردهای مربوط و آزمایش آنها
ویژگی ملاتها
آب نگهداری ملاتها
تاب فشاری ملاتها
اختلاط ملات و مصرف ملاتهای مانده (احیای ملاتها)
انطباق با مشخصات و استانداردها
عملیات بنایی
بنایی با سنگ
درجه حرارت محیط
ملات مصرفی
پیش بینی محل تأسیسات
توقف عملیات
بنایی با سنگ قواره شده (تراشیده)
بنایی با سنگ لاشه (لاشه چینی)
بنایی خشکه چین.
طاق سنگی
الف: کلیات
بندکشی کارهای سنگی
بنایی با آجر
مشخصات آجرهای مصرفی
عملیات بنایی با آجر (آجرچینی)
آماده سازی بستر پی
دیوارچینی
دیوارهای داخلی باربر
دیوارهای داخلی غیر باربر
کرسی چینی
اتصال دیوار با ستون فلزی
اتصال دیوار با ستون بتنی
کلاف افقی
دیوارچینی دوجداره
بنایی با بلوک
عملیات بنایی با بلوک
دیوار بلوکی مسلح
سقف سازی
کلیات
سقفهای آجری (طاق ضربی)
سقفهای بتنی درجا
سقفهای سبک
تیرچه ها
نماسازی
کلیات
انواع نماسازی
نماسازی با سنگ
نماسازی با سنگهای غیرمنظم
نماسازی با سنگهای منظم
نماسازی با سنگ پلاک (لوحه سنگ)
نماسازی با سنگ پلاک (لوحه سنگ)
اتکای جانبی
نماسازی با آجر(کلیات)
نماسازی با آجر گری
نماسازی با آجر تراش و آب ساب
نماسازی با آجر ماشینی
نماسازی با آجرهای تزئینی
مقابله با آلوئک و سفیدک در نمای آجری
نماسازی با استفاده از بتن نمایان
قالب فلزی
قالب چوبی
ماسه پاشی
تیشه داری
نمای بتنی الوان
نماسازی صنعتی
صفحات پیش ساخته بتنی
درز قطعات
درزپوشها
انواع رویه
نماسازی با شیشه
دیوارپوشهای پرده ای
نماسازی با مواد و مصالح مصنوعی
سایر نماسازیها

این فایل با فرمت پاورپوینت در 85 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD انواع وصله میلگردها و ترک های سطوح بتنی
(3+6صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت هنر و معماری اسلامی اسپانیا (قرطبه)

پاورپوینت هنر و معماری اسلامی اسپانیا (قرطبه)

پاورپوینت هنر و معماری اسلامی اسپانیا (قرطبه)

توضیحات:
فایل پاورپوینت هنر و معماری اسلامی اسپانیا (قرطبه) ،در حجم 20 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
فتح اندلس یا اسپانیای امروزی زمینه گسترش اسلام را به آن سوی مرزها فراهم ساخت.
مسجد جامع قرطبه یا مثکیه، در شهر قرطبه واقع در اندلس یا اسپانیای امروزی است. بنای این مسجد تقریباً دو قرن و نیم به طول انجامید. نام قدیم این مسجد «جامع حضرة» بود.
این مسجد در سال 786 میلادی توسط ((عبدالرحمن اول)) ساخته شد و بعد از تصرف مجدد شهر کوردوا توسط اسپانیایی ها به کلیسا تبدیل شد.

فهرست مطالب:
معرفی مسجد جامع قرطبه
موقعیت مکانی مسجد
بخش های مختلف مسجد
معماری مسجد
مناره مسجد
نور
تصاویر از مسجد

این فایل با فرمت پاورپوینت در 20 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت قبة الصخره(19 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت گرمایش جهانی زمین و تغییر اقلیم

پاورپوینت گرمایش جهانی زمین و تغییر اقلیم

پاورپوینت گرمایش جهانی زمین و تغییر اقلیم

توضیحات:
فایل پاورپوینت گرمایش جهانی زمین و تغییر اقلیم(تاثیر اقلیم بر معماری)،در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
اجزای سامانه اقلیم:
هوا کره
آب کره
یخ کره
سنگ کره
زیست کره
زمین کره آبی:
آبهای زمین بیش از 70 درصد سطح زمین
آب کره و یخ کره روی هم بیش از 80 درصد سطح زمین
پیل بزرگ آب کره
برهم کنش مستمر بین هوا کره و آب کره
تبادل جرم و انرژی
و...

فهرست مطالب:
اجزای سامانه اقلیم
زمین کره آبی
گرمایش هوا کره (جو)
گرم شدن کره زمین
رخدادهای فرین تحت گرمایش جهانی
علت گرمایش جهانی زمین
اسیدی شدن آب اقیانوس ها
چالشهای گرمایش کره زمین
گرمایش جهانی زمین
تشدید بلایای طبیعی در نتیجه تغییر اقلیم
نشانی هایی از تغییر اقلیم در ایران
اقدامات اصلاحی (سازگاری با اقلیم)
اقدامات اصلاحی(کاهش گازهای گلخانه ای)
تاثیر اقلیم در معماری

این فایل با فرمت پاورپوینت در 26 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
هدیه محصول:

فایل WORD اقلیم ومعماری(10 صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کنگره ی بولونیا

پاورپوینت کنگره ی بولونیا

پاورپوینت کنگره ی بولونیا

توضیحات:
فایل پاورپوینت آشنایی با محتوای کنگره ی بولونیا، در حجم 12 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
مساله آثار و ابنیه تاریخی و چگونگی رویارویی و برخورد با آنها ، چه به عنوان یادمان تاریخی و چه به عنوان مجموعه ها و بافت های تاریخی معنا دهنده یادمان ها ، از سالها پیش و بویژه یک قرن اخیر از اهمیت ویژه و روز افزونی برخوردار شده است .

این مساله نه به دلیل مدت زمان یا طول عمر و تاریخ آنها ، که به سبب ممتاز و برجسته بودن شان از دید توانایی  رسانش اندیشه ، از شخصی به شخص دیگر ، به سبب زیبا بودن ، به واسطه وابسته بودن به جریان زندگی و روش اندیشیدن مردمش ، به خاطر داشتن توانایی های ذاتی در بیدار کردن انگیزه های انسانی و معنوی و به سبب تنیده بودن ادبیات مردمی در تاروپود آثار و ابنیه تاریخی و به همراه داشتن نماد های آیینی – اعتقادی که در اندیشه های همان مردمان  نهفته است ، در لحظات  و موقعیت  های گوناگون از زندگی ایشان در سرزمین مورد بحث ، مساله ای بسیار مهم به نظر می رسد .

از آنجا که دو عامل فرهنگ عامه و مبانی حقوقی هر کشور ، تعیین کننده مسیر گسترش اندیشه و شیوه های عملی حفاظت و مرمت آثار باستانی و تاریخی بویژه شهر ها و محوطه های تاریخی می باشد ، از این رو می توان برخوردهای گوناگون حفاظتی و مرمتی را ، از کشوری تا کشور دیگر و از سرزمین تا سرزمینی دیگر ، انتظار داشت .
و...

فهرست مطالب:
مقدمه
قطع نامه ها و منشورها
کنگره بولونیا
اصول کنگره ی بولونیا در بافت های کهن
دسته بندی این کنگره
جمع بندی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 12 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مرمت از دیدگاه براندی(23 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کلیسای وانک جلفای اصفهان

پاورپوینت کلیسای وانک جلفای اصفهان

پاورپوینت کلیسای وانک جلفای اصفهان

توضیحات:
پاورپوینت کلیسای وانک جلفای اصفهان،در حجم 21 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
کلیسای وانک یا آمنا پرکیج نام کلیسایی است در محله جلفای اصفهان. این کلیسا از کلیساهای تاریخی ارمنیان اصفهان می‌باشد و در زمان شاه عباس دوم ساخته شده‌است. وانک در زبان ارمنی به معنی کلیسای جامع است.
 
ارامنه بعد از کوچ بزرگ یعنی در سال ۱۶۰۵ به دستور شاه عباس دوم به اصفهان آورده شدند. آنها از بدو ورود شروع به ساختن محل زندگی کردند و در وهلهٔ اول کلیساها را بنا کردند.


فهرست مطالب:
معرفی کلیسا
موقعیت کلیسا
ویژگیهای ساختمان
بزرگترين کليسای جلفا
ساختمان نماز خانه كليسا
ساختمان كليسا
قسمتهاي مختلف كليسا


این فایل با فرمت پاورپوینت در 21 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت معماری اسلامی در سرزمین مصر(48 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کاغذهای دیواری

پاورپوینت کاغذهای دیواری

پاورپوینت کاغذهای دیواری

توضیحات:
فایل پاورپوینت کاغذهای دیواری در ساختمان،در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
کاغذ دیواری متریالی است برای پوشش دادن دیوار های داخلی و همچنین طراحی داخلی در خانه ها ادارات و دیگر ساختمان ها استفاده می شود; کاغذدیواری انواع مختلف دارد (کاغذی، وینیل، پی وی سی، نانوون، فوم) که هر کدام از این کاغذدیواری ها کیفیت متفاوتی دارند.کاغذ دیواری ها می توانند ساده و یا طرح دار تولید شده باشند که این طرح ها دارای سبک کلاسیک،مدرن، اسپرت و ... نیز می باشند; این نوع کاغذدیواری ها به صورت رول محاسبه می شوند که هر رول ابعاد مشخصی دارند مانند عرض 53 سانتیمتر به طول 10 متر که 5 متر مربع،عرض 70 سانتیمتر به طول 10 متر که 7 متر مربع و یا 106 سانتیمتر به طول 15/5 متر که 16 متر مربع می باشند.

فهرست مطالب:
معرفی کاغذ دیواری
انتخاب کاغذ دیواری
تاریخچه کاغذ دیواری
زمان ورود کاغذ دیواری به ایران
تقسیم بندی کاغذ های دیواری
کاغذدیواری وینیلی
نصب کاغذ دیواری
کاغذ دیواری ضد زلزله
پیوستگی سنگ و آجر
چسبی خاص برای استفاده از کاغذ دیواری ضد زلزله
عملکرد کاغذ دیواری ضد زلزله

این فایل با فرمت پاورپوینت در 37 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD فوم پلی استایرن (4صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کاخ های زیبا و معروف در جهان

پاورپوینت کاخ های زیبا و معروف در جهان

پاورپوینت کاخ های زیبا و معروف در جهان

توضیحات:
فایل پاورپوینت کاخ های زیبا و معروف در جهان ،در حجم 42 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
اقامتگاه رسمی مکانی است که در آن رئیس دولت یا دیگر چهره های ارشد رسما اقامت دارند.

اغلب اقامتگاه ها بخش مهمی از تاریخ یک کشور هستند ؛ کاخ یا قلعه ها توسط پادشاهان قرن ها مورد استفاده قرار می گرفت.

از آنجایی که این ساختمان ها هنوز مورد استفاده هستند ، دسترسی به آن ها محدود می باشد.

در این فایل به معرفی چند نمونه از کاخ های زیبا و معروف در جهان پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
لافورتالزا
کاخ سلطنتی آمستردام 
کاخ  درُتنینگهُلم 
کاخ امپراتوری هُفبورگ
کاخ امپراتوری توکیو 
الحمرا
کاخ سلطنتی مادرید
کاخ باکینگهام
قصر سویل
کاخ پوتالا
کاخ بزرگ
کاخ سفید
کاخ کرملین مسکو
کاخ شون‌برون، وین
کاخ توپ‌قاپی
 قصر پوتالا
قصر اسکون بران
قصر ملی پنا

این فایل با فرمت پاورپوینت در 42 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت برج میلاد(12 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت قلعه های تاريخی قزوین

پاورپوینت قلعه های تاريخی قزوین

پاورپوینت قلعه های تاريخی قزوین

توضیحات:
فایل پاورپوینت بررسی قلعه های تاریخی قزوین ،در حجم 28 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
در نقاط مختلف استان قزوين، قلعه هاي متعددي وجود دارد كه برجسته ترين آن ها قلعه الموت است كه با جنبش سياسي و ديني حسن صباح ارتباط مستقيم دارد. در این فایل، به معرفي مهم ترين قلعه هاي محدوده استان قزوين مي پردازيم:

قلعه الموت:
اين قلعه بر فراز كوهي است كه اطراف آن را پرتگاه هاي عظيم بريدگي هاي شگفت فرا گرفته است. اين كوه از نرمه گردن ‌(ميان نرمه لات و گمارود) شروع شده و به طرف مغرب ادامه پيدا كرده است. صخره هاي پيرامون قلعه كه رنگ سرخ و خاكستري دارند، در جهت شمال شرقي به جنوب غربي كشيده شده اند. پيرامون دژ از هر چهار سو پرتگاه است و تنها راه دسترسي به آن راه بسيار باريكي است كه در جانب شمال آن قرار دارد.

قلعه الموت را مردم محل «قلعه حسن» مي نامند. اين قلعه از دو بخش غربي و شرقي تشكيل شده است. هر بخش به دو بخش: قلعه پايين و قلعه بالا تقسيم شده است كه در اصطلاح محلي، آن ها را «جورقلا» و «پيازقلا» مي نامند. طول قلعه حدود 120 متر و عرض آن در نقاط مختلف بين 10 تا 35 متر متغير است.

فهرست مطالب:
مقدمه
قلعه الموت
قلعه نويزرشاه
قلعه لمبسر
قلعه سميران
قلعه سنگرود
قلعه شيركوه
قلعه ساسان (آرامگاه بزرگ)
قلعه دختر (قزقلعه)
قلعه و آثار ايوان نياق

این فایل با فرمت پاورپوینت در 28 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD معماری ايلام قديم(54 صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تحلیل و آنالیز SWOT

پاورپوینت تحلیل و آنالیز SWOT

پاورپوینت تحلیل و آنالیز SWOT

توضیحات:
فایل پاورپوینت تحلیل و آنالیز SWOT،در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش و لاتین،همراه با یک هدیه ویژه.

در این فایل به تحلیل و آنالیز SWOT بصورت زبان انگلیسی پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
What is SWOT Analysis?
Aim of SWOT Analysis
Who needs SWOT Analysis?
How to conduct SWOT Analysis?
Benefits & Pitfalls of SWOT Analysis
Brainstorming & Prioritization in SWOT Analysis
Tips & Exercise for SWOT Analysis

این فایل با فرمت پاورپوینت در 40 اسلاید قبال ویرایش و لاتین تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کلیسای جامع میلان و آشنایی با معماری آن

پاورپوینت کلیسای جامع میلان و آشنایی با معماری آن

پاورپوینت کلیسای جامع میلان و آشنایی با معماری آن

توضیحات:
فایل پاورپوینت کلیسای جامع میلان و آشنایی با معماری آن ،در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
کلیسای جامع میلان در شهر لمباردی در شمال ایتالیا واقع شده است. اسقف حال حاضر جهان به نام دیونیجی تتامانزی در این کلیسا مستقر می‌باشد.
شهرت این کلیسا در جهان بواسطه اهمیت آن در ترویج مسیحیت ، ایفای نقشی عمده در استحکام اعتقادات و سنن کاتولیک‌ها، آلات قدیمی موسیقی بی‌نظیر و معماری گوتیک شگفت انگیز آن می‌باشد.
ساخت این بنا که به زبان ایتالیایی دومو دی میلانوخوانده می‌شود از اواخر قرن 14 میلادی تا قرن 19 بطول انجامیده ( به نوعی از انجاییکه همچنان بر روی آن کار می‌شود، هنوز پایان نیافته است.)کلیسای جامع بعد از کلیسای سنت پیترز باسیلیکا در رم ، بزرگترین کلیسا در ایتالیاست و بعد از کلیسای جامع سویل در اسپانیا ، بزرگترین کلیسا با معماری گوتیک در جهان است.ارتفاع سالن مرکزی این کلیسا تنها از ارتفاع باقیمانده‌های سالن همسرایی کلیسای بئاویس در فرانسه کمتر است.

فهرست مطالب:
معرفی کلیسا
تاریخچه
آغاز ساخت کلیسا
کارلو برومئو
کلیسای جامع میلان
معماری کلیسا

این فایل با فرمت پاورپوینت در 26 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت معماری روم(29 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت گنبد علویان همدان

پاورپوینت گنبد علویان همدان

پاورپوینت گنبد علویان همدان

توضیحات:
فایل پاورپوینت گنبد علویان همدان (آشنایی با مرمت ابنیه)،در حجم 44 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از متن:
همدان از ماد تا قاجاريه
مادها: قصری مشهور به هفت‌حصار در آن ساختند همچون قصر عجایب هفتگانه‌ی بابل. پادشاهان آن دیاکو، فرورتیش، هووخشتره و اژی‌دهاک و این اوج شکوه هکمتانه بود که به پرجمعیت‌ترین و پررونق‌ترین شهر دنیای زمان خود تبدیل شده بود
هخامنشیان: پایتخت تابستانی، ضرابخانهٔ هخامنشیان، صدور نخستین فرمان حقوق بشر به دست کوروش کبیر و ملجا استر و مُردِخای تا در نهایت آمدن نام همدان به نام احمتا در تورات عهد عتیق...
سلوکیان: اقامتگاه حکومتی جانشینان اسکندرمقدونی که حدود یک سده بر قسمتی از ایران تجزیه شده حکومت داشتند.
اشکانیان: پایتخت تابستانی
ساسانیان: پایتخت تابستانی
سلجوقیان: در سده ششم هجری سلجوقیان مرکز خود را از بغداد به این شهر منتقل کردند و مدت پنجاه سال این شهر پایتخت سلجوقیان بود.
زندیان: علی مرادخان -خواهرزاده کریم خان- والی همدان شد که پس از مرگ کریمخان ادعای استقلال طلبی داشت و همدان را مرکز و پایتخت خود قرار داد. به نام خود سکه ضرب نمود. و شش سالی در برابر شاه قاجار مقاومت کرد.
بناي گنبد علويان در شهر همدان كه تا چندي پيش در محدوده دبستاني كوچك در بافت قديمي شهر بود مجالي براي شناساندن معماري منحصر به فرد خود نداشت اكنون پس از آزاد كردن بافت پيرامون و تجهيز محدوده آن در وضعيت مناسب تري قرار گرفته و به دليل معماري وي‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژه و تزئينات بسيار پيچيده گچي آن كه از حدود 900 سال پيش به جا مانده در خور معرفي است.
گنبد علويان به اعتبار تحقيقات باستان شناسان بنايي مغولي يا به عبارتي سلجوقي تكامل يافته است.اين گنبد به دلايلي چند واز جمله ويژگي هاي منحصر به فرد كالبدي وظرافت تزئينات استثنايي آن همواره مورد توجه ويژه محققان قرار داشته .پورفسور آرتور اپهام پوپ به خصوص به اين بنا عنايتي خاص نشان داده و در هنگام قياس با معماري دوره هاي پيشين چنين گفته است:معماري مغول ايلخاني با پيشينيانش نزديكي دارد و در واقع رشد همشكل سبك ها و شيوه هاي قبلي سلجوقي است ارتباط ميان اين دو سبك چنان نزديك است كه در برخي موارد مانند گنبد علويان همدان عقايد در مورد سلجوقي يا مغولي بودن بنا متفاوت است ولي به طور كلي معماري مغولي داراي يك خصلت ويژه خود بود و در بسياري جنبه ها با كارهاي سلجوقي تفاوت داشت.گر چه در بناي مغولي يك مقياس عظيم به كار رفت اما آنها در عين حال خيلي سبك ترند ....به طور كلي در اين معماري سختي و خشني كاهش يافته فضاهاي خالي بيشتر شده و روشنايي افزون تر و بهتر طراحي شده است.
و...


فهرست مطالب:
شناخت
همدان از ماد تا قاجاریه
همدان دوران قاجاریه
آسیب شناسی
همراه با عکس آسیب ها وعلت های آسیب های روی گنبد


این فایل با فرمت پاورپوینت در 44 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تحلیل ویلا ساوای

پاورپوینت تحلیل ویلا ساوای

پاورپوینت تحلیل ویلا ساوای

توضیحات:
فایل پاورپوینت تحلیل ویلا ساوای،در حجم 47 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
رعایت ۵ اصل لوکوربوزیه دراین طرح کاملآ دیده می شود که این اصلها عبارتند از:
۱.ارتباط بین ساختمان با طبیعت
۲.استفاده کردن از رامپ در دو بخش ، یک قسمت در داخل بنا
۳.و قسمت دیگر در امتداد دیوار خارجی تا تراس
۴.طراحی پله در وسط خانه و تاکید روی آن
۵.گرایش تندیس گونه بودن ساختمان

ویلا ساوا ایده رهایی از خاک لوکوربوزیه را به نمایش می گذارد و به اواجازه میدهد تا مسکن ایده ال دهه۳۰-۱۹۲۰ را طراحی نماید.او ایده های بیان شده در مدل سیتروهان را تکمیل نمود و در مجموعه خانه های این دهه مورد استفاده قرار داد.

ویلا ساوا به منظور پذیرش نور همچنین آنتنی بشقابی بر فراز چشم انداز جای گرفته است.استفاده از رامپ ،پله مدور و پنجره نواری و بهره گیری از زبان احجام و سطوح نقاشیهای پورسیم اورا به یاد می آورد.پارتنون می باشد.


فهرست مطالب:
اصول لوکوربوزیه در ویلا
خصایص لوکوربوزیه برای خانه های مدرن
مشخصات ویلا
معرفی ویلا
سایت ویلا
حجم ورودی
پیانو سلطنتی
ریزفضاها
جداره روی بام
سقف
اتاق‌ها
سیرکولاسیون
رمپ
مواد و مصالح
کاربرد نور
روابط داخلی و ارتباطات
سیستم هندسی
نقشه ها


این فایل با فرمت پاورپوینت در 47 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD استانداردهای طراحی مجتمع مسکونی(18صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت ورود داده ها به سيستم اطلاعات جغرافيايی

پاورپوینت ورود داده ها به سيستم اطلاعات جغرافيايی

پاورپوینت ورود داده ها به سيستم اطلاعات جغرافيايی

توضیحات:
فایل پاورپوینت ورود داده ها به سيستم اطلاعات جغرافيايی،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش، همراه با یک هدیه ویژه.


بخشی از متن:
GIS:
عکسهای هوایی
سنجش از راه دور
نقشه برداری زمینی
نقشه های موجود

انواع داده هاي ورودي:
الف: تصاوير ماهواره اي و تكنيك هاي سنجش از دور
ب: عكس هاي هوايي و تكنيكهاي فتوگرامتري
ج: نقشه برداري كلاسيك
د: سيستم تعيين موقعيت جهاني
ه: نقشه،اسناد و مدارك موجود
و...


فهرست مطالب:
GIS
انواع داده هاي ورودي
روشهاي وارد كردن داده ها به يك سيستم اطلاعات جغرافيايی
رقومي سازي در فرمت برداری
ايجاد توپولوژي
انواع خطاها
رقومي سازي در فرمت رستري يا سلولی
خروج داده ها


این فایل با فرمت پاورپوینت در 25 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل پاورپوینت GIS و ساماندهی شهری (18 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت هیدرولوژی و هواشناسی

پاورپوینت هیدرولوژی و هواشناسی

پاورپوینت هیدرولوژی و هواشناسی

توضیحات:
فایل پاورپوینت هیدرولوژی و هواشناسی،در حجم 28 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
قسمت عمده ای از چرخه هیدرولوژی در جو انجام میگیرد. باید جو و عناصراثر گذار آن بر چرخه هیدرولوژی را بشناسیم .
از جمله این عناصر
دما Temperature
رطوبت Humidity
فشار هوا Air pressure
باد Wind
مقدار بارندگی Precipitation
و...

فهرست مطالب:
کلیات
جو زمین
ارتفاع و ساختار جو
عناصر هواشناسی
تغییرات روزانه و فصلی دما
تغییرات افقی دما
تغییرات قائم دما
پایداری و ناپایداری هوا
نمایه های خاص دما
فشار هوا و باد
باد های موضعی
رطوبت هوا
گرمای نهان تبخیر
نقطه شبنم
آب قابل بارش
رطوبت نسبی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 28 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت نوشهرگرایی

پاورپوینت نوشهرگرایی

پاورپوینت نوشهرگرایی

توضیحات:
فایل پاورپوینت نوشهرگرایی ،در حجم 48 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
در سالهاي اخير جنبش نو - شهرسازي به عنوان يكي از مطرح ترين ديدگاه هاي شهرسازي انسان گرا در سطح جهان مطرح گشته است  . شكل گيري اين جنبش به اواخر دهه 1970 و ابتداي دهه 1980 باز مي گردد و طي دهه 1990 رشد سريعي داشته است به طوريكه در حال حاضر جزء مقوله هاي مهم شهرسازي دنيا مي باشد .
نگرش پست مدرن در پاسخ به نياز هاي اجتماعي انسان كه در تمدن جديد تا حدودي ناديده گرفته شده است , ارزشهاي قديم را دوباره مطرح مي سازد . در شهرسازي يكي از جنبشهاي جديد پست مدرن در زمينه برنامه ريزي و طراحي شهري در سه دهه اخير , جنبش نو- شهرسازي ( يا شهرسازي جديد ) بوده است .در بررسي سير تحول شهرسازي جهان , پس از جنگ جهاني دوم به نوع نگرش جديدي از شهرسازي بر مي خوريم كه جزئي از نگرش پست مدرن محسوب مي گردد . اين گونه شهرسازي كه پايه هاي آن در زمان بازسازي جنگ جهاني شكل گرفت در اواخر دهه 1970 شكل نهايي به خود گرفت . در ابتداي دهه 1980 ايالات متحده آمريكا شاهد اجراي اولين نمونه هاي اجراي اين نوع شهرسازي بوده است .
جنبش مذكور در آمريكا به نام نو- شهرسازي معروف شد . تا كنون اكثر تلاشهاي نو- شهرسازي در آمريكا صورت پذيرفته است ، اما كارهاي مهمي نيز در كشورهاي اروپايي نظير انگلستان ، آلمان ، هلند ، بلژيك و سوئد و همچنين تعدادي از كشورهاي در حال توسعه مثل گواتمالا ، فيليپين ، تركيه و مكزيك انجام شده است . نكات مهم در اين گونه توسعه بسيارند كه مهمترين آنها تكيه بر جابجايي ساكنين محلي به صورت پياده و يا با استفاده از دوچرخه و يا وسائط نقليه همگاني بوده است .

فهرست مطالب:
مقدمه
نو- شهرسازي چيست ؟
ویژگی های کلی نوشهرسازی
پياده رو ها
توسعه حومه اي و نو- شهرسازي
اصول نو- شهرسازي در منشور CNU  
اصول رویکردهای مختلف در نوشهرسازی
نتیجه گیری

این فایل با فرمت پاورپوینت در 48 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مؤلفه های کیفی محیط شهری

پاورپوینت مؤلفه های کیفی محیط شهری

پاورپوینت مؤلفه های کیفی محیط شهری

توضیحات:
فایل پاورپوینت مؤلفه های کیفی محیط شهری،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
مولفه های عملکردی :
نفوذ پذيری و حرکت
اختلاط (کاربری و فرم)
همه شمول بودن
کيفيت عرصه همگانی
آسايش اقليمی
ايمنی و امنيت
سرزندگی و سازگاری قرار گاههای رفتاری
انعطاف پذيری
و...


فهرست مطالب:
مؤلفه های عملکردی
مؤلفه های زیبایی شناختی
مؤلفه های زیست محیطی


این فایل با فرمت پاورپوینت در 25 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مبلمان شهری (19 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت موزه سنجش تبریز

پاورپوینت موزه سنجش تبریز

پاورپوینت موزه سنجش تبریز

توضیحات:
فایل پاورپوینت موزه سنجش تبریز،در حجم 28 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
موزه سنجش تبریز در خیابان امام خمینی کوچه مقصودیه پشت ساختمان شهرداری و در بن بست سلماسی واقع شده است این موزه در فضای خانه سلماسی که بنایی قاجاری است در سال 1381 تاسیس شده ‌است.

این بنا و موزه سنجش در آثار ملی کشور به شماره 1862 ثبت شده است. این ساختمان در سه ضلع حیاط (عرصه 650 متر مربع) در دو طبقه با زیربنای 875 مترمربع بنا گردیده است.

در موزه سنجش انواع ابزار توزین مانند ترازوهای زرگری، قپان‌های بزرگ میادین بار، سنگ‌وزنه‌ها، پیمانه‌های نفتی، وسایل مربوط به علم نجوم مانند اسطرلاب، ابزارهای سنجش مربوط به علم هواشناسی، قطب‌نماها و ساعت‌های مربوط به سده‌های گذشته به نمایش گذاشته شده ‌اند.

فهرست مطالب:
معرفی موزه
ابزارهای در معرض نمایش در موزه
طبقه زیرزمین
طبقه همکف
مصالح بکاررفته
موزه ی سنجش تبریز تنها موزه ی تخصصی سنجش در ایران
بخش های مختلف موزه
تصاویر بخش ها و ابزارهای مختلف در موزه


این فایل با فرمت پاورپوینت در 28 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD شگفت انگیزترین موزه های جهان از نظر طراحی
(18صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مکاتب اقتصادی و فضایی شهر

پاورپوینت مکاتب اقتصادی و فضایی شهر

پاورپوینت مکاتب اقتصادی و فضایی شهر

توضیحات:
فایل پاورپوینت مکاتب اقتصادی و فضایی شهر،در حجم 22 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
فضای شهری همواره به‌عنوان بستری متأثر از فرایندهای مختلف اقتصادی-سیاسی بوده و مکان ظهور پدیده‌هایی چون بی‌عدالتی، کمبود بهداشت و درمان، بیکاری، اختلاف طبقاتی و... می‌باشد. که ریشه در سیاست‌های اقتصادی دارد. در دوران زندگی بشر، همواره با ظهور مکتب و تفکری خاص محیط زندگی نیز تغییر کرده است. به بیانی دیگر محیط زندگی انسان به نحوی بیانگر اندیشه حاکم بر آن جامعه می‌باشد. در پشت‌صحنه، ایدئولوژی حاکم هدایتگر این تحولات می‌باشد. با توجه به تأثیرات چشم‌گیر این تفکرات بر محیط شهری لازم است این اندیشه‌ها بیشتر موردبررسی قرار گیرد.
تاریخ اندیشه بشر سرشار از ظهور و نمود مکتب‌ها و نگرش‌هایی است که در برهه‌ای از زمان محیط زندگی بشر را دگرگون ساخته و فضای سکونتی متفاوتی ایجاد کرده است. شهرها به‌عنوان موفق‌ترین کوشش در جهت خلق فضای زندگی دائماً بر اساس تمایلات درونی انسان در حال تغییر و دگرگونی هستند. درواقع انسان آگاهانه و گاه در یک‌روند تدریجی به بازآفرینی شهر می‌پردازد و شهر خود را از نو می‌سازد. چنین بازآفرینی‌هایی گاه انقلابی شگرف را در قسمت اعظم از فضای زندگی انسان ایجاد می‌کردند.
و اما، تفكرات حاكم بر فضاي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي شهرها بازتابي از نگرش انسان محوري از جهان بود. در اين نگرش انسان كانوني هستي به شمار مي رود و علت وجودي جامعه مي باشد .
و...


فهرست مطالب:
مقدمه
تقسیم بندی مکاتب اقتصادی
سرمایه داری
اصول نظام سرمایه داری
انواع نظام سرمایه‌داری
سوسیالیسم
خاستگاه فکری
ویژگی های سوسیالیستی
فضا و مکاتب اقتصادی
تاثیر لیبرالیسم كلاسیك بر شهر و برنامه ریزی شهری
نئولیبرالیسم و تاثیر آن بر فضای شهری
جهانی شدن
شهرهای سوسیالیستی
ويژگيهاي شهر سوسياليستي و تفاوتهايش با مدلهاي شهري سرمايه داري
منابع


این فایل با فرمت پاورپوینت در 22 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مبلمان شهری(19 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مرمت کاروانسرای سعدالسلطنه

پاورپوینت مرمت کاروانسرای سعدالسلطنه

پاورپوینت مرمت کاروانسرای سعدالسلطنه

توضیحات:

فایل پاورپوینت بررسی عوارض و عوامل مخل در بناهای تاریخی-کاروانسرای سعدالسلطنه و انواع مرمت این کاروانسرا ، در حجم 23 اسلاید قابل ویرایش.

در این فایل ابتدا به عوامل آسیب رسان و مخرب کاروانسرای سعدالسلطنه اشاره شده و سپس به انواع مرمت های این بنای تاریخی پرداخته شده است.

فهرست مطالب :
عوامل آسیب رسان و مخرب
نکاتی مدنظر مرمتگران
عوامل گوناگون مورد تحقیق
پاکسازی سبکی
مرمت حفاظتی
مرمت تاریخی
مرمت تکمیلی
مرمت استحکامی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 23اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کاربرد تکنیک AIDA در شهرسازی

پاورپوینت کاربرد تکنیک AIDA در شهرسازی

پاورپوینت کاربرد تکنیک  AIDA در شهرسازی

توضیحات:
فایل پاورپوینت کاربرد تکنیک AIDA در شهرسازی،در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
ازاوخر دهه 1960 به بعد باروی کارآمدن برنامه های ساختاری راهبردی درانگلیس وبرنامه استراتژیک درآمریکا که پابه عرصه برنامه ریزی عمومی(شهری منطقه ای)گذاشتند همزمان تکنیک ها ومدلهای جدیدی در عرصه برنامه ریزی وارد شدند به طوریکه بسیاری ازاین تکنیک ها وروش ها باعث تحول بزرگی درهمه مراحل برنامه ریزی ،از تعیین اهداف تا اجرا شدند
تكنيك تحليل عرصه‌هاي تصميم‌گيري مرتبط (AIDA) يكي از تكنيك‌هاي مهم نظام برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي (والبته طراحی شهری) است كه شروع تفكر اجراي اين تكنيك در كشور ايالات متحده آمريكا به اوايل دهه 1950 ميلادي و در كشور انگلستان به اوايل دهه 1970 ميلادي بر مي‌گردد.(کلانتری،1388)

AIDA روشی گرافیکی جهت تجزیه و تحلیل حوزه های تصمیم گیری تعاملی می باشد. زمانی که در یک سیستم مشکلات متعددی وجود دارد و انتخاب یک راه حل بر روی راه حل های دیگر تاثیر می گذارد نیاز به ارزیابی ترکیبات و راه حل های مختلف در یک گروه می باشد که برای این کار از روش AIDA استفاده می شود.
این روش به طور گسترده در مدیریت و برنامه ریزی مورد استفاده قرار میگیرد.


فهرست مطالب:
مقدمه
تکنیک تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط
ارتباط بین حوزه های تصمیم گیری
نمودار اختیارoption graph
مثال
واژه شناسی AIDA
مرحل و گام های تکنیک AIDA
مزایای بکارگیری AIDA

این فایل با فرمت پاورپوینت در 26 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مبلمان شهری (19اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت باغ شاه گلی تبریز

پاورپوینت باغ شاه گلی تبریز

پاورپوینت باغ شاه گلی تبریز

توضیحات:
فایل پاورپوینت باغ شاه گلی تبریز(عمارت ایل گلی)،در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
ایل گلی، استخری بزرگ است که مساحت آن 54675 متر مربع می باشد. در جنوب آن    تپه ای است که آن را از بالا تا پایین همسطح استخر پله بندی  کرده و نهر آبی از آن به طرف پایین روان است. از سمت جنوبی و از وسط استخر خیابانی کشیده شده که استخر را به صورت شبه جزیره ای درآورده است و در مرکز استخر، عمارت باشکوه دو طبقه ای ساخته شده است. در پیرامون استخر از روزگاران قدیم، درختان کهنسالی سر به هم آورده که انعکاس عکس آنها در آب، به زیبایی آن محوطه می افزاید. تمام تپه های جنوبی استخر به شکل بسیار زیبایی چمنکاری و گلکاری شده در روزهای گرم تابستان استراحتگاه مردم تبریز و مسافران سایر شهرها می باشد.

فهرست مطالب:
معرفی بنا
پیشینه
تاریخچه
عکس هوایی از عمارت
موقعیت و کاربری امروزی بنا
نمای بالا عمارت
تصاویر از قسمت های مختلف عمارت

این فایل با فرمت پاورپوینت در 26 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD همین محصول(10صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آزمايشگاه خواص سیالات مخزن

پاورپوینت آزمايشگاه خواص سیالات مخزن

پاورپوینت آزمايشگاه خواص سیالات مخزن

توضیحات:
فایل پاورپوینت آزمايشگاه خواص سیالات مخزن،در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
اندازه گیری میزان آسفالتین(І):
هدف آزمايش :
بر هم زدن تعادل نفت خام و ایجاد شرایط لازم جهت رسوب کردن آسفالت نمونه نفتی

تعاريف و تئوري آزمايش :
آسفالتينها تركيبات پيچيده اي هستند . اين تركيبات به دليل اينكه، ماهيت تركيبي آنها از يك مخزن به مخزن ديگر تغيير مي كند ، داراي وزن مولكولي معيني نمي باشند .

آسفالتينها اغلب به تركيبات NSO معروفند ، زيرا حاوي اتمهاي O ، S و N مي باشند كه بعضي از آنها جانشين كربن حلقه آروماتيكها مي شوند . تركيبات NSO بالاترين وزن مولكولي را دارند و سنگين ترين اجزاي تشكيل دهنده نفتهاي خام مي باشند .
و...

فهرست مطالب:
آزمایش اندازه گیری میزان آسفالتین(І)
آزمایش اندازه گیری میزان آسفالتین(І І)
آزمایش اندازه گیری میزان آسفالتین(І І І)
آزمایش اندازه گیری ویسکوزیته یک نمونه روغن
آزمایش اندازه گیری وزن مولکولی یک نمونه نفتی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 27 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت سه نوع الهام پذیری از طبیعت در معماری

پاورپوینت سه نوع الهام پذیری از طبیعت در معماری

پاورپوینت سه نوع الهام پذیری از طبیعت در معماری

توضیحات:
فایل پاورپوینت سه نوع الهام پذیری از طبیعت در معماری،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
تقلید و الگوپذیری و الهام‌جویی از طبیعت در معماری به سه شیوه تقسیم می‌شود. هریک از این شیوه‌ها از شیوهٔ قبل خود کامل‌تر و آگاهانه‌تر است و شیوهٔ سوم، شیوه مطلوب و غایی است.

1-الهام از اشکال طبیعت
2-الهام‌گیری معنایی از طبیعت
3-الهام از قواعد طبیعت
و...

فهرست مطالب:
مقدمه
الهام از اشکال طبیعی
الهام گیری معنایی از طبیعت
الهام از قواعد طبیعت
اصول الهام از قواعد طبیعت
1-تنش ها
2-مقاومت در برابرنیروها با انعطاف پذیری و تغییر شکل
3-فرار از نیرو و جاخالی دادن در برابر آن
4-استفاده از نیروهای مزاحم علیه یکدیگر و یا خودشان

این فایل با فرمت پاورپوینت در 25 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت TWAترمینال (10 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت سد و نیروگاه مسجد سلیمان

پاورپوینت سد و نیروگاه مسجد سلیمان

پاورپوینت  سد و نیروگاه مسجد سلیمان

توضیحات:
فایل پاورپوینت سد و نیروگاه مسجد سلیمان،در حجم 31 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
مطالعات تكميلي شناخت ، طراحي تقصيلي طرح از اواسط سال 68 آغاز ، درسالهاي 70و75 به ترتيب مطالعات فاز1و2به اتمام رسيد عمليات ساختماني آن از  دي ماه 1373 شروع وانحراف آب درسال 74 ميسرگشت، همچنين افتتاح بدنه طرح در فروردين 1380 انجام شده و بهره برداري چهار واحد فاز اول در حال انجام و عملیات احداث طرح توسعه  نیز ادامه دارد.

سابقه مطالعات مقدماتی در خصوص حوضه آبریز کارون، به مطالعات شرکت مهندسین مشاور هارزا در دهه چهل و پنجاه شمسی باز می‌گردد. در این قالب، مطالعات امکان‌سنجی سد مسجدسلیمان صورت گرفت و احداث سد جریانی با نام کارون٤ در محلی به نام گدارلندر پیشنهاد شد. پس از انقلاب اسلامی، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس با مشارکت شرکت ایکرز کانادا، مطالعاتی در مورد آن انجام داد. در نهایت طی سال‌های ١٣٦٠ تا ١٣٦٥ شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر از ایران با مشارکت شرکت لامایر آلمان مطالعات تکمیلی را انجام داده و محور فعلی سد مسجد سلیمان را به عنوان محور نهایی پیشنهاد نمودند.

فهرست مطالب:
معرفی و تاریخچه
اهداف و منافع
مشخصات سد
تاریخچه و سوابق
موقعیت و جانمایی
مشخصات رودخانه
مشخصات حوضه آبریز
موقعیت سد
ویژگیها
توپوگرافی
هواشناسی
هیدرولوژی
سیلاب
کیفیت آب
رسوب گذاری
لرزه خیزی
مخزن سد
تصاویر سد

این فایل با فرمت پاورپوینت در 31 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت انواع سد و سرریز (35 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت رشد هوشمند شهری

پاورپوینت رشد هوشمند شهری

پاورپوینت رشد هوشمند شهری

توضیحات:
فایل پاورپوینت رشد هوشمند شهری،در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
رشد هوشمند شهری:
مفهومی است که بر گسترش کالبدی هوشمندانه و برنامه ریزی شده شهر تاکید می کند تا از پراکندگی شهری جلوگیری شود. حامی طرح فضای مشترک عبور انسان و ماشین هردو بطور متعادل است.
جنبشی که بر ترغیب حضور مردم در مراکز شهری و تردد اتومبیل در اطراف آنها، با طیف متنوعی از زیرساخت ها و فضاهای تجاری و عمومی سازماندهی و تاکید می شود.

از سال 1970 ایده های مدرنیستی در طراحی و برنامه ریزی شهری مورد تردید قرار گرفت و بحث استفاده از دوچرخه و تقویت روستاشهرها دوباره بالا گرفت. برخی بر کاهش استفاده از اتومبیل و ارتقا اجتماع های کوچک محلی تاکید کردند و برخی دیگر مانند دیوید والتر معمار، طراح و برنامه ریز انگلیسی و استاد تمام دانشگاه چالوت در کارولینای شمالی صاحب چند جایزه در طراحی و برنامه ریزی شهری از انگلستان و امریکا با طرح ایده های جدید در برنامه ریزی سکونتگاهی ، بعنوان مبدع اولیه این مدل شناخته شده است.
و...

فهرست مطالب:
مفهوم و موضوع مدل
سابقه
ویژگی های اصلی طرح ها
علل توجه به طرح های والتر در جهان
اصول راهبرد رشد هوشمند
تفاوت راهبرد رشد هوشمند و رشد پراکنده
راهکارهای رشد هوشمند
تکنیک های رشد هوشمند
اهداف
رشد هوشمند و احیاء بخش مرکزی شهرها
Mixed land use دلایل اهمیت کاربرد ترکیبی در این مدل
تنظیم طرح های جامع و برنامه های محلی ناحیه ای برای تشویق کاربری مختلط اراضی
تکنیک های پیشرفته منطقه بندی برای دستیابی به کاربری های اراضی مختلط
امتیازات برنامه ریزی منطقه ای برای پروژه های کاربری مختلط
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 26 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مراحل اجرائی سقف های دال مجوف

پاورپوینت مراحل اجرائی سقف های دال مجوف

پاورپوینت مراحل اجرائی سقف های دال مجوف

توضیحات:
فایل پاورپوینت مراحل اجرائي سقف های دال مجوف،در حجم 33 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.


در این فایل به آشنایی با مراحل اجرائي سقف های دال مجوف بصورت تصویری با توضیح پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
برپایی جک
تثبیت لوله ها
تثبیت زیرجک ها
قرارگیری جک در زیر کنسول
آرماتورگذاری
اسپیسر
قالب دور
نقشه اجرایی پانچ اطراف ستون ها
دپو کيج ماژول ها
ترتيب قرار گيري کيج ماژول نسبت به شبكه ميلگرد سفره پائين
نقشه اجرایی جانمایی کیج ماژول ها
وضعيت اجرای کيج ماژول ها در اطراف پانچ ديوار برشي
نصب پلیت
مهار شبکه میلگردها
اجرای خیز منفی سقف
بتن ریزی
ویبره
قالب برداری
پایه اطمینان زیر سقف بعد از قالب برداری


این فایل با فرمت پاورپوینت در 33 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل WORD آشنایی با سقف ها(11صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت نحوه ی نورپردازی در محیط های آموزشی

پاورپوینت نحوه ی نورپردازی در محیط های آموزشی

پاورپوینت نحوه ی نورپردازی در محیط های آموزشی

توضیحات:
فایل پاورپوینت نحوه ی نورپردازی در محیط های آموزشی،در حجم 51 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
طراحی مناسب فضاهای آموزشی و رعایت استانداردها و شاخص های کیفی از قبیل هوای سالم ،دمای مناسب،رطوبت کافی، نور ،صوت،دید ومنظر مناسب،کارایی انرژی،دسترسی ها وارتباطات و... یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در بالا بردن سطح کیفیت این محیط ها می باشد.
یکی از موثر ترین این شاخص ها در دست یابی به نتیجه ی بهینه در محیط های آموزشی و پژوهشی ، نور مناسب ، اعم از روشنایی طبیعی و مصنوعی است که باید تواما مورد توجه قرار گیرد تا بتوان از ترکیب مناسب هر دو به بهترین استاندارد آن دست یافت .

فهرست مطالب:
مقدمه
نور طبیعی
انواع پنجره
توزیع نور
آتریا و اتریوم
نورمصنوعی
انواع نورمصنوعی
ترکیبنور طبیعی و مصنوعی
نورپردازی روی تخته
نتیجه گیری

این فایل با فرمت پاورپوینت در 51 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت تاثيرات رواني رنگها و کاربرد آن در معماری
(39 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت نگرش ها در معماری

پاورپوینت نگرش ها در معماری

پاورپوینت نگرش ها در معماری

توضیحات:
فایل پاورپوینت نگرش ها در معماری(مبانی نظری معماری)،در حجم 126 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
اندیشۀ فرد اقلیم گراست که با ابزاری که در اختیار دارد، به او چگونه دیدن را القا میکند .

دانش اقلیمی بر اندیشه تأثیر مستقیم دارد و اندیشۀ اقلیمی را ایجاد میکند و یک نگرش را بوجود می آورد که با بهره گیری از ابزار گوناگون کاربر را ملزم به نگاهی خاص به محیط مصنوع می کند.

موارد اصلی مورد توجه اقلیم گرایان:
شرایط و ویژگیهای آب و هوایی منطقه .
تأثیر آب و هوا بر محیط طبیعی و ساخته های انسانی .
پاسخ های معماری که با این شرایط اقلیمی سازگاری دارد.
رابطۀ بین آب و هوا با نوع مصالح مصرفی ، سازه ، رنگ ، فضا ، بافت شهری و. . .
مطلق بینی اقلیمی : آب و هوا نخستین عامل شکل گیری فضاهای معماری است .

شکل درفرهنگ لغات معین : چهره ، صورت ، روی ، سیما ، پیکر ،
کالبد ، رسم و طریقه ، مانند ، شبه ، مثل ، نگاره .
فرم درفرهنگ لغات معین : شکل ، ریخت ، ترکیب ، وجه .
فرم در حوزۀ بصری : کمیتی دو بعدی یا سه بعدی با ساختاری عینی که حاصل از گسترش ابعاد و جهات مختلف آن در فضاست و از زوایای مختلف قابل دیدن میباشد .

تاریخ در کل و تاریخ معماری در جزء ، یک علم است که برای دستیابی به اهداف مورد نظر تعیین شده ، کاربرِ آن باید این علم را فرا گیرد.

دو موضوع مهم تاریخ :
زمان و مکان

هر پدیده ، شیء و بنا در یک مکان خاص و یک زمان مشخص شکل گرفته است .

فهرست مطالب:
فصل اول:نگرش اقلیمی
فصل دوم: نگرش شکلی
فصل سوم:تاریخی – تکاملی
فصل چهارم:نگرش معناگرا

این فایل با فرمت پاورپوینت در 126 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORDمعماری رنسانس(7صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بررسی و تحلیل میدان فردوسی

پاورپوینت بررسی و تحلیل میدان فردوسی

پاورپوینت بررسی و تحلیل میدان فردوسی

توضیحات:
فایل پاورپوینت بررسی و تحلیل میدان فردوسی،در حجم 53 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

در این فایل به بررسی و تحلیل میدان فردوسی تهران بطورکامل پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
میدان فردوسی در آیینه تاریخ
مقدمه
موقعیت
محور عملکردی
کاربری اراضی
مکان رفتارها
عناصر الحاقی به فضای شهری
تاسیسات و تجهیزات
دسترسی ها
خارج از محور بودن خیابان فردوسی-قرنی
کیفیت ابنیه
محور زیبا شناختی بصری
محور زیباشناختی و معناشناختی
خط آسمان میدان فردوسی
محور زیست محیطی
اقلیم و زیست محیطی
زباله های اطراف میدان
ترافیک و آلودگی
عناصر تعدیل هوا

این فایل با فرمت پاورپوینت در 53 اسلاید تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD مطالعات و طراحی شهری بلوار و میدان جانباز
(73صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مقاطع فولادی پرشده با بتن(مرکب)

پاورپوینت مقاطع فولادی پرشده با بتن(مرکب)

پاورپوینت مقاطع فولادی پرشده با بتن(مرکب)

در این فایل ستون های پرشده با بتن مورد ارزیابی قرار می گیرند.
مزایا و معایبCFSTوCFDSTبیان شده و با یکدیگر مقایسه می شوند.
عوامل مختلف موثر بر این مقاطع پر شده با بتن(مقاطع مرکب)همچون لاغری،مشخصات هندسی مقطع،مشخصه های مکانیکی-مقاومتی مصالح بکار رفته مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این ستون های پر شده با بتن بدلیل مزایای فروانی که نسبت به ستون های فولادی و بتنی دارند استفاده از آن ها مخصوصا در سازه های بلند امروزه رواج بسیاری دارد.

فهرست مطالب ارائه شده به شرح زیر می باشد:

بخش اول:بررسی رفتار ستون های پر شده با بتنcfst

چکیده ومقدمه

مدل نمونه و مشخصات مصالح و نمونه

دستگاه آزمایش و نحوه اعمال بار

مقایسه منحنی های چرخه ای

نتیجه گیری

بخش دوم:بررسی رفتار ستون های دو جداره فولادی پر شده با بتنcfdst

چکیده و مقدمه

مدلسازی عناصر

بررسی نتایج تحلیل عددی

نتیجه گیری

مراجع

منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در83اسلاید تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت معماری يونان

پاورپوینت معماری يونان

پاورپوینت معماری يونان

توضیحات:
فایل پاورپوینت معماری يونان ،در حجم 82 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
كشور يونان با مساحت تقريبي 46500 (چهل و شش هزار و پانصد كيلومتر مربع)، در جنوب شرقي اروپا و در كرانه هاي شمال شرقي درياي مديترانه قرار گرفته است. اين سرزمين از شمال به مقدونيه و بلغارستان، از شمال شرقي به تركيه، از شرق به درياي اژه، از جنوب به درياي مديترانه و از سمت شمال غربي به كشور آلباني محدود مي شود. يونان سرزميني كوهستاني است كه در انتهاي جنوبي شبه جزيره بالكان قرار دارد و قسمت اعظمي از قسمت جنوبي اين شبه جزيره در دريا پيش رفته است. اين سرزمين پوشيده از رشته كوه هاي فراواني است كه به علت كوهستاني بودن، قابل سكونت و مستعد براي فعاليت هاي كشاورزي است .

بر اساس تقسيمات جغرافياي تاريخي، يونان باستان سه ناحيه مهم را در بر مي گرفته است:

1. بخش جنوبي شبه جزيره بالكان.
2. جزاير واقع در درياي اژه، معروف به جزاير ايوني.
3. كرانه هاي غربي آسياي صغير كه در تاريخ اقتصادي و اقتدار سياسي يونان اهميت فوق العاده اي داشته اند.


فهرست مطالب:
موقعیت جغرافیایی یونان باستان
نواحی یونان باستان
معماري یونان باستان
تمدن های پیش از هلنی
تمدن کرتی (مینوسی)
تمدن میسنی
تمدن سیکلادی
دوره های هنری یونان باستان
نظام های معماری یونان
معماری در دوره آرکائیک (کهن)
معماری در دوره کلاسیک
معماری در دوره هلنی


این فایل با فرمت پاورپوینت در 82 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت معماری یونان باستان(42 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت معماری ایران بعد از اسلام

پاورپوینت معماری ایران بعد از اسلام

پاورپوینت معماری ایران بعد از اسلام

توضیحات:
فایل پاورپوینت معماری ایران بعد از اسلام،در حجم 64 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.


بخشی از متن:
هنر معماری در کشور.های که صاحب تاریخ و فرهنگ باستانی هستند از مهم ترین پایه های تمدن دیرینه است.
حال اگر از زاویه اسلام به معماری ایران بنگریم جالب خواهد بود
هنر و معماری در جهان اسلام دارای 4 شیوه بنیادی است که به شیوه های مصری شامی و غربی و ایرانی تقسیم میشود
شیوه های فرعی دیگری هم وجود دارد که از انها صرف نظر میکنیم و در این میان شیوه ایرانی از همه ارزشمند تر و گسترده تر بوده و در بر گیرنده ایران.عراق.افغانستان.پاکستان.ازبکستان.تاجیکستان.شیخ نشینان پیرامون خلیج فارس هم چون عمان .هند واندونزی است.

هنرومعماری ایران از دیرباز دارای چند اصل بوده که بخوبی در نمونه های این هنر نمایان شده است.این اصول چنین است:مردم واری,پرهیز از بیهودگی, نیارش,خودبسندگی و درونگرایی.
و...


فهرست مطالب:
مقدمه
اصول معماری ایرانی
سبک خراسانی
ویژگی های سبک خراسانی
تاریخ خانه دامغان
مسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اردستان
مسجد جامع نائین
سبک رازی
ویژگی های کلی سبک رازی
برج گنبد قابوس
برج های دو قلوی خاقان
سبک آذری
مسجد جامع یزد
مسجد کبود تبریز
سبک اصفهانی
مهمترین ویژگی های این شیوه ها 
چهل ستون
مدرسه چهار باغ اصفهان
مدرسه آقا بزرگ کاشان


این فایل با فرمت پاورپوینت در 64 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل WORD معماری رنسانس(7صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مطالعات هتل بيرجند

پاورپوینت مطالعات هتل بيرجند

پاورپوینت مطالعات هتل بيرجند

توضیحات:
فایل پاورپوینت مطالعات هتل بيرجند ،در حجم 51 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
الف) شناسایی شهرستان بیرجند
1ـ موقعیت جغرافیایی و سیاسی شهرستان
شهرستان بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی در بین 57 درجه و 56 دقیقه تا 60 درجه و45 دقیقه طول شرقی و 31 درجه و 21دقیقه تا33 درجه 29دقیقه عرض شمالی گستردگی دارد .
این شهرستان از سمت شمال به شهرستان قاین وسرایان . از شرق به کشور افغانستان و از غرب به استان کرمان جنوب به شهرستان سربیشه ونهبندان محدود میباشد .
وسعت این شهرستان 22/27054 كیلومتر مربع میباشد .این شهرستان شامل 2 بخش و10 دهستان میباشد.
2-ویژگیهای طبیعی - زمین شناسی ووضعیت توپوگرافی
ازنظر زمین شناسی بخش عمده خراسان به تشکیلات دوره های دوم وسوم زمین شناسی تعلق دارد.
تراسها ،ابرفتها ،مخروطه افکنه ها و ماسه های بادی که سطح بسیاری از دستهای بیرجند را پوشانده است یادگار دوران چهارم بشمار می رود دراطراف بیرجند نیز بخش عمده بیرونزدگیها که سنگهای آزرین هستند به دوران سوم تعلق دارند وهمزمان با کوهزایی آلپ به وجود آمده اند.
مهمترین بخش از مطالعات زمین شناسی دشت بیرجند به دورانهای سوم وچهارم زمین شناسی محدود می شود، از مهمترین مشخصات دوران سوم تشکیلات سبزائوسن است که ازلایه های توف وگدازه های آتشفشانی تشکیل گردیده است.
همچنین دراین منطقه آثاردوران چهارم به صورت مخروطهای سیلابی دردامنه ارتفاعات ورسوبگذاریها مشاهده می شودکه منابع اصلی تغذیه لایه های آبدار زیر زمینی دشت به شمار می روند.
و...

فهرست مطالب:
بخش اول:آشنایی با شهرستان بیرجند
شناسایی شهرستان بیرجند
جاذبه هاي تاريخي استان
بخش دوم:آشنایی با سایت
تصاویر ماهواره ایی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 51 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت دیاگرام ارتباط فضاها در هتل(13 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مسجد جامع یزد

پاورپوینت مسجد جامع یزد

پاورپوینت مسجد جامع یزد

توضیحات:

 فایل پاورپوینت بررسی و معرفی مسجد جامع یزد،در حجم 69 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

برخی از محققان نظیر پروفسر ویلبر معتقدند که اجرای هر طرح معماری به سه عنصر اجتماعی بستگی دارد.
اول جامعه ای که به آن طرح نیازمند است؛ دوم شخص یا اشخاصی که از اجرای طرح حمایت می کنندو هزینه مالی آن را متعهد می شوند؛ سوم معمار یا استاد کارانی که طرح را اجرا می کنند. جذابیت تحقیق و مطالعه معماری ایران در این است که دریابیم چگونه این عوامل سه گانه بر یکدیگر تأثیر می گذارند و سرانجام به احداث بنایی منجر می شوند کاربرد بناها مطالعه درباره معماری ایران, نشان دهنده چگونگی گسترش آن در طی پانزده قرن گذشته است. در هر دوره بناهایی با ویژگیهای گوناگون در روستاها, شهرها, جاده های کاروانی, مناطق کویری, گذرگاههای کوهستانی و شهرهای ساحلی ایجاد گردیده که کاربردهای متفاوت داشته اند. اهمیت معماری اسلامی وقتی آشکار می شود, که بدانیم در ساخته های این دوره به کاربرد مادی و معنوی بناها ـ که از مهمترین ویژگیهای آن است ـ توجه شده است.
برای دریافتن اهمیت این ویژگیها در گسترش معماری شایسته است طبقه بندی بناهای دوره اسلامی و کاربرد آنها را مشخص کنیم.
بطور کلی بناهای دوره اسلامی را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: الف) بناهای مذهبی. شامل مساجد, آرامگاهها, مدارس, حسینیه ها, تکایا, و مصلی ها؛ ب) بناهای غیر مذهبی. شامل پلها, کاخها, کاروانسراها, حمامها, بازارها, قلعه ها و آب انبارها. در دو گروه فوق از بناهای دوره اسلامی, مکانی برای عبادت, تجارت و سکونت وجود داشته است. مساجد مساجد مهمترین بناهای مذهبی هر شهر و روستا هستند که همواره نقش مهمی در زندگی مسلمانان داشته اند. اقامه نماز جمعه, مراسم مذهبی, ایراد خطبه ها و تدریس در مساجد انجام می گرفت؛ زیرا مسجد بهترین مکان برای ابلاغ فرامین حکومت به مردم بود. اغلب مساجد در مرکز شهرها, نزدیک بازارها و محدوده دارالحکومه ساخته می شدند و اگر شهری به بیش از یک مسجد نیاز داشت, مساجد دیگری از طرف حکومت یا افراد خیر احداث می شد.
اهمیت مساجد در شهرها به حدی بود که اگر شهری مسجد جامع یا آدینه نداشت, اهمیت شهری هم نداشت.
در صدر اسلام مساجد نقشه های ساده ای داشتند, ولی در طول زمان با طرحهای گوناگون و تزیینات مختلف, نقشه ها پیچیده شدند. درنقشه مساجد, از قرن چهارم هجری دگرگونیهایی به وجود آمد و بر اساس آن, مساجد متفاوت در شهرها احداث شد. مهمترین نقشه هایی که در مساجد به کار گرفته شده, شامل یک ایوانی, دو ایوانی, چهار ایوانی, و ترکیب چهار طاقو ایوان بوده که معماران دوره اسلامی آنها را از شیوه های معماری عهد اشکانی و ساسانی اقتباس کرده اند. مثلاً نقشه چهار ایوانی ـ در ساخت بسیاری از بناها ـ الهام گرفته از نقشه کاخ آشور, متعلق به زمان اشکانیان است. معماران دوره اسلامی مسجد را به شیوه های گوناگون می آراستند. در هر دوره یکی از عناصر تزیطنی در آراستن مساجد متداول بوده است؛

فهرست مطالب :
مقدمه
سلسله مراتب
معرفی بنا
رنگ و بافت
مقیاس
تقارن
استفاده از تمام فضا
جهت قرار گیری
کنتراست
استفاده از مصالح بوم اورد
استفاده از عناصر و حجمهای موافق طبیعت
نورپردازی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 69 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول
فایل پاورپوینت مسجد و مدرسه آقابزرگ


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بررسی روش های مقاوم سازی لرزه ای پل ها

پاورپوینت بررسی روش های مقاوم سازی لرزه ای پل ها

پاورپوینت بررسی روش های مقاوم سازی لرزه ای پل ها

توضیحات:
فایل پاورپوینت بررسی روش های مقاوم سازی لرزه ای پل ها( با تمرکز بر عملکرد مقيدكننده ها (Restrainers))،در حجم 41 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
کشور ما در زمره کشورهاي زلزله خيز قرار مي گيرد، لذا حفظ عملکرد شريان هاي حياتي آن در هنگام وقوع زمين لرزه و پس از آن از اهميت بسزايي برخوردار است.
استفاده از ستون هاي غيرشکل پذير، مقاومت کم تکيه گاهي، فونداسيون ها و شمع هاي با ظرفيت لرزه اي کم، تکيه گاه هاي فولادي ترد شکن، ناپايداري تکيه گاه هاي غلطکي (rocker bearing)، کمبود طول نشيمن، ضربه بين قسمت هاي مختلف عرشه از جمله موارديست که پل ها را در خلال زلزله تهديد مي کند.
در تحقيقاتي که بر روي بيش از 100،000 پل در ناحيه جنوب شرقي آمريکا صورت گرفت، 4 گروه از پل ها با قابليت آسيب پذيري بيشتري تشخيص داده شدند :
- پل های شاهتير فولادی با دهانه های ساده
- پل های شاهتير فولادی با دهانه های پيوسته
- پل های شاهتير بتنی با دهانه های ساده
- پل های شاهتير بتنی با دهانه های پيوسته
و...

فهرست مطالب:
آسيب های لرزه ای پلها
روش های متداول بهسازی پلها
استفاده از مقيدکننده ها در بهبود عملکرد لرزه ای پلها
مقيدکننده هاي مرکب
جمع بندی و نتیجه گیری

این فایل با فرمت پاورپوینت در 41 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت آموزش تصویری ساخت یک پل(34 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت نقد بنای خانه آخوند ابو

پاورپوینت نقد بنای خانه آخوند ابو

پاورپوینت نقد بنای خانه آخوند ابو

توضیحات:
فایل پاورپوینت نقد بناي خانه آخوند ابو،در حجم 33 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
در نزدیکی امام‌زاده زیدابن علی، در مرکز شهر خرم‌آباد و ضلع غربی قلعه تاریخی فلک‌الافلاک، در یکی از محله‌های قدیمی بافت تاریخی خرم‌آباد به نام "درب باباطاهر" (دَر بُو طار) در خیابان امام(ره)، دوازده‌برجی، بنایی قرار دارد که به دوره قاجار نسبت داده شده است.

این بنا دارای قدمت فراوانی است و از  قدیمی‌ترین خانه‌های قدیمی شهر خرم‌آباد از نظر معماري سنتي این عصر به شمار می‌رود. اين خانه قدیمی طاق‌نماهايي به سبك معماري دوره قاجار دارد كه در دوران پهلوي نيز مرمت شده است.

در سال‌های اخیر توسط سازمان میراث فرهنگی مرمت شده و در تاريخ 22 شهريور 1378 با شماره 2432 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.


فهرست مطالب:
تاریخچه
معرفی بنا
راهنما محله
نام بنا
مشخصات بنا
اقلیم باد و خورشید
بخش زمستانه و تابستانه
قسمت های شمالی بنا
قسمت های جنوبی بنا
ورودی بنا
حیاط و تزئینات بنا
مصالح بکار رفته
سایت پلان
حجم بنا


این فایل با فرمت پاورپوینت در 33 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل پاورپوینت بنای عالی قاپوی اصفهان(23 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بررسی هتل های خارجی

پاورپوینت بررسی هتل های خارجی

پاورپوینت بررسی هتل های خارجی

توضیحات:
فایل پاورپوینت بررسی هتل های خارجی،در حجم 34 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

در این فایل به بررسی و تحلیل 5 نمونه از هتل های خارجی پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
هتل امپریال ژاپن
HOTEL Kyocera
هتل شرايتون واكراهيل
Burj al Arab Tower
Ramada PlaZa Hotel


این فایل با فرمت پاورپوینت در 34 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت دیاگرام ارتباط فضاها در هتل(13 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت افزودنیهای بتن

پاورپوینت افزودنیهای بتن

پاورپوینت افزودنیهای بتن

توضیحات:

 فایل پاورپوینت معرفی و بررسی انواع افزودنیهای مجاز بتن،در حجم40 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

ماده افزودنی ، ماده ای است به غیر از سیمان پرتلند،سنگدانه ،آب والیاف تقویتی که به صورت پودریا مایع ،به عنوان یکی از مواد تشکیل دهنده بتن وبرای اصلاح خواص بتن ،کمی قبل از اختلاط یا در حین اختلاط به آن افزوده می شود(ASTM C125).
پس ازپیدایش مواد افزودنی حباب هوا ساز در سالهای 1940،کاربرد این ماده در هوای سرد ودر مناطقی که دمای هوا متناوبا به زیر صفر رفته وآب بتن یخ می زد ، رونق یافت .
ساخت و استفاده از افزودنی های فوق روان کننده که ابتدا نوع نفتالین فرمالدیید آن در سالهای 1960 در ژاپن وسپس نوع ملامین آن در آلمان به بازار آمد، شاید نقطه عطفی بود که در صنعت افزودنی ها در بتن پیش آمد.

فهرست مطالب :
معرفی ماده افزودنی
سوابق و تجربیات
اهداف استفاده
افزودنیهای شیمیایی
روان کننده
فوق روان کننده
کند گیرکننده
تندگیرکننده
طبقه بندی مواد افزودنی شیمیایی کاهنده آب وکنترل کننده گیرش
مواد افزودنی حباب هوازا ساز
کاربرد،مزایا و معایب
بنیان واحدهای تشکیل دهنده مواد افزودنی حباب هوازا
عملکرد مواد افزودنی حباب هوا ساز در بتن
جایگزین های سیمان
مواد پوزولانی
عملکرد مواد پوزولانی بر خواص بتن تازه
پوزولانهای طبیعی
پوزولانهای مصنوعی (صنعتی)
میکروسیلیس
خاکستر بادی
موارد کاربرد بتن حاوی خاکستر بادی زیاد
موارد کاربرد بتن حاوی ژل میکروسیلیس
میزان تولید وبهره برداری خاکستر بادی در دنیا
نسبتهای اختلاط بتن حاوی خاکستر بادی
آثار خاکستر بادی برخواص بتن تازه وسخت شده

این فایل با فرمت پاورپوینت در40 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت اقتصاد حمل و نقل شهری

پاورپوینت اقتصاد حمل و نقل شهری

پاورپوینت اقتصاد حمل و نقل شهری

توضیحات:
فایل پاورپوینت اقتصاد حمل و نقل شهری،در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.


بخشی از متن:
در قلب همه فعالیتهای اقتصادی مدرن، مبادله است. همه این مبادلات نیازمند ارتباطات و بیش از همه نیازمند حمل و نقل کالاها و مردم هستند. به عنوان مثال برای کار، خرید، مکانهای گردشگری، مکانهای ملاقات و تجمع و ...

بنابراین می توان این نتیجه را گرفت که حمل و نقل نقش عمده ای را در فعالیتهای اقتصادی به ویژه در دنیای امروز بازی می کند.

شهرها، زمانی به وجود می آیند که مزایای ویژه ای از همجواری و نزدیکی فعالیتهای اقتصادی حاصل شود، که اصطلاحا به آن «صرفه های تجمع» می گویند. به عبارتی زمانی که این فعالیتها در کنار یکدیگر قرار می گیرند، هزینه های تعامل کاهش می یابد.
و...


فهرست مطالب:
مقدمه
اهمیت و ضرورت توجه به حمل و نقل در اقتصاد
تاریخچه نظام مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل
تقاضای سفر
ارتباط بین کاربری زمین و حمل و نقل
ارتباط بین فرم شهر و حمل و نقل
مزایای اقتصادی فرم شهر فشرده
موقعیت و شکل مراکز شهری
فرضیات اقتصادی درباره مزایای شهرهای چندمرکزی
چرخه حمل و نقل و کاربری زمین ناپایدار
مدیریت تقاضای سفر
اهداف و منافع کلی مدیریت تقاضا
برخی از سیاست های مدیریت تقاضا
جمع بندی و نتیجه گیری


این فایل با فرمت پاورپوینت در 24 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل پاورپوینت TWAترمینال (10 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بتن ویژه

پاورپوینت بتن ویژه

پاورپوینت بتن ویژه

توضیحات:
فایل پاورپوینت آشنایی با بتن ویژه،درحجم 52 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
به بتن‌هایی كه دارای كاربرد یا مشخصاتی ویژه باشند، بتن‌های ویژه اطلاق می‌شود.
همگامی با تکنولوژی
      دبی:
            12 فروردین 1394
            الزامی بودن استفاده از بتن سبز 
در این فایل به معرفی و بررسی انواع بتن های ویژه پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
مشکلات اجرایی
سیر تکامل اتومبیل و تلفن
سیر تکامل بتن
تعریف بتن ویژه
بتن و اجزای آن
مواد افزودنی
روان کننده و دلیل اختراع
طرح اختلاط بتن
فوق روان کننده
نمودار تاثیر روان کننده ها
فوق روان کننده زود گیر و کاربرد
فوق روان کننده دیر گیر و روش و میزان مصرف
حباب ساز کاهنده آب و کاربرد
مواد مکمل یا جایگزین سیمان
میکروسیلیس و عملکرد آن
خاکستر بادی و کاربرد 
الیاف در بتن
بتن با مقاومت بالا
طرح اختلاط بتن با مقاومت بالا
مشخصات بتن با مقاومت بالا
رفتار سازه ای و دوام بتن با مقاومت بالا
آزمایش مقاومت خمشی بتن با مقاومت بالا
مقایسه ترک در بتن
بتن خود تحکیم یافته و مزایا و اصول
پایداری بتن خود تحکیم یافته
بتن سبز

این فایل با فرمت پاورپوینت در 52 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD خرده شیشه در بتن(8 صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت پروژه ی طرح مرمتی مسجد و مدرسه سردار ( قزوین)

پاورپوینت پروژه ی طرح مرمتی مسجد و مدرسه سردار ( قزوین)

پاورپوینت پروژه ی طرح مرمتی  مسجد و مدرسه سردار ( قزوین)

توضیحات:
فایل پاورپوینت پروژه ی طرح مرمتی مسجد و مدرسه سردار ( قزوین)، در حجم 86 اسلاید قابل ویرایش، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
استان قزوین با داشتن بیش از یک هزار اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی، 12 درصد از آثار ثبت شده کشور را به خود اختصاص داده است که از این نظر رتبه اول را به لحاظ جاذبه های گردشگری داراست هرچند در سالهای گذشته به دلیل توجه به فرایند صنعت، مدتها دیدنی های این سرزمین برای اذهان مردم گمنام مانده بود .
پیشینه درخشان فرهنگی، روحیه شاد و طنزپردازانه اهالی، مهاجرپذیری منطقه و تنوع ایلاتی و وجود اقوام ایرانی همچون لرها، کردها، تات ها، آذری ها و... در نواحی اطراف شهر سبب پیدایش گونه های زیبا، ژرف و نابی از سنت های ماندگار اجتماعی دراین منطقه از میهن عزیزمان شده که آیینه ای تمام نما از زندگی ایرانی را در سوگ ها و سرورها به نمایش می گذارد. چهارشنبه سوری یا به زبان شیرین قزوینی (کله چهارشنبه) این آیین دیرپای آتش افروزی همانند دیگر نقاط کشور در این شهر تاریخی با آیین های مردمی جلوه ای دیگری به این مراسم بخشیده است.
مسجد و مدرسه سردار که متعلق به دوره قاجار است ، درسال 1231 هجری قمری ساخته شده است درمحله دیمج در خیابان تبریز قزوین قرار دارد .
زيباترين مدرسه قزوين در روزگار قاجار توسط دو برادر كه داراي منصب سرداري بوده و درجنگ هاي ايران و روس به شجاعت و لياقت شهرت داشتند ساخته شد . حسين خان و حسن خان سردار در سال 1231قمري با احداث اين مجموعه شاهكاري از معماري و هنر قاجاري را به وجود آورده اند .
اين مسجد ـ مدرسه تا سال 1290 هجري شمسي به فعاليت خود ادامه داده و تمامي حفره‌هاي آن توسط طلبه‌ها از قزوين و حومه اشغال بود.
از سال 1335 مدتي به عنوان دبستان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
پس از مدت‌ها به عنوان خوابگاه تنها چند طلبه درآمد و مدتي نيز خالي ماند و در حال حاضر به عنوان خوابگاه طلبه‌هاي متاهل فاقد مسكن كه در مدارس ديني مشغول تحصيل‌اند، مورد استفاده است.
و...

فهرست مطالب:
مقدمه 
فصل اول – شناخت بنا
1-1 شناخت گذشته بنا
1-1-1 کالبدی
1-1-1-1 تکنیکهای ساخت
1-1-1-1-1 پی و فونداسیون
1-1-1-1-2 دیوار و ستون
1-1-1-1-3 پوشش سقف
1-1-1-2 تحلیل نیروها
1-1-1-3 مواد و مصالح
1-1-1-3-1 عناصر اصلی
1-1-1-3-2 ملات ها
1-1-1-3-3 عناصر الحاقی
1-1-1-4 تکنیکهای تاسیساتی
1-1-1-4-1 باد گیر
1-1-1-4-2 گرمابه
1-1-1-4-3 سیستم دفع فاضلاب
1-1-1-4-4 نور
1-1-1-4-5 تهویه
1-1-2- زیبایی شناسی
1-1-2-1 تقارن ها
1-1-2-2 تناسبات
1-1-2-3 اهداف طرح
1-1-2-4 سبک طراحی
1-1-3 اجتماعی
1-1-3-1 عملکرد بنا
1-1-3-1-1 سیرکولاسیون
1-1-3-1-2 نقش بنا در بافت بنا
1-1-3-1-3 نقش بنا در بافت مجتمع
1-1-3-1-4 نقش بنا در بافت منطقه
1-1-3-1-5 نقش بنا در بافت کشور
1-1-3-2 مالکیت
1-1-3-3 مدیریت
1-2- شناخت وضع موجود
1-2-1 کالبدی
1-2-1-1 توصیف
1-2-1-2 تکنیک های کارگاهی
1-2-2 اجتماعی
1-2-2-1 عملکرد بنا
1-2-2-1-1 سیرکولاسیون
1-2-2-1-2 نقش بنا در بافت بنا
1-2-2-1-3 نقش بنا در بافت مجتمع
1-2-2-1-4 نقش بنا در بافت منطقه
1-2-2-1-5 نقش بنا در بافت کشور
1-2-2-2 مالکیت
1-2-2-3 مدیریت
فصل دوم – آسیب شناسی
2-1 عوامل مخل سوژه
2-1-1 عوامل مخل خارجی
2-1-1-1 عوامل طبیعی
2-1-1-1-1 عملکرد انی
2-1-1-1-2 عملکرد بطئی
2-1-1-1-2-1 عوامل فیزیکی
2-1-1-1-2-2 عوامل شیمیایی
2-1-1-1-2-3 عوامل بیولوژیک و میکرو بیولوژیک
2-1-1-1-2-1 عوامل گیاهی
2-1-1-1-2-1 عوامل مرکب
2-1-1-2 عوامل اجتماعی
2-1-1-2-1 توده مردم
2-1-1-2-2 مدیریت غلط
2-1-1-2-3 مسائل ناشی از حقوق بین الملل
2-1-2 عوامل داخلی
2-1-2-2 موقعیت نا مناسب استقرار بنا در محیط
2-1-2-3 ضعف شناخت در فنون اجرایی
2-1-2-4 ضعف شناخت در بکارگیری تکنولوژی ساخت
2-1-2-5 ضعف فرهنگی شناخت مسائل سیاسی،اجتماعی،فرهنگی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 86 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD همین محصول(55 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت جزئیات نصب عایق های حرارتی

پاورپوینت جزئیات نصب عایق های حرارتی

پاورپوینت جزئیات نصب عایق های حرارتی

توضیحات:
فایل پاورپوینت جزئیات نصب عایق های حرارتی،در حجم 19 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

فهرست مطالب:
جزئيات عايق کاري کرسي چيني آجري ساختمان
جزئيات نصب عايق زير کف سازي داخلي
جزئيات نصب عايق در زير شيب پله‌ هاي خارجي
جزئيات نصب عايق مابين ديوار آجري و سنگ پلاک خارجي
جزئيات نصب عايق در تقاطع قاب پنجره با ديوار
جزئيات نصب عايق مابين کاشيکاري داخلي و ديوار آجري 15 سانت خارجي
جزئيات نصب عايق مابين پانل گچي پيش ساخته و تخته کوبي داخلي
جزئيات نصب عايق مابين دو ديوار آجري
جزئيات نصب عايق مابين ديوار آجري خارجي و ورق پيش ساخته گچي داخلي
جزئيات نصب عايق در کف پنجره سنگي
جزئيات نصب عايق ما بين ديوار بتوني خارجي و ديوار آجري داخلي
جزئيات نصب عايق مابين پائل گچي و ورق ايرانيت پوششي از خارج
جزئيات نصب عايق در محدوده دستانداز پشت بام
جزئيات نصب عايق زير سقف نهايي
جزئيات نصب عايق در تقاطع ديوار خارجي با سقف ميانی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 19 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD عایق رطوبتی ساختمان(9صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت حمل و نقل عمومی

پاورپوینت حمل و نقل عمومی

پاورپوینت حمل و نقل عمومی

توضیحات:
فایل پاورپوینت حمل و نقل عمومی،در حجم 32 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
ترافیک در کلان شهرها امروزه به عنوان یکی از حادترین و پیچیده ترین مشکلات شهری جلوه می نماید.سیستم حمل و نقل به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم توسعه نقش و جایگاه خاصی در مجموعه شهری کشورهای مختلف دارد.
حمل و نقل عمومي، تمامي سيستم هاي حمل و نقلي را دربرمي گيرد كه داراي مشخصه هاي زير باشند:
- مسافران در ماشين مالكيتي خودشان سفر نكنند.
سفر به صورت جمعي انجام شود نه انحصاري. به همين علت است كه در بسياري از كشورها، تاكسي را جزو حمل و نقل عمومي محسوب نمي نمايند. در ايران نيز بتدريج اين اتفاق در حال شكل گيري است.
حمل و نقل عمومي معمولا به سيستم هاي ريلي و اتوبوسی اطلاق مي گردد. البته در يك تعريف فراگيرتر، هواپيماي مسافري و كشتي مسافري نيز جزو حمل و نقل عمومي محسوب مي گردد.

فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف
حمل و نقل نیمه عمومی
مزاياي گسترش حمل ونقل عمومي
شاخصهاي تأثيرگذار بر كيفيت حمل و نقل عمومي
استراتژي افزايش استفاده از حمل و نقل عمومي
سیستم رک
آمار وسایل نقلیه عمومی
مشکلات حمل و نقل عمومی
نتیجه گیری
Ultram
Guideway Design

این فایل با فرمت پاورپوینت در 32 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت ترمینال TWA(10اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت جزوه کامل درس تنظیم شرایط محیطی 2

پاورپوینت جزوه کامل درس تنظیم شرایط محیطی 2

پاورپوینت جزوه کامل درس تنظیم شرایط محیطی 2

توضیحات:
فایل پاورپوینت جزوه کامل درس تنظیم شرایط محیطی 2،در حجم 36 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
تعریف هوا یاوضعیت جوی :شرایط موقت وضعیتی كه برای مدتی كوتاه دریك مكان معین غالب میگرددكه میانگین این وضعیت جوی دردراز مدت رایك اقلیم گویند.

تعریف اقلیم : دانشی است ترکیبی که به بررسی شرایط جغرافیایی و زیستی با توجه به داده های اماری دراز مدت موجود اب و هوایی ناحیه خاص می پردازد .

تعریف دیگر اقلیم : روابط بین حیاط و حوادث طبیعی یا حوادث اتمسفری را بررسی نموده و اثرات پدیده های جوی را در حیاط موجودات زنده از جمله انسان تعریف می کند.

تعریف اقلیم شناسی : مجموعه ای از اطلاعات آب و هوایی . انسانی و جغرافیایی که با زندگی انسان ارتیاط دارد

تعریف آب و هوا : (هواشناسی ) : فقط به بررسی و به تحلیل پدیده های جوی توجه دارد و حوادث جوی را کاملا بررسی و نتایج را به صورت پیشبینی و ارقام و فرمول هایی منتشر می کند .

فهرست مطالب:
تعریف هوا یاوضعیت جوی
تعریف اقلیم
تعریف دیگر اقلیم
تعریف اقلیم شناسی
تعریف آب و هوا(هواشناسی )
نکاتی که در طراحی یک ساختمان باید بدانیم
ویژگی های معماری مطلوب
عوامل اقلیمی
تقسیمات اقلیمی در ایران از نظردکتر حسین کنجی
گونه های اقلیمی
كلیات آب و هوایی
رطوبت مطلق
رطوبت نسبی
رطوبت مخصوص
خصوصیات كلی فرم بنا دراقلیم سرد و کوهستانی
اقلیم گرم و خشک
ویژگی های اقلیم گرم و خشک
توصیه های اقلیمی
دلایل استفاده از بازشو در مناطق گرم وخشک
برای از بین بردن گرما در مناطق گرم و خشک
اقلیم معتدل و مرطوب
ویژگیهای اقلیم  معتدل و مرطوب
اقلیم  گرم و مرطوب
ویژگیهای اقلیم  گرم و مرطوب
تابش آفتاب و تأثیرآن بر ساختمان و محیط اطراف
موقعیت خورشید
زاویه چرخش خورشید
انسان و محیط انجام فعالیت
شرایط اقلیمی برای انجام هر فعالیت
عوامل لازم انجام هر فعالیت
شرایط اقلیمی فضا
توصیه های مربوط به شرایط اقلیمی خاص
عوامل اقلیمی و انسان
تغییرات تابش افتاب بر انسان
تاثیر باد بر محدوده اسایش
تعریف ارگونومی
اثرات عمده باد بر ساختمانها
نوع نشستن انسان
هدف اولیه ارگونومی
اشعه الکترو مغناطیسی
ویژگی های عمده اشعه الکترو مغناطیسی
تابش
انواع تابش
شدت تابش
تعریف دما
رطوبت
انواع رطوبت
ایستگاه های هواشناسی
انواع ایستگاه های هواشناسی
ریختهای محیطی
توپوگرافی
موقعیت جغرافیایی
تابش آفتاب
انتقال حرارت
جابه جایی
تبخیر
فشار بخار
تاثیر رطوبت بر ساختمان
انواع رطوبت
تعرق یا عرق کردن
تولید رطوبت
عوامل موثر در تعرق
تهویه
انواع تهویه
تهویه مصنوعی و طبیعی
ویژگی های تهویه
تهویه  مستقیم و غیر مسقیم
ویژگی تهویه های محیطی
بادها
انواع بادها
بادهای مضر
بادهای مفید
بازشوها در اقلیم ها
انواع اجرای بازشوها
نکاتی که احتمال دارد در طول جزوه از قلم افتاده باشد ( به صورت کلی)

این فایل با فرمت پاورپوینت در 36 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD شرایط اقلیمی قشم(3صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی زنجان

پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی زنجان

پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی زنجان

توضیحات:
فایل پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی زنجان،در حجم 57 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.


بخشی از متن:
نام زنجان عربی‌شده زنگان فارسی است. مردم منطقه هنوز هم تلفظ زنگان را بکار می‌برند. شهر زنجان در دره زنجان رود (از شاخه‌های قزل اوزن (سفید رود)) قرار گرفته و سر راه شوسه و خط آهن تهران به تبریز می‌باشد. صنایع دستی از قبیل ورشوسازی و نقره‌سازی و چاقوسازی آن مشهور است.
شهر تاریخی زنجان به لحاظ وجود مقاومتهای مردمی و منطقه‌ای درمقابل سپاهیان اسلام از شهرهای دشوارگشا بوده‌است، درسال ۲۴ هجری قمری به دست براء بن عازب سردار تخریب شده، که این محل خاستگاه اولیه بوده و در شمال شرقی شهر فعلی قرار داشته‌است. آثار و بقایای نخستین استقرار شهر که دراصطلاح کهن دژ نامیده می‌شود تا سال ۱۳۰۰ هجری شمسی پا برجا بوده و در جریان ساختمان (خیابان فرهنگ) تسطیح شده‌است.
قبرستان شهر در حد جنوب شرقی محل استقرار و در داخل حد طبیعی سیلاب شرق شهر منطبق بر (خیابان امام) فعلی تا (فدائیان اسلام) بوده‌است.
و...


فهرست مطالب:
تاریخچه
موقعیت جغرافیایی
ناهمواری های استان
طبیعت و جغرافیای طبیعی
آب و هوای استان زنجان
جاذبه های طبیعی استان زنجان
صنایع دستی زنجان
دیدنی‌های شهر زنجان
سوغات زنجان
جاذبه های گردشگری استان
بنای رختشوی‌خانه زنجان
ویژگی های اجتماعی استان
ویژگی های فرهنگی استان زنجان
خانه های تاریخی زنجان
عمارت ذوالفقاري
مردم زنجان
استان زنجان
جمعیت
ویژگیهای اقلیمی
پوشش گیاهی
اقتصاد زنجان
نتیجه گیری


این فایل با فرمت پاورپوینت در 57 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل WORD مجموعه تاريخي بازار زنجان(14صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت زندگینامه معمار رابرت اسلوتزی

پاورپوینت زندگینامه معمار رابرت اسلوتزی

پاورپوینت زندگینامه معمار رابرت اسلوتزی

توضیحات:
فایل پاورپوینت زندگینامه معمار رابرت اسلوتزی ، در حجم 16 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
رابرت اسلوتزی در ۲۷ نوامبر ۱۹۲۹ در بروکلین متولد شد.

رابرت اسلوتزی Robert Slutzky معمار، نقاش و نویسنده معاصر پس از ۶۰ سال تجربه و تحقیق در زمینه های مختلف هنری، روز سه شنبه در شهر Abington  در سن ۷۵ سالگی دیده از جهان فرو بست.

هنرمندی که در راستای تحولات هنری قرن بیستم، با ارایه آثار مختلف و تالیفات خویش سعی داشت تا ارتباط معنایی و فرمال موجود در نقاشی و معماری را بازگو کند.
ارتباط بین رشته های هنری و تطابق الگوهایی که ارایه می شود نقش مهمی را در شکل گیری روند در قرن بیستم در عرصه هنر و بخصوص در ایجاد ایده های معمارانه ایفا می کنند. مقایسه دوره های مختلف هنری با اتفاقاتی که در مناطق مختلف جهان در فضای معماری می تواند شناختی عمیق از آثار خلق شده ایجاد کند.
و...

فهرست مطالب:
معرفی معمار
ارتباط هنر و معماری
بیوگرافی رابرت اسلوتزی
مهارت و تبحر رابرت اسلوتزی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 16 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت سبک معماری دیکانستراکشن(14 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت نقشه کشی عمومی ساختمان

پاورپوینت نقشه کشی عمومی ساختمان

پاورپوینت نقشه کشی عمومی ساختمان

توضیحات:
فایل پاورپوینت نقشه کشی عمومی ساختمان ،در حجم 72 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
مصالح ساختمانی:
در ساخت و توليد يك بنا از مواد و مصالح و فرآورده هاي طبيعى يا مصنوعى(ساخته شده دركارخانه)كه به صورت خام و ساده يا تركيب شده، دركارخانه يا در محل احداث بنا توليد مى شوند، استفاده مى گردد.
طبقه بندی مصالح از نظر جنس:
مصالح ساده : به فرآورده هاى معدنى، طبيعى يا مصنوعى كه از يك جنس و يا مواد داخلى مشابه تشكيل شده باشند. مانند شن ماسه، سيمان، كاشى، بلوك و تيرآهن.
مصالح مرکب: به فرآورده هاى معدنى، طبيعى يا مصنوعى كه از چند نوع ماده ي داخلى تشكيل شده باشد. مانند بتن، تيرچه، ايرانيت، ايزوگام، آردواز و ملات ها.

انواع مصالح از نظر نحوه تولید:
مصالح پیش ساخته:
به مواد ومصالحى كه ابتدا دركارخانه توليد شده اند، سپس آن ها را به محل اجرا آورده و مورد استفاده قرارداده اند مانند: كاشى، سراميك، آجر، سفال، تيرچه و بلوك، قطعات بتنى، قيرگونى وآسفالت آماده.
مصالح درجا:
به مواد و مصالحى كه در محل احداث تهيه وتوليد مى شوند مانند: ملات ها، بتن درجا، بلوك سقفى سيمانى، قيرگونى درجا، سقف ها، ديوارها و اسكلت و چهارچوب هاي درجا.
و...

فهرست مطالب:
فصل اول:مصالح شناسی
فصل دوم:ساختمان و انواع آن
فصل سوم:دیوارها و نحوه ترسیم دیوارهای آجری
فصل چهارم:پلان ساختمانی و نحوه ترسیم آن
فصل پنجم:نما در ساختمان
فصل ششم:انواع راه پله مورد استفاده و نحوه ترسیم آن
فصل هفتم:برش در ساختمان
فصل هشتم:پلان شیب بندی و موقعیت ساختمان

این فایل با فرمت پاورپوینت در 72 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت نقشه برداری مهندسی(149 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت معماری اصفهان در دوران صفویه

پاورپوینت معماری اصفهان در دوران صفویه

پاورپوینت معماری اصفهان در دوران صفویه

توضیحات:
فایل پاورپوینت معماری اصفهان در دوران صفویه،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
دوران صفویه را یکی از درخشان ترین اعصار هنر و معماری ایران می دانند چرا که در تمامی زمینه ها از جمله معماری و تزئینات آن گرفته تا منوسیقی و فلسفه، ایران شاهد رشد و شکوفایی چشمگیری بوده است.
اما آنچه در معماری ایران به نام سبک یا شیوه اصفهانی معروف است و در متون غربی تحت عناوینی چون: معماری صفوی، قاجاری، افشاری و زند-قاجار شناخته می شود، به اندک زمانی قبل از پیدایش سلسله صفویه باز می گردد لذا خواستگاه آن اصفهان نبوده و اولین بناهای این شیوه از معماری مربوط به دوران حکومت ترکمانان قره قویونلو است، قومی که هرج و مرج اواخر دوره تیموری قدرت در غرب و شمال غرب ایران به دست گرفته بود.
سرانجام با به قدرت رسیدن فردی به نام اسماعیل از نوادگان شیخ صفی ،عارف قرن 8، در سال 907 هجری قمری سلسله صفویه در تبریز به قدرت رسید.
با آغاز سلطنت عباس میرزا در سال 995 هجری قمری و انتقال پایتخت به اصفهان بود که این شهر به نهایت آبادانی و شهرت خود رسید و شماری از مهم ترین بناهای ایران را در خود جای داد.
در این زمان به علت نیاز فراوان به توسعه شهری و ساختمان سازی، مساجد باشکوه در کنار کاخ های حکوتی قرار می گرفت و سایر بناهای شهری چون مدارس، حمام ها، بازارها و کاروانسراها نیز بسیار مورد توجه واقع شد که مهمترین نمونه های آن شامل: مسجد امام اصفهان، مسجد شیخ لطف الله، میدان نقش جهان، کاخ عالی قاپو، کاخ هشت بهشت و ... می باشد.

فهرست مطالب:
معماری سبک اصفهان؛ شکوه دوره صفویه
ویژگی های معماری اصفهانی
کاخ عالی قاپو 
مسجد امام اصفهان (مسجد شاه)
مسجد شیخ لطف الله
مجموعه وکیل شیراز
مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان

این فایل با فرمت پاورپوینت در 25 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مسجد و مدرسه آقابزرگ(18 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بتن شفاف

پاورپوینت بتن شفاف

پاورپوینت بتن شفاف

توضیحات:

 فایل پاورپوینت بررسی و آشنایی با بتن شفاف و چگونگی ساخت این بتن و کاربردهای آن، در حجم 23 اسلاید قابل ویرایش.

در این فایل به معرفی بتن شفاف و چگونگی ساخت و موارد کاربرد آن و ...پرداخته شده است.

فهرست مطالب :
سنگ های نیمه شفاف
فیبرهای نوری
تاثیرات سازه ای
ساختار و مقاومت
ترکیبات
ابداع لاتیراکن
محاسن لاتیراکن
ساخت بتن شفاف
لایتراکان
موارد کاربرد

این فایل با فرمت پاورپوینت در23اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت برج قابوس

پاورپوینت برج قابوس

پاورپوینت برج قابوس

توضیحات:
فایل آشنایی با برج قابوس،در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
شهر تاریخی جرجان، يكي از شهرهاي مهم دوران باشكوه ايران در سده هاي اوليه تا سده هاي مياني دوره اسلامي، طی آخرین کاوش های باستان شناسی دهه 1350 به سرپرستی آقای دکتر محمدیوسف کیانی شناسايي مورد كاوش گسترده قرار گرفت اما بدون هیچ گونه اقدامات حفاظتی به علت پيامدهاي انقلاب اسلامي رها شده  و تمام آثار و شواهد حاصل از حفریات چند ساله بر اثر عوامل طبیعی و انسانی رو به ویرانی نهاد. علیرغم اقدامات گسترده جهت تعیین عرصه و حریم و میله گذاری محدوده شهر در دهه 1360، تخریب و نابودی آثار معماری مکشوفه بر اثر دخل و تصرفات انسانی و غارت آجرها به منظور ساخت و ساز خانه های مسکونی در محدوده شهر و حفاريهاي غير مجاز همچنان تهدید براي جدی شهر جرجان محسوب می شود.

گنبد قابوس شامل ۲ قسمت است:

پی یا پای بست بنا و بدنه
گنبد مخروطی

پی سازی بنا از زمین سفت شروع و تا ارتفاع حدود 15 متری با آجر و مصالح مشابه خود بنا انجام شده است . درون پای بست سردابی وجود داشته که پا کار طاق آن هنوز بر جای است ولی بر اثر کاوش های پیاپی کاوشگران که در پی گنج بوده اند آثاری از کف آن بر جای نمانده است .
و...

فهرست مطالب:
مطالعات تاریخی ومعماری
شهرتاریخی جرجان
پیشینه تاریخی
مشخصات بنا
متن کتیبه ها
عملیات مرمت بام مخروطی برج قابوس

این فایل با فرمت پاورپوینت در 30 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل word مناره و كاركردهای آن در تاریخ اسلام (11 صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت الهام پذیری از طبیعت در معماری

پاورپوینت الهام پذیری از طبیعت در معماری

پاورپوینت الهام پذیری از طبیعت در معماری

توضیحات:

فایل پاورپوینت الهام پذیری از طبیعت در معماری،در حجم13 اسلاید.

 

در این فایل به بررسی و معرفی انواع روش های الهام پذیری از طبیعت در معماری پرداخته شده است.
فهرست مطالب:
الهام از اشکال طبیعی
الهام گیری معنایی از طبیعت
الهام از قواعد طبیعت

این فایل با فرمت پاورپوینت در13اسلاید قابل ویرایش بصورت تصویری ارائه شده است و برای دروس معماری مرتبط مناسب می باشد.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مدلسازی و تحلیل سد وزنی در انسیس

پاورپوینت مدلسازی و تحلیل سد وزنی در انسیس

پاورپوینت مدلسازی و تحلیل سد وزنی در انسیس

توضیحات:
فایل پاورپوینت مدلسازی و تحلیل سد وزنی در انسیس،در حجم 48 اسلاید ،همراه با یک هدیه ویژه.

در این فایل چگونگی مدلسازی و تحلیل سد وزنی در محیط برنامه انسیس نمایش داده شده است و تمامی مراحل طراحی سد وزنی در انسیس گام به گام مورد بررسی قرار گرفته شده است.

این فایل با فرمت پاورپوینت در 48 اسلاید (بصورت نمایش محیط برنامه) تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت انواع سد و سرریز (35 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت متره و برآورد و آنالیز قیمت و تعدیل آحادبها

پاورپوینت متره و برآورد و آنالیز قیمت و تعدیل آحادبها

پاورپوینت متره و برآورد و آنالیز قیمت و تعدیل آحادبها

توضیحات:
فایل پاورپوینت متره و برآورد و آنالیز قیمت و تعدیل آحادبها و آشنایی با نرم افزار های مربوط،در حجم 81 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
متره چیست ؟
متره علم سنجش یا اندازه گیری است .
 این علم همةجوانب كارها را دربرمی گیرد .
 انسان درزندگی خود قبل از اقدام به عمل آن را می سنجد به عبارتی آن را متره می نماید .
متره درتمام مراحل زندگی انسان امری روزمره وجاری است .

موفقیت وعدم موفقیت افراد درزندگی درگرو سنجش و عمل بر اساس آن است.

هر كارمند پس از دریافت حقوق برای هزینه كردن آن برنامه ریزی می كند وبه عبارتی آن را متره می كند . بدین ترتیب او دخل وخرج ماهیانه اش را تنظیم می نماید . این محاسبه را مترة مالی گویند . 
متره زمان نیز امری مشهود درزندگی روزمره است . برای رفتن از منزل به محل كار یا سفر كردن احتیاج به برنامه ریزی زمانی داریم . با سنجش مسافت وسایر پارامترهای وابسته میزان زمان مورد نیاز بدست خواهد آمد .

خانم خانه دار برای طبخ غذا نیاز به مواد اولیه با مقادیر مشخص دارد طبیعی است كه میزان تلفیق صحیح این مواد باعث بالارفتن كیفیت غذا می شود . این سنجش نوعی مترة مواد است .

فهرست مطالب:
- متره چیست و مترور کیست
- متره و علوم و فنون مرتبط و جایگاه آن در پروژه ها
- متره و دوره فعالیت و نقش آن در کیفیت پروژه
- انواع فهرست بها و صورت مجالس و دستور کار
- متره و صورت وضعیت مطلوب ، متره و سیستم یابی
- متره ، رایانه و نرم افزار ، متره و بایگانی
- اهداف تهیه متره و برآورد و مستند سازی و نتایج آن (پاتالوژی صورت وضعیت )
- آنالیزبها و تعدیل و روش تهیه آن
- خصوصیات ویژه یك متــرور
- متره و علوم فنون مرتبط
- جایگاه متره برآورد در ایران و جهان
- جایگاه متره در پروژه های عمرانی
- متره وبرآورد در چرخه پروژه های عمرانی
- نقش مهندس مترور در فازهای مختلف پروژه های عمرانی
- نقش مهندس مترور در فاز سه
- متره عملیاتی ابنیه
- متره عملیاتی تأسیسات مکانیکی
- -متره عملیاتی تأسیسات برقی
- -مزیت های نرم افزارهای متره و برآورد در ایران
- آسیب شناسی (پاتولوژی) صورت وضعیت
- و ...
- نتایج
- منابع


این فایل با فرمت پاورپوینت در 81 اسلاید قابل ویرایش و بسیار جامع و کامل تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل پاورپوینت ارکان پروژه و شرایط عمومی پیمان(20 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فضاهای بی دفاع شهری

پاورپوینت فضاهای بی دفاع شهری

پاورپوینت فضاهای بی دفاع شهری

توضیحات:
فایل پاورپوینت فضاهاي بي دفاع شهري،در حجم 50 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
يکي از معيارهاي سنجش کيفيت فضاي شهري، ميزان امنيت و پايداري فضا مي باشد. . نیاز به امنیت همواره از بنیادی ترین نیازهای بشری و مسئله وقوع جرم از مهم ترین مسائل جامعه بشری بشمار آمده است . با افزایش و پیچیدگی جوامع ، شرایط تامین این نیاز و برطرف کردن این مسئله پیچیده تر شده است.

بسياري از فضاهاي شهري درشهرهاي قديم ايران داراي کيفيات برجسته اي درزمينه ايجاد حس امنيت و پايداري فضا مي باشند، اما در حال حاضر بسياري از فضاهاي شهري ما فاقد چنين کارکردي هستند. خصوصا گروه هاي آسيب پذيري نظير کودکان، سالمندان، زنان و معلولان داراي جايگاه مناسبي در آنها نيستند. در واقع فضاهاي بي دفاع قادر به نيل به اهداف مترتب بر ماهيت خود نيستند و ممکن است ترکيبي از آسيب پذيري هاي کالبدي، اقتصادي و اجتماعي و ... را به طور همزمان در خود داشته باشند. عمده راهکارهايي که در چنين فضاهايي به کار گرفته مي شود، شامل توانمندسازي و مقاوم سازي آنها مي باشند.

اين نظر كه فضاها بر رفتار فرد تاثير مي گذارند و مي توانند براي تنظيم رفتار او به كارگرفته شوند امري پذيرفتني است. اصولا چنين امكاني وجود دارد كه از طريق برنامه ريزي و طراحي شهري و از راه تركيب طرح ها با نوعي نظام انتظام دهنده، مراتب ارتقاي اخلاقي و اجتماعي افراد جامعه را فراهم ساخت. بنابراين، همان گونه كه فضاهاي شهري مي توانند با برنامه ريزي و طرح ريزي صحيح محل بروز و نمود فضايل انساني باشند، از جهت ديگر نيز مي توانند از طريق رهاشدگي و برنامه ريزي ها و طرح ريزي هاي نادرست و ساده انگارانه به مكان بروز انواع جرايم شهري تبديل گردند.


فهرست مطالب:
طرح موضوع و مساله
روانشناسي محيطي در شهرسازی
مدعيان اين رويكرد در شهرسازي
ماهيت روانشناسي محيطي
ماهيت محيط
تعاريف مختلف از فضا
مفهوم فضاي شهري
انواع فضاي شهري و تعريف
فضاهاي شهري و زندگي اجتماعي
خصيصه ها ي واجد ارزش
کيفيت فضاي شهري
فضاي بي دفاع
ارائه نمونه ها ومصاديق
اصول راهبردی مداخله
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع


این فایل با فرمت پاورپوینت در 50 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مبلمان شهری (19 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت شهرک کارگران معدن تینقیر

پاورپوینت شهرک کارگران معدن تینقیر

پاورپوینت شهرک کارگران معدن تینقیر

توضیحات:
فایل پاورپوینت شهرک کارگران معدن تینقیر،در حجم 82 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
شهرک کارگران معدن تینقیر:
مراکش
معمار:طیبی جادری
ساخت :1987

آب و هوای بیابانی این منطقه بسیار گرم و خشک است.
طرح این شهرک پس از کشف معادن نقره در این ناحیه درسال 1984 داده شدو ساخت مجموعه از سال 1987آغاز و تا سال 2000 تکمیل و در اختیار معدنچیان نهاده شد.

فهرست مطالب:
شهرک کارگران معدن تینقیر
نقشه موقعیت
جدول کاربری اراضی
جایابی فضاها
تفکیک زمین بر اساس کاربری ها
قسمت های مسکونی در سایت
فضای سبز
مکان های عمومی شاخص
معابر موجود
شریان های اصلی (خطوط ارتباطی برای دست یابی به اماکن عمومی)
معابر درجه 2(ارتباط بین مناطق مسکونی)
دسترسی پیاده
پارکینگ های عمومی در مجاورت معابر
نحوه استقرار پارکینگ ها کنار معابر
نشانه های قابل توجه در سایت
نشانه ها به صورت تفکیک شده
فضای پر در سایت(مناطقی از سایت که زیر ساخت بنا رفته است)
همسایگی
واحد های دو خوابه
واحد های سه خوابه
واحد های مسکونی به تفکیک تعداد خوابها
ارتباط فضای داخل و خارج
آکس بندی واحدهای 3 خوابه مدیریتی
سیرکولاسیون نحوه ارتباط فضاها در داخل پلان
لکه گذاری(واحدهای 2 خوابه)
پلان بام واحدهای 2 خوابه
لکه گذاری(واحدهای 3 خوابه)
پلان بام واحدهای 3خوابه مدیریتی
لکه گذاری(واحدهای تک خوابه )
لکه گذاری مجموعه فرهنگی
لکه گذاری (مسجد)
پلان بام مسجد
لکه گذاری(خصو صی – نیمه خصوصی – عمومی )
تک خوابه های پروخالی
منطقه تینقیر
نمایی از مجموعه ساخته شده
طراحی فضاهای حرکتی پیاده
حیاط های نیمه خصوصی در کنار واحد های مسکونی
ورودی مجموعه فرهنگی
نمایی از داخل مسجد
استخر مجموعه ورزشی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 82 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مجتمع مسکونی خارجی(15اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت شاخص های اقلیم توریستی

پاورپوینت شاخص های اقلیم توریستی

پاورپوینت شاخص های اقلیم توریستی

توضیحات:
فایل پاورپوینت شاخص های اقلیم توریستی،در حجم 218 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.


بخشی از متن:
امروزه مطالعه تاثیر وضعیت جوی و اقلیمی بر زندگی و اعمال و رفتار انسان در قالب یکی از شاخه های علمی به نام زیست اقلیم شناسی انسانها یا زیست هوا شناسی انسانی مورد مطالعه قرار میگیرد . شاخصهای رقومی متعددی برای مطالعه زیست هوا شناسی و زیست اقلیم شناسی از طرف دانشمندان پیشنهاد شده است که در امروزه در مطالعات آب و هوا شناسی توریسم مورد استفاده قرار می گیرد .
شاخص ها، بیان کمی شرایط زیست اقلیمی برای تبیین شرلیط و مقایسه شرایط گوناگون ارائه شده است.

انواع شاخصهای آب وهوایی توریسم:
شاخصهای آب وهوایی توریسم را به طور کلی می توان به سه دسته
شاخصهای اولیه ،
شاخصهای زیست اقلیمی و
شاخص ترکیبی تقسیم نمود .
شاخصهای اولیه که استنتاجی هستند فاقد ارتباط لازم بین فاکتورهای اقلیمی و فیزیو لوژیک هستند . شاخصهای زیست اقلیمی و ترکیبی تعداد بیشتری از عوامل را در برمی گیرند. این شاخصها اثر مرکب عوامل را در نظر می گیرند .
شاخصهای مرتبط با فیزیولوژی ا نسانی که از معا دله بیلان ا نرژی بدن ا نسان مشتق گردیده ا ند امروزه اعتبار بیشتری در مطالعات زیست اقلیم ا نسانی و همچنین آب و هوا شناسی توریسم کسب نموده اند .


فهرست مطالب:
مفهوم شاخص
انواع شاخصهای آب وهوایی توریسم
شاخص دمای موثر
شاخص دمای موثراصلاح شده
شاخص فشار عصبی
شاخص دمای موثر استاندارد
شاخص دمای دماسنج مرطوب کروی
سه ابزار اندازه گیری دما
شاخص احساس حرارتی گیونی
روش پرسشگری در خصوص شرایط اقلیمی
شاخص دما-رطوبت تام
شاخص دمای ظاهری
شاخص عدم آسایش
شاخص فشار نسبی
شاخص آسایش استیدمن – تام
شاخص سوزباد
شاخص قدرت سردکنندگی محیط
شاخص خنک کنندگی باد
شاخص ترجونگ
شاخص زیست اقلیمی بیکر
شاخص سختی هوا
شاخص فشار عصبی
شاخص ترموهیگرومتریک
شاخص سوزباد
شاخص اولگی
شاخص اوانز
شاخص زیست اقلیمی دمای معادل
شاخص پن واردن
شاخص استرس گرمایی
شاخص THI
الگوی MEMI
شاخص آسایش فانگر
شاخص نظر متوسط پیش بینی شده
شاخص درصد نارضایتی پیش بینی شده
شاخص دمای معادل فیزیولوژیک یا PET
محاسبه دمای متوسط تابشی
شاخص
نحوه محاسبه شاخص اقليم توريستي ميکزكوسكي
اندازه‌گيري شاخص آسايش روزانه(CID)
اندازه‌گيري پارامتر نور خورشيد(ساعات آفتابي)
اندازه‌گيري پارامتر باد


این فایل با فرمت پاورپوینت در 218 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل WORD اقلیم و معماری(10صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت سازه های پوسته ای

پاورپوینت سازه های پوسته ای

پاورپوینت سازه های پوسته ای

توضیحات:
فایل پاورپوینت سازه های پوسته ای ،در حجم 100 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
پوسته،سازه ای نازک با سطح منحنی می باشد که بارها را بصورت کشش، فشار و برش به تکیه گاه ها منتقل می نماید.سازه های پوسته ای مشابه طاقهای سنتی می باشد با این تفاوت که سازه ی پوسته ای در برابر نیروهای کششی مقاوم می باشد.اغلب پوسته ها ی معماری از بتن مسلح ساخته شده اند همچنین از تخته ی چند لایی ،فلز پلاستیک های شیشه ای مسلح هم استفاده می شود.پوسته ها به علت شکل منحنی خود مقاومت خوبی در برابر بارهای گسترده ی یکنواخت در سازه هایی مانند سقف دارند اما مقاومت این نوع سازه به علت نازک بودن،در برابر خمش های ناحیه ای که ازطریق بارهای متمرکزتولید شده قابل توجه نمی باشد.
پوسته ها با توجه به شکلشان به چهار دسته
- سین کلاستیک
- آنتی کلاستیک
- قابل توسعه
- شکل آزاد
تقسیم می شوند.

فهرست مطالب:
معرفی
انواع پوسته ها
بررسی انواع پوسته ها
جنبه اجرائی پوسته های بتنی
مقدمه
مصالح
قالب بندی پوسته های ساخته شده در محل
پیش تنیدن پوسته ها
پوسته های پیش ساخته
مطالعات موردی
پوسته های گنبدی
سالن سخنراني كرسگ
کلیسای ارتدوکس بشارت یونان
پوسته های استوانه ای
موزه ی کیمبل
پوسته های زین اسبی
میدان اسب دوانی زارزوئلا
افلاک نمای مک دانل
مهمانخانه چشمه آبگرم معدنی
رستوران لس مانانتیالیس
TWAترمینال
هاینس ایسلر

این فایل با فرمت پاورپوینت در 100 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت سازه های پوسته ای(57 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت روستای دوان

پاورپوینت روستای دوان

پاورپوینت روستای دوان

توضیحات:
فایل پاورپوینت روستای تاریخی دوان شهرستان کازرون ، در حجم 41 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
موقعيت روستا:
روستاي دوان در شهرستان كازرون ، بخش مركزي و در دهستان دريس قرار دارد . روستاي دوان در عرض جغرافيايي 29:40 و طول51:45قرار گرفته است . فاصله اين روستا از مركز شهرستان 12كيلو متر است كه به صورت آسفالت مي باشد..
از لحاظ تقسیمات کشوری در بخش «مرکزی» قرار گرفته و جز دهستان «حومه» است.
شناخت تاريخچه :
بارزترین نشانه وجود دوان در قبل از اسلام وجود بقعه شیخ عالی (آتشکده ) در میان روستا است که تا به امروز بر سر پا مانده است.
در نزدیکی دوان در دامنه شرقی کوه ترو آثاری از یک روستا وجود دارد که امروزه تنها دیواره هایی کوتاه با سنگهای تراشیده شده از آن باقی است.در گوشه وکنار روستاوعمدتادرمساجد قدیمی ومخروبه روستا ته ستونهایی شیبه ته ستونهای یافت شده در شهر بیشابور (متعلق به دوره ساسانی)است.
از آثار خطی قرون اولیه اسلام نیز سنگ نوشته هایی به خط کوفی موجود است که در قبرستانهای دوان یافت شدهاند.قدیمی ترین آن مربوط به سال 416 هجری قمری است.
علل پيدايش روستا :
دليل شكل گيري اين روستا وجود آب چشمه جهت آب آشامیدنی و زمين كشاورزي دیم در اطراف روستاموقعیت توپوگرافی خاص و مرتع مناسب بوده است.
شناخت عوامل مؤثر در شكل گيري و توسعه روستا :
از عوامل تاثیر گذار در شکل گیری و توسعه این روستا موقعیت روستا و قرار گرفتن روستا در دامنه کوه دوان می باشد.
و...

فهرست مطالب:
فصل اول : معرفی روستا
فصل دوم: بررسی وضعیت طبیعی روستا
فصل سوم: بررسی وضعیت اقلیمی روستا

این فایل با فرمت پاورپوینت در 41 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD آشناي باچند روستاي آذربايجان شرقي(19 صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تاسیسات دفع فاضلاب ساختمان

پاورپوینت تاسیسات دفع فاضلاب ساختمان

پاورپوینت تاسیسات دفع فاضلاب ساختمان

توضیحات:
فایل پاورپوینت تاسیسات دفع فاضلاب ساختمان،در حجم 45 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
فاضلاب:
به آب مصرف شده خروجی از وسایل بهداشتی یا وسایل و تجهیزات صنعتی فاضلاب گفته می شود.
فاضلاب تولیدی در بخش های مختلف از لحاظ کیفی دارای خصوصیات متفاوتی می باشد.
بصورت کلی غالبا فاضلاب شامل بیش از 99 درصد آب و کمتر از یک درصد مواد جامد می باشد.

اجزای اصلی شبکه فاضلاب:
شبکه لوله کشی فاضلاب داخل ساختمان
شبکه ونت فاضلاب
انشعاب فاضلاب خروجی ساختمان
شبکه جمع آوری فاضلاب شهری

فهرست مطالب:
تعریف فاضلاب
اجزای اصلی شبکه فاضلاب
اجزای مازاد احتمالی شبکه فاضلاب
سیفون انشعاب فاضلاب ، محفظه و درپوش آن
لوله انشعاب فاضلاب
سه راهی انشعاب فاضلاب
نحوه اتصال لوله انشعاب ساختمان به شبکه فاضلاب
محاسبات
نحوه اتصال انشعاب فاضلاب به لوله اصلی فاضلاب شهری
مصالح مورد استفاده در تاسیسات ساختمانها
لوله های رایج در شبکه دفع فاضلاب و ونت و آب باران
سپتیک تانک
محاسبات سپتیک تانک
نکات طراحی سپتیک تانک
فاضلاب خاکستری

این فایل با فرمت پاورپوینت در 45 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت سختی گیر رزینی (24اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت پیمایش در Civil3D

پاورپوینت پیمایش در Civil3D

پاورپوینت پیمایش در Civil3D

توضیحات:
فایل پاورپوینت پیمایش در Civil3D ،در حجم 44 اسلاید ، همراه با یک هدیه ویژه.

در این فایل به بررسی نحوه پیمایش در Civil3D بصورت کامل و همراه با تصاویر تهیه شده است.

فهرست مطالب:
آنالیزو سرشکنی پیمایش در Civil3D
معرفي دستگاه برداشت
توليد پايگاه داده و معرفي محل قرارگيري آن
وارد كردن برداشتهاي نقشه برداري به پايگاه داده و توليد شبكه
سرشكني شبكه و توليد خروجي از مختصات سرشكن شده

این فایل با فرمت پاورپوینت در 44 اسلاید تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت پروژه تنظیم شرایط محیطی استان بوشهر

پاورپوینت پروژه تنظیم شرایط محیطی استان بوشهر

پاورپوینت پروژه تنظیم شرایط محیطی استان بوشهر

توضیحات:

فایل پاورپوینت پروژه تنظیم شرایط محیطی(محل پروژه شهرستان بوشهر)،در حجم 54 اسلاید قابل ویرایش.

در این فایل به بررسی و مطالعه شرایط محیطی استان بوشهر پرداخته شده است.

فهرست مطالب :
موقعیت جغرافیایی شهر بوشهر
بررسی اقلیمی منطقه
بررسی دمای شهرستان
میزان رطوبت هوا
جهت باد
جهت حرکت باد در شب و روز
بررسی نزولات جوی
تابش خورشید
احساس غالب اقلیمی
تجزیه و تحلیل شرایط اقلیمی
بررسی بناهای سنتی بوشهر
شناشیر در اقلیم بوشهر
حیاط در اقلیم بوشهر
پنجره ها
پشت بام
ایوان ها
سایبان ها
استفاده از شیشه های رنگی
محل ویلا در سایت
تحلیل سایت ویلا
ایده های طراحی
طراحی ویلا
مشخصات ویلا
نقشه ها
دتایل ها
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 54 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بررسی موزه هنر کیاسما

پاورپوینت بررسی موزه هنر کیاسما

پاورپوینت بررسی موزه هنر کیاسما

توضیحات:

 فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی موزه هنر کیاسما هلسینکی فنلاند ، در حجم 51 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

در این فایل به بررسی و نقد موزه هنر کیاسما پرداخته شده است.
کياسما مشتق از حرف يوناني خي به معناي تبادل يا تقاطع –کلمه رمزي بود که استيون هال در تعريف طرح خود براي مسابقه طراحي موزه ملي جديد هنرهاي معاصر در هلسينکي به کار برده بود.
طرح از تلفيق سه عنصر پديد آمده است:يک نوار آب و دو نوار ساختمان
سبک معماري:ديکانستراکشن

فهرست مطالب :
معرفی معمار موزه
تصاویر نمونه موزه های طراحی شده توسط معمار
معرفی موزه
نقشه موقعیت موزه
سایت پلان
بررسی حجم بنا
نماها
نقشه طبقات
نماها
سيرکولاسيون
فضاهای داخلی
نور در مجموعه
مساحت فضاهای موجود موزه

این فایل با فرمت پاورپوینت در 51 اسلاید قابل ویرایش با تصاویر تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مدل CA در مطالعات شهری

پاورپوینت مدل CA در مطالعات شهری

پاورپوینت مدل CA در مطالعات شهری

توضیحات:
فایل پاورپوینت مدلCA در مطالعات شهری،در حجم 50 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
شهرها سیستمها پیچیده، باز، پویا و خودسازمانده هستند که در فرآیند توسعه آنها، بسیاری از نشانه های پیچیدگی مانند: ابعاد فرکتال، خود مانندی، خودسازماندهی ظهور و وجود دارد. درک مکانیسم فرایند رشد شهری در برنامه ریزی و میریت شهری به منظور رسیدن به شکل شهری پایدار بسیار مهم است. مدلهای فضایی، ابزارهایی مفید برای درک فرایند توسعه شهری، ابزار کمکی سیاستگذاری مدیریت و برنامه ریزی شهری و فراهم کننده اطلاعات برای ارزیابی تاثیرات شهری بر محیط زیست و اکوسیستم هستند. با مدلسازی سیستم پیچیده شهری، الگوهای فضایی و روندهای رشد شهری را می توان شبیه سازی کرد و درک بهتری از سیستم شهر بعنوان یک کل به دست آورد.

CA یک مدل پویا و دارای سیستم مجزای زمانی است و شامل سلولهایی است که در زمانهای مجزا قابلیت UPDATE و تغییر یافتن را دارد.موقعیت یک سلول توسط همسایگانش بیان میشود .
در اتوماتای سلولی،‌فضا به صورت یک شبکه تعریف می گردد که به هر خانه آن یک "سلول" گفته می شد؛ هر سلول یک اتوماتون(تغییر حالت خوکار) با حالات محدود می باشد و می تواند (K>1) مقدار مختلف به خود بگیرد. سلول های اتوماتای سلولی در زمانهای گسسته بطور همزمان و برطبق یک قانون محلی بهنگام می شوند. مقدار هر سلول براساس مقادیر سلول های همسایه و خود آن سلول تعیین می گردد


فهرست مطالب:
مقدمه
معرفی و تاریخچه(CELLULAR AUTOMATA)
مزیت های مدل CA
مقایسه مدل CA با سایر مدلسازهای رشد شهری
مدلCA جدید و قدیم
مدلهای CA شهری
روش مدلسازی با cellular automata
استخراج قوانین تبدیل مدل Urban-CAچگونگی کار مدل CA
روش کلی مدل
نمونه اجرا شده مدل
تعیین کلاسهای طبقه بندی
شبیه سازی روند تغییرات کاربری اراضی شهر زنجان برای سالهای آتی
پیش بینی جهات توسعه شهر زنجان برای سالهای آتی
منابع و مآخذ


این فایل با فرمت پاورپوینت در 50 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مدل رشد خطی(10 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی شیوه خراسانی

پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی شیوه خراسانی

پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی شیوه خراسانی

توضیحات:

فایل پاورپوینت بررسی و آشنایی با معماری اسلامی شیوه خراسانی،در حجم 34اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

اولين نمونه هاي هنر و معماري اسلامي ايران در منطقه خراسان شكل گرفت . شيوه خراساني در قرن اول هجري و از ابتداي پذيرش دين مبين اسلام ازسوي ايرانيان شروع شد و تازمان آل بويه وديلميان (قرن چهارم هجري ) ادامه داشت . گروهي آن را ادامه شيوه پارتي دانسته و در مورد مساجد به نام سبك شبستاني مي شناسند.

فهرست مطالب :
توضیح شیوه خراسانی
ویژگی های شیوه خراسانی
شیوه خراسانی شامل چه سلسله هایی است
شیوه خراسانی در چه دورانی بوده است
در این دوران چه اتفاقات تاریخی می افتد
مساجد شیوه خراسانی
پلان های شیوه خراسانی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 34 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مدل بارندگی-رواناب

پاورپوینت مدل بارندگی-رواناب

پاورپوینت مدل بارندگی-رواناب

توضیحات:
فایل پاورپوینت مدل بارندگی-رواناب(نرم افزارهای مهندسی هیدرولوژی، HEC-HMS)،در حجم61 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی ازمتن:
برتریهای HEC-HMS بر HEC-1
کاربر دوست بودن چون با تکنیک GUI کار می‌کند.
انواع خروجی گرافیکی
ایجاد گزارشها
بهبود در محاسبات
دارا بودن کارآیی بیشتر
پروژه‌های ایجاد شده به سه بخش تقسیم میشود.
پروژه‌ها را می‌توان با پارامترهای گوناگون (بدون استفاده از پروژه جدید) اجرا نمود.


به همراه جداول و نمودارها و تصاویر مختلف از محیط برنامه های HEC-HMS و HEC-1.


فهرست مطالب:
HEC-HMS
تاریخچه برنامه HEC-1
تاریخچه برنامه HEC-HMS
برتریهای HEC-HMS بر HEC-1
نحوه کارکرد Hec-HMS
تبدیل هیتوگراف بارندگی به هیدروگراف رواناب
مولفه مختلف مدل
ساختن یک پروژه جدید
ایجاد صفحه حوضه آبریز
دنباله ایجاد صفحه حوضه آبریز
شکل‌گیری صفحه نرم‌افزار
ایجاد پس‌زمینه مدل یا نقشه حوضه آبریز
عناصر مدل حوضه (1و2)
ترکیب‌بندی اولیه یک حوضه و عناصر آن
ایجاد زیرحوضه در HMS
مولفه مختلف مدل حوضه آبریز
مراحل تبدیل بارندگی به رواناب
روش روند تلفات اولیه و یکنواخت
زیرحوضه‌های متعدد
مدل هواشناسی
دنباله مدل بارش
مولفه مختلف مدل هواشناسی
مشخصات کنترلی
محاسبات شبیه‌سازی (اجرای مدل)
خروجی ناشی از اجرای Hec-HMS
نمودارها و جداول
واسنجی مدل (Calibration)
ایجاد یک بازه
روشهای روندیابی در آبراهه‌ها
روندیابی در مخازن


این فایل با فرمت پاورپوینت در 61 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت معماری سبز

پاورپوینت معماری سبز

پاورپوینت معماری سبز

توضیحات:

فایل پاورپوینت سبک فرآیند سبز در معماری،در حجم 41 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

فرآیند سبز در معماری فرآیندی کهن می باشد، برای مثال از هنگامی که انسان های غار نشین برای اولین بار پی به این مسئله بردند که انتخاب غاری رو به جنوب از لحاظ دمای محیط بسیار مناسب تر از غاری می باشد که دهانه آن به سمت شمال است.
موضوع جدید درک این مهم است که معماری سبز برای محیط های مصنوع و انسان آفرینش بهترین فرآیند برای طراحی ساختمان هاست؛ به گونه ای که تمام منابع وارده به ساختمان، مصالح آن، سوخت یا اشیا مورد استفاده ساکنان، نیازمند پدید آوردن یک معماری پایدار هستند. بسیاری از ساختمان های موجود حداقل یکی از ویژگی های متعدد و قابل تشخیص معماری سبز را درون خویش دارند، با این حال،تنها تعداد اندکی از این بناها کل این فرآیند کامل را دارا می باشند. بطور کلی فرآیند سبز این گونه مطرح می شود که تمامی موضوعات به یکدیگر وابسته بوده و در هر تصمیم گیری باید تمامی جنبه های آن مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب،ایده بررسی اصول بصورت مجزا با آن در تضاد قرار می گیرد .

فهرست مطالب :
مفهوم معماری سبز
اصول معماری سبز
دلایل شکل گیری
کلیات و اهداف در معماری سبز
موضوعات مطرح شده در معماری سبز
مصالح سبز
طراحی سبز
بام سبز

این فایل با فرمت پاورپوینت در41اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک

پاورپوینت مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک

پاورپوینت مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک

توضیحات:

فایل پاورپوینت بررسی و معرفی مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک ،در حجم 47 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

استاد مدرسه کوپر یونیون بود – 10 سال تدریس کرد – حدودا 20 سال رئیس آن بود تا آخر عمر. (2001 فوت کرد) او تاثیر زیادی بر روی دانشجویان معماری گذاشت از جمله دانیل لیبسکیند از شاگردان او بود. شیگرو بان و بهرام شیردل از شاگردان او بودند. او بحثی مطرح کرد تحت عنوان معماری معماری یا همان علم معماری یا رشته معماری. او معتقد بود رشته چیزیست که ما از طریق تحقیق و پژوهش می توانیم آن را به دست آوریم و در نقطه مقابل حرفه معماری قرار می گیرد. حرفه کاری است که یاد می گیریم از طریق تکرار آن را ادامه می دهیم و به تحقیق دست نمی زنیم و این جدای از رشته معماری است. او بحث تئوری را در مدرسه کوپر یونیون بسیار جدی پی می گرفت.

فهرست مطالب :
جان هیدک
موقعیت
ویژگی های بنا
معماری پایدار در ساختمان
امکانات کالبدی
آمار ساختمان
محل قرارگیری
پلان کلیه طبقات
نماو برش
اسکیس
ماکت
برنامه آموزشی
نتیجه گیری

این فایل با فرمت پاورپوینت در 47 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت معماری موزه هنرهای معاصر

پاورپوینت معماری موزه هنرهای معاصر

پاورپوینت معماری موزه هنرهای معاصر

توضیحات:
فایل پاورپوینت معماری موزه هنرهای معاصر ، در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
موزه هنرهای معاصر در ضلع شمالی بلوار کشاورز و غرب پارک لاله واقع شده است و درسال ۱۳۵۶، فعالیت فرهنگی و هنری خود را آغاز کرد.این موزه در زمینی به وسعت ۲۰۰۰ مترمربع و پیرامون آن فضایی سبز و زیبا موسوم به پارک مجسمه با تندیس‌هایی ارزشمند از هنرمندان پر آوازه معاصر ایران و جهان قرار گرفته‌است‌.
ساختمان موزه ،که یکی از نمونه‌های با ارزش و کم همتای معماری نوین ایران است‌، با الهام از معماری سنتی ایران و مفاهیم فلسفی آن بنا شده
است‌.
طراحی و معماری این بنا به دست کامران دیبا انجام گرفته است‌. هشتی‌، چهارسو، معبر و گذرگاه از جمله عناصر چشم‌نوازی هستند که بازدیدکنندگان هنر دوست را به تأمل در هنر و فرهنگ ایران زمین وا می‌دارند. موزه هنرهای معاصر مرکز فعالیت‌ها و رویدادهای مهم هنری ایران در زمینه هنرهای تجسمی به شمارمی آید.
و...


فهرست مطالب:
مقدمه
طراحی محوطه
معماری سنتی
دیدگاه طراحی بوستان
گنجینه ها
جایگاه سنگ و بتن در سازه
داخلی بنا
بادگیر ها و رمپ
پلان و محوطه و بوستان
بخش های جنبی
گالری تصاویر

این فایل با فرمت پاورپوینت در 30 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD موزه یهود برلین(8صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مقاوم سازی سازه فولادی با بادبند واگرا

پاورپوینت مقاوم سازی سازه فولادی با بادبند واگرا

پاورپوینت مقاوم سازی سازه فولادی با بادبند واگرا

توضیحات:

فایل پاورپوینت بررسي راهكارهاي مقاوم سازي سازه هاي فولادي با سيستم بادبندي واگرا،در 29 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

بادبندهاي واگرا در صورت طراحي و اجراي صحيح داراي قابليت بسيار خوب جذب انرژي و نيز شكل پذيري و سختي مناسب در درگيري با زلزله هاي قوي هستند و در تمامي آيين نامه هاي معتبر خارجي به عنوان يكي از سيتمهاي مناسب لرزه اي شناخته شده اند.
در اين گونه سيستم هاي سازه اي محل اتصال اعضاي مهاربند بطور عمده درمحل تلاقي تير و ستون قرار نمي گيرند و قسمتي از تير كه بين محل اتصال بادبند و محل اتصال تير به ستون، يا بين نقاط اتصال دو بادبند قرار دارد تير پيوند ناميده ميشود.
مهمترين مزيت قاب هاي واگرا در طراحي سازه هاي مقاوم در برابرزلزله تركيب سختي مناسب، قابليت شكل پذيري بالا و توانايي جذب و استهلاك انرژي ناشي از زلزله هاي قوي با تشكيل گستردة مفصلهاي پلاستيك مي باشد.
شكل پذيري بالاي قاب هاي واگرا را مي توان ناشي از دو عامل زير دانست:
الف- در هنگام وقوع زلزله هاي قوي تغيير شكل غير ارتجاعي محدود به تير پيوند مي شود و ضرورتا اين تير طوري طراحي مي شود كه بتواند تغيير شكل هاي بزرگ غير ارتجاعي لازم را بدون افت مقاومت تحمل كند.
ب- مهاربندي ها طوري طراحي مي شوند كه تا رسيدن به شكل پذيري لازم و تغييرشكلهاي دو انتهاي تير پيوند، كمانش نكنند.

فهرست مطالب :
مقدمه
روش طيف ظرفيت
كاربرد روش طيف ظرفيت در مقاوم سازي سازه ها
انتخاب نمونه هاي سازه اي و مدلسازي
ارزيابي و تفسير نتايج
نتيجه گيری
مراجع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 29 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فرانک لوید رایت و طرح برود آکر

پاورپوینت فرانک لوید رایت و طرح برود آکر

پاورپوینت فرانک لوید رایت و طرح برود آکر

توضیحات:
فایل پاورپوینت فرانک لوید رایت و طرح برود آکر،در حجم 17 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
«فرانک لوید رایت»:
- بیش از 60 سال تجربه معماری
- بزرگترین معمار امریکایی قرن بیستم
- شروع کار با تاثیر پذیری از مکتب شیکاگو
- معماری تجربی و ضد کلاسیک
- تمرکز بر فعالیت های خانه سازی
- مروج معماری «بوم آور»
معماری منطبق بر طبیعت و سلیقه ها
معماری آزاد از عوامل خارجی
و...


فهرست مطالب:
فرانک لوید رایت
خانه اِنیس
خانه روبی
موزه گوگنهایم
هتل امپریال
خانه آبشار
طرح «برود آکر»
ویژگی های حائز اهمیت «برود آکر»
قرارگیری فضاها
چرا «برود آکر» و این ویژگی ها
جمع بندی
برود آکر
کوین لینچ
پیتر هال
رابرت فیشمن
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 17 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت معرفی فرانک لوید رایت(32اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت نظام برنامه ریزی فضایی در ایران

پاورپوینت نظام برنامه ریزی فضایی در ایران

پاورپوینت نظام برنامه ریزی فضایی در ایران

توضیحات:
فایل پاورپوینت نظام برنامه ریزی فضایی در ایران ،در حجم 50 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
جمعیت کشور به طور نسبی در استان‌های نیمه‌ی شمالی و غربی کشور متمرکز است.
1388 - طرح آمایش سرزمین، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام:
پایتخت ایران باید تا سال ۱۴۰۴ از تهران به مکانی دیگر انتقال یابد.
1389 - تغییر در تقسیمات کشوری، مصوب هیأت دولت:
جداسازی استان‌های تهران و البرز و تقسیم کشور به 31 استان.
1392 - کلیات طرح انتقال پایتخت، مصوب مجلس شورای اسلامی.
دوره‌ی سامانیان: ظهور مفهوم شهرداری در شهرها، که این مسئولیت را محتسب بر عهده دارد.
دوره‌ی صفویان:طراحی یک محور جدید (چهارباغ) و ایجاد میدانی وسیع به عنوان مرکز جدید شهر (نقش جهان).
ظهور مفهوم منطقه‌بندی در سازمان فضایی شهر - جداسازی محلات مسلمان‌نشین، یهودی‌نشین، دولتمردان و ارامنه (مسیحیان).
دوره‌ی قاجار:تهیه‌ی اولین نقشه‌های شهری - 1233: نقشه‌ی دارالخلافه‌ی تهران - 1256: نقشه‌ی دارالخلافه‌ی ناصری
پیروزی مشروطه‌خواهان - تصویب قانون بلدیه (1286)

فهرست مطالب:
ایران
پراکندگی جمعیت
تاریخچه‌ی اقدامات شهرسازانه در ایران
اسناد و ابزارهای برنامه‌ریزی در سطح ملی
مباحث شهری در قوانین جاری کشور
سطوح برنامه‌ریزی
انتقادات وارد بر نظام جاری برنامه‌ریزی فضایی (طرح‌های جامع)نظام جایگزین برنامه‌ریزی فضایی: طرح‌های ساختاری راهبردی
فرایند تهیه و تصویب طرح‌ها
جمع بندی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 50اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت نظريات معماری-شهرسازی و اصول مرمتی معماران

پاورپوینت نظريات معماری-شهرسازی و اصول مرمتی معماران

پاورپوینت نظريات معماری-شهرسازی و اصول مرمتی معماران

توضیحات:
فایل پاورپوینت نظريات معماری-شهرسازی و اصول مرمتی معماران، در حجم 26 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

در این فایل به بررسی نظريات معماری-شهرسازی و اصول مرمتی معماران که توسط معماران مشهور جهانی ارائه شده است، پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
ژرژاوژن هوسمن
اوژن ويوله لودوک
جان راسکين
کاميلو بو يي تو
کاميلو سيت
لوکا بلترامی
لئوناردو بنه ولو
لودويکو کوارونی
پاتريک گدس
لوکوربوزيه
لوئيس مامفورد
کوين لينچ
آلدو روسی
کنزو تانگه
راب کرير
رابرت ونچوری
کريستوفر الکساندر
چارلز جنکز
برنارد چومی
تری فارل
ريچارد راجرز
رنزو پيانو

این فایل با فرمت پاورپوینت در 26 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت فرانک لويد رايت و آثارش(14 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت برند شهری

پاورپوینت برند شهری

پاورپوینت برند شهری

توضیحات:
فایل پاورپوینت برند شهری ،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
یکی از مفاهیمی که امروزه در مدیریت شهرها بکارگرفته می شود مفهوم برند شهری است. برند شهر به صورت روزافزونی به مثابه دارایی مهم در راستای توسعه شهر و همچنین ابزاری اثربخش به منظور تمایز، بهبود جایگاه و افزایش نفوذ و اعتبار شهر، انگاشته می شود.( 2009:520، shworth & Kavaratzis)جهانی سازی موجب تحرك جهانی منابع، سرمایه ها و انسان ها شده است. از این رو رقابت شهرها به منظور جلب توجه، تمرکز، سرمایه، کسب و کار، بازدیدکنندگان، استعدادها و رویدادهای مهم شدت یافته است. ایجاد برند شهری به مثابه یک ابزار راهبردی جهت ایجاد مزیت رقابتی یک شهر، به یک کنش مرسوم تبدیل شده است.
تا از این طریق تاریخ، کیفیت محل، شیوه زندگی، و فرهنگ تبلیغ شود و فرصت، قدرت یا نفوذ شهر در محیط رقابتی افزایش یابد.
Zhang & Xiaobin Zhao, 2009: 245 راهبرد دشوار برندسازی شهری ایجاد هویتی برای شهر است که از گسترهای از متغیرهای مفهومی نظیر تاریخ، مردم شناسی، اقتصاد، سیاست و خط مشی ها توسعه یافته است. یک شهر اغلب دارای پندارهای قابل شناسایی خاص یا ارزشهای درونی ادراك شده از ساکنان آن است.

فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف و مفهوم
سیر تاريخی مطالعات برند شهر
میزگرد مباحث برند شهری
گزاره علمی و کاربردی
شاخصهای تاثیرگذار
اهداف
منابع و ماخذ

این فایل با فرمت پاورپوینت در 25 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مبلمان شهری(19اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مقاوم سازی بناهای خشتی

پاورپوینت مقاوم سازی بناهای خشتی

پاورپوینت مقاوم سازی بناهای خشتی

توضیحات:

 فایل پاورپوینت مقاوم سازی بناهای خشتی در مقابل زلزله، در حجم 23 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

خشت! اولین چیزی که در مورد این کلمه ما را به فکر فرو می برد عدم مقاومت و استحکام خشت در برابر زلزله است . در واقع این مسئله مطرح می شود که آیا می توان خشت را با توجه به اینکه در مقابل تکان های شدید زلزله بسیار ضعیف عمل می کند مقاوم سازی نمود؟ چطور می توان که مقاومت بناهای خشتی را در مقابل زلزله افزایش داد ؟
سنگین بودن بناهای خشتی که باعث جذب نیروی زلزله می شوند از یک طرف، شکننده بودن آن و مقاومت کششی بسیار ناچیز آن از طرف دیگر باعث تخریب و فروریزی اینگونه بناها در هنگام زلزله می شوند . اما تنها نمی توان با در نظر گرفتن مقاومت کم خشت در مقابل زلزله از احداث بناهای خشتی خودداری نمود و مو افق با حذف آن در دنیای امروزی شد. درحقیقت دنیای امروز روز به روز در حال توسعه و پیشرفت است و می توان راه حل های مناسبی را جهت استحکام بخشی و حفظ و نگهداری آنها تبیین نمود . علاوه بر این مسائل، موارد بسیار مهمی نیز وجود دارد که باید آنها را از نظر گذراند، متناسب بودن خشت با اقلیم منطقه، سازگاری مناسب، اقتصادی بودن ، سهولت و سرعت آن از جمله پارامترهایی هستند که کاربرد این نوع مصالح را در مناطق کویری و گرم و خشک فراگیر نموده است.

فهرست مطالب :
مقدمه
عملکرد زلزله در بناهای خشتی
افزایش مقاومت ساختمان های خشتی در مقابل زلزله
کیفیت ساخت بلوک های خشتی
طراحی قوی
توسعه تکنولوژی های ساختمان
نتیجه گیری
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در23اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت حوادث ناشی از كار

پاورپوینت حوادث ناشی از كار

پاورپوینت حوادث ناشی از كار

توضیحات:
فایل پاورپوینت حوادث ناشی از كار،در حجم 45 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
بر اساس تعریف، «حادثه» رویداد پیش بینی نشده و ناخوشایندی است که فعالیتهای کاری را دچار وقفه کرده و ممکن است با جراحت یا خسارت مالی نیز همراه باشد. برخی از حوادث، موجب بروز خسارات و آسیبهای انسانی، اجتماعی و صنعتی جدی می شوند که این امر از طریق کاهش راندمان کاری، تأثیر معنی داری بر بهره وری و تولید خواهد داشت و نکته مهمتر، اثرات سوء اجتماعی و به تبع آن اثرات روانی حاصله بر روی نیروی کار می باشد.
سالانه بيش از دو ميليون نفر بر اثر بيماري ها و حوادث ناشي از كار جان خود را از دست مي‌دهند.
علاوه بر اين ، سالانه 268 ميليون حادثه منجر به جراحت نيز رخ مي دهد كه مصدومين ناشي از اين گونه حوادث حداقل 3 روز از كار خود غايب خواهند بود .
سازمان بين‌المللي كار برآورد كرده است كه حوادث و بيماريهاي ناشي از كار باعث از دست رفتن حدود 4 درصد توليد ناخالص داخلي مي گردد .(در ایران حدود 30 هزار میلیارد تومان)

فهرست مطالب:
مقدمه
آمار جهانی حوادث ناشی ازكار
آمار حوادث ناشی ازكار  در ایران
 اهمیت‌ حوادث‌ ناشی‌ از كار
تعاریف
خطر 
ریسک  
تعریف حادثه ناشی از كار طبق ماده 60 قانون تامین اجتماعی 
انواع حوادث 
دلایل عمده وقوع حوادث در بخش ساختمان 
پراكندگی و موقتی بودن ماهیت كاری كارگاه های ساختمانی
طبقه بندی حوادث بر اساس ماهیت حادثه 
طبقه بندی حوادث 
هرم حوادث 
هزینه های حوادث 
علل بروز حوادث
ارائه راه حل های پیشگیرانه 
كنترل های مهندسی     
كنترل های اداری

این فایل با فرمت پاورپوینت در 45 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت ايمني در كارگاه(25اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت خانه فارنزوورت(لودویگ میس وان درروهه)

پاورپوینت خانه فارنزوورت(لودویگ میس وان درروهه)

پاورپوینت خانه فارنزوورت(لودویگ میس وان درروهه)

توضیحات:
فایل پاورپوینت خانه فارنزوورت(لودویگ میس وان درروهه)،در حجم 45 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
لودویگ میس در 27 مارس 1886 در شهر آخن آلمان به دنیا آمد. وی نام مادرش وان در روهه van der Rohes را بعدها به نامش افزود و گفت: هر کس که میس بگوید باید وان در روهه را نیز بگوید.

وی بعد از تحصیلات در مدرسه حرفه ای در رشته بنایی در سال 1901 به عنوان طراح تزئینات مشغول به کار شد. در سال 1905 به برلین رفت و در اداره ساختمان منطقه Rixdorf مشغول به کار شد و بعدها در دفاتر مختلف معماری کار کرد. 
واضح است که میس ون در رو و کارفرمایش دکتر ادیت فارنزوورت روابطی رومانتیک داشتند و گهگاهی با همدیگر،سایت این پروژه را بازدید می کردند،داستان چنین ادامه می یابد که روزی میس از ادیت خواست تا بر روی ایوان بالا آمده ی خانه ی نیمه کاره بایستد تااینکه بتواند او را ببیند.ادیت از ایوان بالا رفته و لبخند می زند،میس می گوید:خوب شد،من فقط می خواستم مقیاس ساختمان را چک کنم.

خانه بیشتر برای میس طراحی شده بود تا برای ادیت،چرا که فرصتی طلایی برای ساخت معماری ایده آلش فراهم کرده بود.یک ساختمان کامل و چکیده ی سبک خود او.تمامی شرایط مهیا بود،یک سایت بزرگ مسطح جنگلی،همراه یک رودخانه،یک توزیع برنامه ی مختصر و یک کارفرمای ثروتمند مجرد که می توانست بر وی تحکم کند.
و...

فهرست مطالب:
معرفی معمار
معرفی خانه فارنزوورت و ویژگیهای آن
تصاویر و نقشه ها

این فایل با فرمت پاورپوینت در 45 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD استانداردهای طراحی مجتمع مسکونی(18صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت خانه وارد دبلیو ویلیتس

پاورپوینت خانه وارد دبلیو ویلیتس

پاورپوینت خانه وارد دبلیو ویلیتس

توضیحات:
فایل پاورپوینت خانه وارد دبلیو ویلیتس،در حجم 23 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی ازمتن:
نام اثر:خانه وارد دبلیو ویلیتس
نام معمار: فرانک لوید رایت
مدت اجرای پروژه:1903-1902
سبک اثر: Prairie School
مشخصه سبک:خطوط افقی،صاف،سقف شیروانی چند کله
و...

فهرست مطالب:
معرفی
ریز فضاها(طبقه اول):
تقسیم فضا
ریز فضاها(طبقه دوم):
تقسیم فضا
ورودی
سیرکولاسیون
ارتباط با اطراف
الحاق و کاهش
نور و انرژی
سازه
تقارن
سایت و مکان
مصالح
نما از خانه

این فایل با فرمت پاورپوینت در 23 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و نقشه ها تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD استانداردهای طراحی مجتمع مسکونی(18 صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آبگرمکن های خورشیدی

پاورپوینت آبگرمکن های خورشیدی

پاورپوینت آبگرمکن های خورشیدی

توضیحات:
فایل پاورپوینت آبگرمکن های خورشیدی،در حجم 35 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

انرژی ستاره خورشید یکی از منابع عمده انرژی در منظومه شمسی می باشد . این انرژی یکی از منابع تامین انرژی رایگان ،پاک و عاری ار اثرات مخرب زیست محیطی است که از دیر باز به روش های گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است . بحران انرژی در سال های اخیر ، کشور های جهان را بر آن داشته که با مسائل مربوط به انرژی ، برخوردی متفاوت نمایند که در این میان جایگزینی انرژی های فسیلی با انرژی های تجدید پذیر و از جمله انرژی خورشیدی به منظور کاهش و صرفه جویی در مصرف انرژی ، کنترل عرضه و تقاضای انرژی و کاهش انتشار گاز های آلاینده با استقبال فراوانی روبه رو شده است .
طبق آخرین برآورد های رسمی اعلام شده عمر این انرژی بیش از 14 ملیارد سال می باشد . در هر ثانیه 4/2 میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می شود . با توجه به وزن خورشید که حدود 333 هزار برابر وزن زمین است این کره نورانی را میتوان به عنوان منبع عظیم انرژی تا 5 میلیارد سال آینده حساب آورد .

فهرست مطالب:
مقدمه

تاریخچه

انرژی خورشیدی

تابش مناسب خورشید در ایران

معایب و محاسن انرژی خورشیدی

موارد استفاده از انرژی خورشیدی

آبگرمکن خورشیدی

نحوه کارکرد آبگرمکن خورشیدی

اجزای آبگرمکن های خورشیدی

انواع آبگرمکن های خورشیدی

اندازه سیستم :

محل نصب مناسب آبگرمکن خورشیدی

معایب استفاده ازآبگرمکن های خورشیدی

روند رو به رشد استفاده از آبگرمکن های خورشیدی در دنیا

میزان تابش و ظرفیت آبگرمکن های نصب شده

اطلاعات شرکتهای سازنده آبگرمکن خورشیدی در ایران

سوالات رایج و متداول در مورد آبگرمکن های خورشیدی

نتایج

منابع و ماخذ

این فایل با فرمت پاورپوینت در 35 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است و جهت ارائه در درس روش های پیشرفته ساخت مناسب می باشد.

هدیه محصول:فایل WORD کاربرد انرژي خورشيدي در ساختمان ها
(7صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت اجرای قرنیز و ازاره در ساختمان

پاورپوینت اجرای قرنیز و ازاره در ساختمان

پاورپوینت اجرای قرنیز و ازاره در ساختمان

توضیحات:
فایل پاورپوینت اجرای قرنیز و ازاره در ساختمان،در حجم 41 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.


بخشی از متن:
سایبان بالای پنجره ها یا درهای ساختمان را در اصطلاح بنایی، قرنیز می گویند.

به نوار یا باند دور دیوارها قرنیز گفته می شود. که معمولا در دکوراسیون منازل قدیمی از قرنیز سنگی و قرنیز چوبی استفاده می کردند.
برای ساخت قرنیز می توان از بتن، سنگ، آجر، موزاییک، فایبرگلاس، انواع ورق های گالوانیزه، آلومینیوم، سفال و چوب استفاده نمود.

به قسمت پایین دیوار که آن را با سنگ، سیمان و … می پوشانند و  از قسمت های دیگر متمایز باشد، ازاره می گویند.

به جهت مقابله ساختمان با عوامل اقلیمی ( رطوبت و … ) و عوامل دینامیکی (ضربه و …) و ایجاد نقطه عطف مناسب در محل اتصال زمین به ساختمان قسمتی از نمای ساختمان در شرایط خاص اجرا می شود که آن را ازاره بنا می گویند.

مصالح مورد استفاده در ازاره:
سنگ به صورت پلاک یا ریشه دار ( حداقل ضخامت سنگ پلاک 2 سانتی متر است )
آجر های مقاوم و مناسب
بتن
سایر مصالح مناسب
و...


فهرست مطالب:
قرنیز
مصالح قرنیز
تزئین دیوار و کف با قرنیز
کاربرد قرنیز در طراحی داخلی
رنگ قرنیز
ازاره
خواص ازاره
مصالح مورد استفاده در ازاره
وظیفه قرنیز و ازاره
طریقه اجرای چند نوع قرنیز
– اجرای قرنیز بتنی دست انداز پشت بام و دیوار حیاط
– اجرای قرنیز سنگی دیوار حیاط و جان پناه پشت بام
– اجرای قرنیز آجری روی دیوار
_اجرای قرنیز با ورق های فلزی روی دیوارها
– اجرای قرنیز کف پنجره
– اجرای قرنیز بالای پنجره
نصب ازاره چوبی پای دیوار و روش نصب آن ها
– اجرای ازاره در پای دیوارهای خارجی

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 41 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل word نمای ساختمان(7صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مشارکت شهروندان در امور شهری

پاورپوینت مشارکت شهروندان در امور شهری

پاورپوینت مشارکت شهروندان در امور شهری

توضیحات:
فایل پاورپوینت مشارکت شهروندان در امور شهری (مفاهیم، الزامات و موانع) ، در حجم 49 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.


بخشی از متن:
مشاركت به مفهوم عام آن از دير باز با زندگي انسان پيوند داشته، اما در معناي تخصصي و جديد پديدة نويني به شمار مي‌رود. امروزه مشاركت از الزامات زندگي شهري به شمار مي‌رود و مي‌تواند مديريت و برنامه‌ريزي را به شدت تحت تأثير قرار دهد. نكتة قابل تأمل آن است كه با وجود شكل‌گيري انديشة مشاركت در تمام ابعاد و عرصه‌هاي زندگي و ضرورت ورود نهادهاي جامعة مدني در اداره و كنترل شهرها، اين واقعيت هنوز بطور واقعي و عملي محقق نشده و با موانع و عوامل بازدارنده‌اي روبرو است كه نيازمند شناسايي و ارائة راهكارهايي جهت رفع آنها است.
از نظر لغوی، مشارکت کلمه‌ای عربی و از باب مفاعله است و معادل فارسی آن، همیاری و همراهی است.
مشارکت در فرهنگ فارسی به معنای شرکت کردن و انبازی کردن آمده است.(معین، 1377،4127)
در لغت‌نامه دهخدا مشارکت از نظر لغوی، در معنای شراکت و انبازی، همکار داشتن و بهره‌برداری تعریف شده است.(دهخدا،1377، 46)
مشارکت در فارسی مترادف یاری کردن، خودیاری، همکاری، همیاری و تعاون می‌باشند.)رمضانیان و فرخد، 1387،20)
همیاری عبارت است از مشارکت عمومی در انجام کارها و طرح‌هایی که تمام دست‌اندرکاران سود و منفعت مشترکی از آن می‌برند، معادل دیگر این اصطلاح، یاریگری است.)رمضانیان و فرخد، 1387،21)
دیگریاری؛ کمک، یاری و مساعدت به غیر را می‌گویند، هرچند ممکن است عین این کمک و منفعت به خود یاریگر برنگردد. نمونه آن کمک در مراسم عزاداری، عروسی و... است.)رمضانیان و فرخد، 1387،21)
خودیاری؛ مشارکت یک فرد با فرد یا افراد دیگر در انجام دادن کارهای روزمره زندگی است، به نحوی که دیگران نیز عین همین عمل را برای او انجام دهند.)رمضانیان و فرخد، 1387،21)
و...


فهرست مطالب:
مقدمه
مفهوم مشارکت
تعریف عام و خاص
تاریخچه مشارکت
انواع مشارکت
زمینه مشارکت(نظریه کنش موجه)
زمینه مشارکت
مجموعه عوامل موثر بر میزان مشارکت و نحوه تاثیرگذاری آن‌ها
اهداف و فواید مشارکت
مشارکت در شهر
انواع مشارکت در شهر
محورهای شهرسازی مشارکتی
تنکنیکها و ابزارها
ورکشاپ
موانع مشارکت
تجربه شهر لیمااین فایل با فرمت پاورپوینت در 49 اسلاید قابل ویرایش و مناسب جهت ارائه در درس های رشته شهرسازی تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مفاهیم پایه درمعماری

پاورپوینت مفاهیم پایه درمعماری

پاورپوینت مفاهیم پایه درمعماری

توضیحات:
فایل پاورپوینت مفاهیم پایه درمعماری،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
فرم:
کلمه فرم ازواژه (فرمو)گرفته شده که درزبان یونانی:
ایدئوس:آن چه درذهن شکل می گیرد(ایده)
فرمو:آن چه ازظاهر می بینیم.
درطول تاریخ تعاریف متعددی برای فرم قائلند که عبارت است از:
1-ترکیب وترتیب وآرایش اجزادرکنار یکدیگر،همچون قرارگیری عناصری که برای ایجادیک ترکیب کامل ،ترکیب می شوند.(بدین معنی که یک فرم صحیح بایددارای تناسبات،اندازه یامقیاس وهماهنگی باشد.قرن 17و18مطرح بودوبیش تردرنقاشی
2-تاکیدبرجنبه غیرمحتوایی:به چیزی که حواس مامستقیما درمعرض آن قرارمی گیرداطلاق می شود.
و...

فهرست مطالب:
فرم وشکل
فرهنگ
سبک
فضا
مکان ومحیط

این فایل با فرمت پاورپوینت در 25 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایلWORD معماری رنسانس(7صفحه)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت اشکالات اجرائی ساختمان های فولادی

پاورپوینت اشکالات اجرائی ساختمان های فولادی

پاورپوینت اشکالات اجرائی ساختمان های فولادی

توضیحات:
فایل پاورپوینت اشکالات اجرائی ساختمان های فولادی ،در حجم 50 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
با وجود تجربه تلفات و خسارات سنگین زلزله های اخیر مانند زلزله های منجیل و بم، احتمال وقوع زمین لرزه‌های بزرگ در بیشتر مناطق پرجمعیت کشور و نیاز جدی به اعمال کنترل کیفی در طراحی و اجرای ساختمان ها، هنوز توجه کافی به ساخت و ساز صحیح نشده است.
ساختمان های فولادی بخش قابل توجهی از ساخت و ساز در ایران را تشکیل می دهد. در این مقاله مرور مختصری بر وضعیت اجرای این ساختمان ها در کشور می شود و موارد نقاط ضعف اجرایی که به‌طورمعمول بعلت سهل انگاری یا عدم تسلط کافی مهندس ناظر به اصول اجرایی ساختمان مقاوم در برابر زلزله رخ می دهد مورد توجه قرار داده و راهکار های مناسب و ممکن جهت بهبود ساخت و ساز ارائه شود.
با وجود لرزه خیزی بالای اغلب نقاط پر جمعیت کشور و آسیب پذیری ساختمان های موجود در برابر زلزله بر اساس تجربیات زلزله های اخیر مثل منجیل و بم و... هنوز توجه کافی به ساخت و ساز صحیح نشده است.

از نظر مهندسی زلزله در حال حاضر احداث بناهای مقاوم در برابر زلزله به راحتی امکان پذیر است. لیکن درعمل مشکلاتی شکل گرفته که رسیدن به ساختمان های مقا وم تضمین نمی گردد.

بیشتر ساختمان های کوچک مسکونی با نظارت صحیح مهندسان ساختما نی که دانش فنی لازم را دارند ساخته نمی شود و حتی اگر ساختمان مورد نظر درست طراحی و محاسبه شده باشد، به‌طورمعمول در اجرا به علت سهت انگاری مهندس ناظر و یا عدم تسلط وی به اصول اجرایی ساختمان های مقاوم در برابر زلزله طرح دچار خطا های گاهی اساسی می‌گردد.


فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
پی ها و شناژ ها
اتصال ستون ها به پی ها
ستون ها
تیرها
اتصال تیر به ستون و تیر به تیر
سیستم مقاوم جانبی در ساختمان های فولادی
مهاربندی
جوشکاری
سیستم سقف
دیوار های داخلی و خارجی
راه پله
نتیجه گیری
مراجع


این فایل با فرمت پاورپوینت در 50 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت رفتار سیستم سازه ای مهاربندی(70 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت طراحی پایدار در معماری

پاورپوینت طراحی پایدار در معماری

پاورپوینت طراحی پایدار در معماری

توضیحات:

فایل پاورپوینت بررسی طراحی پایدار در معماری و مباني طراحي پايدار در راستاي اهداف توسعه پايدار،در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

اين مقاله كوششي است هدفمند براي معرفي يكي از جريانهاي مهم معماري معاصر. جرياني كه عكس العملي منطقي در برابر مسائل و مشكلات بوجود آمده عصر صنعت به شمار ميرود.

توسعه پايدار كه بعنوان مباني ريشه اي در اين مقاله مورد نظر است، تئوري جام عنگر نسبت به تمامي امور زندگي همانند اقتصاد، اجتماع و محيط است كه بستر شكل گيري بحث طراحي پايدار را بوجود آورده است.

روند پژوهش اين گفتار از جمع بندي تعاريف آغاز شده است و با اصول، مباني و نظريات گوناگون پيرامون طراحي پايدار بسط پيدا كرده است.

فهرست مطالب :
چکیده
تعاریف ساخت و ساز پایدار
اهداف کلی ساختمان پایدار
اصل توسعه ساخت و ساز پایدار
منابع تجدید ناپذیر
حفاظت از تنوع زیستی
طراحی پایدار و اصول اولیه آن
مدیریت منابع انرژی
طراحی با قابلیت بازگشت به چرخه زندگی
طراحی باری انسان

این فایل با فرمت پاورپوینت در 30اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت اشکالات اجرایی در مهاربندی ساختمانهای فولادی

پاورپوینت اشکالات اجرایی در مهاربندی ساختمانهای فولادی

پاورپوینت اشکالات اجرایی در مهاربندی ساختمانهای فولادی

توضیحات:
فایل پاورپوینت اشکالات اجرایی در مهاربندی ساختمانهای فولادی،در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
تعداد قابل توجهی از ساختمان های فلزی موجود در کشور بکلی فاقد هر گونه سیستم مقاوم جانبی در برابر بارهای زلزله هستند. در غالب آنها بدون هیچ سیستم مهار بندی از قاب ساده یا قاب با اتصالات خورجینی استفاده شده است که صرفا برای تحمل بار های قائم طراحی شده اند.

در صورت وجود مهاربندی نیز گاهی اوقات به صورت متقارن اجرا نشده که موجب ایجاد لنگر پیچشی بزرگی در طبقات ساختمان می گردد. مساله مهم دیگر حذف عنصر مقاوم جانبی در طبقه همکف به علت ورودی ساختمان می باشد که سبب شکل گیری طبقه نرم و ضعیف در این طبقه که بایستی حداکثر نیروی برشی ناشی از زلزله را تحمل نماید می شود.


فهرست مطالب:
مقدمه
ضعفها و اشکالات اجرایی مهاربندی ها
اتصال نامناسب عضو بادبند
اتصال نادرست ورق مهاربند
اتصال نامناسب در قاب
ابعاد ناکافی
استفاده نادرست از تیر لانه زنبوری
تصاویر چند نمونه اشکالات اجرایی


این فایل با فرمت پاورپوینت در 24 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت رفتار سیستم سازه ای مهاربندی(70 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت طبیعت گرایی در معماری

پاورپوینت طبیعت گرایی در معماری

پاورپوینت طبیعت گرایی در معماری

توضیحات:

فایل پاورپوینت طبیعت گرایی در سازه های معماری،در 30 اسلاید .

بخشی ازمتن:

طبيعت ، طراحى زبردست و مهندسى چير ه دست است كه هم در انتخاب فرم وشکل های يك جسم (متناسب با نياز آن) بهترينها را انتخاب میكند و هم درانتخاب اسكلت و مكانيسمى كه به آن جسم ايستايى و دوام ببخشد، ساد ه ترين،متناسب ترين و مؤثرترين را به كار میگيرد. جالب است كه در طبيعت، فرم يك جسم و اجزاى برپادارنده و شكل دهند ه آن به صورت متقابل، يكديگر را تعريف میكنند.
بر اين اساس در اواخر قرن بيستم نيز، توسعه و پيشرفتهاي تكنولوژي و پژوهشهايانجام شده توسط برخى از معماران و مهندسان، اين امكان را براي ساختن سازه هاي سبك فراهمكرد و در واقع يكي از دستاوردهاي بزرگ در زمينه معماري و مهندسي، توسعه سازه هايي باوزن كم بود كه اين كار تنها با الهام از ساختارها و تئور ي هاي طبيعي ممكن ميشد.
فهرست مطالب :
مقدمه
رویکرد تقلیدانه معماری از طبیعت
سازه های کابلی
سازه های بادی
سازه های پوسته ایی
گنبد ژئودزيک
نتیجه گیری

این فایل با فرمت پاورپوینت در30اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است و جهت ارائه در دروس رشته معماری بخصوص درس انسان،طبیعت،معماری مناسب می باشد.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کریستوفر الکساندر

پاورپوینت کریستوفر الکساندر

پاورپوینت کریستوفر الکساندر

توضیحات:
فایل پاورپوینت آشنایی با کریستوفر الکساندر، در حجم 40 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
در این پروژه نظریه های طراحی کریستوفر الکساندر در چهارمرحله مورد تحلیل قرار گرفته است:

مرحله نخست شامل یافتن روش های مناسب در طراحی با رویکردی خرد گرایانه است و در این مقطع است که یادداشت هایی بر ترکیب فرم منتشر می شود.
مرحله دوم نظریه های الکساندر با بانتشار شهر یک درخت نیست ادامه می یابد.در این مرحله نتنها نظریه شهر یک درخت نیست بلکه نظریه جدید طراحی شهری وی بحث شده است.در هر دوی این نظریه ها رویکرد کل نگر جایگزین رویکرد خرد گرایانه شده است.
در مرحله سوم با دو نظریه زبان الگو و روش جاودانه ساختمان کار خود را به اوج شکوفایی رسانده
در نهایت با مفهوم جدیدی از نظریه پیچیدگی در مجموعه طبیعت نظم که تکمیل کننده تمامی نظریه های الکساندر از ابتدا تا کنون می باشد بحث خود را انتظام می بخشد.

فهرست مطالب:
نظریه های طراحی کریستوفر الکساندر
معرفی
مقالات کریستوفر الکساندر
دوره های فکری
قوانین فرآیند طراحی
ویژگی یک ساختار زنده
نظریات الکساندر در یک نگاه
نقد تئوری الکساندر
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 40 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت فرانک لويد رايت و آثارش(14 اسلاید)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری در ایران

پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری در ایران

پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری در ایران

توضیحات:

 فایل پاورپوینت بررسی و آشنایی با تاثیر اقلیم بر معماری در ایران،در حجم 56 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

اهمیت تاثیر اقلیم بر معماری،انجام مطالعات و پژوهش های جامعی را در این زمینه ایجاب می کند.بویژه در کشور ما که تنوع شرایط اقلیمی در آن کاملا مشهود است.انجام تحقیقات گسترده در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است.
بطورکلی،این پژوهش ها به دو صورت نظری وعملی انجام می گیرد.دروجه اول،مباحث نظری مربوط به اقلیم و ساختمان،مورد بررسی قرارمی گیرد و در وجه دوم،با بهره جستن از آمار آب و هوایی مناطق مختلف و انجام تقسیم بندی های اقلیمی،همچنین با استفاده از نمونه های ساختمانی مناطق مختلف اقلیمی،آزمایش ها و محاسبات دقیق صورت می گیرد.از آنجا که ازمایش ها عملی در چار چوب وظایف موسسات تحقیاقات ساختمانی انجام می گیرد واین امر تنها با تخصیص بودجه وزمان کافی از سوی سازمانهای مربوطه اماکان پذیر است، همچنین به دلیل نبود امکانات عملی جهت انجام این برنامه ها ودر دست نبودن امار واطلاعات آب وهوایی مناطق مختلف، پژوهش حاضر بیشتردر وجه اول استوار است.
معماری واقلیم، پیوندشان بیشتر به رابطه نوزاد و